Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 67)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Sistem izvršbe in organizacija subjektov, ki vodijo postopek

dr. Jasna Murgel, 13.10.2008

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jasna Murgel, dr. Jasna Murgel, Podjetje in delo, 6-7/2008I. SISTEM IZVRŠBE 1. Izvršba in zavarovanje 2. Izvršilni naslov in verodostojna listina II. ORGANIZACIJA SUBJEKTOV V IZVRŠILNEM POSTOPKU 1. Sodišča 1.1. Okrajna sodišča 1.1.1. Notranja organizacija dela na sodiščih 1.2. CoVL 1.3. Višja sodišča 2. Izvršitelji 3. Drug...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Obramba dolžnika pred neutemeljeno izvršbo

dr. Dragica Wedam-Lukić, 13.10.2008

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Dragica Wedam-Lukić, dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2008Zakon o izvršbi in zavarovanju vsebuje nekatere rešitve, ki naj bi z zaostrovanjem pogojev za ugovor zoper sklep o izvršbi pripomogle k večji učinkovitosti izvršbe. Prispevek obravnava nekatere probleme, ki nastajajo v zvezi z zahtevo, da mora biti dolžnikov ugovor zoper sklep o izvršbi obrazložen, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Kazni in sodni penali v izvršilnem postopku

dr. Tomaž Keresteš, 13.10.2008

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Tomaž Keresteš, dr. Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 6-7/2008V prispevku avtor obravnava denarne kazni v izvršilnem postopku in sodne penale. Denarne kazni so institut izvršilnega postopka za zagotavljanje večje učinkovitosti postopka, predvsem glede izvršitve strogo osebnih obveznosti, ter za zagotavljanje spoštovanja odločb sodišča. Sodni penali so na drugi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Elektronsko poslovanje pri izvršbi

Dida Volk, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Dida Volk, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku obravnava zadnje spremembe izvršilne zakonodaje z uvedbo elektronskega poslovanja strank (upnikov) s sodiščem. Od 1. januarja 2008 je za vložitev izvršilnih predlogov na podlagi verodostojne listine izključno pristojen Centralni oddelek za verodostojno listino - CoVL, ki deluje ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Novejša praksa Sodišča ES glede javnih koncesij

dr. Jorg Sladič, 13.10.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jorg Sladič, dr. Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2008Članek obravnava razvoj sodne prakse Sodišča ES na področju koncesij za storitve. Pri tem najprej poda definicijo, kaj je koncesija. Nato je podana analiza postopka podelitve in podaljšanja koncesij, tako imenovanih in-house storitev. Članek se ukvarja tudi z vprašanjem, kdaj je dopustna podelitev k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Prispevek k vprašanju sodnega varstva zoper odločitve v postopku revizije oddaje javnega naročila

dr. Rajko Pirnat, 13.10.2008

PRORAČUN

dr. Rajko Pirnat, dr. Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor obravnava vprašanje sodnega varstva zoper odločitve Državne revizijske komisije, ki niti po pravu Evropske skupnosti niti po slovenskem pravu ni sodišče oziroma sodni organ. V prispevku najprej ugotavlja, da bi glede na 157. člen Ustave zoper odločitve Državne revizijske komisije moralo biti z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Revizijske komisije, notranja kontrola in corporate governance

dr. Borut Bratina, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2008V članku avtor obravnava imenovanje in delovanje revizijske komisije ter njen odnos z zunanjim in notranjim revizorjem. Ugotavlja, da se zaradi imenovanja revizijske komisije v javnih delniških družbah upravljalska struktura v enotirnem sistemu upravljanja zelo približa upravljalski strukturi v dvot...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Pravica do denarne odpravnine kot fundament posteriornega varovanja interesa manjšinskih imetnikov deležev gospodarskih družb

dr. Saša Prelič, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 6-7/2008V članku avtor obravnava posebno premoženjsko upravičenje imetnikov deležev družb, upravičenje do denarne odpravnine. To premoženjsko upravičenje je v pravni ureditvi družb manjšinskim imetnikom deležev priznano zaradi zaščite njihovega pravnega položaja, do katerega lahko pride zaradi nekaterih pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Spremembe računovodskih direktiv in bilančno pravo v ZGD-1

dr. Marjan Odar, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marjan Odar, dr. Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor v prispevku najprej predstavi najpomembnejša določila Direktive 2006/46/ES in Direktive 2006/43/ES. V nadaljevanju so podrobneje predstavljene rešitve v ZGD-1B kot posledica implementacije navedenih direktiv. Tako so predstavljene in tudi komentirane zakonske določbe o obvezni uporabi kontnega...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Ali je Državna revizijska komisija sodišče

mag. Petra Ferk, 13.10.2008

Uprava, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, mag. Petra Ferk, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v članku obravnava pravno naravo Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. V prvem delu prispevka analizira, ali le-ta izpolnjuje merila sodišča po 234. členu PES, v drugem delu prispevka pa, ali postavljeni standardi zadostujejo ustavnopravnim zahtevam, ki so...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vladavina prava kot pravno načelo

dr. Marijan Pavčnik, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2008I. POJEM IN NARAVA PRAVNE DRŽAVE II. VSEBINSKA IN POSTOPKOVNA MERILA PRAVNE DRŽAVE III. PRAVNA DRŽAVA KOT PRAVNO NAČELO IV. RAZLAGALNA PREDVIDLJIVOST ZAKONOV V. ARGUMENT PRAVNE DRŽAVE V USTAVNOSODNI PRAKSI
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Pravna država - pogled sodnika

dr. Mile Dolenc, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Mile Dolenc, dr. Mile Dolenc, Podjetje in delo, 6-7/2008S pojmom pravne države se razume pravnopolitični sistem, ki zagotavlja varstvo pravic državljanov pred arbitrarnostjo in zlorabo oblasti in s tem njihovo svobodo ter obenem enakost vseh pred zakonom. Osnovni instrument za dosego teh ciljev je pravni red. Ta mora vsebovati jasna, vnaprej postavljena ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Politika in pravo v primežu predvolilne propagande

dr. Lojze Ude, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/20081. UVOD 2. POLOŽAJ SODSTVA V NAŠI DRUŽBI 3. RAZPRAVA O GOSPODARSKEM KRIMINALU IN O "TAJKUNIH" 4. SKLEP
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vladavina prava kot načelo mednarodnega prava?

dr. Mirjam Škrk, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Mirjam Škrk, dr. Mirjam Škrk, Podjetje in delo, 6-7/2008Pojem vladavine prava se pojavlja tudi v mednarodnem pravu. V ZN smo priča sistemskemu pristopu k vladavini prava. Da bi lahko odgovorili na vprašanje, ali je vladavina prava načelo mednarodnega prava, je bilo treba najprej ugotoviti, kaj razumemo pod pojmom splošno veljavna načela mednarodnega prav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Ustavna presoja kazenskega materialnega prava

dr. Zvonko Fišer, 13.10.2008

Ustavno sodišče, Pravoznanstvo

dr. Zvonko Fišer, dr. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 6-7/2008I. UVOD II. NAČELO ZAKONITOSTI V KAZENSKEM PRAVU III. USTAVA IN KAZENSKO PRAVO
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vladavina prava in upravno pravo

dr. Erik Kerševan, 13.10.2008

Uprava, Pravoznanstvo

dr. Erik Kerševan, dr. Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2008Delovanje izvršilne veje oblasti ureja upravno pravo. Zakoni in drugi predpisi, ki kot del upravnega prava urejajo pravice in obveznosti posameznikov, pa so nujno izpostavljeni interpretaciji in konkretizaciji s strani upravnih organov in sodišč, ki izvršujejo sodni nadzor nad njimi. Pri tej uporabi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vladavina prava kot pravnocivilizacijski pojav

dr. Vladimir Simič, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Vladimir Simič, dr. Vladimir Simič, Podjetje in delo, 6-7/2008Povzetek Razprava prikazuje nekaj razvojnih stopenj in temeljnih sestavin pravne države v pravnozgodovinski luči. Vladavina prava je neločljivo povezana z bistvom prava. Vendar s pravnozgodovinskega vidika večina njenih temeljnih značilnosti ljudem v določenih obdobjih ni bila samoumevna. Najbolj oč...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Zakonodajna politika (Teze)

dr. Ljubo Bavcon, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Ljubo Bavcon, dr. Ljubo Bavcon, Podjetje in delo, 6-7/20081. Politika in zakonodaja sta najtesneje povezana pojava. Politične ideje in zamisli se oblikujejo kot pravne norme v zakonodajnem postopku. Zato je vselej dovolj vzrokov in povodov za razpravo o razmerju med politiko, zakonodajo in pravom kot akademsko disciplino. Moj prispevek se, razumljivo, ukva...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Nadaljnje usklajevanje ZGD-1: Direktiva o pravicah delničarjev ter novi predlogi in izzivi EU

mag. Dušan Pšeničnik, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Pšeničnik, mag. Dušan Pšeničnik, Podjetje in delo, 6-7/2008Usklajevanje ZGD-1 postaja stalni spremljevalec ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. Prispevek se usmerja na slednje v perspektivi do leta 2010. Tako bodo nacionalni zakonodajalci že prihodnje leto soočeni z izzivi implementacije Direktive o pravicah del...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vsebina PID št.7/2008

Avtor ni naveden, 13.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 6-7/2008stran 933 dr. Marijan Kocbek USKLAJEVANJE ZGD-1 S SPREMEMBAMI DRUGE KAPITALSKE DIREKTIVE - LASTNE DELNICE, FIKTIVNI POSLI, STVARNI VLOŽKI IN VARSTVO UPNIKOV HARMONISATION OF THE COMPANIES ACT (ZGD-1) WITH THE CHANGES TO THE SECOND COMPANY LAW DIRECTIVE - OWN SHARES, FICTITIOUS TRANSACTIONS, NON-C...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo v pisnih fazah postopka in razmerje do prekluzije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Podjetje in delo, 6-7/2008V prispevku je obravnavano materialno procesno vodstvo v pisnih fazah civilnega pravdnega postopka, kar je sprememba, ki jo prinaša novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D). Pomembna novost je v zvezi s tem možnost sodišča, da že pred prvim narokom s (pisnim) pozivom od strank v določenem roku zaht...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo - sredstvo za racionalizacijo postopka ali dodatno breme in prelaganje odgovornosti

dr. Mile Dolenc, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Mile Dolenc, dr. Mile Dolenc, Podjetje in delo, 6-7/2008Pomen materialnega procesnega vodstva (korektorja razpravnega načela) se je z uvedbo sistema prekluzij bistveno povečal in tudi spremenil. Ni več namenjen (predvsem) zagotovitvi koncentracije postopka, temveč stopajo v ospredje drugi cilji: pošteno sojenje (fair trial), uresničitev pravice do izjave...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Ali mora sodišče stranki opozoriti na spregledane pravne podlage?

dr. Aleš Galič, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2008Ni mogoče kategorično zanikati obveznosti sodišča, da tedaj, ko se namerava opreti na pravno podlago, na katero stranki nista računali, stranki na to možnost vnaprej opozori in jima zagotovi pravico do izjavljanja. Vendar pa ta obveznost sodišča ne sme povzročiti, da se breme za rezultat postopka ne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo z vidika odvetnika - spodbuda za boljše ali slabše delo?

Andrej Slivnik, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

Andrej Slivnik, Andrej Slivnik, Podjetje in delo, 6-7/2008Da bi lahko odvetnik klienta kakovostno zastopal, se mora dobro seznaniti z dejstvi, ki vzpostavljajo spor. Ker je pri tem odvisen od svojega klienta, mora z njim ravnati podobno, kot je sodišče upravičeno in zavezano ravnati v okviru pravil materialnega procesnega vodstva. Brez temeljitega intervju...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Usklajevanje ZGD-1 s spremembami druge kapitalske direktive - lastne delnice, fiktivni posli, stvarni vložki in varstvo upnikov

dr. Marijan Kocbek, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/20081. UVOD 2. DRUGA - KAPITALSKA DIREKTIVA (DIREKTIVA 77/91/EGS) IN SPREMEMBA DRUGE DIREKTIVE (DIREKTIVA 2006/68/ES) 2.1. Druga direktiva - kapitalska direktiva 2.2. Sprememba kapitalske direktive - poenostavitve 3. IMPLEMENTACIJA SPREMENJENE DRUGE - KAPITALSKE DIREKTIVE V NOVELI ZGD-1B ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2008(67)
> Oktober(67)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov