Protidopinška pravila v luči varstva zasebnosti in osebnih podatkov

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Protidopinška pravila so avtonomna pravila, povezana s snovmi in postopki, prepovedanimi v športu. V veliki meri so bila sprejeta pod okriljem Svetovne protidopinške agencije in bila na različne nomotehnične načine zrcaljena v nacionalna pravila, ki jih izvajajo nacionalne protidopinške organizacije. Doping, upoštevajoč poenostavljeno definicijo, pomeni uporabo prepovedanih snovi in postopkov z namenom izboljšanja sposobnosti športnika, kot takšen pa je v nasprotju s šport-nim duhom. Dopinga seveda ni enostavno odkrivati in preprečevati, četudi so se k temu na takšen ali drugačen način zavezale skoraj vse države sveta, moderne prakse uporabe prepovedanih snovi pa so pogosto korak pred prizadevanji za kontrolo dopinga. Konsenz glede dejstva, da doping nasprotuje javnemu interesu in škodi javnemu zdravju, je posledično privedel do strogih in za športnika precej invazivnih protidopinških pravil. Ta posegajo predvsem na področje športnikove zasebnosti in njegovih osebnih podatkov. Upoštevajoč obseg svetovne populacije, ki jo zavezujejo protidopinška pravila, resnost posega v temeljne človekove pravice ter standard regulacije varstva osebnih podatkov na eni strani in pomen preprečevanja dopinga na drugi strani, je analiza sorazmernosti in upravičenosti posega težavna, vendar zato nič manj potrebna. Ključne besede: doping, varstvo zasebnosti, GDPR, WADA, varstvo osebnih podatkov Title: Anti-Doping Rules in Light of Protection of Privacy and Private Data Abstract: Anti-doping rules represent autonomous rules in relation to substances and procedures that are prohibited in sports. These rules are mostly adopted by the World Anti-Doping Agency and, using different legislative approaches, mirrored in national rules enforced by national anti-doping organisations. Doping, defined in a simplistic manner, means the use of prohibited substances and/or procedures with the aim of improving an athlete’s performance, and is as such contrary to the spirit of sports. Doping is not discovered, traced or prevented easily, since contemporary doping practises are often a step ahead of doping control, even though almost every country in the world supports the battle against doping. The consensus that doping is contrary to the public interest and public health led to strict and quite invasive anti-doping rules for athletes. The latter interfere mostly with the athletes’ right to privacy and protection of their personal data. Considering the wide applicability of the anti-doping rules across the globe, the severity of the infringement of human rights and the standard of data protection on one hand, and the importance of anti-doping activities on the other hand, the analysis of proportionality and justification of such measures seems difficult, but must nevertheless be performed. Keywords: doping, right to privacy, GDPR, WADA, data protection


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov