Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 67)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Aktualna vprašanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po noveli ZDR-A

Barbara Kresal, 13.10.2008

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava nekatera izbrana vprašanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po noveli ZDR-A. Sprememba zakonodaje je bila rezultat socialnega dialoga in je kompromis med zelo različnimi interesi delodajalcev in delavcev. Zakonodajalec je želel poenostaviti odpovedi za delodajalce, a hkrati ohrani...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Nadaljnje usklajevanje ZGD-1: Direktiva o pravicah delničarjev ter novi predlogi in izzivi EU

mag. Dušan Pšeničnik, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Pšeničnik, mag. Dušan Pšeničnik, Podjetje in delo, 6-7/2008Usklajevanje ZGD-1 postaja stalni spremljevalec ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. Prispevek se usmerja na slednje v perspektivi do leta 2010. Tako bodo nacionalni zakonodajalci že prihodnje leto soočeni z izzivi implementacije Direktive o pravicah del...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Centralni register oporok

Marjana Tičar-Bešter, 13.10.2008

Dedovanje, Civilni sodni postopki

Marjana Tičar-Bešter, Marjana Tičar-Bešter, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku opredeljuje Centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije kot informatizirano bazo podatkov. Centralni register oporok vsebuje podatke o oporokah, sestavljenih v obliki notarskega zapisa, o oporokah, ki so shranjene pri notarju, o oporokah, ki jih sestavi odv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Modernizacija kazenskega pravosodja v Evropi: dobre prakse in slabe izkušnje

Aleš Zalar, 13.10.2008

Kazenski postopek, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Aleš Zalar, Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2008Priporočljivo je, da vsaka reforma pravnih pravil in delovnih praks na področju kazenskega pravosodja upošteva standarde in priporočila Sveta Evrope, ki ponujajo številne preizkušene modele postopkovnih poenostavitev in dobrih upravljalskih praks. Ko se akterji pravosodne politike odločijo, katere s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo in načelo nepristranskega sojenja

mag. Nina Betetto, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, mag. Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2008Predmet prispevka je analiza razmerja med materialnim procesnim vodstvom in načelom sodnikove nepristranskosti. Sodnik kot aktiven spodbujevalec procesne aktivnosti strank mora v vsakem konkretnem primeru ravnati, ne da bi imel vnaprej oblikovano osebno prepričanje v zadevi ali predsodek (subjektivn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo - sredstvo za racionalizacijo postopka ali dodatno breme in prelaganje odgovornosti

dr. Mile Dolenc, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Mile Dolenc, dr. Mile Dolenc, Podjetje in delo, 6-7/2008Pomen materialnega procesnega vodstva (korektorja razpravnega načela) se je z uvedbo sistema prekluzij bistveno povečal in tudi spremenil. Ni več namenjen (predvsem) zagotovitvi koncentracije postopka, temveč stopajo v ospredje drugi cilji: pošteno sojenje (fair trial), uresničitev pravice do izjave...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Stečaj zapuščine in odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove

mag. Urška Kežmah, 13.10.2008

Dedovanje, Civilni sodni postopki

mag. Urška Kežmah, mag. Urška Kežmah, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava stečaj zapuščine, ki je v slovenskem pravnem redu nov institut, namenjen varstvu in enakopravnemu obravnavanju upnikov. V okviru nove ureditve je posebej izpostavljen zlasti institut odgovornosti za zapustnikove dolgove. Po Zakonu o dedovanju zapustnikovi dediči odgovarjajo z vse...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Nekatera odprta vprašanja postopka izbire koncesionarja z vidika zagotavljanja konkurenčnosti postopkov

Boštjan Zuljan, 13.10.2008

PRORAČUN

Boštjan Zuljan, Boštjan Zuljan, Podjetje in delo, 6-7/2008Članek obravnava vsebinska sklopa, ki se nanašata na uporabo pravnega okvira sklepanja koncesijskih partnerstev z vidika zagotavljanja konkurenčnosti postopkov podeljevanja javnih koncesij. V prvem sklopu je obravnavana obveznost javnega partnerja do zagotavljanja primerne stopnje oglaševanja zadevn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Nekatera vprašanja sklepanja pogodb o zaposlitvi po noveli ZDR-A

dr. Darja Senčur-Peček, 13.10.2008

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, dr. Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na sklepanje pogodbe o zaposlitvi, vključno s posebnostmi pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi osebami in vodilnimi delavci. Pri tem navedene spremembe umesti v okvir uvajanja koncepta prožne varnosti in posodablj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Paralelne oblike javno-zasebnega partnerstva

dr. Aleksij Mužina, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Aleksij Mužina, dr. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 6-7/2008Vse od uveljavitve Zakona o javno-zasebnem partnerstvu smo priča nekakšnemu poskusu podreditve vseh projektov sodelovanja javnega in zasebnega sektorja, ki presegajo klasične institute javnih financ (zlasti javnih naročil) pod pravne oblike javno-zasebnega partnerstva, kot izhajajo iz ZJZP. Pri tem ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Prispevek k vprašanju sodnega varstva zoper odločitve v postopku revizije oddaje javnega naročila

dr. Rajko Pirnat, 13.10.2008

PRORAČUN

dr. Rajko Pirnat, dr. Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor obravnava vprašanje sodnega varstva zoper odločitve Državne revizijske komisije, ki niti po pravu Evropske skupnosti niti po slovenskem pravu ni sodišče oziroma sodni organ. V prispevku najprej ugotavlja, da bi glede na 157. člen Ustave zoper odločitve Državne revizijske komisije moralo biti z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Širjenje dosega kazenskega prava ali kako kazensko pravo čedalje bolj vpliva na naše vsakdanje življenje

dr. Katja Šugman-Stubbs, 13.10.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Katja Šugman-Stubbs, dr. Katja Šugman-Stubbs, Podjetje in delo, 6-7/2008Medtem ko se je še pred desetletji zdelo, da so kazniva dejanja relativno redki dogodki, ki se dogajajo daleč od nas, danes skorajda ne mine dan, da ne bi bili bombardirani z informacijami o kriminalu, zdi se tudi, da je kdorkoli lahko potencialni "kriminalec", nadzorovani pa smo tako, kot da bi bil...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Spremembe slovenske materialne kazenske zakonodaje in argument primerjalnega prava

dr. Matjaž Ambrož, 13.10.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor v prispevku analizira argumente primerjalnega prava, ki so bili uporabljeni ob zadnjih spremembah slovenske materialne kazenske zakonodaje. V prvem delu se ukvarja z vprašanjem, kako razumeti trditev, da je določena rešitev materialnega kazenskega prava "evropsko usmerjena", pri čemer ugotavlj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Temeljni postulati kazenskega (procesnega) prava - kolateralna žrtev tehnokracije in boja zoper kriminaliteto

mag. Goran Klemenčič, 13.10.2008

Kazenski postopek

mag. Goran Klemenčič, mag. Goran Klemenčič, Podjetje in delo, 6-7/2008Namen tega prispevka je oris nekaterih skrb zbujajočih trendov, ki so zadnja desetletja preoblikovali naš odnos do represivnega odzivanja na kriminaliteto in izrazito negativno vplivali na splošno razumevanje temeljnih postulatov kazenskega (procesnega) prava. Zapisano se nanaša na zahodni pravni kr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Mehanizmi za reševanje sporov glede državnih meja

dr. Marko Pavliha, 13.10.2008

Civilno pravo

dr. Marko Pavliha, dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor na začetku opozori na povezanost stvarnega, sosedskega prava z mednarodnim delimitacijskim pravom, potem pa nadaljuje s predstavitvijo diplomatskih sredstev za reševanje mednarodnih sporov. V drugem delu prikaže različna mednarodna sodišča in arbitraže, ki so pristojne za reševanje mejnih prob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo v pisnih fazah postopka in razmerje do prekluzije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Podjetje in delo, 6-7/2008V prispevku je obravnavano materialno procesno vodstvo v pisnih fazah civilnega pravdnega postopka, kar je sprememba, ki jo prinaša novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D). Pomembna novost je v zvezi s tem možnost sodišča, da že pred prvim narokom s (pisnim) pozivom od strank v določenem roku zaht...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Izvršba na podlagi tujega izvršilnega naslova

dr. Vesna Rijavec, 13.10.2008

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vesna Rijavec, dr. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 6-7/2008I. UVOD II. PRAVO EU III. MEDNARODNE POGODBE IV. NACIONALNO PRAVO V. POJEM PRIZNANJA IN IZVRŠITVE VI. ODPRAVA EKSEKVATURE VII. POJEM TUJEGA IZVRŠILNEGA NASLOVA, KI JE PRIMEREN ZA PRIZNANJE IN IZVRŠITEV 1. Vrsta listine 2. Razmejitev med domačim in tujim izvršilnim naslovom 3. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vsebina PID št.7/2008

Avtor ni naveden, 13.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 6-7/2008stran 933 dr. Marijan Kocbek USKLAJEVANJE ZGD-1 S SPREMEMBAMI DRUGE KAPITALSKE DIREKTIVE - LASTNE DELNICE, FIKTIVNI POSLI, STVARNI VLOŽKI IN VARSTVO UPNIKOV HARMONISATION OF THE COMPANIES ACT (ZGD-1) WITH THE CHANGES TO THE SECOND COMPANY LAW DIRECTIVE - OWN SHARES, FICTITIOUS TRANSACTIONS, NON-C...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Ali mora sodišče stranki opozoriti na spregledane pravne podlage?

dr. Aleš Galič, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2008Ni mogoče kategorično zanikati obveznosti sodišča, da tedaj, ko se namerava opreti na pravno podlago, na katero stranki nista računali, stranki na to možnost vnaprej opozori in jima zagotovi pravico do izjavljanja. Vendar pa ta obveznost sodišča ne sme povzročiti, da se breme za rezultat postopka ne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo z vidika odvetnika - spodbuda za boljše ali slabše delo?

Andrej Slivnik, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

Andrej Slivnik, Andrej Slivnik, Podjetje in delo, 6-7/2008Da bi lahko odvetnik klienta kakovostno zastopal, se mora dobro seznaniti z dejstvi, ki vzpostavljajo spor. Ker je pri tem odvisen od svojega klienta, mora z njim ravnati podobno, kot je sodišče upravičeno in zavezano ravnati v okviru pravil materialnega procesnega vodstva. Brez temeljitega intervju...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Novejši razvoj evropskega kolizijskega prava

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 13.10.2008

Civilni kolizijski predpisi, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku analizira evropski kolizijski uredbi o pogodbenih obligacijskih razmerjih in nepogodbenih obveznostih (Rim I in Rim II). Akta pomenita evropsko poenotenje kolizijskega prava na področju obligacijskih razmerij in sta rezultat razvoja teorije in prakse na tem področju ter uspešneg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Oblikovanje tožbenih zahtevkov za vrnitev darila zaradi prikrajšanja nujnega deleža

dr. Mateja Končina-Peternel, 13.10.2008

Dedovanje, Obligacije

dr. Mateja Končina-Peternel, dr. Mateja Končina-Peternel, Podjetje in delo, 6-7/2008Nedopustna je ugotovitvena tožba, s katero se rešujejo predhodna vprašanja, od katerih je odvisna odločitev o pravici do nujnega deleža, če tožnik z njo od sodišča zahteva ugotovitev spornih dejstev. Nesklepčna je tožba za vrnitev darila zaradi prikrajšanja nujnega deleža, če ne vsebuje oblikovalneg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Revizijske komisije, notranja kontrola in corporate governance

dr. Borut Bratina, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2008V članku avtor obravnava imenovanje in delovanje revizijske komisije ter njen odnos z zunanjim in notranjim revizorjem. Ugotavlja, da se zaradi imenovanja revizijske komisije v javnih delniških družbah upravljalska struktura v enotirnem sistemu upravljanja zelo približa upravljalski strukturi v dvot...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Spremembe računovodskih direktiv in bilančno pravo v ZGD-1

dr. Marjan Odar, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marjan Odar, dr. Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor v prispevku najprej predstavi najpomembnejša določila Direktive 2006/46/ES in Direktive 2006/43/ES. V nadaljevanju so podrobneje predstavljene rešitve v ZGD-1B kot posledica implementacije navedenih direktiv. Tako so predstavljene in tudi komentirane zakonske določbe o obvezni uporabi kontnega...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Pravica do denarne odpravnine kot fundament posteriornega varovanja interesa manjšinskih imetnikov deležev gospodarskih družb

dr. Saša Prelič, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 6-7/2008V članku avtor obravnava posebno premoženjsko upravičenje imetnikov deležev družb, upravičenje do denarne odpravnine. To premoženjsko upravičenje je v pravni ureditvi družb manjšinskim imetnikom deležev priznano zaradi zaščite njihovega pravnega položaja, do katerega lahko pride zaradi nekaterih pra...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2008(67)
> Oktober(67)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov