Prihodnost reševanja investicijskih sporov na območju Evropske unije

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek Prispevek v obravnavo združuje dva pojava modernega časa - Evropsko unijo kot naddržavno tvorbo in tuje neposredne investicije kot prevladujočo obliko mednarodnega gospodarskega sodelovanja. Pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe je pristojnost za mednarodno investicijsko politiko na območju Evropske unije pripadala državam članicam, ki so se lahko svobodno pogajale in sklepale investicijske dogovore med seboj ter s tretjimi državami. V praksi so to možnost dobro izkoristile, o čemer priča okoli 1500 bilateralnih investicijskih sporazumov, katerih pogodbenice so države članice EU. Z Lizbonsko pogodbo pa je Unija pridobila izključno pristojnost na področju tujih investicij. Takšna razširitev izključnih pristojnosti Unije ni neproblematična. Centralizacija urejanja področja tujih investicij odpira številna vprašanja glede učinkovitega varstva investicij, pravnega statusa do zdaj veljavnih dogovorov držav članic na tem področju ter glede nadaljnjega razvoja mednarodnega investicijskega prava. Prispevek se osredotoča na področje reševanja investicijskih sporov kot enega od (bistvenih) elementov učinkovitega varstva tujih investicij v svetu. Ključne besede: Evropska unija, evropsko pravo, mednarodno investicijsko pravo, reševanje sporov, TTIP, ICSID, Lizbonska pogodba Abstract This paper combines two phenomena of the modern world - the European Union as a supranational organisation and foreign direct investment as a dominant form of international economic cooperation. Prior to the entry into force of the Lisbon Treaty on 1 December 2009, the competence for foreign investment policy lay within the EU Member States, which were free to negotiate and conclude investment agreements with each other and with third countries. Member States made good use of this power and concluded around 1,500 bilateral investment agreements (BIT). With the Lisbon Treaty, the Union has acquired exclusive competence in the field of foreign investment. Such an extension of the exclusive competence of the Union is problematic. Centralisation of regulation raises a number of questions regarding the effective protection of investments and the legal status of hitherto existing agreements of Member States. It will also affect further development of international investment law. The paper focuses on the area of settlement of international investment disputes as one of the (essential) elements of effective foreign investments protection. Key words: European Union, European Law, international investment law, dispute resolution, TTIP, ICSID, Treaty of Lisbon


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov