Obveznosti ob izdaji bančne garancije

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Avtorica pojasnjuje, da lahko neodvisno garancijo poleg banke izdajo še drugi izdajatelji, da mora biti garancija izdana v pisni obliki, da je neodvisna bančna garancija enostranski pravni posel in da nastopijo obveznosti iz garancije, ko ta zapusti sfero izdajatelja. Razlaga tudi, kdaj se šteje, da pisna izjava o izdaji bančne garancije zapusti sfero izdajatelja. V prispevku utemelji, da imajo razmerja med nalogodajalcem in banko garantom naravo mandatne pogodbe ter da obljuba banke, da bo izdala bančno garancijo, ni pravno obvezujoča. Title: Guarantors Obligations Ključne besede: neodvisna bančna garancija, bančna garancija na prvi poziv, izdajatelj garancije, naročilo za izdajo bančne garancije, izdaja bančne garancije Abstract: The author elaborates on issuers of bank guarantees which are not banks. The article sets out the main criteria of an independent bank guarantee, such as the written form, the fact that a bank guarantee is a unilateral contract which imposes liabilities on parties upon issuance of a bank guarantee. The author argues that the relationship between the applicant and the bank guarantor has the nature of the mandatory contract and that the bank's promise to issue a bank guarantee is not legally binding. Key words: independent bank guarantee, guarantee on first demand, guarantor, request for the issue of the guarantee, issue of the guarantee


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov