Obravnava premoženja gospodarske družbe po njenem prenehanju v ožjem pomenu

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek Ideja za prispevek se je porodila ob obravnavanju praktičnih primerov iz poslovne in sodne prakse, katerih dejanska stanja so bila glede na teorijo nekoliko nepričakovana, zato bi morala biti zgolj izjemna. Gre za vprašanje obravnavanja premoženja, ki je zaradi prenehanja gospodarske družbe v ožjem pomenu ostalo brez pravnega nosilca. Prispevek je rezultat analize položajev, ki bi lahko privedli do tovrstnih težav. Predstavljena je ugotovitev, da so obravnavane situacije predvsem posledica neustrezne ureditve izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije, katere protiustavnost je ugotovilo tudi Ustavno sodišče. Poleg predloga spremembe pravne ureditve, s katero bi preprečili nastanek premoženja brez nosilca, skuša avtorica ponuditi tudi možnosti reševanja že obstoječih primerov. Ključne besede: gospodarska družba, pravna subjektiviteta, preddružba, sposobnost biti stranka, prenehanje družbe, izbris iz sodnega registra Abstract The idea of the article is to discuss practical examples from business and jurisprudence, which should be, according to the theory, purely exceptional. It deals with the cases of the assets, which, due to the winding up of the company in the strict sense, remain without their legal holder. The article is the result of the analysis of situations that could lead to such problems. These unexpected situations are mainly the result of the regulation on the company's cancellation from the register without liquidation, which the Constitutional Court found unconstitutional. In addition to the amendment of the regulation, which would prevent the emergence of the property without its legal holder, the authoress tries to offer the possibility of solving these already existing cases. Key words: commercial company, legal personality, pre-company, the capacity to sue, winding up of the company, cancellation from the register


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov