Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

VLOGA DRŽAVNEGA TOŽILCA PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA

Barbara Brezigar, 19.10.2006

Kazenski postopek

Barbara Brezigar, Podjetje in delo, 6-7/2006Barbara Brezigar? 1. UVOD 2. ZAKONSKE DOLOČBE 3. IZOBRAŽEVANJE 4. ORGANIZACIJA DELA 5. SKLEP Povzetek Vloga državnega tožilca pri pripravi in izvedbi velikega kazenskega procesa je nadvse pomembna za uspešno izvedbo sojenja. Obtožnica je tudi sicer, še posebej pri zahtevnih primer...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Od velike kriminalistične preiskave do kazenskega procesa

Darko Stare, 19.10.2006

Kazenski postopek

Darko Stare, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. PREDMET IN POMEN VELIKE KRIMINALISTIČNE PREISKAVE 3. VELIKA KRIMINALISTIČNA PREISKAVA 3.1. Vrsta, obseg, teža in posledice kaznivega dejanja kot dejavniki obsežnosti, zahtevnosti in trajanja kriminalistične preiskave 3.1.1. Vpliv javnosti na potek kriminalistične preiskave 3.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Politična odgovornost in imuniteta

dr. Janez Pogorelec, 19.10.2006

Politične stranke

dr. Janez Pogorelec, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Janez Pogorelec ? Povzetek Avtor v članku razmišlja o sistemu odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki mora biti v moderni demokratični državi primerno uravnotežen, da omogoča po eni strani kakovostno in svobodno delo in izražanje stališč nosilca javne funkcije ter uresničevanje programa, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vsebina »Podjetje in delo« 7/2006

Avtor ni naveden, 19.10.2006

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2006VELIKI KAZENSKI PROCESI LARGE CRIMINAL TRIALS Darko Stare OD VELIKE KRIMINALISTIČNE PREISKAVE DO KAZENSKEGA PROCESA stran 987 FROM A LARGE CRIMINAL INVESTIGATION TO A GREAT CRIMINAL TRIAL Barbara Brezigar VLOGA DRŽAVNEGA TOŽILCA PRIPRIPRAVI IN IZVEDBI VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA stran 99...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Zakaj smo izgubili tokaj – pravna problematika sodbe Sodišča ES C-347/03

mag. Jorg Sladič, 19.10.2006

Vinogradništvo, žgane pijače

mag. Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. PRAVNO IN DEJANSKO STANJE V ZADEVI C-347/03 2.1. Dejansko stanje 2.2. Splošno o pravni problematiki in pomenu zaščite imen vin 2.2.1. Splošno 2.2.2. Pravna ureditev v EU 2.2.3. Geografska označba in označba porekla kot absolutni pravici 2.2.4. Pomen zaščite imen vin 3.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Obrambni mehanizmi ter prehodni režim nove prevzemne zakonodaje

mag. Dušan Pšeničnik, 19.10.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Dušan Pšeničnik, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. DIREKTIVA IN OBRAMBNI MEHANIZMI 2.1. Predprevzemni obrambni ukrepi in pravilo spregleda (11. člen) 2.2. Poprevzemni obrambni ukrepi in pravilo nevtralnosti (9. člen) 2.3. Sistem izbirnih pravic (12. člen) 2.4. Drugo 3. ZAKON O PREVZEMIH (ZPRE-1) 4. PREHODNA UREDITEV 5. SKLEP...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Ali sodna praksa terja spremembo ZDR?

Marta Klampfer, 19.10.2006

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Podjetje in delo, 6-7/2006Marta Klampfer ? 1. UVOD 2. POTREBE PO SPREMEMBI 2.1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi 2.1.1. Postopek pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga 2.1.2. Pravica do zagovora 2.1.3. Razlogi za redno odpoved 2.1.4. Odpoved pogodbe s ponudbo nove pogodbe 2.1.5. Roki za podajo odpovedi 3.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Enotnost oblasti v parlamentarnem sistemu – nevarnost ali realnost?

dr. Lojze Ude, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Lojze Ude ? 1. UVOD 2. NESPREJEMLJIVI ARGUMENTI 3. PRAVNI OKVIRI ZA UVELJAVITEV PARTITOKRACIJE 3.1. Parlament, vlada, predsednik republike 3.2. Politika in sodstvo 3.3. Državno poseganje na področje gospodarstva 3.4. Vpliv politike na medije 3.5. Politika in družbene dejavnosti
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Obligacijskopravne značilnosti prevzemnih ponudb ter posebnosti pridobivanja kvalificiranih deležev pri finančnih družbah

dr. Nina Plavšak, 19.10.2006

Obligacije, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. SPLOŠNA PRAVILA OZ O SKLENITVI POGODBE 2.1. Pojem pravnega posla in vrste pravnih poslov 2.2. Splošne pravne značilnosti ponudbe in sklenitve pogodbe po Obligacijskem zakoniku 2.3. Subjekti poslovnih obligacijskih razmerij 2.4. Izpolnitveno ravnanje kot bistvena sestavina pog...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Uskladitev prevzemne zakonodaje s 13. direktivo EU, prevzemni prag in skupni prevzem

dr. Marijan Kocbek, 19.10.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. Uvod 2. CILJNA DRUŽBA 3. VRSTE JAVNE PONUDBE TER PREVZEMNI PRAG 4. PREVZEMNIK IN USKLAJENO DELOVANJE (PERSONS ACTING IN CONCERT) Povzetek Avtor obravnava predlog novega Zakona o prevzemih, s katerim naj bi Slovenija izpeljala uskladitev s 13. direktivo EU.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Upravljanje večstanovanjskih stavb – razmejitev med posli redne in izredne uprave

dr. Matjaž Tratnik, 19.10.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Matjaž Tratnik, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Matjaž Tratnik ? 1. UVOD 2. NORMATIVNA UREDITEV UPRAVLJANJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB 3. ODLOČANJE O VPRAŠANJIH UPRAVLJANJA 4. POSLI REDNEGA UPRAVLJANJA 4.1. Obratovanje 4.2. Vzdrževanje 5. POSLI IZREDNEGA UPRAVLJANJA 6. PROBLEM RAZMEJITVE MED POSLI REDNEGA IN POSLI IZREDNEGA UPRAVLJA...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Predlogi delodajalcev za spremembo zakona o delovnih razmerjih v okviru odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Nina Globočnik, 19.10.2006

Delovna razmerja

Nina Globočnik, Podjetje in delo, 6-7/2006Nina Globočnik? 1. UVOD 2. OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV 2.1. Delovno mesto ali vrsta del 2.2. Enako plačilo za enako delo 2.3. Odpoved pogodbe o zaposlitvi 2.4. Zaščitene kategorije delavcev 2.5. Vloga sindikata 3. SKLEP Povzetek Avtorica se opredeljuje do zakona o delovnih razm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Usmeritve in predlogi za zakonske spremembe ureditve prenehanja pogodbe o zaposlitvi

Irena Bečan, 19.10.2006

Delovna razmerja

Irena Bečan, Podjetje in delo, 6-7/2006Irena Bečan ? 1. UVOD 2. RAZLOGI ZA SPREMEMBE 2.1. Razvojne usmeritve 2.2. Strokovne ocene o nejasnosti zakonskih dikcij, ki povzročajo težave v razlagi in izvajanju 3. POSEBNO PRAVNO VARSTVO PRED ODPOVEDJO 3.1. Starejši delavci 3.2. Invalidi 3.3. Delavci s starševskimi obveznostm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Potek prevzemnih postopkov

mag. Gregor Sluga, 19.10.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Gregor Sluga, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. POSTOPEK IZVEDBE PREVZEMA 2.1. Aktivnosti pred objavo ponudbe za odkup 2.2. Trajanje ponudbe za odkup 2.3. Zaključek ponudbe za odkup 3. SKLEP Povzetek Prispevek obravnava prevzemne postopke, kot jih določa novi zakon o prevzemih, in jih primerja s postopki, predpisani...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Etično odločanje v finančnem poslovanju

dr. France Arhar, 19.10.2006

Plačilni promet

dr. France Arhar, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. France Arhar ? 1. UVOD 2. NEPOUČENA OSEBA 3. TVEGANJE 4. DICTUM MEUM PACTUM 5. SKLEP Povzetek Avtor govori o finančnem posredništvu v povezavi z regulativo in poslovno prakso na finančnih trgih. Večja svoboda pri gibanju kapitala zahteva tudi večjo odgovornost samih finančnih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vpliv uvedbe evra na kapitalski trg

mag. Alja Markovič-Čas, 19.10.2006

Monetarni predpisi

mag. Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Alja Markovič Čas? 1. UVOD 2. ORGANIZACIJA DELA PRI PRIPRAVAH NA UVEDBO EVRA NA NACIONALNI RAVNI 3. PRIPRAVE NA UVEDBO EVRA NA PODROČJU KAPITALSKEGA TRGA 4. KLJUČNE PRAVNE PODLAGE, POMEMBNE ZA PODROČJE KAPITALSKEGA TRGA 4.1. Zakon o uvedbi evra - dolžniški vrednostni papirji 4.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vloga upraviteljev insolvenčnih postopkov pri odpuščanju delavcev

mag. Luka Tičar, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Luka Tičar ? 1. UVOD 2. NARAVA INSOLVENČNIH POSTOPKOV 3. VLOGA INSOLVENČNEGA UPRAVITELJA PRI ODPUŠČANJU DELAVCEV 3.1. Obveznosti stečajnega upravitelja pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi 3.1.1. Posvetovanje z delavskimi predstavniki in obveznost izdelave programa razreševanja presež...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Ekonomska vloga evra

Meta Ahtik, 19.10.2006

Monetarni predpisi

Meta Ahtik, Podjetje in delo, 6-7/2006Meta Ahtik ? 1. UVOD 2. PREGLED MONETARNEGA POVEZOVANJA V EVROPSKI INTEGRACIJI 3. TEORIJA OPTIMALNEGA VALUTNEGA OBMOČJA IN SLOVENIJA 3.1. Tradicionalna teorija optimalnega valutnega območja 3.2. Kritika tradicionalne teorije 3.3. Koristi in stroški članstva v evropski monetarni uniji 4...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Podjetništvo z negativnim moralnim predznakom?

dr. Šime Ivanjko, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Šime Ivanjko ? »Denar je namenjen temu, da se zasluži in da se vrne nazaj širši družbi.« Indijski poslovnež Anil Agarwal1 1. UVOD 2. PODJETNIŠTVO KOT IGRA ZA DENAR NA IZPADANJE 2.1. Homo ludens 2.2. Podjetje kot sredstvo podjetniške igre 2.3. Država in potrošniki v podjetni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Formalnost v postopkih javnega naročanja, zakaj strogost in kdaj popustljivost

dr. Vesna Kranjc, 19.10.2006

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Vesna Kranjc? 1. SPLOŠNO O NAMENU, UPORABI IN RAZLAGI PRAVIL O JAVNEM NAROČANJU 2. RAZLAGA PO ČRKI ZAKONA ALI PO NAMENU PRAVNIH PRAVIL 2.1. Izločitev pripravljalca razpisne dokumentacije ali njenih delov 2.2. Pravilna ali nepravilna ponudba 3. RAZLAGA PO NAMENU, PRAVICA ALI DOLŽNOST ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Zatiranje nelojalne konkurence v Sloveniji (Erozija področja in dosedanji nekoncept ter reforma, ki naj postavi koncept)

dr. Peter Grilc, 19.10.2006

Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Peter Grilc? 1. MESTO PRAVA ZATIRANJA NELOJALNE KONKURENCE V PRAVNEM SISTEMU VARSTVA KONKURENCE 2. DOSEDANJE SPREMEMBE 3. POTREBNE SPREMEMBE Povzetek Po uvodni obravnavi mesta prava zatiranja nelojalne konkurence v pravnem sistemu varstva konkurence avtor opozori, da se je na ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Temeljna načela ZJU in njihov vpliv na reformo uslužbenskega sistema

dr. Gorazd Trpin, 19.10.2006

Uprava

dr. Gorazd Trpin, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Gorazd Trpin ? Povzetek Prispevek obravnava temeljna načela ZJU in njihov vpliv na reformo uslužbenskega sistema. V prvem delu opredeljuje vsebino teh načel ter jih deli na zunanja in notranja. Zunanja načela so tista, ki se nanašajo predvsem na razmerja med javnimi uslužbenci in državljan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Imenovanje najvišjih državnih uradnikov: med političnostjo in strokovnostjo

dr. Tone Jerovšek, 19.10.2006

Uprava

dr. Tone Jerovšek, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Tone Jerovšek ? Povzetek Prispevek obravnava razmerja med politiko in upravo. Ukvarja se s subtilnim vprašanjem o ustavni samostojnosti državne uprave in še dovoljenem poseganju drugih dveh vej oblasti, zlasti izvršilne, v njeno delovanje. Ta razmerja so analizirana in kritično presojena...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Deset tez o odnosu med politiko in upravo v Sloveniji

dr. Bojan Bugarič, 19.10.2006

Uprava

dr. Bojan Bugarič, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Bojan Bugarič ? Povzetek Pri obravnavi odnosa med politiko in upravo v Sloveniji je treba upoštevati, da Slovenija v moderni zgodovini še ni imela profesionalne, politično nevtralne in meritokratsko rekrutirane državne uprave. Tako kot v drugih nekdanjih komunističnih državah je bila tud...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Odpoved stanovanjske najemne pogodbe

Ana Vlahek, 19.10.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

Ana Vlahek, Podjetje in delo, 6-7/2006Ana Vlahek ? 1. UVOD 2. ODPOVED STANOVANJSKE NAJEMNE POGODBE DE LEGE LATA 2.1. Odpoved stanovanjske najemne pogodbe s strani najemnika stanovanja 2.1.1. Pogodbena avtonomija 2.1.2. Dispozitivna določila zakonodaje 2.1.2.1. Odpovedni razlogi 2.1.2.2. Formalni pogoji za odpoved 2.2.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2006(62)
> Oktober(62)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFG HI J K LM NOP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov