Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 68)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

KONKURENČNO PRAVO: Nove ekonomije, sektorji, produkcijski faktorji in konkurenčno pravo

dr. Peter Grilc, 9.10.2002

Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Od prvih pojavov pravil zakonodajnega tipa, ki so urejala konkurenco, do danes se je okvir predpisov, ki se neposredno nanašajo na konkurenčno pravo ali so z njim vsaj posredno povezani, zelo razširil. S popolno abstrakcijo bi sicer lahko zagovarjali trditev, da v vsakem pravno urejenem razm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Vloga državnih tožilcev pri pregonu prekrškov

Franc Mazi, 9.10.2002

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Prekrški

Franc Mazi, Podjetje in delo, 6-7/2002Poleg tradicionalnega pooblastiladržavnega tožilca, da preganja storilce kaznivih dejanj, je v drugem odstavku 2. člena Zakona o državnem tožilstvu vsebovano dodatno pooblastilo, da državni tožilec tudi "vlaga predloge za pregon in pravna sredstva v zadevah prekrškov, če tako določa zakon".
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Nova ekonomija in novi trendi v konkurenčnem pravu

dr. Klemen Podobnik, 9.10.2002

Varstvo konkurence, cene

dr. Klemen Podobnik, Podjetje in delo, 6-7/2002Temeljno vprašanje, ki ga je trebapoudariti pri obravnavanju gornjega naslova, je prav gotovo odločitev, ali konkurenčno pravo glede na svojo zasnovo in (relativno) dogmatično izdelane cilje še pomeni relevantno pravno panogo, ki naj ureja področja tako imenovane "nove ekonomije".(*1) Kljub moreb...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Trg vrednostnih papirjev

mag. Gregor Sluga, 9.10.2002

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Gregor Sluga, Podjetje in delo, 6-7/2002Trg vrednostnih papirjev je sestavni delfinančnega trga, prek katerega se finančni prihranki prenašajo s suficitnih na deficitne celice v gospodarstvu. Kadar so izdajatelji finančnih instrumentov neposredni porabniki finančnih sredstev (podjetja), govorimo o direktnih financah, kadar pa so izdajatel...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Sektorski regulatorji

mag. Matej Kavčič, 9.10.2002

Varstvo konkurence, cene

mag. Matej Kavčič, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Konkurenčni organi z izvajanjem splošnih pravil konkurence preprečujejo podjetjem, da bi s prepovedanim sodelovanjem s tekmeci, s koncentracijami ali z drugimi oblikami omejevanja konkurence, ki ne temeljijo na ekonomski učinkovitosti, zmanjševali stopnjo tekmovalnosti in rivalstva na trgih....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Javna naročila in konkurenca

Igor Šoltes, 9.10.2002

Proračun, Varstvo konkurence, cene

Igor Šoltes, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Javna naročila postajajo čedalje bolj zanimivo področje konkurenčnega boja za zagotovitev določenega posla, ki ga ponuja naročnik, načeloma sledeč svojim potrebam in finančni sposobnosti. Morda velja za nepoučene poudariti, da morajo porabniki javnih financ kljub tihim pričakovanjem in tr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Presoja koncentracij

Andrej Plahutnik, 9.10.2002

Varstvo konkurence, cene

Andrej Plahutnik, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Konkurenčno pravo in politika konkurence, regulacija trga in konkurenčnost gospodarstva, učinkovita konkurenca in njeno varstvo, konkurenčna kultura, ki naj bi pomenila spoštovanje pravil igre, so pojmi, s katerimi se vsak dan srečujemo in ki jih uporabljamo, včasih tudi ne glede na dejstvo, da...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Internet in konkurenca

mag. Dajana Muženič, 9.10.2002

Varstvo konkurence, cene, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Dajana Muženič, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Internet ni nov pojav, saj se je že konec šestdesetih let v ZDA začel razvijati kot vojaški projekt. Vendar je šele sredi devetdesetih postal tudi komercialno zanimiv, kar je pritegnilo dodatne investicije v sektor, še pospešilo njegov razvoj in neverjetno povečalo njegovo uporabo. Internet ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Pravna sredstva v izvršilnem postopku

Jan Zobec, 9.10.2002

Civilni sodni postopki

Jan Zobec, Podjetje in delo, 6-7/20021. SPLOŠNO Izvršilni postopek se bistveno razlikuje od pravdnega. Čeprav se zdi njegovo logično nadaljevanje (svojo procesno osamosvojitev je doživel šele z avstrijskim Izvršilnim redom, ki se je v slovenskih deželah začel uporabljati s 1. januarjem 1898), imajo stranke v njem drugačen položaj ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Reforma pravnih sredstev v pravdnem postopku

dr. Aleš Galič, 9.10.2002

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/20021. PRITOŽBENI POSTOPEK PO NOVELI ZPP 1. Uvod - načrtovane spremembe Na spremembe določb ZPP, ki urejajo pritožbeni postopek, se nanašajo členi od 18 do 23 predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku.(*1) Te spremembe obravnavajo naslednje procesne institute: - Člen 18 ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Vpliv sredstev zavarovanja na učinkovitost civilnega sodstva

mag. Miha Šipec, 9.10.2002

Sodišča, Civilni sodni postopki

mag. Miha Šipec, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Med sredstvi zavarovanja po ZIZ in civilnim pravdnim postopkom po ZPP je neposredne povezave dokaj malo. Pomenila bi jo pravzaprav lahko le smiselna uporaba določb ZPP v postopku zavarovanja v situacijah, ki jih ZIZ ne ureja dovolj natančno (15. in 239. člen ZIZ). Vsa sredstva prisilnega zav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

UČINKOVITOST CIVILNEGA SODSTVA - REFORMA PRAVDNEGA IN IZVRŠILNEGA POSTOPKA - Materialno procesno

Ziba Trampuš, 9.10.2002

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

Ziba Trampuš, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD V dolgih letih sprejemanja novega Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 - v nadaljevanju ZPP) so se slišala različna mnenja o tem, ali je res treba globlje in vsebinsko poseči v veljavno ureditev civilnega procesnega prava. Mnenja so se kresala glede uvajanja novih procesn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Poravnalni narok

mag. Nina Betetto, 9.10.2002

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/20021. PREDVIDENA ZAKONSKA UREDITEVPORAVNALNEGA NAROKA PO PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVDNEM POSTOPKU Določba 14. člena predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Poročevalec, št. 40/2002, v nadaljevanju predlog ZPP-A) uvaja nov institut poravna...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Nova ravnovesja v izvršilnem postopku

Hinko Jenull, 9.10.2002

Civilni sodni postopki

Hinko Jenull, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Izvršilnemu postopku je pri nas namenjena premajhna pozornost. Že pogled na dosegljivo literaturo s tega področja kaže nesorazmerje do drugih delov civilnega prava. Tudi odnos sodne prakse do izvršbe ni ustrezen, včasih je celo podcenjujoč. Delo v izvršilnih zadevah se večkrat šteje za "ruti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Summaries "Podjetje in delo" 06/2002

Avtor ni naveden, 9.10.2002

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2002Hans-Jürgen Rabe: THE EUROPEAN UNION COURTAND THE ROLE OF NATIONAL COURTS AND COUNSELS - Podjetje in delo, No 6-7/2002, pp. 993 to 999 The European courts in Luxembourg, the Court of European Union and the Court of First Instance are entrusted with the duty to provide legal protection and contro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Učinkovito poslovanje družb z vidika davčnega načrtovanja

dr. Bojan Tičar, 9.10.2002

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Bojan Tičar, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD V tem prispevku bomo opredelili pojem davčnega načrtovanja v luči davčnopravnih in ekonomskih vidikov učinkovitega poslovanja družb. Osredotočili se bomo na mejne pojme, ki uokvirjajo davčno načrtovanje (kot so davčno izogibanje in davčno prevaljevanje), nadalje pa bomo pojasnili pomen da...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Ekonomska analiza prava (opis, zgodovina in aplikacije)(*1)

dr. Katarina Zajc, 9.10.2002

Znanost in raziskovalna dejavnost

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Ekonomska analiza prava (Law&Economics, Economic Analysis of Law) je del ekonomske vede, ki analizira vzpostavljanje, strukturo, proces ter ekonomske posledice prava in pravnih institucij. Uporablja predvsem koncepte in orodja mikroekonomike in ekonomike blaginje.(*2) Začetke ekonomske...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Konstituiranje evropske pravosodne oblasti - ekonomska analiza

mag. Marko Starman, 9.10.2002

Sodišča

mag. Marko Starman, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Konstituiranje evropske pravosodne oblasti je izjemen institucionalen in pravni dosežek. Gre za vzpostavitev nove jurisdikcije, ki deluje na celotnem ozemlju držav članic EU, za sodni sistem, ki je sposoben doseči enotno izvajanje evropske politike v vseh državah članicah. Pravosodje(*1) poleg ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Motivi in učinkovitost izvedenih finančnih instrumentov

Sonja Zver, 9.10.2002

Obligacije

Sonja Zver, Podjetje in delo, 6-7/2002Dokaj mlada zgodovina izvedenih finančnihinstrumentov, nepoznavanje njihove vsebine in posledično strah pred uporabo te finančne kategorije v poslovnih razmerjih so razlogi, da se ti instrumenti niso oziroma so se zelo bežno dotaknili gospodarskih subjektov v Sloveniji. Potemtakem ni presenetljiv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Ekonomska analiza kazenskega prava in kriminalitetne politike

dr. Matjaž Jager, 9.10.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Jager, Podjetje in delo, 6-7/2002EKONOMIJA IN PRAVO 1. UVOD Problemi kazenskega prava, kriminologije in še posebej snovanja kriminalitetne politike se v marsičem in na različne načine dotikajo problemskega področja, ki si ga v tradicionalni razdelitvi med disciplinami lasti ekonomska analiza. Uvodoma bom na kratko prikazal glavn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Povzetki "Podjetje in delo" 06/2002

Avtor ni naveden, 9.10.2002

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2002Hans-Jürgen Rabe: SODIŠČE EVROPSKIHSKUPNOSTI TER VLOGA NACIONALNIH SODIŠČ IN ODVETNIKOV - Podjetje in delo, št. 6-7/2002, strani od 993 do 999 Evropskima sodiščema v Luksemburgu, Sodišču evropskih skupnosti (SES) ter Sodišču prve stopnje, sta v sistemu prava ES zaupana zagotavljanje pravnega var...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

dr. Mitja Novak, 9.10.2002

Delovna razmerja

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je v ZDR urejena le v treh členih (od 110. do 112. člena), v okviru 4. poglavja (Odpoved pogodbe o zaposlitvi). Določene splošne zadeve, ki se nanašajo tudi na izredno odpoved, pa vsebujejo tudi členi 80-87 ZDR. II. SPLOŠNA DOLOČILA Med splošnimi do...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi

dr. Janez Novak, 9.10.2002

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/20021. SPLOŠNO Razlogi za redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: PZ) so pomemben institut ne le za prenehanje PZ, temveč predvsem za ugotavljanje, ali je bila odpoved zakonita. To velja predvsem takrat, ko PZ odpove delodajalec. Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (Uradni li...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Dosedanja in prihodnja vloga in pomen inšpekcije dela v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi

Borut Brezovar, 9.10.2002

Inšpekcije, Delovna razmerja

Borut Brezovar, Podjetje in delo, 6-7/2002Dosedanja vloga inšpekcije dela (seveda patudi bodoča) v veliki meri izhaja iz Zakona o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94, 32/97 in 36/2000), močno pa je odvisna tudi od ureditve v delovnopravni zakonodaji. Trenutno še veljavna ureditev na področju delovnega prava inšpekciji dela ne namenja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

dr. Barbara Kresal, 9.10.2002

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Ker je delovno razmerje trajajoče pravno razmerje, morata imeti stranki na voljo instrumente, s katerimi lahko dosežeta njegovo prenehanje. Eden od takšnih pravnih institutov je tudi odpoved, s katero lahko ena stranka neodvisno od volje druge stranke, torej na podlagi enostranske izjave vol...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2002(68)
> Oktober(68)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G HI J K LM N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov