Kritični pogled na opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Slovenska zakonodaja omogoča celo vrsto posebnih oblik dela. Če izvzamemo zlorabo instituta samostojnega podjetnika, se nobena ni razširila tako hitro kot dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Gre za fleksibilno obliko zaposlovanja, ki omogoča hitrejše prehajanje v stanje zaposljivosti, a hkrati tudi lažje odpuščanje. Zasebne organizacije so izkoristile neučinkovitost javnega zavoda za zaposlovanje ter uspešno zagotavljajo delavce uporabnikom. Glede na to, da je posredovanje dela prepuščeno trgu, se lahko zaskrbljeno vprašamo, ali ne vodi to v novodobno suženjstvo. Koristi za delodajalce in uporabnike so očitne, postavlja pa se vrsta vprašanj glede socialne varnosti napotenega delavca. Ključne besede: posredovanje dela, zagotavljanje dela delavcev uporabniku, delodajalec, uporabnik, napoteni delavec, pogodba o zaposlitvi, pravice in obveznosti Abstract: Slovenian legislation provides a number of specific forms of work and, if we except abuse of the institution of an independent entrepreneur, none of them were so quickly expanded as the activity of providing workers to the user. It is a flexible form of employment, which enables faster transitions in the state of employability, but also facilitates redundancies. Private organizations have exploited the ineffectiveness of the public employment service and are successfully providing workers to users. Given that the provision of work is left to the market, we may anxiously ask ourselves if this is not the beginning of a new age of slavery. Benefits for employers and users are obvious, while it raises a number of questions about social security of temporary agency workers. Key words: employment services, providing workers to user undertaking, employer, user undertaking, temporary agency workers, employment contract, rights and obligations


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov