Enotirni sistem upravljanja v Evropski uniji, Veliki Britaniji in Sloveniji

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: V prispevku je analizirana in primerjana pravna ureditev enotirnega sistema upravljanja delniških družb v Sloveniji, Veliki Britaniji in Evropski uniji. Predstavljena je ureditev enotirnega sistema upravljanja, normirana v slovenskem Zakonu o gospodarskih družbah, britanskem Companies Act 2006 in Uredbi Sveta (ES) o statutu evropske družbe (SE). Podrobno so predstavljene ugotovitve slovenske in britanske teorije ter evropska ureditev in njen vpliv na pravno ureditev enotirnega sistema upravljanja v Sloveniji in Veliki Britaniji. Prikazane so skupne značilnosti in razlike med obema nacionalnima sistemoma ter sistemom upravljanja, določenim na ravni Evropske unije. Ključne besede: korporativno upravljanje, enotirni sistem upravljanja, upravni odbor, izvršni direktorji, neizvršni direktorji, Zakon o gospodarskih družbah, Companies Act 2006, Uredba Sveta 2157/2001 Title: One-Tier Corporate Governance System in the European Union, Great Britain and Slovenia Abstract: The paper analyses and compares the legal regulation of the one-tier corporate governance system in Slovenia, Great Britain and the European Union. The regulation of the one-tier management system is outlined in the Slovenian Companies Act, the British Companies Act 2006 and the Council Regulation (EC) on the Statute of a European Company (SE). The author presents in detail the findings of Slovenian and British theories, and presents the European system and its influence on the legal regulation of the one-tier system in Slovenia and Great Britain. The common characteristics of the differences between the two national systems and the management system set at European Union level are also presented. Key words: corporate governance, one-tier system, board of directors, executive directors, non-executive directors, Companies Act, Council Regulation 2157/2001


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov