Instrumenti in ukrepi zemljiške politike na območjih stavbnih zemljišč

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Zemljiška politika je nabor upravnih in finančnih instrumentov, namenjenih izvajanju nastajajočih in veljavnih prostorskih aktov in drugih dokumentov prostorskega razvoja ter učinkovitemu gospodarjenju s prostorom, predvsem z zagotavljanjem zadostnega fonda dostopnih stavbnih zemljišč in podporne gospodarske javne infrastrukture. V prispevku je obravnavana nepopolnost prostorskega načrtovanja ter ključne vsebinske podlage za izvajane zemljiške politike, kot je opredelitev območij zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč z opredelitvijo razvojne stopnje ter območij prenove. Kot ključen organizacijski ukrep za vodenje zemljiške politike je obravnavana posebna oblika občinske javne službe - zemljiška služba. Izpostavljeno je komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, obravnavani pa so tudi naslednji finančni instrumenti zemljiške politike: komunalni prispevek, izravnalni prispevek iz prirastkarnine, prispevek za prostorsko načrtovanje in davek na nepremičnine. Ključne besede: zemljiška politika, prostorsko načrtovanje, stavbno zemljišče, razvojna stopnja stavbnega zemljišča, območje prenove, komunalni prispevek, izravnalni prispevek, prirastkarnina, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na nepremičnine Title: Land Policy Instruments and Measures on Building Land Abstract: Land policy is a set of administrative and financial instruments for implementation and effective management of spatial plans and other documents of spatial development, in particular by ensuring a sufficient quantity of available building land improved with public infrastructure. The paper deals with incompleteness of spatial planning and key data basis for the implementation of land policy. It defines problems about the definition of building land, data and classification, green and brown field areas and building land development index. As a key organizational measure of land policy a new land service institution is proposed. The paper also address the infrastructure utilization and covers the following financial instruments of land policy: infrastructure tax, tax for land use change, tax for spatial planning and property tax. Key words: land policy, spatial planning, building land, building land development index, green field area, brown field area, infrastructure improvement fee, tax for land use change, property tax


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov