Ara - analiza sodnih odločitev

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Avtor predstavi aro skozi različne sodne odločitve slovenskih sodišč. Po splošnem teoretičnem uvodu še posebej obravnava ločevanje are od avansa in poudari pomembnost jasnosti in nedvoumnosti dogovora o ari. Po analizi akcesorne narave are sledi razlaga institutov odstopnine in are kot odstopnine ter predstavitev njunih razlik, saj gre za na videz podobna instituta, ki pa se med seboj vendarle bistveno razlikujeta. Nadalje izvemo, da je aro mogoče veljavno dogovoriti tudi v zvezi s predpogodbo - čeprav zakon tega vprašanja ne ureja, je stališče sodne prakse jasno. Nato je v članku predstavljeno, kakšne so sankcije in kdo ima možnost njihove izbire v primeru neizpolnitve pogodbe, za konec pa avtor obravnava tudi problematiko prevelike are. Ključne besede: ara, avans, akcesorna narava, odstopnina, predpogodba, neizpolnitev pogodbe, sankcije, prevelika ara Title: Earnest - Analysis of Judicial Decisions Abstract: The author presents earnest through some judicial decisions of Slovenian courts. After a general theoretical introduction, he discusses the differences between earnest and advance and emphasizes the importance of clarity of an agreement on earnest. After the analysis of its accessory nature, the explanation of withdrawal money and earnest as withdrawal money, as the author points out the differences between them, follows. We get to know that an earnest can be agreed upon the conclusion of a pre-contract, because even though the Obligations Code does not give a definitive answer to this question the judicial practice is clear. The author also presents sanctions in the case of a non-performance of a contract, and at the end, he deals with the problematics of excessively large earnest. Key words: earnest, advance, accessory nature, withdrawal money, precontract, non-performance of a contract, sanctions, excessively large earnest


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov