Neodvisna bančna garancija in primerljiva zavarovanja

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: V prispevku avtorica primerja bančno garancijo z drugimi oblikami zavarovanj. Predstavljena so zavarovanja, ki so z bančno garancijo primerljiva po tem, da niso odvisna od temeljnega posla ali da udeležba oseb pri nastanku zavarovanja in njegovi realizaciji spominja na razmerja v zvezi z bančno garancijo. Za primerjavo so izbrani pogodbena bančna garancija, bond, poroštvo oziroma bančno poroštvo, poroštvo na prvi poziv, menični dolžniki, bančna obveznost plačila (BPO) in stand-by akreditiv. Za vsako od zavarovanj je po predstavitvi pojasnjeno, kdaj so pravice in obveznosti iz njega enake bančni garanciji in kdaj se od nje razlikujejo. Razen menice in poroštva nobeno izbrano zavarovanje ni zakonsko urejeno. Ključne besede: neodvisna bančna garancija, pogodbena bančna garancija, bond, poroštvo na prvi poziv, bančno poroštvo, menica, BPO, stand by akreditiv Title: Independent Bank Guarantee and Comparable Insurances Abstract: The article sets out a comparison between the independent bank guarantees and others forms of security which are comparable with the former due to their independent nature and the lack of reliance on the underlying relationship; the type of participants which are involved when the security is granted; or the type relationships which get formulated when dealing with bank guarantees. Bank guarantee in comparison with bonds, suretyship payable on first demand, bills of exchange, BPO (Payment Obligations) and stand-by (letters of) credits. The article briefly elaborates on each type of the aforementioned security, and sets out the similarities and differences between each vis-?-vis a bank guarantee. All types of the aforementioned insurances, except the bond and the suretyship, are not regulated by law in Slovenia. Key words: independent bank guarante, bonds, suretyship payable on first demand, bills of exchange, BPO (payment obligations), stand-by (letters of) credits


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov