Omejitve pravice do odpovedi kreditne pogodbe

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Pogodbena svoboda je temeljno načelo obligacijskega prava. Toda v praksi so pogajanja med strankama o vsebini kreditne pogodbe pred njeno sklenitvijo redka. Prevladujejo splošni pogodbeni pogoji bank. Ti praviloma vključujejo pravico upnika do predčasne odpovedi kredita. Avtor razpravlja o veljavnosti predčasne upnikove odpovedi z vidika temeljnih načel in kogentnega prava. Po analizi predčasne odpovedi v nemškem, švicarskem in angleškem pravu sta v prispevku analizirani slovenska zakonska ureditev in sodna praksa. Zaključuje ga avtorjev pogled na nekatera odprta vprašanja. Ključne besede: kreditna pogodba, bančništvo, Zakon o potrošniških kreditih, splošni pogodbeni pogoji, odpoved pogodbe, načelo vestnosti in poštenja Abstract: Freedom of contract is a general principle of contract law. However, in practice, before the parties enter into a loan contract, they rarely negotiate its provisions. Banks' general terms and conditions prevail. These terms and conditions usually include early termination right for the benefit of the creditor. The author discusses the validity of exercising such a right from the perspective of general principles and compulsory law. Following the analysis of early termination right in German, Swiss and English law, the article analyses the Slovenian statutory regulation and court practice, concluding with the author's position on some open issues. Key words: loan contract, banking, Consumer Credit Act, general terms and conditions, early termination, principle of good faith


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov