Sprememba cene pri podjemni in gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Avtorica predstavlja pogoje, načine in metode izračuna spremembe cene pri gradbeni in podjemni pogodbi, kadar se med njenim izvajanjem spremenijo cene na trgu. Primarno ponazori načelo monetarnega nominalizma, v nadaljevanju pa posebnosti, ki veljajo za gradbeno pogodbo, in možnosti spremembe cene pri podjemni pogodbi, s poudarkom na podjemnih pogodbah, ki se izvajajo na gradbenih objektih. Opisani so tudi pogoji za spremembo cene pri pogodbah, ki se izvajajo na podlagi javnih naročil. Ključne besede: monetarni nominalizem, gradbena pogodba, podjemna pogodba, sprememba cene, odstop od pogodbe, zamuda, rok za izpolnitev, pogodba o javnem naročilu Title: Price Change in Construction and Service Contract due to Increase of Market Prices Abstract: The author presents the conditions, ways and methods of calculation of price change in construction and service contracts, in cases when market prices change in the course of contract performance. Firstly, she presents the principle of monetary nominalism, followed by specifics in force for construction contracts and possibilities of price changes in service contracts, with an emphasis on service contracts carried out on construction works. The conditions for price changes for contracts based on public procurements are also presented. Key words: monetary nominalism, construction contract, service contract, price change, withdrawal from the contract, delay, deadline for fulfilment, public procurement contract


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov