Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 66)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Plačilo za delo kot kolektivni delovni spor

mag. Bojan Kukec, 19.10.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Bojan Kukec, Podjetje in delo, 6-7/1998Bojan KUKEC magister pravnih znanosti odvetnik na Vrhniki - specialist delovnega prava I. OPREDELITEV PROBLEMA V svojem prispevku na dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu leta 1996 sem opozoril na pojav, ki sem ga opazil pri analizi sodnih spisov in poročil o delu sodišč, ko so ta obravnaval...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Novosti plačila za delo in sodni delovni spori

dr. Janez Novak, 19.10.1998

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/1998Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD S spremembo pravnega sistema so se glede nagrajevanja delavčevega dela v delovnem razmerju in glede drugih plačil, ki izvirajo iz delovnega razmerja (nadomestila plače, regresi, odpravnine in podobno), poleg izrazj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo

dr. Franc Grad, 19.10.1998

Državni zbor in državni svet, Vlada

dr. Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/1998Franc GRAD doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. TEMELJNE ZNAČILNOSTI RAZMERJA MED ZAKONODAJNO IN IZVRŠILNO OBLASTJO 1.1. Razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo oziroma funkcijo izhaja iz načel, na katerih temelji organizacija državne oblasti v državi, in iz oblike or...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Socialni dialog in plače

dr. Zvone Vodovnik, 19.10.1998

Plače v gospodarstvu

dr. Zvone Vodovnik, Podjetje in delo, 6-7/1998Zvone VODOVNIK doktor pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Socialni dialog je dvostranska (bipartizem) ali tristranska (tripartizem) komunikacija med zaposlenimi in delodajalci ter državo oziroma med predstavniki teh kategorij, katere predmet so v okviru ekonomsko-so...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Plačilo za delo in mednarodni pravni akti

Nataša Belopavlovič, 19.10.1998

Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Podjetje in delo, 6-7/1998Nataša BELOPAVLOVIČ diplomirana pravnica Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve I. UVOD V času, ko se pripravljamo na vstop v Evropsko unijo ter hkrati sprejemamo novo zakonodajo na različnih področjih, med drugim tudi na celotnem področju delovnega in socialnega prava, ima poznavanje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Najpomembnejša pravna vprašanja v sodnih sporih o plačah

Ivan Robnik, 19.10.1998

Sodišča

Ivan Robnik, Podjetje in delo, 6-7/1998Ivan ROBNIK diplomirani pravnik Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani I. STRUKTURA PLAČE IN OBLIKOVANJE TOŽBENEGA ZAHTEVKA (IZREKA SODNE ODLOČBE) S tožbo za plačila iz naslova plače delavec uveljavlja pravico do denarne terjatve. Takšno pravico delavec lahko uveljavlja neposredno pred ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Plače in nadomestila kot podlaga za obračun in plačilo prispevkov ter odmero pravic*

Miran Kalčič, 19.10.1998

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Podjetje in delo, 6-7/1998*iz socialnega zavarovanja Miran KALČIČ diplomirani pravnik Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 1. SPLOŠNO - TEMELJNA NAČELA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA Socialno zavarovanje je sistem zagotavljanja materialne in socialne varnosti zaposlenih delavcev in njihovih družinskih čl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Plačilo za delo v pogodbenih delovnih razmerjih

dr. Drago Mežnar, 19.10.1998

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/1998Drago MEŽNAR doktor pravnih znanosti Fakulteta za organizacijske vede Kranj Na prehodu iz samoupravno-dogovorne v tržno ekonomijo delovnopravna ureditev uvaja posamezne delovnopravne institute, značilne za tržno urejene pravne sisteme, izmed katerih je eden najpomembnejših pogodba o zaposlitvi.(*...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Položaj otroka

Janez Metelko, 19.10.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja

Janez Metelko, Podjetje in delo, 6-7/1998Janez METELKO diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Kot se je razvitejši del sveta pozno zavedel problemov svojega nerazvitega dela in ga začel nato reševati, se je enako zamudniško odzval na probleme otrok (če izvzamemo ženevsko deklaracijo o pravicah otroka iz leta 1924, ki pa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pridobitev lastninske pravice od razpolagalno nesposobne osebe

Renato Vrenčur, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/1998Renato VRENČUR diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Dobroverno pridobitev lastninske pravice od nelastnika (a non domino) na premični stvari poznajo domala vse svetovne zakonodaje. Vzemimo, da oseba A kot lastnik izroči svoj avtomobil v popravilo mehaniku (tradensu), ta pa a...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Lastninska pravica in omejitve razpolaganja

dr. Miha Juhart, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/1998Miha JUHART doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Razmerje med lastninsko pravico in razpolaganjem je eden temeljnih teoretičnih problemov civilnega prava in pravnega sistema sploh. Že zelo površen pogled na problematiko nas hitro prepriča, da tudi rešitev problema ni en...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

O nekaterih civilnopravnih pravicah

dr. Bogomir Sajovic, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 6-7/1998Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Fenomen pravice civilnega prava postavlja veliko dogmatičnih vprašanj, od katerih je odvisen sam sistem civilnega prava kot področja, ki ureja lastninske odnose subjektov, ki imajo značaj nosilcev zasebne lastninske pravice. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Gradnja na tujem zemljišču

Tone Frantar, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Gradbeništvo

Tone Frantar, Podjetje in delo, 6-7/1998Tone FRANTAR diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije UVOD Gradnja na tujem zemljišču je zgodovinski spremljevalec zasebne lastnine na zemljišču. Vzporedno z razvojem zasebne lastnine se je pravo odzvalo tudi na pojav gradnje na tujem zemljišču. V rimskem pravu se je ta reakcija...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Ustavno sodstvo in funkcija sodstva v luči (potrebnih?) ustavnih sprememb

dr. Tone Jerovšek, 19.10.1998

Ustavno sodišče

dr. Tone Jerovšek, Podjetje in delo, 6-7/1998Tone JEROVŠEK doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Ali je ustava potrebna sprememb in če je, katerih. In ali so v ustavnem sodstvu in sodstvu sploh potrebne spremembe? To so vprašanja, ki se zastavljajo ob različnih zadregah, ko posamezni interesni lobiji ali oblastne struk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pomen in razsežnosti fiduciarnih prenosov

Janez Starman, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

Janez Starman, Podjetje in delo, 6-7/1998Janez STARMAN diplomirani pravnik odvetniški pripravnik v Kopru 1. UVOD Namen pričujočega referata ni v postavitvi neke tipike zaznavnih oblik fiduciarnih prenosov, kakor so se zgodovinsko oblikovali, temveč zgolj v opozarjanju na njihov obstoj, pomen in razsežnosti, s poudarkom na uporabnosti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

O pravičnosti in pravni varnosti

Hinko Jenull, 19.10.1998

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Podjetje in delo, 6-7/1998Hinko JENULL diplomirani pravnik odvetnik v Ljubljani I. VELIKA PREVARA "Razkrita velika prevara - Državljani Slovenije žrtve največje doslej znane goljufije - Kdo vse je vedel za nečedne posle in jih javnosti zamolčal?" Danes je Slovenijo pretresla novica o razkritju doslej največje slepar...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Zamudna sodba

dr. Vesna Rijavec, 19.10.1998

Obligacije

dr. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 6-7/1998Vesna RIJAVEC doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Civilna pravda temelji na sistemu dveh strank, katerih interesi si med seboj diametralno nasprotujejo. Zato sodišče za pravično izvedbo postopka potrebuje sodelovanje tako tožnika kot toženca, ki pa vedno ne želita so...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Obvezno zastopanje strank po odvetniku v pravdnem postopku

mag. Aleš Galič, 19.10.1998

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

mag. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/1998Aleš GALIČ magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. PRIMERJALNOPRAVNI VIDIK Tema tega prispevka je aktualna, mogoče je celo reči - moderna. V veljavni ureditvi pravdnega postopka v Sloveniji obvezno odvetniško zastopanje sicer (še) ni uveljavljeno. V skladu z ZPP ima stranka p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Teoretična izhodišča za razpravo o pravnikovem odnosu do (pol)pretekle zgodovine

dr. Marijan Pavčnik, 19.10.1998

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/1998Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Namesto mota: "Nesrečni stražnik, le sebi vdan in zase zvest,/ še bolj nesrečni paž, nesrečne Tebe in Kreon ti,/ ki si presodil, da dobro ustvariš tudi z zlom./ A zlo se v zlu rodi in nadaljuje v novo zlo/ v nikoli sklenjeni ver...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Znanstvenikova avtonomnost in pravo

dr. France Bučar, 19.10.1998

Pravoznanstvo

dr. France Bučar, Podjetje in delo, 6-7/1998France BUČAR doktor pravnih znanosti Ljubljana Avtonomnost in pravo sta izraza, ki sta pojmovno v antitezi. Pravo, kakorkoli ga pojmujemo, bodisi kot obseg pravic ali obseg naloženih dolžnosti, zmeraj kaže na omejitev, ki ima izvor zunaj subjekta, na katerega se nanaša. Pravica je pravica le, če ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Novi pravdni postopek - stališča slovenskih odvetnikov

mag. Bojan Kukec, 19.10.1998

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

mag. Bojan Kukec, Podjetje in delo, 6-7/1998Bojan KUKEC magister pravnih znanosti odvetnik na Vrhniki I. UVOD Slovenski odvetniki že štiri leta spremljamo dopolnjevanje novega pravdnega postopka. Tako sem 10. aprila 1998 sestavil 30 amandmajev k predlogu ZPP v drugi obravnavi, ki jih je Odvetniška zbornica poslala parlamentarnemu Odboru...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pooblastila sodišč pri odločanju o pravnih sredstvih

Janez Šlibar, 19.10.1998

Sodišča

Janez Šlibar, Podjetje in delo, 6-7/1998Janez ŠLIBAR diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Z določbo "Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč ..." umešča Ustava Republike Slovenije v 25. členu pravico do pravnega sredstva proti sodni odločbi med temeljne človeko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Plače v javnem sektorju

dr. Etelka Korpič-Horvat, 19.10.1998

Uprava

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/1998Etelka KORPIČ HORVAT doktorica pravnih znanosti Računsko sodišče Republike Slovenije I. UVOD V tem prispevku bom pod pojmom javni sektor obdelala plačni sistem za zaposlene v državni upravi, lokalni skupnosti in v javnih zavodih, ki jih po področjih dejavnosti navaja ZRPJZ (šolstvo, zdravstvo ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Historia vitae magistra?

mag. Miro Cerar, 19.10.1998

Pravoznanstvo

mag. Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/1998Miro CERAR magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Človeško življenje je neizogibno in bistveno povezano z zgodovinsko razsežnostjo bivanja. Tako lahko tudi o pravu in na primer o pravni državi govorimo le v luči zgodovinske izkušnje oziroma spoznanja. Seveda pa se tako ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Slovenska javna uprava v socializmu in v tranzicijskem obdobju parlamentarne demokracije*

dr. Janez Šmidovnik, 19.10.1998

Uprava

dr. Janez Šmidovnik, Podjetje in delo, 6-7/1998*(strukturni problemi) Janez ŠMIDOVNIK doktor pravnih znanosti Vlada Republike Slovenije - Služba za zakonodajo 1. POJEM JAVNE UPRAVE Javna uprava je v sodobnem svetu največji korpus države, ki opravlja tudi največji del njenih nalog; in to prav tistih nalog, pri katerih imajo ljudje največ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
1998(66)
> Oktober(66)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov