Poenostavljena prisilna poravnava - izvršilni naslov?

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Avtor se v prispevku ukvarja z učinki poenostavljene prisilne poravnave, in sicer z vprašanjem, ali in v katerih primerih je pravnomočen sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave izvršilni naslov. V poenostavljeni prisilni poravnavi obstajata dva načina glasovanja o njenem sprejetju - z glasovnicami ali pa s pogodbo o sprejetju poenostavljene prisilne poravnave, ki je sklenjena med insolventnim dolžnikom in upniki v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Le kombinacija zadnjega s pravnomočnim sklepom o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave je izvršilni naslov. V praksi težave povzroča neenotna sodna praksa, ki sprejema nasprotujoče si odločitve. Ključne besede: poenostavljena prisilna poravnava, izvršilni naslov, izvršljivost Title: Simplified Compulsory Settlement - Enforceable Instrument? Abstract: The author discusses the legal effects of the simplified compulsory settlement, focusing on the question if and in which cases the final court decision on confirmation of simplified compulsory settlement is considered an enforceable instrument. There are two ways to vote on the simplified compulsory settlement - by ballot papers or by an agreement on adoption of the simplified compulsory settlement, concluded between the insolvent debtor and its creditors in the form of a directly enforceable notarial deed. Only the combination of the latter and the final decision on confirmation of the simplified compulsory settlement represents an enforceable instrument. In practice, there are problems due to lack of uniformity of case law, which is adopting contradictory decisions. Key words: simplified compulsory settlement, enforceable instrument, enforceability


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov