Družba za upravljanje terjatev bank kot družba javnega ali zasebnega prava in njena vloga v postopku sanacije bančnega sistema

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je operativna že nekaj več kot dve leti. Način, kako dejansko poteka proces sanacije bančnega sistema in prestrukturiranja realnega sektorja, in vloga tako imenovane slovenske sistemske slabe banke pri tem bistveno odstopata od procesa in predvsem od vloge DUTB, kot je bila predvidena z Zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank. Vloga DUTB se je omejila le na prenos slabega premoženja s komercialnih bank in na upravljanje tega premoženja. Ravno pri upravljanju premoženja pa se DUTB srečuje s kompleksnimi pravnimi in fiskalnimi izzivi, ki so povezani z njenim državnim lastništvom. Odgovor, kako bi se temu lahko izognili že pri strukturiranju modela državne slabe banke, so na svojem primeru ponudili Irci. Ključne besede: Družba za upravljanje terjatev bank, javni sektor, javni dolg, upravljanje premoženja, slaba banka Title: Bank Asset Management Company as a Public or Private Sector Entity and its Role in the Process of Recovery of Banking Sector Abstract: The Bank Asset Management Company (BAMC) has been operational for the last two years. There is material gap between the role of BAMC in the recovery process of the banking sector and in the restructuring process of the corporate sector that was foreseen with the so called bad bank legislation and the actual role of BAMC in the mentioned processes. The role of BAMC was limited to the transfer of bad assets from the banks and to the management of those assets. In managing bad assets, BAMC faces complex legal and fiscal questions that are related to its state ownership. The Irish model of the state bank offers a case study on how to avoid those obstacles. Key words: Bank Asset Management Company, public sector, public debt, asset management, bad bank


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov