Sprememba roka v pogodbi o javnem naročilu in naročnikova obveznost ob zamudi

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Avtorica analizira pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je dogovor o podaljšanju roka za izpolnitev, kot je bil prvotno določen v pogodbi o javnem naročilu, veljaven. V nadaljevanju opozori, da je pri presoji o naročnikovi obveznosti, da uveljavlja sankcije zaradi kršitve pogodbe, treba upoštevati, ali je stranka odgovorna za kršitev in ali je bila naročniku povzročena škoda. Obravnava naročnikov položaj, če sta bila v pogodbi o javnem naročilu dogovorjena pogodbena kazen za zamudo in zavarovanje z bančno garancijo za pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Ključne besede: pogodba o javnem naročilu, sprememba, rok za izpolnitev, zamuda, odgovornost za zamudo, pogodbena kazen, bančna garancija Title: Change in the Deadline of the Public Procurement Contract and Liabilities of the Contracting Authority regarding Delay Abstract: The authoress analyses the conditions that must be met for the validity of the agreement on the extension of the deadline as it was initially set out in the public procurement contract. Comparing the law of obligations, the obligations of the contracting authority from public procurement to claim sanctions for breaches of the contract are different. It should be taken in account whether the party is liable for the breach of public procurement contract and whether the damage is caused. Additionally, the article discusses the cases where contract parties agree on the contractual penalty for delay and bank guarantee for timely fulfilment of obligations. Key words: public procurement contract, change, time of performance, delay, liability for delay, contractual penalty, bank guarantee


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov