Bianko menica in avalist

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Title: Blank Bill of Exchange and the Guarantor Povzetek: Ker je bila v konkretnem primeru menica izdana kot sredstvo zavarovanja in je ves čas ostala v rokah strank meničnega dogovora, je pravilno izhodišče pravne presoje, da se morajo siceršnja načela zaupanja v menično listino, abstraktnosti menične zaveze ter načelo objektivne razlage, umakniti načelu vestnosti in poštenja. Vsa prejšnja načela namreč ščitijo pravni promet (kroženje menice) ter dobrovernega tretjega, ki se lahko znajde v vlogi imetnika menice. Vendar pa navedeno ne sme izvotliti meničnih zavez, ki se presojajo v skladu z določbami ZM in ki predstavljajo samostojno pravno podlago za nastanek obveznosti. Bistveno za menično poroštvo je, da ni akcesorno - tako glede na glavni menični dolg, kot tudi glede na honoratovo zavezo - kot je to v civilnem pravu. Iz določbe 7. člena ZM izhaja načelo samostojnosti posameznih podpisov na menici. Avaliranje menice je enostransko pravno dejanje avalista. Avalistova meničnopravna obveznost nastane s podpisom na menici in izročitvijo menice upravičencu. Res bianko menica še ni menica, vendar pa menični blanket z izpolnitvijo postane prava menica in tudi za nazaj zavezuje vse, ki so jo podpisali. Tudi menično poroštvo s podpisom bianko menice je mogoče, vendar ne nastane že s samim podpisom avalista, ampak šele z izpolnitvijo bianko menice. V primeru podpisa avalista na bianko menico zato ni potrebno njegovo posebno pooblastilo. V skladu z drugim odstavkom 46. člena OZ lahko zahteva stranka, ki je v zmoti, razveljavitev pogodbe zaradi bistvene zmote, razen če pri njeni sklenitvi ni ravnala s skrbnostjo, ki se zahteva. Od zastopnika pravne osebe, ki zavestno in hote izda bianko menice je pričakovati in zahtevati, da potrebna skrbnost zaobsega tudi njegovo vedenje o pravnih posledicah podpisovanja menice. Sodba Vrhovnega sodišča RS II Ips 104/2015


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov