Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Predsednik republike med ustavo in politično prakso

dr. Igor Kaučič, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Predsednik republike

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Igor Kaučič ? 1. UVOD 2. ODLOČANJE O POMILOSTITVI 3. PROMULGACIJSKA FUNKCIJA Povzetek Predsednik republike izvršuje svoje ustavne pristojnosti v parlamentarnem sistemu organizacije oblasti, ki mu ne omogoča povsem samostojnega delovanja v razmerju do organov zakonodajne, izvršil...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vpliv uvedbe evra na pogodbe

dr. Marko Ilešič, 19.10.2006

Obligacije, Monetarni predpisi

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Marko Ilešič ? 1. POGODBENE OBVEZNOSTI IN DENAR 2. NAČELO KONTINUITETE POGODB Povzetek Če država (ali, v našem primeru, naddržavna organizacija) s predpisom zamenja vrsto denarja, ki je uradno plačilno sredstvo na določenem ozemlju, je treba določiti uradno razmerje med starim in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Ekonomska vloga evra

Meta Ahtik, 19.10.2006

Monetarni predpisi

Meta Ahtik, Podjetje in delo, 6-7/2006Meta Ahtik ? 1. UVOD 2. PREGLED MONETARNEGA POVEZOVANJA V EVROPSKI INTEGRACIJI 3. TEORIJA OPTIMALNEGA VALUTNEGA OBMOČJA IN SLOVENIJA 3.1. Tradicionalna teorija optimalnega valutnega območja 3.2. Kritika tradicionalne teorije 3.3. Koristi in stroški članstva v evropski monetarni uniji 4...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Etično odločanje v finančnem poslovanju

dr. France Arhar, 19.10.2006

Plačilni promet

dr. France Arhar, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. France Arhar ? 1. UVOD 2. NEPOUČENA OSEBA 3. TVEGANJE 4. DICTUM MEUM PACTUM 5. SKLEP Povzetek Avtor govori o finančnem posredništvu v povezavi z regulativo in poslovno prakso na finančnih trgih. Večja svoboda pri gibanju kapitala zahteva tudi večjo odgovornost samih finančnih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Izkušnje drugih držav po uvedbi evra (Spreminjanje domače zakonodaje v prehodnem obdobju in primer Uredbe 974/98)

Nana Šumrada, 19.10.2006

Monetarni predpisi

Nana Šumrada, Podjetje in delo, 6-7/2006Nana Šumrada ? 1. UVOD 2. ŠE NAPREJ ENAK REŽIM ZA ISTI DENAR ENAKE VREDNOSTI? a) Uredba 974/98 b) Razširjena možnost izravnave oziroma pobota - izkušnje drugih držav članic 3. OVIRA PRI POPOLNI ODPRAVI RAZLIK MED VALUTAMI - NEJASNOST PREHODNEGA OBDOBJA 4. UREDITEV PO OBLIGACIJSKEM ZAKONI...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Uvedba evra in pravno varstvo potrošnikov

mag. Martina Bukovec, 19.10.2006

Monetarni predpisi, Trgovina

mag. Martina Bukovec, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Martina Bukovec ? 1. UVOD 2. PRAVNA UREDITEV PRERAČUNAVANJA IN ZAOKROŽEVANJA 2.1. Zakonodaja 2.2. Prvi judikati 3. SKLEP Povzetek Uvedba evra potencialno ogroža interese potrošnikov. Zato je treba skrbeti za njihovo varstvo z informiranjem in izobraževanjem, pa tudi s pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Postopek uvedbe evra in vloga Banke Slovenije

Žiga Bahovec, 19.10.2006

Monetarni predpisi, Banka Slovenije

Žiga Bahovec, Podjetje in delo, 6-7/2006Žiga Bahovec ? 1. POGOJI ZA UVEDBO EVRA 2. PRAVNI OKVIR ZA UVEDBO EVRA V SLOVENIJI 2.1. Pravni viri EU 2.2. Predlog Zakona o uvedbi evra 3. ZAMENJAVA GOTOVINE 4. INTEGRACIJA BANKE SLOVENIJE V EVRSKI SISTEM Povzetek Avtor v prvem delu opiše pogoje za uvedbo evra v Sloveniji, ki ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Uskladitev prevzemne zakonodaje s 13. direktivo EU, prevzemni prag in skupni prevzem

dr. Marijan Kocbek, 19.10.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. Uvod 2. CILJNA DRUŽBA 3. VRSTE JAVNE PONUDBE TER PREVZEMNI PRAG 4. PREVZEMNIK IN USKLAJENO DELOVANJE (PERSONS ACTING IN CONCERT) Povzetek Avtor obravnava predlog novega Zakona o prevzemih, s katerim naj bi Slovenija izpeljala uskladitev s 13. direktivo EU.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Obrambni mehanizmi ter prehodni režim nove prevzemne zakonodaje

mag. Dušan Pšeničnik, 19.10.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Dušan Pšeničnik, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. DIREKTIVA IN OBRAMBNI MEHANIZMI 2.1. Predprevzemni obrambni ukrepi in pravilo spregleda (11. člen) 2.2. Poprevzemni obrambni ukrepi in pravilo nevtralnosti (9. člen) 2.3. Sistem izbirnih pravic (12. člen) 2.4. Drugo 3. ZAKON O PREVZEMIH (ZPRE-1) 4. PREHODNA UREDITEV 5. SKLEP...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Podjetništvo z negativnim moralnim predznakom?

dr. Šime Ivanjko, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Šime Ivanjko ? »Denar je namenjen temu, da se zasluži in da se vrne nazaj širši družbi.« Indijski poslovnež Anil Agarwal1 1. UVOD 2. PODJETNIŠTVO KOT IGRA ZA DENAR NA IZPADANJE 2.1. Homo ludens 2.2. Podjetje kot sredstvo podjetniške igre 2.3. Država in potrošniki v podjetni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Potek prevzemnih postopkov

mag. Gregor Sluga, 19.10.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Gregor Sluga, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. POSTOPEK IZVEDBE PREVZEMA 2.1. Aktivnosti pred objavo ponudbe za odkup 2.2. Trajanje ponudbe za odkup 2.3. Zaključek ponudbe za odkup 3. SKLEP Povzetek Prispevek obravnava prevzemne postopke, kot jih določa novi zakon o prevzemih, in jih primerja s postopki, predpisani...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Obligacijskopravne značilnosti prevzemnih ponudb ter posebnosti pridobivanja kvalificiranih deležev pri finančnih družbah

dr. Nina Plavšak, 19.10.2006

Obligacije, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. SPLOŠNA PRAVILA OZ O SKLENITVI POGODBE 2.1. Pojem pravnega posla in vrste pravnih poslov 2.2. Splošne pravne značilnosti ponudbe in sklenitve pogodbe po Obligacijskem zakoniku 2.3. Subjekti poslovnih obligacijskih razmerij 2.4. Izpolnitveno ravnanje kot bistvena sestavina pog...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Institucije pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil

dr. Aleksij Mužina, 19.10.2006

Proračun

dr. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Aleksij Mužina ? 1. INSTITUCIJE PRAVNEGA VARSTVA NA NACIONALNI RAVNI 2. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 2.1. Uvod 2.2. Najznačilnejša vprašanja pravnega varstva 3. SODNO VARSTVO V OBLIKI POVRNITVE ŠKODE 4. VLADA KOT ORGAN PRAVNEGA VARSTVA? 5. UPRAVNI SPOR Povzetek Vsebino in i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Delavsko soodločanje v evropski in nacionalnih delniških družbah v EU

dr. Barbara Rajgelj, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Barbara Rajgelj ? 1. UVOD 2. Delavsko soodločanje v nacionalnih delniških družbah 2.1. Delavsko soodločanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2.1.1. Nemčija 2.1.1.1. Uvodno 2.1.1.2. Paritetno delavsko soodločanje 2.1.1.3. Tretjinsko delavsko soodločanje 2.1.1.4. Kvazi paritetno d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Davčne reforme in njihov vpliv na davčno pravo RS

mag. Aleš Kobal, 19.10.2006

Davki občanov in dohodnina

mag. Aleš Kobal, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Aleš Kobal ? I. SPLOŠNO O PRIHODNJI DAVČNI REFORMI II. SPREMEMBE, KI SO POTREBNE PRI OBDAVČITVI DOHODKOV FIZIČNIH OSEB 1. Dohodnina in EDS 2. Spremembe splošnega dela zakona 3. Spremembe posameznih vrst dohodkov - spremembe v definiranju davčne osnove 3.1. Dohodek iz zaposlitve
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Upravljanje korporacij v kodeksu upravljanja javnih delniških družb in priporočilih EU

dr. Borut Bratina, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Borut Bratina ? 1. UVOD 2. KODEKS KOT AVTONOMEN PRAVNI VIR 3. VSEBINA KODEKSA 3.1. Uresničevanje pravic delničarjev 3.2. Uprava 3.3. Nadzorni svet 4. SKLEP Povzetek Avtor analizira pravne vire, ki urejajo upravljanje korporacij v Sloveniji.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Razmerje principal – agent v enotirnem sistemu ZDA – ekonomsko pravna analiza

dr. Katarina Zajc, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Katarina Zajc ? 1. UVOD 2. DELOVANJE DELNIŠKIH DRUŽB IN PROBLEM PRINCIPAL - AGENT 2.1. Problem principal - agent 3. MEHANIZMI MINIMIZIRANJA STROŠKOV LOČITVE LASTNIŠTVA IN UPRAVLJANJA 4. ZDA - UČINKOVITOST ENOTIRNEGA SISTEMA 5. SKLEP - UČINKOVITOST ENOTIRNEGA SISTEMA V SLOVENIJI ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Novosti v korporacijskem upravljanju po ZGD-1

dr. Rado Bohinc, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Rado Bohinc? 1. SKUPNA PRAVILA ZA ORGANE VODENJA IN NADZORA 1.1. Poslovodstvo in organi vodenja in nadzora 1.2. Sestava in število članov organov vodenja in nadzora, mandatna doba 1.3. Pogoji za članstvo v organih vodenja in nadzora 1.4. Volitve in odpoklic članov organov vodenja in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Pravno varstvo pred institucijami EU v postopkih javnega naročanja

Tomaž Ilešič, 19.10.2006

Proračun

Tomaž Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2006Tomaž Ilešič ? 1. UVOD 2. DECENTRALIZIRANO REŠEVANJE REVIZIJSKIH ZAHTEVKOV 3. ORIS ZAKONODAJNEGA OKVIRA PRAVNEGA VARSTVA 3.1. Obstoječa ureditev 3.2. Predlagane reforme 4. VLOGA INSTITUCIJ EU 4.1. Evropska komisija 4.2. Sodišče Evropskih skupnosti 5. SKLEP Povzetek Avtor o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vpliv uvedbe evra na kapitalski trg

mag. Alja Markovič-Čas, 19.10.2006

Monetarni predpisi

mag. Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Alja Markovič Čas? 1. UVOD 2. ORGANIZACIJA DELA PRI PRIPRAVAH NA UVEDBO EVRA NA NACIONALNI RAVNI 3. PRIPRAVE NA UVEDBO EVRA NA PODROČJU KAPITALSKEGA TRGA 4. KLJUČNE PRAVNE PODLAGE, POMEMBNE ZA PODROČJE KAPITALSKEGA TRGA 4.1. Zakon o uvedbi evra - dolžniški vrednostni papirji 4.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Plačila članov organov vodenja in nadzora z delniškimi opcijami

mag. Nataša Samec, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Nataša Samec, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Nataša Samec ? 1. UVOD 2. DOPUSTNOST PLAČIL ČLANOV ORGANOV Z DELNIŠKIMI OPCIJAMI Z VIDIKA KONCEPCIJE INTERESNEGA PLURALIZMA 3. SORAZMERNOST PLAČIL IN DELNIŠKE OPCIJE 4. ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA IN PLAČILA Z DELNIŠKIMI OPCIJAMI 4.1. Plačila članov uprave z delniškimi opcijami ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Javnost v postopkih javnega naročanja in poslovna skrivnost ponudnikov

mag. Andreja Primec, 19.10.2006

Proračun

mag. Andreja Primec, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Andreja Primec ? 1. UVOD 2. NAČELO JAVNOSTI 2.1. Javnost v postopkih javnega naročanja 2.1.1. Namen 2.1.2. Omejitve 2.2. Javnost z vidika zakona o dostopu do informacij javnega značaja 2.2.1. Pravica do informacij javnega značaja 2.2.2. Vpliv ZDIJZ na ZJN-1 3. POSLOVNA SKRIVN...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vloga upraviteljev insolvenčnih postopkov pri odpuščanju delavcev

mag. Luka Tičar, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Luka Tičar ? 1. UVOD 2. NARAVA INSOLVENČNIH POSTOPKOV 3. VLOGA INSOLVENČNEGA UPRAVITELJA PRI ODPUŠČANJU DELAVCEV 3.1. Obveznosti stečajnega upravitelja pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi 3.1.1. Posvetovanje z delavskimi predstavniki in obveznost izdelave programa razreševanja presež...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Formalnost v postopkih javnega naročanja, zakaj strogost in kdaj popustljivost

dr. Vesna Kranjc, 19.10.2006

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Vesna Kranjc? 1. SPLOŠNO O NAMENU, UPORABI IN RAZLAGI PRAVIL O JAVNEM NAROČANJU 2. RAZLAGA PO ČRKI ZAKONA ALI PO NAMENU PRAVNIH PRAVIL 2.1. Izločitev pripravljalca razpisne dokumentacije ali njenih delov 2.2. Pravilna ali nepravilna ponudba 3. RAZLAGA PO NAMENU, PRAVICA ALI DOLŽNOST ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Konzorcij kot ponudnik

dr. Konrad Plauštajner, 19.10.2006

Proračun

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Konrad Plauštajner? 1. SPLOŠNO O KONZORCIJU 1.1. Opredelitev konzorcijske pogodbe in konzorcija 1.2. Konzorcij in podizvajalska razmerja 1.3. Ali je konzorcij posebnost na področju javnih naročil? 2. KONZORCIJ IN JAVNA NAROČILA 2.1. Konzorcij kot naročnik 2.2. Konzorcij kot ponud...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2006(62)
> Oktober(62)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFG HI J K LM NOP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov