Obrazložitev naročnikovih odločitev v postopkih javnega naročanja po praksi sodišč Evropske unije

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Temeljni namen članka je naročnikom, ponudnikom in vsem drugim udeležencem postopkov javnega naročanja (ter njihovim pooblaščencem) primerjalno - skozi obstoječo prakso in na konkretnih primerih odločitev - pomagati razumeti, kdaj je obrazložitev naročnikove odločitve, sprejeta v postopku javnega naročanja, ustrezna (in kdaj ni). Naročnikom zato, ker bodo zaradi ustreznih obrazložitev odločitev, ki jih sprejemajo, prejeli manj zahtevkov za revizijo (in hitreje izvedli postopek javnega naročanja, kar je gotovo eden od njihovih bistvenih ciljev), ponudnikom in drugim udeležencem postopkov javnega naročanja pa, ker bodo lažje ugotovili in se odločili, v katerih primerih je smiselno vložiti zahtevek za revizijo in plačati takso za postopek pravnega varstva, v katerih primerih pa tega ni smiselno storiti. V članku se bomo seznanili s prakso sodišč Evropske unije, in sicer skozi sodbe, v katerih so ta odločala o skladnosti obrazložitev naročnikovih odločitev v postopkih javnega naročanja s pravom Evropske unije. Ključne besede: javno naročanje, odločitev naročnika, navedba razlogov Title: Statement of Reasons of the National Authority’s Decisions in Public Procurement Procedures According to the Practice of the Courts of the European Union Abstract: The basic purpose of the article is to help contracting entities, tenderers and all other participants in public procurement procedures (and their representatives) understand comparatively - through existing practice and on concrete examples of decisions -in which cases a contracting authority's decision, accepted in the public procurement procedures, is appropriate (and in which cases it is not appropriate). Contracting entities, due to the appropriate explanations of the decisions that they accept, may receive less review claims (this will lead to a faster execution of the public procurement procedures which is certainly one of the contracting authority's essential objectives). Tenderers and other participants in public procurement procedures, on the other hand, may receive fewer review claims due to the fact that they will find it easier to find out and easier to decide in which cases it is reasonable to file a review claim and pay a fee for a legal protection in reviewing public procurement award procedures and in which cases it does not make sense to do so. In this article, we will become acquainted with the practice of the courts of the European Union through judgments in which the courts of the European Union have decided on the conformity of statement of reasons in the contracting authorities' decisions in public procurement procedures with the law of the European Union. Key words: public procurement procedures, national authority's decisions, statement of reasons


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov