Napredek v preiskovanju kriminala v tesno povezani družbi: ali bodo posodobljeni instrumenti pravosodnega sodelovanja v EU odstranili ovire na poti iskanja pravice

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Prispevek obravnava aktualna vprašanja odstranjevanja ovir čezmejnega zbiranja elektronskih dokazov za učinkovitejše zatiranje tako splošne kot tudi kibernetske kriminalitete. Države pri poskusih omejevanja kibernetske kriminalitete naletijo na vrsto ovir zaradi nezadostnega razumevanja razsežnosti problematike pridobivanja čezmejnih elektronskih dokazov, zakonitosti pridobljenih podatkov in pravil o sodelovanju s ponudniki komunikacijskih storitev. Prispevek najprej kratko predstavi obstoječe pravne instrumente v EU s posebnim poudarkom na prizadevanjih za implementacijo Direktive 2014/41/EU, ki se nanaša na evropski preiskovalni nalog v kazenskih zadevah, ter postopek pridobivanja elektronskih dokazov po predlogu nove uredbe, ki ločeno ureja njihovo predložitev in zavarovanje. Nadalje je predstavljen nov model kategorizacije oblik in vrst podatkov, ki se nahajajo v komunikacijskem omrežju zunaj teritorija, kjer je kaznivo dejanje bilo izvršeno. Predstavljeni so tudi rezultati evropskega projekta LIVE_FOR, ki je bil namenjen povečevanju ozaveščenosti v pravni stroki o evropskem preiskovalnem nalogu. Avtorji zavzamejo stališče, da bi uporaba novega modela podatkov in novi postopki zbiranja elektronskih dokazov odstranili obstoječe ovire ter tako prispevali k večji učinkovitosti pravosodnega sistema. Ključne besede: elektronski dokazi, digitalni dokazi, evropski preiskovalni nalog, evropsko kazensko pravo Title: Advancement in Crime Investigation in a Closely Interconnected Society: Will the New and Updated EU Judicial Environment Remove the Barriers to Justice? Abstract: This paper discusses the current issues and proposes legal remedies for removing the barriers to gathering cross-border electronic evidence for a more efficient fight against crime and cybercrime. Governments’ attempts to fight cybercrime face several barriers due to an inconsistent understanding of the problem in the search for cross-border e-evidence, the legality of the data being sought, and the rules for cooperation with communication service providers. The paper briefly presents the legal situation in the EU, the efforts related to the implementation of Directive 2014/41/EU, specifying the European Investigation Order in criminal matters, and the provision of legal procedures for cross-border e-evidence collection proposed by the new EU act for production and preservation orders. A new model of categorising the forms and types of data that reside on communication networks in a territory other than the location of the criminal act is presented as well. The results of the European project LIVE_FOR, intended to raise awareness of the European investigation order among legal professionals, are also presented. According to the authors, the application of the new data model and the new procedures for e-evidence collection promises to remove the current barriers and ensuires greater efficiency of the justice system. Keywords: e-evidence, digital evidence, European investigation order, European criminal law


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov