Uporaba pravil pri oddaji mešanih javnih naročil

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Pravo javnih naročil uporablja izraz mešana pogodba za posle, ki so sestavljeni iz delov, za katere veljajo različna pravna pravila javnega naročanja. Če so deli takšnega naročila objektivno neločljivi, se merodajna pravila načelno določijo glede na glavni predmet pogodbe. V primeru, ko gre za objektivno ločljivo naročilo, mora naročnik posel oddati po pravilih javnega naročanja, četudi posamezni del pomeni izjemo javnega naročanja. Prispevek obravnava različne vrste mešanih javnih naročil. Ključne besede: javna naročila, javno naročanje blaga, storitev in gradenj, mešana javna naročila, sklop, ocenitev vrednosti javnega naročila Title: The Application of Public Procurement Rules to Mixed Contracts Abstract: Mixed procurement is a set of contracts which have as their subject two or more types of public procurement or public procurement part and non-public procurement part. If the parts which constitute the contract are objectively inseparable, the applicable rules are in principle determined with respect to the main subject of the contract. In cases of mixed contracts which can be objectively separated, contracting authorities must follow general public procurement rules, although a single part is excluded from public procurement regime. The paper discusses different types of mixed procurements. Key words: public procurement, public supply contracts, public service contracts, public works contracts, mixed contracts, lot, estimated value of procurement


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov