Nekateri teoretični in praktični vidiki zavarovane dobrine pri menedžerskem deliktu po 240. členu KZ-1

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Nedvomno se je strinjati s stališčem, da je pluralnost mnenj in pogledov v postmoderni družbi pomembna civilizacijska vrednota, vendar pa obstajajo tudi področja, kjer je njihova prisotnost lahko manj zaželena. Eno takih je področje kazenskega prava, ki se nanaša na pravne dobrine, ki naj bi jih ščitile inkriminacijske določbe kazenskega zakonika in v zvezi s katerimi bi moralo biti zakonodajalcu že pred vsakokratno inkriminacijo določenega človekovega ravnanja kristalno jasno, katero konkretno dobrino namerava država z njo sploh varovati. Če ta imperativ ni izpolnjen - in v primeru menedžerskega delikta to še posebej bije v oči - imamo stanje, kot ga pač imamo, in dejstvo, da se v njegovo zakonsko bit posega povprek in počez "na vsake kvatre", je samo eden od poraznih vidikov omenjene kazenskopravne dezorientiranosti. Ključne besede: menedžerski delikt, kazenskopravno varovana dobrina, interes lastnikov podjetja, interes deležnikov podjetja Title: Some Theoretical and Practical Aspects of Criminally Protected Good in Cases of Managerial Offence According to Article 240 of the KZ-1 Abstract: Undoubtedly it is to be agreed that plurality of opinions and views in the post-modern society represents an important civilizational value. There are, however, areas where its presence is less welcome. One of them also embodies the area of criminal law that applies to legal goods that are to be protected by the incriminating clauses of Criminal Code (Kazenski zakonik - KZ-1) and regarding which it would have to be crystal clear to the legislator what good is to be protected before each incrimination of certain behaviour. If this imperative is not met, and this is especially evident in cases of managerial offences, we face a situation as it is now and the fact that encroachment of its legal essence is done "across and crosswise every so often" is only one of the disastrous aspects of the disorientation in criminal law. Key words: managerial offence, good protected by criminal law, interest of the owners of the company, interest of the stakeholders of the company


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov