Lastne delnice ciljne družbe pri obvezni prevzemni ponudbi in obveščanju o pomembnih deležih

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Avtor se v prispevku ukvarja z vplivom lastnih delnic ciljne družbe na obveznosti delničarja, da odda obvezno prevzemno ponudbo in obvešča družbo o doseganju pragov pomembnih deležev. Hkrati v primerjavi z nemškim pravom opozori na težavo neodvisnosti navedenih delničarjevih obveznosti od njegove dejanske kontrole v družbi, predvsem zaradi delničarjeve nezmožnosti, da bi poznal natančno število lastnih delnic ciljne družbe ob vsakem trenutku. Obravnava Direktivo 2013/50/EU Evropskega parlamenta in Sveta, ki so jo morale države članice prenesti v svoje pravne ureditve do 27. novembra 2015, ter posledice, ki jih bo nova ureditev s strožjim sankcioniranjem neizpolnjevanja obveznosti obveščanja o pomembnih deležih glasovalnih pravic imela za delničarje javnih družb. Ključne besede: lastne delnice, glasovalne pravice, upravljavske pravice delničarjev Title: Own Shares of Target Company in Mandatory Takeover Bid and Notification of Significant Interest Abstract: The author discusses the influence of a target company''s own shares on the shareholder''s obligation to submit a mandatory takeover bid and to inform the company of achieving the threshold of significant interest. At the same time, in comparison with German law, the author exposes the problem of the independence of these shareholder''s liabilities, from its actual control of the company, mainly because of a shareholder''s inability to know the exact number of company''s own shares at any time. He also discusses a Directive 2013/50/EU of the European Parliament and of the Council, which member states were obliged to transpose into their own legal order until 27 November 2015, and the consequences that the new legislation, with stricter sanctioning of non-compliance regarding obligations to inform a company about major holdings of voting rights, will have on shareholders of listed companies. Key words: company''s own shares, voting rights, shareholders rights


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov