Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 67)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Zaveze podjetja po novem zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

dr. Peter Grilc, 13.10.2008

Uprava

dr. Peter Grilc, dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2008Povzetek Prispevek obravnava institute zavez podjetja po 39. členu ZPOmK-1. Gre za odločbo urada, ki pa je posledica formalnega dogovora, svojevrstne poravnave, ki je posledica pobude in formalnega predloga zavez. Pri sprejemu zavez so poleg temeljnega cilja zagotavljanja učinkovite konkurence v osp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Zaprta ali le podaljšana pot na Ustavno sodišče

Franc Testen, 13.10.2008

Ustavno sodišče

Franc Testen, Franc Testen, Podjetje in delo, 6-7/2008Število zadev, ki jih mora v okviru ustavno določenih pristojnosti obravnavati Ustavno sodišče, že onemogoča uresničevanje njegove funkcije. Obseg dela je Ustavno sodišče poskušalo omejiti s strožjo razlago procesnih predpostavk. Preobremenjenost sodišča, zlasti na področju ustavnih pritožb, je deln...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Procesne novote in začasne odredbe

Tanja Bratina, 13.10.2008

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Tanja Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2008Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) je prinesel številne procesne spremembe, ki so usmerjene predvsem v večjo učinkovitost postopkov pred Uradom Republike Slovenije za varstvo konkurence (Urad). Opuščena je možnost uvedbe postopkov na zahtevo strank, lahko se začnejo zgolj po uradn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Modernizacija kazenskega pravosodja v Evropi: dobre prakse in slabe izkušnje

Aleš Zalar, 13.10.2008

Kazenski postopek, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Aleš Zalar, Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2008Priporočljivo je, da vsaka reforma pravnih pravil in delovnih praks na področju kazenskega pravosodja upošteva standarde in priporočila Sveta Evrope, ki ponujajo številne preizkušene modele postopkovnih poenostavitev in dobrih upravljalskih praks. Ko se akterji pravosodne politike odločijo, katere s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Javnopravno in zasebnopravno varstvo konkurence: obramba in aktivna ravnanja strank po ZPOmK-1

mag. Matej Kavčič, 13.10.2008

Varstvo konkurence, cene

mag. Matej Kavčič, mag. Matej Kavčič, Podjetje in delo, 6-7/2008Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) zasleduje večjo učinkovitost pri oblastnem uveljavljanju pravil konkurence in uveljavljanju teh pravil na zasebno pobudo. Sprememba sistemskega konkurenčnega zakona neposredno vpliva na pravice in obveznosti strank v postopkih pred Uradom RS za v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Zahteva in pobuda za začetek ustavnosodne presoje (kako naprej?)

Janez Čebulj, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

Janez Čebulj, Janez Čebulj, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek je nadgradnja avtorjevega prispevka, predstavljenega na Dnevih slovenskih pravnikov 2007, v katerem se je ukvarjal zlasti z vprašanjem, kakšna bodo stališča Ustavnega sodišča glede priznavanja pravnega interesa za vložitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Prenos odločanja o nekaterih kompetenčnih sporih

Jasna Pogačar, 13.10.2008

Ustavno sodišče

Jasna Pogačar, Jasna Pogačar, Podjetje in delo, 6-7/2008Ustavno sodišče je pristojno odločati o kompetenčnih sporih med sodišči in drugimi državnimi organi. Namen prispevka je predstaviti problematiko, ki spremlja odločanje Ustavnega sodišča, in razloge, ki narekujejo, da o tem, ali spada odločanje v posamezni zadevi v sodno pristojnost, sodstvo odloča s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Širjenje dosega kazenskega prava ali kako kazensko pravo čedalje bolj vpliva na naše vsakdanje življenje

dr. Katja Šugman-Stubbs, 13.10.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Katja Šugman-Stubbs, dr. Katja Šugman-Stubbs, Podjetje in delo, 6-7/2008Medtem ko se je še pred desetletji zdelo, da so kazniva dejanja relativno redki dogodki, ki se dogajajo daleč od nas, danes skorajda ne mine dan, da ne bi bili bombardirani z informacijami o kriminalu, zdi se tudi, da je kdorkoli lahko potencialni "kriminalec", nadzorovani pa smo tako, kot da bi bil...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Spremembe slovenske materialne kazenske zakonodaje in argument primerjalnega prava

dr. Matjaž Ambrož, 13.10.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor v prispevku analizira argumente primerjalnega prava, ki so bili uporabljeni ob zadnjih spremembah slovenske materialne kazenske zakonodaje. V prvem delu se ukvarja z vprašanjem, kako razumeti trditev, da je določena rešitev materialnega kazenskega prava "evropsko usmerjena", pri čemer ugotavlj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Novejši razvoj evropskega kolizijskega prava

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 13.10.2008

Civilni kolizijski predpisi, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku analizira evropski kolizijski uredbi o pogodbenih obligacijskih razmerjih in nepogodbenih obveznostih (Rim I in Rim II). Akta pomenita evropsko poenotenje kolizijskega prava na področju obligacijskih razmerij in sta rezultat razvoja teorije in prakse na tem področju ter uspešneg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Burnost pravnih in dejanskih vprašanj mednarodnih zasebnopravnih razmerij

dr. Rajko Knez, 13.10.2008

ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

dr. Rajko Knez, dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor poskuša v prispevku prikazati področja mednarodnega zasebnega prava in posamezna vprašanja ter težave teh področij, ki v praksi prihajajo do izraza, kadar se spor poskuša reševati pred sodiščem. Izhaja iz spoznanja, da je treba anticipirati vrsto vprašanj oziroma odgovore nanje, da bi se lahko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Mehanizmi za reševanje sporov glede državnih meja

dr. Marko Pavliha, 13.10.2008

Civilno pravo

dr. Marko Pavliha, dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor na začetku opozori na povezanost stvarnega, sosedskega prava z mednarodnim delimitacijskim pravom, potem pa nadaljuje s predstavitvijo diplomatskih sredstev za reševanje mednarodnih sporov. V drugem delu prikaže različna mednarodna sodišča in arbitraže, ki so pristojne za reševanje mejnih prob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Temeljni postulati kazenskega (procesnega) prava - kolateralna žrtev tehnokracije in boja zoper kriminaliteto

mag. Goran Klemenčič, 13.10.2008

Kazenski postopek

mag. Goran Klemenčič, mag. Goran Klemenčič, Podjetje in delo, 6-7/2008Namen tega prispevka je oris nekaterih skrb zbujajočih trendov, ki so zadnja desetletja preoblikovali naš odnos do represivnega odzivanja na kriminaliteto in izrazito negativno vplivali na splošno razumevanje temeljnih postulatov kazenskega (procesnega) prava. Zapisano se nanaša na zahodni pravni kr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vpliv mednarodne globalizacije na sodstvo

dr. Marko Ilešič, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Marko Ilešič, dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/20081. SODIŠČA ? IZRAZ SUVERENOSTI DRŽAVE 2. COMITAS GENTIUM IN SODIŠČA 3. MEDNARODNA SODIŠČA 3.1. Pregled 4. VLOGA MEDNARODNIH SODIŠČ 4.1. Izbira sodnikov 4.2. Hierarhija mednarodnih sodišč
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo - sredstvo za racionalizacijo postopka ali dodatno breme in prelaganje odgovornosti

dr. Mile Dolenc, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Mile Dolenc, dr. Mile Dolenc, Podjetje in delo, 6-7/2008Pomen materialnega procesnega vodstva (korektorja razpravnega načela) se je z uvedbo sistema prekluzij bistveno povečal in tudi spremenil. Ni več namenjen (predvsem) zagotovitvi koncentracije postopka, temveč stopajo v ospredje drugi cilji: pošteno sojenje (fair trial), uresničitev pravice do izjave...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo z vidika odvetnika - spodbuda za boljše ali slabše delo?

Andrej Slivnik, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

Andrej Slivnik, Andrej Slivnik, Podjetje in delo, 6-7/2008Da bi lahko odvetnik klienta kakovostno zastopal, se mora dobro seznaniti z dejstvi, ki vzpostavljajo spor. Ker je pri tem odvisen od svojega klienta, mora z njim ravnati podobno, kot je sodišče upravičeno in zavezano ravnati v okviru pravil materialnega procesnega vodstva. Brez temeljitega intervju...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Ali mora sodišče stranki opozoriti na spregledane pravne podlage?

dr. Aleš Galič, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2008Ni mogoče kategorično zanikati obveznosti sodišča, da tedaj, ko se namerava opreti na pravno podlago, na katero stranki nista računali, stranki na to možnost vnaprej opozori in jima zagotovi pravico do izjavljanja. Vendar pa ta obveznost sodišča ne sme povzročiti, da se breme za rezultat postopka ne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo v pisnih fazah postopka in razmerje do prekluzije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Podjetje in delo, 6-7/2008V prispevku je obravnavano materialno procesno vodstvo v pisnih fazah civilnega pravdnega postopka, kar je sprememba, ki jo prinaša novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D). Pomembna novost je v zvezi s tem možnost sodišča, da že pred prvim narokom s (pisnim) pozivom od strank v določenem roku zaht...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vsebina PID št.7/2008

Avtor ni naveden, 13.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 6-7/2008stran 933 dr. Marijan Kocbek USKLAJEVANJE ZGD-1 S SPREMEMBAMI DRUGE KAPITALSKE DIREKTIVE - LASTNE DELNICE, FIKTIVNI POSLI, STVARNI VLOŽKI IN VARSTVO UPNIKOV HARMONISATION OF THE COMPANIES ACT (ZGD-1) WITH THE CHANGES TO THE SECOND COMPANY LAW DIRECTIVE - OWN SHARES, FICTITIOUS TRANSACTIONS, NON-C...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Izvršba na podlagi tujega izvršilnega naslova

dr. Vesna Rijavec, 13.10.2008

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vesna Rijavec, dr. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 6-7/2008I. UVOD II. PRAVO EU III. MEDNARODNE POGODBE IV. NACIONALNO PRAVO V. POJEM PRIZNANJA IN IZVRŠITVE VI. ODPRAVA EKSEKVATURE VII. POJEM TUJEGA IZVRŠILNEGA NASLOVA, KI JE PRIMEREN ZA PRIZNANJE IN IZVRŠITEV 1. Vrsta listine 2. Razmejitev med domačim in tujim izvršilnim naslovom 3. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Razmerje med ustavno pritožbo in pobudo

dr. Ciril Ribičič, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Ciril Ribičič, dr. Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/2008Povzetek Avtor razpravlja o izhodiščih in mejah reforme ustavnega sodstva in poudarja, da je preveč energij usmerjenih v negativno selekcijo, premalo pa v pozitivno iskanje primerov, ki si zaslužijo meritorno obravnavo. Po avtorjevem mnenju v nekaterih primerih ni bilo vsebinske obravnave zadev, ki ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo in načelo nepristranskega sojenja

mag. Nina Betetto, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, mag. Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2008Predmet prispevka je analiza razmerja med materialnim procesnim vodstvom in načelom sodnikove nepristranskosti. Sodnik kot aktiven spodbujevalec procesne aktivnosti strank mora v vsakem konkretnem primeru ravnati, ne da bi imel vnaprej oblikovano osebno prepričanje v zadevi ali predsodek (subjektivn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Stečaj zapuščine in odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove

mag. Urška Kežmah, 13.10.2008

Dedovanje, Civilni sodni postopki

mag. Urška Kežmah, mag. Urška Kežmah, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava stečaj zapuščine, ki je v slovenskem pravnem redu nov institut, namenjen varstvu in enakopravnemu obravnavanju upnikov. V okviru nove ureditve je posebej izpostavljen zlasti institut odgovornosti za zapustnikove dolgove. Po Zakonu o dedovanju zapustnikovi dediči odgovarjajo z vse...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Dedovanje v istospolni partnerski skupnosti

dr. Viktorija Žnidaršič-Skubic, 13.10.2008

Dedovanje

dr. Viktorija Žnidaršič-Skubic, dr. Viktorija Žnidaršič-Skubic, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica se v prispevku loteva tematike dedovanja v istospolnih partnerskih skupnostih. Predstavlja nekaj temeljnih modelov oziroma načinov urejanja te problematike ter opozori na tri različne ureditve v primerjalnem pravu: francosko, belgijsko in angleško dednopravno ureditev. Natančneje se loteva ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Sprememba ustavne ureditve volitev ustavnih sodnikov

dr. Igor Kaučič, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Igor Kaučič, dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2008Sistem volitev sodnikov Ustavnega sodišča je predmet kritične presoje strokovne in tudi politične in druge javnosti vse od sprejetja Ustave. Temeljni očitek tej ureditvi je, da omogoča pretirano politizacijo izbirnega postopka, v katerem ustavne sodnike voli Državni zbor na predlog predsednika repub...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2008(67)
> Oktober(67)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov