Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Zatiranje nelojalne konkurence v Sloveniji (Erozija področja in dosedanji nekoncept ter reforma, ki naj postavi koncept)

dr. Peter Grilc, 19.10.2006

Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Peter Grilc? 1. MESTO PRAVA ZATIRANJA NELOJALNE KONKURENCE V PRAVNEM SISTEMU VARSTVA KONKURENCE 2. DOSEDANJE SPREMEMBE 3. POTREBNE SPREMEMBE Povzetek Po uvodni obravnavi mesta prava zatiranja nelojalne konkurence v pravnem sistemu varstva konkurence avtor opozori, da se je na ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Temeljna načela ZJU in njihov vpliv na reformo uslužbenskega sistema

dr. Gorazd Trpin, 19.10.2006

Uprava

dr. Gorazd Trpin, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Gorazd Trpin ? Povzetek Prispevek obravnava temeljna načela ZJU in njihov vpliv na reformo uslužbenskega sistema. V prvem delu opredeljuje vsebino teh načel ter jih deli na zunanja in notranja. Zunanja načela so tista, ki se nanašajo predvsem na razmerja med javnimi uslužbenci in državljan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Imenovanje najvišjih državnih uradnikov: med političnostjo in strokovnostjo

dr. Tone Jerovšek, 19.10.2006

Uprava

dr. Tone Jerovšek, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Tone Jerovšek ? Povzetek Prispevek obravnava razmerja med politiko in upravo. Ukvarja se s subtilnim vprašanjem o ustavni samostojnosti državne uprave in še dovoljenem poseganju drugih dveh vej oblasti, zlasti izvršilne, v njeno delovanje. Ta razmerja so analizirana in kritično presojena...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Deset tez o odnosu med politiko in upravo v Sloveniji

dr. Bojan Bugarič, 19.10.2006

Uprava

dr. Bojan Bugarič, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Bojan Bugarič ? Povzetek Pri obravnavi odnosa med politiko in upravo v Sloveniji je treba upoštevati, da Slovenija v moderni zgodovini še ni imela profesionalne, politično nevtralne in meritokratsko rekrutirane državne uprave. Tako kot v drugih nekdanjih komunističnih državah je bila tud...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Odpoved stanovanjske najemne pogodbe

Ana Vlahek, 19.10.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

Ana Vlahek, Podjetje in delo, 6-7/2006Ana Vlahek ? 1. UVOD 2. ODPOVED STANOVANJSKE NAJEMNE POGODBE DE LEGE LATA 2.1. Odpoved stanovanjske najemne pogodbe s strani najemnika stanovanja 2.1.1. Pogodbena avtonomija 2.1.2. Dispozitivna določila zakonodaje 2.1.2.1. Odpovedni razlogi 2.1.2.2. Formalni pogoji za odpoved 2.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Uradništvo med strokovnostjo in navodili: procesnopravni vidiki

dr. Erik Kerševan, 19.10.2006

Uprava

dr. Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Erik Kerševan ? 1. UVOD 2. SAMOSTOJNOST UPRAVNIH ORGANOV 3. SAMOSTOJNOST URADNE OSEBE 4. POSLEDICE KRŠITVE NAVODIL 5. SKLEP Povzetek Proces upravnega odločanja je po eni strani namenjen varstvu pravno zavarovanega interesa posameznika, da se mu prizna njegova pravica ali nal...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Kdo, kdaj, zakaj, kako ... predloga za predhodno odločanje po 234. členu PES

Andrej Kmecl, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andrej Kmecl, Podjetje in delo, 6-7/2006 Povzetek Prispevek povzema temeljne pojme o postopku za predhodno odločanje po 234. členu PES in predstavlja merila, ki jih bo moralo nacionalno sodišče upoštevati pri odločanju, ali predlagati SES ta postopek. Navaja primere, v katerih se bo nacionalno sodišče lahko odločilo za ta postopek...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Upravljanje večstanovanjskih stavb – razmejitev med posli redne in izredne uprave

dr. Matjaž Tratnik, 19.10.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Matjaž Tratnik, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Matjaž Tratnik ? 1. UVOD 2. NORMATIVNA UREDITEV UPRAVLJANJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB 3. ODLOČANJE O VPRAŠANJIH UPRAVLJANJA 4. POSLI REDNEGA UPRAVLJANJA 4.1. Obratovanje 4.2. Vzdrževanje 5. POSLI IZREDNEGA UPRAVLJANJA 6. PROBLEM RAZMEJITVE MED POSLI REDNEGA IN POSLI IZREDNEGA UPRAVLJA...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Zakaj smo izgubili tokaj – pravna problematika sodbe Sodišča ES C-347/03

mag. Jorg Sladič, 19.10.2006

Vinogradništvo, žgane pijače

mag. Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. PRAVNO IN DEJANSKO STANJE V ZADEVI C-347/03 2.1. Dejansko stanje 2.2. Splošno o pravni problematiki in pomenu zaščite imen vin 2.2.1. Splošno 2.2.2. Pravna ureditev v EU 2.2.3. Geografska označba in označba porekla kot absolutni pravici 2.2.4. Pomen zaščite imen vin 3.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Pravni položaj etažnih lastnikov (obvezen rezervni sklad in zakonito stvarno breme)

dr. Renato Vrenčur, 19.10.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Renato Vrenčur ? 1. DOGMATIČNA UTEMELJITEV ETAŽNE LASTNINE 2. OBVEZEN REZERVNI SKLAD IN ZAKONITO STVARNO BREME 2.1. Uvod 2.2. Določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjih vrednosti prispevka 2.3. Sredstva rezervnega sklada kot skupno premoženje etažnih lastni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Posebnosti stanovanjske najemne pogodbe za nedoločen čas kot trajnega razmerja

dr. Miha Juhart, 19.10.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Miha Juhart ? 1. UVOD 2. POSEBNOSTI NAČELA EKVIVALENCE KOT TEMELJNEGA NAČELA OBLIGACIJSKEGA PRAVA 3. UPORABA PRAVILA O SPREMENJENIH OKOLIŠČINAH 3.1. Splošne predpostavke uporabe pravila o spremenjenih okoliščinah 3.2. Analiza predpostavk v povezavi s stanovanjsko najemno pogodbo 3.2...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Izzivi obrambe v velikih kazenskih procesih

mag. Emil Zakonjšek, 19.10.2006

Kazenski postopek

mag. Emil Zakonjšek, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. ZAKAJ NEKATERI KAZENSKI POSTOPKI POSTANEJO VELIKI KAZENSKI PROCESI? 2. TEMELJNA ZNAČILNOST VELIKIH KAZENSKIH PROCESOV 3. USTAVNE PRAVICE 4. VLOGA MEDIJEV 5. POLOŽAJ FORMALNIH UDELEŽENCEV 6. IZZIVI (IN PASTI) OBRAMBE V VELIKIH KAZENSKIH PROCESIH 6.1. Izpostavljenost zagovornika 6.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Zakaj smo izgubili tokaj - sodba Sodišča ES C-347/03

mag. Jorg Sladič, 19.10.2006

Vinogradništvo, žgane pijače

mag. Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2006V prilogi je natisnjena sodba Sodišča ES z dne 12. maja 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) proti Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, v zadevi C-347/03, kakor je bila objavljena na spletni strani http://www.curia.eu.int/. Sodba ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vodenje »velikega kazenskega procesa«

Marko Šorli, 19.10.2006

Kazenski postopek

Marko Šorli, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. KAJ LJUDJE (JAVNOST) MISLIJO O SODSTVU 3. KAJ SODNIKI ŠTEJEJO ZA VELIKE OZIROMA TEŽKE KAZENSKE ZADEVE 4. KAJ JE VELIKA KAZENSKA ZADEVA 5. PRAVNE PODLAGE ZA VODENJE POSTOPKA 6. KAKO ORGANIZIRATI IN VODITI TEŽKE IN OBSEŽNE POSTOPKE 7. PRIPRAVA NA GLAVNO OBRAVNAVO 8. VODSTVO GLAVNE ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Reševanje zahtevnih pravnih vprašanj v velikih kazenskih procesih

dr. Marko Bošnjak, 19.10.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Bošnjak, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. POJEM VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA 3. NEKATERI VIDIKI PRIPRAVE VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA 4. REŠEVANJE ZAHTEVNIH MATERIALNOPRAVNIH VPRAŠANJ 5. REŠEVANJE ZAHTEVNIH PROCESNOPRAVNIH VPRAŠANJ 5.1. Izločanje uradnih zaznamkov o pogovoru osumljenca s policijo in privilegij zoper samoobt...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vloga slovenskih organov v zvezi s postopki pred Sodiščem ES v Luksemburgu

Lucijan Bembič, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Lucijan Bembič, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. PRIMER PRISTOPA DRUGE DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE K POSTOPKOM PRED SODIŠČEM ES a) Lista novih sodb b) Lista novih neposrednih tožb c) Lista nameravanih vložitev neposrednih tožb d) Lista v zvezi s postopki predhodnega odločanja 3. SKLEP Povzetek Slovenski organi la...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Enotnost oblasti v parlamentarnem sistemu – nevarnost ali realnost?

dr. Lojze Ude, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Lojze Ude ? 1. UVOD 2. NESPREJEMLJIVI ARGUMENTI 3. PRAVNI OKVIRI ZA UVELJAVITEV PARTITOKRACIJE 3.1. Parlament, vlada, predsednik republike 3.2. Politika in sodstvo 3.3. Državno poseganje na področje gospodarstva 3.4. Vpliv politike na medije 3.5. Politika in družbene dejavnosti
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vpliv političnih sprememb na spreminjanje Ustave Republike Slovenije

dr. Miro Cerar, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Miro Cerar? 1. UVOD 2. SPREMINJANJE USTAVE - »ČAS PRAVNIKOV« ALI »ČAS POLITIKOV«? 3. VRSTE POLITIČNIH SPREMEMB IN NJIHOV VPLIV NA USTAVO 4. VPLIV POLITIČNIH SPREMEMB NA SPREMEMBE SLOVENSKE USTAVE Povzetek Politične spremembe lahko sprožijo ustavnorevizijske postopke, spodbujajo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Politični izzivi glede ustavnega položaja sodnikov

Aleš Zalar, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2006Aleš Zalar? 1. SODNA OBLAST 2. POMEN NEODVISNOSTI SODSTVA 3. POMEN ODGOVORNOSTI SODNIKOV 4. POLITIČNI IZZIVI NA PODROČJU SODSTVA 5. MED DEMOKRATIČNIM DEFICITOM IN POLITIZACIJO SODNIŠKE FUNKCIJE 6. SODNIŠKA IMUNITETA Povzetek Sodstvo je nepogrešljiv politični akter, ki pa ne sme o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Nova evropska ustava – kako nujna je za nadaljnji razvoj EU

dr. Alenka Kuhelj, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Alenka Kuhelj, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Alenka Kuhelj ? Povzetek Ustava EU, ki so jo lani poleti zavrnili tako Francozi kot Nizozemci, je kljub bolj ali manj ostri kritiki besedilo, s katerim EU pravzaprav ne ve dobro, kaj storiti. Ali spremeniti besedilo v smislu poenostavitve, jasnosti in pristopnosti besedila splošni javnosti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Predsednik republike med ustavo in politično prakso

dr. Igor Kaučič, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Predsednik republike

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Igor Kaučič ? 1. UVOD 2. ODLOČANJE O POMILOSTITVI 3. PROMULGACIJSKA FUNKCIJA Povzetek Predsednik republike izvršuje svoje ustavne pristojnosti v parlamentarnem sistemu organizacije oblasti, ki mu ne omogoča povsem samostojnega delovanja v razmerju do organov zakonodajne, izvršil...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vloga medijev v parlamentarnem sistemu delitve oblasti

dr. Janez Markeš, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Javno obveščanje

dr. Janez Markeš, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Janez Markeš ? 1. TEMELJNE KOORDINATE 2. RAZVOJ MEDIJEV IN VLOGA JAVNEGA MNENJA 3. TRI VRSTE DEMOKRACIJ IN SPECIFIČNOST SREDNJEEVROPSKEGA PROSTORA 4. ODMIRANJE DRŽAVE, PARLAMENTARIZMA, PRAVA, GOSPODARSTVA IN MEDIJEV 5. TEMELJNI PROBLEMI SLOVENSKE DRUŽBE PO LETU 1990 Povzetek V...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Parlament v sistemu delitve oblasti

dr. Marko Pavliha, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državni zbor in državni svet

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Marko Pavliha ? 1. UVOD 2. TEMELJNA NAČELA SODOBNIH USTAVNIH UREDITEV 3. RAZMERJE MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO PO SLOVENSKI USTAVI 4. SPREMENJEN POLOŽAJ IN VLOGA DRŽAVNEGA ZBORA PO VČLANITVI V EVROPSKO UNIJO 5. MEDIJI KOT ČETRTA VEJA OBLAST 6. KREPITEV PARLAMENTA Z UVEDBO ZBORA POKRAJI...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Politična odgovornost in imuniteta

dr. Janez Pogorelec, 19.10.2006

Politične stranke

dr. Janez Pogorelec, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Janez Pogorelec ? Povzetek Avtor v članku razmišlja o sistemu odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki mora biti v moderni demokratični državi primerno uravnotežen, da omogoča po eni strani kakovostno in svobodno delo in izražanje stališč nosilca javne funkcije ter uresničevanje programa, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vsebina »Podjetje in delo« 7/2006

Avtor ni naveden, 19.10.2006

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2006VELIKI KAZENSKI PROCESI LARGE CRIMINAL TRIALS Darko Stare OD VELIKE KRIMINALISTIČNE PREISKAVE DO KAZENSKEGA PROCESA stran 987 FROM A LARGE CRIMINAL INVESTIGATION TO A GREAT CRIMINAL TRIAL Barbara Brezigar VLOGA DRŽAVNEGA TOŽILCA PRIPRIPRAVI IN IZVEDBI VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA stran 99...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2006(62)
> Oktober(62)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFG HI J K LM NOP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov