Izključitev prednostne pravice pri odobrenem kapitalu in posebnosti v zvezi z izpodbojnostjo sklepa skupščine

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Podobno kot pri rednem povečanju osnovnega kapitala je tudi pri odobrenem kapitalu varstvo delničarjev usmerjeno predvsem v preprečitev razvodenitve njihovega članskega položaja. Bistveni zakonski instrumentarij tega varstva je izražen v pravilih o prednostni pravici delničarjev do vpisa novih delnic. Kakšna merila je treba uporabiti pri njeni izključitvi v okviru rednega povečanja osnovnega kapitala, je slovenski pravni prostor že dodobra raziskal. Prispevek pa se osredotoča na vprašanje, kako ta merila ustrezno aplicirati na izključitev prednostne pravice pri odobrenem kapitalu, in opozori na posebnosti pri izpodbojnosti sklepa skupščine o odobrenem kapitalu, pri katerem je prednostna pravica izključena. Ključne besede: prednostna pravica, odobreni kapital, varstvo delničarjev, izpodbojnost sklepa skupščine Abstract: Similar to an ordinary subscribed capital increase, the system of safeguarding of shareholders with regard to authorised capital is mostly aimed at preventing the dilution of their membership status. The pre-emptive right of shareholders to subscribe new shares is expressed as the key statutory policy of such a system. Slovenian legal framework has gained significant knowledge in respect of criteria that need to be applied when dis-applying (excluding) the statutory pre-emptive right in the course of ordinary subscribed capital increase. However, the analysis in this article concentrates on the question of how to apply these criteria when the pre-emptive right is excluded in respect of authorised capital and addresses the particularities regarding the voidability of general meeting resolution pertaining to authorised capital in respect of which the pre-emptive right has been excluded. Key words: pre-emptive right, authorised capital, safeguarding of shareholders, voidability of general meeting resolution


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov