Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 68)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Poenotenje civilnega prava v Evropski uniji in evropski civilni zakonik

dr. Verica Trstenjak, 9.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD(*) Kdaj bo prišel čas, ko bo evropski pravnik lahko pri svojem delu uporabljal enotni pravni akt za področje civilnega prava? Kdaj bo lahko odvetnik zastopal stranko v vsaki državi članici EU in mu ne bo za to treba poznati najmanj petnajst civilnih zakonikov oziroma aktov, ki urejajo to pod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Avtorska pravica na jezikovnem prevodu

dr. Miha Trampuž, 9.10.2002

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Jezikovno prevajanje je tako staro kot samo osnovno jezikovno ustvarjanje. Zato z njim deli ne le antropološko, kulturno, politično, identifikacijsko in drugo poslanstvo, temveč tudi pravno ureditev. Na političnem področju se poudarjata prispevek prevajanja in prevajalcev k razumevanju in so...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Zakonski jezik

mag. Borut Šinkovec, 9.10.2002

Državni zbor in državni svet, Kultura in umetnost

mag. Borut Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/2002Zakonski jezik kot običajen in standardniizraz, ali tudi jezik zakonov, je jezik prava, vendar je način izražanja v njem tako zelo specifičen, da nekako kar ni pravni jezik, kot ga splošno razumemo kot jezik pravnega komuniciranja oziroma kot jezik stroke, razen seveda, kolikor je zakonski jezik jez...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Značilnosti pravnega izrazoslovja, (izhodiščne teze)

dr. Albin Igličar, 9.10.2002

Kultura in umetnost

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 6-7/20021. Pravne vsebine se iz sveta idej kot tvorba človekove duhovne ustvarjalnosti posredujejo od enega do drugega človeka s pomočjo znakov - simbolov. Ob kretnjah in mimiki obraza je jezik osrednji simbol, ki prenaša pomenska sporočila v procesu medčloveškega komuniciranja. Socialni obstoj človeka i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Sodnikov pogled na jezik (in pravo)

Dušan Ogrizek, 9.10.2002

Sodišča

Dušan Ogrizek, Podjetje in delo, 6-7/2002Povabili so me, naj kot sodnik sodelujem vsekciji Jezik in pravo. Ni dvoma, določeno mi je, naj spregovorim o tistem jeziku, ki sem ga skozi desetletja svoje poklicne poti kot sodnik govoril in pisal in ki sem ga poklicno bral v sodbah in drugih sodnih pisnih izdelkih svojih sodniških kolegov. Naj t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Predsednik vlade in ministri

dr. Franc Grad, 9.10.2002

Vlada

dr. Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/2002I. SPLOŠNO O VLADI Predsednik vlade in ministri skupaj tvorijo kolegijski državni organ, največkrat imenovan kar vlada. Ta organ se sicer različno imenuje, kar je odvisno predvsem od tradicije posamezne države. V Veliki Britaniji in v večini držav z anglosaško tradicijo se tradicionalno imenuje vlad...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Evropsko sodišče za človekove pravice

dr. Peter Jambrek, 9.10.2002

Človekove pravice

dr. Peter Jambrek, Podjetje in delo, 6-7/20021. Uvodna opomba: Namen pričujočegabesedila je spodbuditi razpravo na okrogli mizi o pomembnejših pravnih področjih in institucijah v Evropi z vidika strasburškega mehanizma za varovanje človekovih pravic. Prispevek obravnava le tri širša in aktualna vprašanja, zavedajoč se, da bi bil njihov izbor l...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Varstvo potrošnikov in harmonizacija prava Evropske skupnosti

dr. Ulrich Drobnig, 9.10.2002

Trgovina

dr. Ulrich Drobnig, Podjetje in delo, 6-7/2002I. VARSTVO POTROŠNIKOV V POGODBAH OEVROPSKI SKUPNOSTI(*) Varstvo potrošnikov ne sodi med prvotne cilje nastanka Evropskih skupnosti, zlasti tudi ne Evropske gospodarske skupnosti. Evropska gospodarska skupnost, ki je bila ustanovljena z Rimsko pogodbo v letu 1957 in je zaživela 1. januarja 195...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Strokovno pisanje in osebni stil

dr. Monika Kalin-Golob, 9.10.2002

Kultura in umetnost

dr. Monika Kalin-Golob, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Še pred nekaj leti bi se naslov, ki ob strokovno pisanje postavlja osebni stil, zdel popolnoma nesmiseln. Znanstveno-strokovna besedila so bila opisana v jezikovnih priročnikih kot izrazito brezosebna. V starem gimnazijskem učbeniku za slovenski jezik (Toporišič 1974: 97) tako beremo: "Pač pa j...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Uporaba prava EU pred nacionalnimi sodišči(*)

Avtor ni naveden, 9.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD S tem ko v nadaljevanju podajam nekaj opažanj o uporabi prava EU - ali bolj natančno prava Evropske skupnosti (v nadaljevanju ES)(*1) - pred nacionalnimi sodišči, nimam v mislih novega znanstvenega pristopa, temveč gre za povsem praktične namene: rad bi opozoril na težave, ki so s tem povezane,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Stvarnopravni zakonik in obligacijsko pravo

dr. Matjaž Tratnik, 9.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Matjaž Tratnik, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD V Sloveniji ravno tako kot v nekdanji Jugoslaviji nimamo civilnega zakonika in so temeljna področja civilnega prava urejena v posebnih zakonikih. Tako imamo že Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ), tik pred sprejetjem je stvarnopravni zakonik (v nadaljevanju SPZ),(*1) prihaja družinski z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

dr. Barbara Kresal, 9.10.2002

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Ker je delovno razmerje trajajoče pravno razmerje, morata imeti stranki na voljo instrumente, s katerimi lahko dosežeta njegovo prenehanje. Eden od takšnih pravnih institutov je tudi odpoved, s katero lahko ena stranka neodvisno od volje druge stranke, torej na podlagi enostranske izjave vol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

VPLIV STVARNOPRAVNEGA ZAKONIKA (SPZ) NA DRUGA PODROČJA CIVILNEGA PRAVA: Položaj stvarnopravnega

dr. Miha Juhart, 9.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2002V času, ko nastaja ta prispevek, obstajarealna možnost, da bo med izvajanjem te razprave predlog stvarnopravnega zakonika že sprejet. Marsikdo v tem trenutku pričakuje seznanitev s spremembami in novostmi glede na veljavno ureditve zakona o temeljnih lastninskih razmerjih in drugih predpisov, v k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

dr. Mitja Novak, 9.10.2002

Delovna razmerja

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je v ZDR urejena le v treh členih (od 110. do 112. člena), v okviru 4. poglavja (Odpoved pogodbe o zaposlitvi). Določene splošne zadeve, ki se nanašajo tudi na izredno odpoved, pa vsebujejo tudi členi 80-87 ZDR. II. SPLOŠNA DOLOČILA Med splošnimi do...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Stvarnopravni zakonik in dedno pravo

dr. Vesna Rijavec, 9.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Dedovanje

dr. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Stvarno pravo ureja pravice, ki določajo pripadnost pravnega objekta pravnemu subjektu. S pridobitvijo stvarne pravice nastane neposredno razmerje med titularjem pravice in stvarjo. Z obligacijsko pravico pa nastane le razmerje med dvema osebama, upnikom in dolžnikom. Pri stvarni pravici v p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Stvarnopravni zakonik in družinsko pravo

dr. Andrej Berden, 9.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD - STVARNO IN DRUŽINSKO PRAVO Tako stvarno kot družinsko pravo imata skupni izvor. Ius civile je obsegal tako stvarno kot tudi družinsko (rodbinsko) pravo. Obe danes sicer ločeni pravni veji sta spadali v tisti del prava, ki je "služil interesom posameznika" (quod ad singulorum utilitatem per...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Ustavnopravni položaj sodnikov za prekrške

Avtor ni naveden, 9.10.2002

Ustavno sodišče, Prekrški

, Podjetje in delo, 6-7/2002Vprašanje položaja organov, ki odločajo oprekrških, je bilo v zadnjih desetih letih predmet številnih razprav. Zdi se, da so odločbe Ustavnega sodišča razjasnile nastale dileme, vendar pa še vedno ostaja odprtih nekaj sistemskih vprašanj, ki se nanašajo na področje prekrškovnega prava. Ključni vp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Dosedanja in prihodnja vloga in pomen inšpekcije dela v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi

Borut Brezovar, 9.10.2002

Inšpekcije, Delovna razmerja

Borut Brezovar, Podjetje in delo, 6-7/2002Dosedanja vloga inšpekcije dela (seveda patudi bodoča) v veliki meri izhaja iz Zakona o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94, 32/97 in 36/2000), močno pa je odvisna tudi od ureditve v delovnopravni zakonodaji. Trenutno še veljavna ureditev na področju delovnega prava inšpekciji dela ne namenja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi

dr. Janez Novak, 9.10.2002

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/20021. SPLOŠNO Razlogi za redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: PZ) so pomemben institut ne le za prenehanje PZ, temveč predvsem za ugotavljanje, ali je bila odpoved zakonita. To velja predvsem takrat, ko PZ odpove delodajalec. Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (Uradni li...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Ustavnopravni položaj državnega tožilstva in spremembe kazenske procesne zakonodaje

dr. Zvonko Fišer, 9.10.2002

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD V dobrih desetih letih, odkar obstaja samostojna slovenska država, se je na področju kazenskega pravosodja marsikaj zgodilo in veliko spremenilo. Na normativnem področju, o katerem bo predvsem govor v tem referatu, je treba najprej opozoriti na sprejem Ustave, ki je ob aktivni vlogi Ustav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Splošno o novi zakonski ureditvi prenehanja pogodbe o zaposlitvi

dr. Polonca Končar, 9.10.2002

Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 6-7/2002DELOVNO PRAVO I. UVOD Vrsto let smo na Dnevih slovenskih pravnikov v okviru delovnopravne sekcije spremljali dolgotrajni postopek oblikovanja novega Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR) in se z obravnavanjem različnih vprašanj vključevali v strokovno razpravo o tem, kakšne naj bodo n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Čemu razprava o jeziku in pravu?

dr. Marijan Pavčnik, 9.10.2002

Kultura in umetnost

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2002JEZIK IN PRAVO Če parafraziram misel Rudolfa von Jheringa, bi rekel, naj zakonodajalec misli kot modroslovec, govori pa kleno in jedrnato kot kmet.(*1) Von Jheringov rek zadeva jedro problema: nanaša se na razmerje med mislijo in besedo, ki misel izraža in jo sporoča. Obe, misel in beseda, sta pomem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Predsednik republike in sodstvo

dr. Igor Kaučič, 9.10.2002

Predsednik republike, Sodišča

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2002USTAVNOPRAVNI VIDIKI REFORME PRAVOSODJA INUPRAVE 1. UVOD Predsednik republike ima v našem ustavnem sistemu šibkejši položaj ne le v primerjavi s predsedniškimi ali polpredsedniškimi, temveč tudi s primerljivimi parlamentarnimi sistemi. To velja zlasti za njegovo razmerje do organov izvršilne i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Novosti in pomen novih slovenskih računovodskih standardov za gospodarske družbe

dr. Marjan Odar, 9.10.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

dr. Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/20021. SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIHSTANDARDOV Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) predpisuje osnovna pravila izdelovanja računovodskih izkazov družb, podrobnejša pravila o računovodenju pa določajo slovenski računovodski standardi (SRS), ki jih sprejema Slovenski inštitut za revizijo v soglasju ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Hipoteka v sodni praksi

Tit Stanovnik, 9.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

Tit Stanovnik, Podjetje in delo, 6-7/2002Vprašanja v zvezi s hipoteko se v sodnipraksi zastavljajo sorazmerno redko. V skladu z naraščanjem pomena zastavnega zavarovanja terjatev v poslovnem prometu pa se veča tudi število sporov v zvezi s tem. Zato je morda zanimiv pregled sodne prakse zadnjih let, ki kaže, kakšni spori nastajajo v zvezi ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2002(68)
> Oktober(68)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G HI J K LM N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov