Starševski dopust, materinska in očetovska kvota ter očetovski dopust na Norveškem

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Prispevek obravnava ureditev starševskega dopusta na Norveškem. Gre za primer skandinavskega modela, ki veliko pozornosti namenja enakosti spolov, spodbujanju aktivnega očetovstva in bolj enakomerni porazdelitvi družinskih obveznosti med oba starša, s tem pa spodbuja tudi bolj izenačene možnosti žensk in moških na trgu dela, v poklicnem življenju. Na Norveškem so očetovski dopust uvedli leta 1977, očetovsko kvoto starševskega dopusta pa leta 1993. Od tedaj se je ureditev večkrat spreminjala, izkušnje pa kažejo, da očetje izrabljajo te dopuste in se vključujejo v skrb in nego otrok. Pomembno vlogo na tem področju imajo tudi socialni partnerji in kolektivne pogodbe, ki dodajajo pravice zakonski ureditvi. Norveške rešitve so lahko vir možnih idej za nadaljnji razvoj slovenske ureditve na tem področju, seveda ob upoštevanju kulturnih, socialnih, ekonomskih in drugih značilnosti naše družbe in pravne tradicije. Ključne besede: delovna razmerja, usklajevanje dela in družine, starševski dopust, očetovski dopust, materinska kvota, očetovska kvota, Norveška Title: Parental Leave, Mother’s and Father’s Quota, and Paternity Leave in Norway Abstract: The article deals with the legal regulation of parental leave in Norway. It is an example of the Scandinavian model, which pays a lot of attention to the gender equality, to the promotion of active fatherhood, and to more equal distribution of family responsibilities between both parents, and, consequently, to the promotion of equal opportunities of women and men on the labour market, in the professional life. In Norway, the paternity leave was introduced in 1977 and the father's quota of the parental leave in 1993. Since then, the regulation has been amended several times; however, practical experience shows that fathers use this leave and take part in caring for the children. The social partners and collective agreements have an important role in this area as well, adding rights to the statutory minimum. The Norwegian solutions could be the source of possible ideas for the development of legal regulation in this area in Slovenia, taking into account, of course, the cultural, social, economic, and other characteristics of our society and legal tradition. Key words: labour relations, work-family balance, parental leave, paternity leave, mother's quota, father's quota, Norway


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov