Odškodninska odgovornost v zvezi s postopki javnega naročanja

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Prispevek obravnava vprašanja odškodninske odgovornosti za kršitve v postopku oddaje javnih naročil. Uvodoma predstavlja ureditev v pravu EU, ki temelji predvsem na tako imenovani splošni pravovarstveni direktivi (89/665/EGS), ki na zelo splošen način zagotavlja povrnitev škode zaradi kršitev pravil javnega naročanja, podrobnosti pa prepušča nacionalnemu pravu, ter "sektorski" direktivi (92/13/EGS), ki precej bolj podrobno ureja vprašanje povrnitve stroškov izdelave ponudbe. Osrednji del članka predstavlja področje odškodninske odgovornosti za kršitev prava javnih naročil v slovenskem pravu. Avtor najprej razpravlja o možnih pravnih podlagah odgovornosti. Sledi analiza ureditve 49. člena ZPVPJN, posebna pozornost pa je namenjena vprašanju obsega povrnitve škode. Avtor zagovarja stališče, da je neizbranemu ponudniku mogoče priznati ne le povrnitev stroškov izdelave ponudbe (tako imenovani negativni interes), ampak pod določenimi pogoji tudi izgubljeni dobiček (tako imenovani pozitivni interes). Avtor opozarja, da na področju veljave "sektorske" direktive za povrnitev stroškov izdelave ponudbe velja posebna, do oškodovanca prijaznejša ureditev, ki bi morala veljati tudi na splošno. Ključne besede: javno naročanje, odškodninska odgovornost države, povrnitev škode, negativni pogodbeni interes, izgubljeni dobiček Title: Liability for Damage Related to Public Procurement Procedures Abstract: The paper discusses the issues of liability for damage due to breaches in public procurement procedures. Firstly, the situation in EU law is presented, based primarily on the so-called general remedies directive (89/665/EEC), which guarantees recovery of damage only on a very general level, whereas the details are left to the law of the member states. The "utilities" remedies directive (92/13/EEC) contains a more detailed regulation of one aspect of damages (recovery of cost of preparing a bid). The paper is focused on the analysis of Slovenian law. It starts with a discussion of possibilities as to the legal basis of damages claims, which is followed by an analysis of Art. 49 of the Slovenian Act on Remedies in Public Procurements Procedures. The issue of extent of damages is also discussed. The traditional view - according to which only the cost of bid preparation (so called negative interest) may be recovered - is being challenged. Under certain conditions, damages may include lost profit (so-called positive interest). Attention is called to the fact that in the sphere of application of the "utilities" directive, the cost of preparing a bid may be recovered under special (milder) conditions. In the advocated opinion, this should apply generally, to all public procurement procedures. Key words: public procurement, liability of the state for damage, recovery of damage, negative interest, lost profit


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov