Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vpliv političnih sprememb na spreminjanje Ustave Republike Slovenije

dr. Miro Cerar, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Miro Cerar? 1. UVOD 2. SPREMINJANJE USTAVE - »ČAS PRAVNIKOV« ALI »ČAS POLITIKOV«? 3. VRSTE POLITIČNIH SPREMEMB IN NJIHOV VPLIV NA USTAVO 4. VPLIV POLITIČNIH SPREMEMB NA SPREMEMBE SLOVENSKE USTAVE Povzetek Politične spremembe lahko sprožijo ustavnorevizijske postopke, spodbujajo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Nova evropska ustava – kako nujna je za nadaljnji razvoj EU

dr. Alenka Kuhelj, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Alenka Kuhelj, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Alenka Kuhelj ? Povzetek Ustava EU, ki so jo lani poleti zavrnili tako Francozi kot Nizozemci, je kljub bolj ali manj ostri kritiki besedilo, s katerim EU pravzaprav ne ve dobro, kaj storiti. Ali spremeniti besedilo v smislu poenostavitve, jasnosti in pristopnosti besedila splošni javnosti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Predsednik republike med ustavo in politično prakso

dr. Igor Kaučič, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Predsednik republike

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Igor Kaučič ? 1. UVOD 2. ODLOČANJE O POMILOSTITVI 3. PROMULGACIJSKA FUNKCIJA Povzetek Predsednik republike izvršuje svoje ustavne pristojnosti v parlamentarnem sistemu organizacije oblasti, ki mu ne omogoča povsem samostojnega delovanja v razmerju do organov zakonodajne, izvršil...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Politični izzivi glede ustavnega položaja sodnikov

Aleš Zalar, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2006Aleš Zalar? 1. SODNA OBLAST 2. POMEN NEODVISNOSTI SODSTVA 3. POMEN ODGOVORNOSTI SODNIKOV 4. POLITIČNI IZZIVI NA PODROČJU SODSTVA 5. MED DEMOKRATIČNIM DEFICITOM IN POLITIZACIJO SODNIŠKE FUNKCIJE 6. SODNIŠKA IMUNITETA Povzetek Sodstvo je nepogrešljiv politični akter, ki pa ne sme o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Politična odgovornost in imuniteta

dr. Janez Pogorelec, 19.10.2006

Politične stranke

dr. Janez Pogorelec, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Janez Pogorelec ? Povzetek Avtor v članku razmišlja o sistemu odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki mora biti v moderni demokratični državi primerno uravnotežen, da omogoča po eni strani kakovostno in svobodno delo in izražanje stališč nosilca javne funkcije ter uresničevanje programa, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Od velike kriminalistične preiskave do kazenskega procesa

Darko Stare, 19.10.2006

Kazenski postopek

Darko Stare, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. PREDMET IN POMEN VELIKE KRIMINALISTIČNE PREISKAVE 3. VELIKA KRIMINALISTIČNA PREISKAVA 3.1. Vrsta, obseg, teža in posledice kaznivega dejanja kot dejavniki obsežnosti, zahtevnosti in trajanja kriminalistične preiskave 3.1.1. Vpliv javnosti na potek kriminalistične preiskave 3.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Uskladitev prevzemne zakonodaje s 13. direktivo EU, prevzemni prag in skupni prevzem

dr. Marijan Kocbek, 19.10.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. Uvod 2. CILJNA DRUŽBA 3. VRSTE JAVNE PONUDBE TER PREVZEMNI PRAG 4. PREVZEMNIK IN USKLAJENO DELOVANJE (PERSONS ACTING IN CONCERT) Povzetek Avtor obravnava predlog novega Zakona o prevzemih, s katerim naj bi Slovenija izpeljala uskladitev s 13. direktivo EU.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Usmeritve in predlogi za zakonske spremembe ureditve prenehanja pogodbe o zaposlitvi

Irena Bečan, 19.10.2006

Delovna razmerja

Irena Bečan, Podjetje in delo, 6-7/2006Irena Bečan ? 1. UVOD 2. RAZLOGI ZA SPREMEMBE 2.1. Razvojne usmeritve 2.2. Strokovne ocene o nejasnosti zakonskih dikcij, ki povzročajo težave v razlagi in izvajanju 3. POSEBNO PRAVNO VARSTVO PRED ODPOVEDJO 3.1. Starejši delavci 3.2. Invalidi 3.3. Delavci s starševskimi obveznostm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Pojem zmede pri suženjskem posnemanju v domači sodni praksi

mag. Dunja Jadek-Pensa, 19.10.2006

Varstvo konkurence, cene

mag. Dunja Jadek-Pensa, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Dunja Jadek Pensa ? 1. UVOD 2. OPREDELITEV PROBLEMOV 3. O POJMU ZMEDE NA TRGU 4. O POSEBNOSTIH BLAGA, KI GA RAZLOČUJEJO OD MNOŽICE DRUGIH GLEDE NA IZVOR 5. O VPRAŠANJU DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJEV V PRIMERU POSNEMANJA FUNKCIONALNIH ZNAČILNOSTI PROIZVODA 6. O MOŽNOSTI PREPREČEVANJA ZMED...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Fleksibilnejša odpoved pogodbe o zaposlitvi in prilagoditev pravic v primeru brezposelnosti

dr. Grega Strban, 19.10.2006

Delovna razmerja

dr. Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Grega Strban ? 1. IZHODIŠČNE MISLI 2. PRAVICA DO DENARNEGA NADOMESTILA IZ ZAVAROVANJA ZA BREZPOSELNOST 2.1. Dostop do pravice 2.2. Obseg pravice in obveznosti prejemnika 3. DENARNE POMOČI BREZPOSELNIM ISKALCEM ZAPOSLITVE 3.1. (Ne)primernost predlogov ureditve de lege ferenda 3.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Mednarodnopravni okvir ureditve odpovedi pogodbe o zaposlitvi

dr. Barbara Kresal, 19.10.2006

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Barbara Kresal ? 1. UVOD 2. MEDNARODNI DOKUMENTI S PODROČJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 3. KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA (MOD) 4. SPREMENJENA EVROPSKA SOCIALNA LISTINA 5. DIREKTIVE ES 6. SKLEP Povzetek Prispevek obravnava odpoved pogodbe o zaposlitvi z mednarodnopravnega vidi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Implementacija Direktive o nepoštenih poslovnih praksah

dr. Klemen Podobnik, 19.10.2006

Varstvo konkurence, cene

dr. Klemen Podobnik, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Klemen Podobnik ? 1. UVOD 2. O REŽIMU DIREKTIVE 2.1. Temelje značilnosti direktive 2.2. Umestitev direktive - prepoved nelojalne konkurence ali varstvo potrošnikov 3. IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE V SLOVENSKI PRAVNI RED Povzetek Avtor v prispevku obravnava sistemske značilnosti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vloga medijev v parlamentarnem sistemu delitve oblasti

dr. Janez Markeš, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Javno obveščanje

dr. Janez Markeš, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Janez Markeš ? 1. TEMELJNE KOORDINATE 2. RAZVOJ MEDIJEV IN VLOGA JAVNEGA MNENJA 3. TRI VRSTE DEMOKRACIJ IN SPECIFIČNOST SREDNJEEVROPSKEGA PROSTORA 4. ODMIRANJE DRŽAVE, PARLAMENTARIZMA, PRAVA, GOSPODARSTVA IN MEDIJEV 5. TEMELJNI PROBLEMI SLOVENSKE DRUŽBE PO LETU 1990 Povzetek V...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Predlogi delodajalcev za spremembo zakona o delovnih razmerjih v okviru odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Nina Globočnik, 19.10.2006

Delovna razmerja

Nina Globočnik, Podjetje in delo, 6-7/2006Nina Globočnik? 1. UVOD 2. OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV 2.1. Delovno mesto ali vrsta del 2.2. Enako plačilo za enako delo 2.3. Odpoved pogodbe o zaposlitvi 2.4. Zaščitene kategorije delavcev 2.5. Vloga sindikata 3. SKLEP Povzetek Avtorica se opredeljuje do zakona o delovnih razm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Enotnost oblasti v parlamentarnem sistemu – nevarnost ali realnost?

dr. Lojze Ude, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Lojze Ude ? 1. UVOD 2. NESPREJEMLJIVI ARGUMENTI 3. PRAVNI OKVIRI ZA UVELJAVITEV PARTITOKRACIJE 3.1. Parlament, vlada, predsednik republike 3.2. Politika in sodstvo 3.3. Državno poseganje na področje gospodarstva 3.4. Vpliv politike na medije 3.5. Politika in družbene dejavnosti
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Parlament v sistemu delitve oblasti

dr. Marko Pavliha, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državni zbor in državni svet

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Marko Pavliha ? 1. UVOD 2. TEMELJNA NAČELA SODOBNIH USTAVNIH UREDITEV 3. RAZMERJE MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO PO SLOVENSKI USTAVI 4. SPREMENJEN POLOŽAJ IN VLOGA DRŽAVNEGA ZBORA PO VČLANITVI V EVROPSKO UNIJO 5. MEDIJI KOT ČETRTA VEJA OBLAST 6. KREPITEV PARLAMENTA Z UVEDBO ZBORA POKRAJI...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Sodstvo, delitev oblasti in ustava*

dr. Marijan Pavčnik, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Marijan Pavčnik ? Povzetek Ustava je vsebinski in postopkovni okvir, ki omogoča, da pravni sistem kakovostno deluje. Ustavni okvir bi bil disfunkcionalen, če bi zoževal trajnost sodniške funkcije. To bi destabiliziralo načelo delitve oblasti na splošno ter sistem zavor in ravnovesij, ki ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Ali sodna praksa terja spremembo ZDR?

Marta Klampfer, 19.10.2006

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Podjetje in delo, 6-7/2006Marta Klampfer ? 1. UVOD 2. POTREBE PO SPREMEMBI 2.1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi 2.1.1. Postopek pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga 2.1.2. Pravica do zagovora 2.1.3. Razlogi za redno odpoved 2.1.4. Odpoved pogodbe s ponudbo nove pogodbe 2.1.5. Roki za podajo odpovedi 3.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah – odprta vprašanja

dr. Damjan Možina, 19.10.2006

Varstvo konkurence, cene

dr. Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Damjan Možina? 1. UVOD 2. OMEJENO PODROČJE UPORABE DIREKTIVE 3. VSEBINA DIREKTIVE a) Generalna klavzula b) Zavajajoče poslovne prakse c) Agresivne poslovne prakse 4. NAČELO DRŽAVE IZVORA IN KOLIZIJSKO PRAVO NEPOŠTENE KONKURENCE 5. IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE V SLOVENSKO PRAVO ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Javnost v postopkih javnega naročanja in poslovna skrivnost ponudnikov

mag. Andreja Primec, 19.10.2006

Proračun

mag. Andreja Primec, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Andreja Primec ? 1. UVOD 2. NAČELO JAVNOSTI 2.1. Javnost v postopkih javnega naročanja 2.1.1. Namen 2.1.2. Omejitve 2.2. Javnost z vidika zakona o dostopu do informacij javnega značaja 2.2.1. Pravica do informacij javnega značaja 2.2.2. Vpliv ZDIJZ na ZJN-1 3. POSLOVNA SKRIVN...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vloga upraviteljev insolvenčnih postopkov pri odpuščanju delavcev

mag. Luka Tičar, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Luka Tičar ? 1. UVOD 2. NARAVA INSOLVENČNIH POSTOPKOV 3. VLOGA INSOLVENČNEGA UPRAVITELJA PRI ODPUŠČANJU DELAVCEV 3.1. Obveznosti stečajnega upravitelja pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi 3.1.1. Posvetovanje z delavskimi predstavniki in obveznost izdelave programa razreševanja presež...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Formalnost v postopkih javnega naročanja, zakaj strogost in kdaj popustljivost

dr. Vesna Kranjc, 19.10.2006

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Vesna Kranjc? 1. SPLOŠNO O NAMENU, UPORABI IN RAZLAGI PRAVIL O JAVNEM NAROČANJU 2. RAZLAGA PO ČRKI ZAKONA ALI PO NAMENU PRAVNIH PRAVIL 2.1. Izločitev pripravljalca razpisne dokumentacije ali njenih delov 2.2. Pravilna ali nepravilna ponudba 3. RAZLAGA PO NAMENU, PRAVICA ALI DOLŽNOST ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vpliv uvedbe evra na kapitalski trg

mag. Alja Markovič-Čas, 19.10.2006

Monetarni predpisi

mag. Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Alja Markovič Čas? 1. UVOD 2. ORGANIZACIJA DELA PRI PRIPRAVAH NA UVEDBO EVRA NA NACIONALNI RAVNI 3. PRIPRAVE NA UVEDBO EVRA NA PODROČJU KAPITALSKEGA TRGA 4. KLJUČNE PRAVNE PODLAGE, POMEMBNE ZA PODROČJE KAPITALSKEGA TRGA 4.1. Zakon o uvedbi evra - dolžniški vrednostni papirji 4.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Uvedba evra in pravno varstvo potrošnikov

mag. Martina Bukovec, 19.10.2006

Monetarni predpisi, Trgovina

mag. Martina Bukovec, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Martina Bukovec ? 1. UVOD 2. PRAVNA UREDITEV PRERAČUNAVANJA IN ZAOKROŽEVANJA 2.1. Zakonodaja 2.2. Prvi judikati 3. SKLEP Povzetek Uvedba evra potencialno ogroža interese potrošnikov. Zato je treba skrbeti za njihovo varstvo z informiranjem in izobraževanjem, pa tudi s pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Novosti v korporacijskem upravljanju po ZGD-1

dr. Rado Bohinc, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Rado Bohinc? 1. SKUPNA PRAVILA ZA ORGANE VODENJA IN NADZORA 1.1. Poslovodstvo in organi vodenja in nadzora 1.2. Sestava in število članov organov vodenja in nadzora, mandatna doba 1.3. Pogoji za članstvo v organih vodenja in nadzora 1.4. Volitve in odpoklic članov organov vodenja in...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2006(62)
> Oktober(62)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFG HI J K LM NOP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov