Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Od velike kriminalistične preiskave do kazenskega procesa

Darko Stare, 19.10.2006

Kazenski postopek

Darko Stare, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. PREDMET IN POMEN VELIKE KRIMINALISTIČNE PREISKAVE 3. VELIKA KRIMINALISTIČNA PREISKAVA 3.1. Vrsta, obseg, teža in posledice kaznivega dejanja kot dejavniki obsežnosti, zahtevnosti in trajanja kriminalistične preiskave 3.1.1. Vpliv javnosti na potek kriminalistične preiskave 3.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Razmerje principal – agent v enotirnem sistemu ZDA – ekonomsko pravna analiza

dr. Katarina Zajc, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Katarina Zajc ? 1. UVOD 2. DELOVANJE DELNIŠKIH DRUŽB IN PROBLEM PRINCIPAL - AGENT 2.1. Problem principal - agent 3. MEHANIZMI MINIMIZIRANJA STROŠKOV LOČITVE LASTNIŠTVA IN UPRAVLJANJA 4. ZDA - UČINKOVITOST ENOTIRNEGA SISTEMA 5. SKLEP - UČINKOVITOST ENOTIRNEGA SISTEMA V SLOVENIJI ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Zakaj smo izgubili tokaj - sodba Sodišča ES C-347/03

mag. Jorg Sladič, 19.10.2006

Vinogradništvo, žgane pijače

mag. Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2006V prilogi je natisnjena sodba Sodišča ES z dne 12. maja 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) proti Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, v zadevi C-347/03, kakor je bila objavljena na spletni strani http://www.curia.eu.int/. Sodba ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Plačila članov organov vodenja in nadzora z delniškimi opcijami

mag. Nataša Samec, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Nataša Samec, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Nataša Samec ? 1. UVOD 2. DOPUSTNOST PLAČIL ČLANOV ORGANOV Z DELNIŠKIMI OPCIJAMI Z VIDIKA KONCEPCIJE INTERESNEGA PLURALIZMA 3. SORAZMERNOST PLAČIL IN DELNIŠKE OPCIJE 4. ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA IN PLAČILA Z DELNIŠKIMI OPCIJAMI 4.1. Plačila članov uprave z delniškimi opcijami ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Delavsko soodločanje v evropski in nacionalnih delniških družbah v EU

dr. Barbara Rajgelj, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Barbara Rajgelj ? 1. UVOD 2. Delavsko soodločanje v nacionalnih delniških družbah 2.1. Delavsko soodločanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2.1.1. Nemčija 2.1.1.1. Uvodno 2.1.1.2. Paritetno delavsko soodločanje 2.1.1.3. Tretjinsko delavsko soodločanje 2.1.1.4. Kvazi paritetno d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Kdo, kdaj, zakaj, kako ... predloga za predhodno odločanje po 234. členu PES

Andrej Kmecl, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andrej Kmecl, Podjetje in delo, 6-7/2006 Povzetek Prispevek povzema temeljne pojme o postopku za predhodno odločanje po 234. členu PES in predstavlja merila, ki jih bo moralo nacionalno sodišče upoštevati pri odločanju, ali predlagati SES ta postopek. Navaja primere, v katerih se bo nacionalno sodišče lahko odločilo za ta postopek...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah – odprta vprašanja

dr. Damjan Možina, 19.10.2006

Varstvo konkurence, cene

dr. Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Damjan Možina? 1. UVOD 2. OMEJENO PODROČJE UPORABE DIREKTIVE 3. VSEBINA DIREKTIVE a) Generalna klavzula b) Zavajajoče poslovne prakse c) Agresivne poslovne prakse 4. NAČELO DRŽAVE IZVORA IN KOLIZIJSKO PRAVO NEPOŠTENE KONKURENCE 5. IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE V SLOVENSKO PRAVO ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vloga slovenskih organov v zvezi s postopki pred Sodiščem ES v Luksemburgu

Lucijan Bembič, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Lucijan Bembič, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. PRIMER PRISTOPA DRUGE DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE K POSTOPKOM PRED SODIŠČEM ES a) Lista novih sodb b) Lista novih neposrednih tožb c) Lista nameravanih vložitev neposrednih tožb d) Lista v zvezi s postopki predhodnega odločanja 3. SKLEP Povzetek Slovenski organi la...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Upravljanje korporacij v kodeksu upravljanja javnih delniških družb in priporočilih EU

dr. Borut Bratina, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Borut Bratina ? 1. UVOD 2. KODEKS KOT AVTONOMEN PRAVNI VIR 3. VSEBINA KODEKSA 3.1. Uresničevanje pravic delničarjev 3.2. Uprava 3.3. Nadzorni svet 4. SKLEP Povzetek Avtor analizira pravne vire, ki urejajo upravljanje korporacij v Sloveniji.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Davčne reforme in njihov vpliv na davčno pravo RS

mag. Aleš Kobal, 19.10.2006

Davki občanov in dohodnina

mag. Aleš Kobal, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Aleš Kobal ? I. SPLOŠNO O PRIHODNJI DAVČNI REFORMI II. SPREMEMBE, KI SO POTREBNE PRI OBDAVČITVI DOHODKOV FIZIČNIH OSEB 1. Dohodnina in EDS 2. Spremembe splošnega dela zakona 3. Spremembe posameznih vrst dohodkov - spremembe v definiranju davčne osnove 3.1. Dohodek iz zaposlitve
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Institucije pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil

dr. Aleksij Mužina, 19.10.2006

Proračun

dr. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Aleksij Mužina ? 1. INSTITUCIJE PRAVNEGA VARSTVA NA NACIONALNI RAVNI 2. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 2.1. Uvod 2.2. Najznačilnejša vprašanja pravnega varstva 3. SODNO VARSTVO V OBLIKI POVRNITVE ŠKODE 4. VLADA KOT ORGAN PRAVNEGA VARSTVA? 5. UPRAVNI SPOR Povzetek Vsebino in i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Pravno varstvo pred institucijami EU v postopkih javnega naročanja

Tomaž Ilešič, 19.10.2006

Proračun

Tomaž Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2006Tomaž Ilešič ? 1. UVOD 2. DECENTRALIZIRANO REŠEVANJE REVIZIJSKIH ZAHTEVKOV 3. ORIS ZAKONODAJNEGA OKVIRA PRAVNEGA VARSTVA 3.1. Obstoječa ureditev 3.2. Predlagane reforme 4. VLOGA INSTITUCIJ EU 4.1. Evropska komisija 4.2. Sodišče Evropskih skupnosti 5. SKLEP Povzetek Avtor o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Novosti v korporacijskem upravljanju po ZGD-1

dr. Rado Bohinc, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Rado Bohinc? 1. SKUPNA PRAVILA ZA ORGANE VODENJA IN NADZORA 1.1. Poslovodstvo in organi vodenja in nadzora 1.2. Sestava in število članov organov vodenja in nadzora, mandatna doba 1.3. Pogoji za članstvo v organih vodenja in nadzora 1.4. Volitve in odpoklic članov organov vodenja in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Konzorcij kot ponudnik

dr. Konrad Plauštajner, 19.10.2006

Proračun

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Konrad Plauštajner? 1. SPLOŠNO O KONZORCIJU 1.1. Opredelitev konzorcijske pogodbe in konzorcija 1.2. Konzorcij in podizvajalska razmerja 1.3. Ali je konzorcij posebnost na področju javnih naročil? 2. KONZORCIJ IN JAVNA NAROČILA 2.1. Konzorcij kot naročnik 2.2. Konzorcij kot ponud...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Uvedba evra in pravno varstvo potrošnikov

mag. Martina Bukovec, 19.10.2006

Monetarni predpisi, Trgovina

mag. Martina Bukovec, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Martina Bukovec ? 1. UVOD 2. PRAVNA UREDITEV PRERAČUNAVANJA IN ZAOKROŽEVANJA 2.1. Zakonodaja 2.2. Prvi judikati 3. SKLEP Povzetek Uvedba evra potencialno ogroža interese potrošnikov. Zato je treba skrbeti za njihovo varstvo z informiranjem in izobraževanjem, pa tudi s pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Mednarodnopravni okvir ureditve odpovedi pogodbe o zaposlitvi

dr. Barbara Kresal, 19.10.2006

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Barbara Kresal ? 1. UVOD 2. MEDNARODNI DOKUMENTI S PODROČJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 3. KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA (MOD) 4. SPREMENJENA EVROPSKA SOCIALNA LISTINA 5. DIREKTIVE ES 6. SKLEP Povzetek Prispevek obravnava odpoved pogodbe o zaposlitvi z mednarodnopravnega vidi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vpliv uvedbe evra na pogodbe

dr. Marko Ilešič, 19.10.2006

Obligacije, Monetarni predpisi

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Marko Ilešič ? 1. POGODBENE OBVEZNOSTI IN DENAR 2. NAČELO KONTINUITETE POGODB Povzetek Če država (ali, v našem primeru, naddržavna organizacija) s predpisom zamenja vrsto denarja, ki je uradno plačilno sredstvo na določenem ozemlju, je treba določiti uradno razmerje med starim in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Izkušnje drugih držav po uvedbi evra (Spreminjanje domače zakonodaje v prehodnem obdobju in primer Uredbe 974/98)

Nana Šumrada, 19.10.2006

Monetarni predpisi

Nana Šumrada, Podjetje in delo, 6-7/2006Nana Šumrada ? 1. UVOD 2. ŠE NAPREJ ENAK REŽIM ZA ISTI DENAR ENAKE VREDNOSTI? a) Uredba 974/98 b) Razširjena možnost izravnave oziroma pobota - izkušnje drugih držav članic 3. OVIRA PRI POPOLNI ODPRAVI RAZLIK MED VALUTAMI - NEJASNOST PREHODNEGA OBDOBJA 4. UREDITEV PO OBLIGACIJSKEM ZAKONI...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Fleksibilnejša odpoved pogodbe o zaposlitvi in prilagoditev pravic v primeru brezposelnosti

dr. Grega Strban, 19.10.2006

Delovna razmerja

dr. Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Grega Strban ? 1. IZHODIŠČNE MISLI 2. PRAVICA DO DENARNEGA NADOMESTILA IZ ZAVAROVANJA ZA BREZPOSELNOST 2.1. Dostop do pravice 2.2. Obseg pravice in obveznosti prejemnika 3. DENARNE POMOČI BREZPOSELNIM ISKALCEM ZAPOSLITVE 3.1. (Ne)primernost predlogov ureditve de lege ferenda 3.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vodenje »velikega kazenskega procesa«

Marko Šorli, 19.10.2006

Kazenski postopek

Marko Šorli, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. KAJ LJUDJE (JAVNOST) MISLIJO O SODSTVU 3. KAJ SODNIKI ŠTEJEJO ZA VELIKE OZIROMA TEŽKE KAZENSKE ZADEVE 4. KAJ JE VELIKA KAZENSKA ZADEVA 5. PRAVNE PODLAGE ZA VODENJE POSTOPKA 6. KAKO ORGANIZIRATI IN VODITI TEŽKE IN OBSEŽNE POSTOPKE 7. PRIPRAVA NA GLAVNO OBRAVNAVO 8. VODSTVO GLAVNE ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Postopek uvedbe evra in vloga Banke Slovenije

Žiga Bahovec, 19.10.2006

Monetarni predpisi, Banka Slovenije

Žiga Bahovec, Podjetje in delo, 6-7/2006Žiga Bahovec ? 1. POGOJI ZA UVEDBO EVRA 2. PRAVNI OKVIR ZA UVEDBO EVRA V SLOVENIJI 2.1. Pravni viri EU 2.2. Predlog Zakona o uvedbi evra 3. ZAMENJAVA GOTOVINE 4. INTEGRACIJA BANKE SLOVENIJE V EVRSKI SISTEM Povzetek Avtor v prvem delu opiše pogoje za uvedbo evra v Sloveniji, ki ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Implementacija Direktive o nepoštenih poslovnih praksah

dr. Klemen Podobnik, 19.10.2006

Varstvo konkurence, cene

dr. Klemen Podobnik, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Klemen Podobnik ? 1. UVOD 2. O REŽIMU DIREKTIVE 2.1. Temelje značilnosti direktive 2.2. Umestitev direktive - prepoved nelojalne konkurence ali varstvo potrošnikov 3. IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE V SLOVENSKI PRAVNI RED Povzetek Avtor v prispevku obravnava sistemske značilnosti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Reševanje zahtevnih pravnih vprašanj v velikih kazenskih procesih

dr. Marko Bošnjak, 19.10.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Bošnjak, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. POJEM VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA 3. NEKATERI VIDIKI PRIPRAVE VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA 4. REŠEVANJE ZAHTEVNIH MATERIALNOPRAVNIH VPRAŠANJ 5. REŠEVANJE ZAHTEVNIH PROCESNOPRAVNIH VPRAŠANJ 5.1. Izločanje uradnih zaznamkov o pogovoru osumljenca s policijo in privilegij zoper samoobt...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Izzivi obrambe v velikih kazenskih procesih

mag. Emil Zakonjšek, 19.10.2006

Kazenski postopek

mag. Emil Zakonjšek, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. ZAKAJ NEKATERI KAZENSKI POSTOPKI POSTANEJO VELIKI KAZENSKI PROCESI? 2. TEMELJNA ZNAČILNOST VELIKIH KAZENSKIH PROCESOV 3. USTAVNE PRAVICE 4. VLOGA MEDIJEV 5. POLOŽAJ FORMALNIH UDELEŽENCEV 6. IZZIVI (IN PASTI) OBRAMBE V VELIKIH KAZENSKIH PROCESIH 6.1. Izpostavljenost zagovornika 6.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Pojem zmede pri suženjskem posnemanju v domači sodni praksi

mag. Dunja Jadek-Pensa, 19.10.2006

Varstvo konkurence, cene

mag. Dunja Jadek-Pensa, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Dunja Jadek Pensa ? 1. UVOD 2. OPREDELITEV PROBLEMOV 3. O POJMU ZMEDE NA TRGU 4. O POSEBNOSTIH BLAGA, KI GA RAZLOČUJEJO OD MNOŽICE DRUGIH GLEDE NA IZVOR 5. O VPRAŠANJU DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJEV V PRIMERU POSNEMANJA FUNKCIONALNIH ZNAČILNOSTI PROIZVODA 6. O MOŽNOSTI PREPREČEVANJA ZMED...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2006(62)
> Oktober(62)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFG HI J K LM NOP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov