Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 66)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Historia vitae magistra?

mag. Miro Cerar, 19.10.1998

Pravoznanstvo

mag. Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/1998Miro CERAR magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Človeško življenje je neizogibno in bistveno povezano z zgodovinsko razsežnostjo bivanja. Tako lahko tudi o pravu in na primer o pravni državi govorimo le v luči zgodovinske izkušnje oziroma spoznanja. Seveda pa se tako ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Temeljne (človekove) pravice kot merilo pravnosti

Miroslav Mozetič, 19.10.1998

Človekove pravice

Miroslav Mozetič, Podjetje in delo, 6-7/1998Miroslav MOZETIČ diplomirani pravnik Državni zbor Republike Slovenije UVOD V Svetem pismu stare zaveze je zanimiva zgodba o prvih ljudeh, o Adamu in Evi. Živela sta v rajskem vrtu, kjer jima je bilo vse dovoljeno, le od sadu drevesa sredi vrta nista smela jesti. Če bosta zapoved prekršila, bo ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Slovenska javna uprava v socializmu in v tranzicijskem obdobju parlamentarne demokracije*

dr. Janez Šmidovnik, 19.10.1998

Uprava

dr. Janez Šmidovnik, Podjetje in delo, 6-7/1998*(strukturni problemi) Janez ŠMIDOVNIK doktor pravnih znanosti Vlada Republike Slovenije - Služba za zakonodajo 1. POJEM JAVNE UPRAVE Javna uprava je v sodobnem svetu največji korpus države, ki opravlja tudi največji del njenih nalog; in to prav tistih nalog, pri katerih imajo ljudje največ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Sodnikova vezanost na pozitivno pravo (med zakonom in vestjo)

Marko Šorli, 19.10.1998

Sodišča

Marko Šorli, Podjetje in delo, 6-7/1998Marko ŠORLI diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Ob tem, ko sodniki iz dneva v dan izrekamo sodbe in sprejemamo druge pravne odločitve, večino svojega časa in misli posvečamo posameznim primerom, ki jih rešujemo. V krizi pravosodja (prava?), za katero se zdi, da je eden njenih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

O pravičnosti in pravni varnosti

Hinko Jenull, 19.10.1998

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Podjetje in delo, 6-7/1998Hinko JENULL diplomirani pravnik odvetnik v Ljubljani I. VELIKA PREVARA "Razkrita velika prevara - Državljani Slovenije žrtve največje doslej znane goljufije - Kdo vse je vedel za nečedne posle in jih javnosti zamolčal?" Danes je Slovenijo pretresla novica o razkritju doslej največje slepar...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Trije primeri, ki kažejo na nekatere značilnosti prava*

Franc Testen, 19.10.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Franc Testen, Podjetje in delo, 6-7/1998*v obdobju samoupravne socialistične demokracije Franc TESTEN diplomirani pravnik Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. O ČEM BO BESEDA V letu 1998, ko živimo v državi, ki po formalnih merilih izpolnjuje poglavitne zahteve pravne in demokratične države, ocenjevati (pol)preteklo zgodovino, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Plače v javnem sektorju

dr. Etelka Korpič-Horvat, 19.10.1998

Uprava

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/1998Etelka KORPIČ HORVAT doktorica pravnih znanosti Računsko sodišče Republike Slovenije I. UVOD V tem prispevku bom pod pojmom javni sektor obdelala plačni sistem za zaposlene v državni upravi, lokalni skupnosti in v javnih zavodih, ki jih po področjih dejavnosti navaja ZRPJZ (šolstvo, zdravstvo ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Najpomembnejša pravna vprašanja v sodnih sporih o plačah

Ivan Robnik, 19.10.1998

Sodišča

Ivan Robnik, Podjetje in delo, 6-7/1998Ivan ROBNIK diplomirani pravnik Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani I. STRUKTURA PLAČE IN OBLIKOVANJE TOŽBENEGA ZAHTEVKA (IZREKA SODNE ODLOČBE) S tožbo za plačila iz naslova plače delavec uveljavlja pravico do denarne terjatve. Takšno pravico delavec lahko uveljavlja neposredno pred ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Plačilo za delo in mednarodni pravni akti

Nataša Belopavlovič, 19.10.1998

Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Podjetje in delo, 6-7/1998Nataša BELOPAVLOVIČ diplomirana pravnica Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve I. UVOD V času, ko se pripravljamo na vstop v Evropsko unijo ter hkrati sprejemamo novo zakonodajo na različnih področjih, med drugim tudi na celotnem področju delovnega in socialnega prava, ima poznavanje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Novosti plačila za delo in sodni delovni spori

dr. Janez Novak, 19.10.1998

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/1998Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD S spremembo pravnega sistema so se glede nagrajevanja delavčevega dela v delovnem razmerju in glede drugih plačil, ki izvirajo iz delovnega razmerja (nadomestila plače, regresi, odpravnine in podobno), poleg izrazj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Plače in nadomestila kot podlaga za obračun in plačilo prispevkov ter odmero pravic*

Miran Kalčič, 19.10.1998

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Podjetje in delo, 6-7/1998*iz socialnega zavarovanja Miran KALČIČ diplomirani pravnik Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 1. SPLOŠNO - TEMELJNA NAČELA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA Socialno zavarovanje je sistem zagotavljanja materialne in socialne varnosti zaposlenih delavcev in njihovih družinskih čl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Plačilo za delo v pogodbenih delovnih razmerjih

dr. Drago Mežnar, 19.10.1998

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/1998Drago MEŽNAR doktor pravnih znanosti Fakulteta za organizacijske vede Kranj Na prehodu iz samoupravno-dogovorne v tržno ekonomijo delovnopravna ureditev uvaja posamezne delovnopravne institute, značilne za tržno urejene pravne sisteme, izmed katerih je eden najpomembnejših pogodba o zaposlitvi.(*...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pogledi na vsebinsko pravno pravilnost dveh aktov SNOO z dne 16. septembra 1941

dr. Lovro Šturm, 19.10.1998

Pravoznanstvo

dr. Lovro Šturm, Podjetje in delo, 6-7/1998Lovro ŠTURM doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Pitamic, izhajajoč iz Kelsnove čiste teorije prava, že na samem začetku opozarja na njeno poglavitno pomanjkljivost. Posebno vprašanje, ki se ga loteva, je, kako določiti pravno pravilno pravo (Pitamic, stran 12). Pavčnik ugo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Plačilo za delo kot kolektivni delovni spor

mag. Bojan Kukec, 19.10.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Bojan Kukec, Podjetje in delo, 6-7/1998Bojan KUKEC magister pravnih znanosti odvetnik na Vrhniki - specialist delovnega prava I. OPREDELITEV PROBLEMA V svojem prispevku na dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu leta 1996 sem opozoril na pojav, ki sem ga opazil pri analizi sodnih spisov in poročil o delu sodišč, ko so ta obravnaval...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Organizirani kriminal v dokumentih mednarodnega združenja za kazensko pravo (AIDP)

dr. Vid Jakulin, 19.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Vid Jakulin, Podjetje in delo, 6-7/1998Vid JAKULIN doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Preden se seznanimo z opredelitvami organizirane kriminalitete v dokumentih mednarodnega združenja za kazensko pravo, se mi zdi potrebno kratko predstaviti združenje samo. Mednarodno združenje za kazensko pravo (Association Internat...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Kazenski postopki v zadevah organiziranega kriminala

mag. Goran Klemenčič, 19.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Goran Klemenčič, Podjetje in delo, 6-7/1998Goran KLEMENČIČ magister pravnih znanosti Visoka policijsko-varnostna šola UVOD "Kazenski postopki v zadevah organiziranega kriminala" je naslov, ki obsega širok spekter perečih in konfliktnih pravnih vprašanj in je posledično vsekakor preveč ambiciozen za članek, omejen z obsegom in namenom. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pravna problematika nekaterih vrst organiziranega kriminala v Sloveniji

Marko Šorli, 19.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marko Šorli, Podjetje in delo, 6-7/1998Marko ŠORLI diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije I. UVOD Pojem organiziranega kriminala v Evropi pa tudi v Sloveniji že dolgo ni več samo tema ameriških filmov, temveč stvarnost, s katero se posebej v zadnjem času bolj in bolj soočajo vse evropske države. Najhitrejšo rast or...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Kazenskopravno ukrepanje proti korupciji

Klaudijo Stroligo, 19.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Klaudijo Stroligo, Podjetje in delo, 6-7/1998Klaudijo STROLIGO diplomirani pravnik Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja 1. AKTIVNOSTI SVETA EVROPE V ZVEZI S KORUPCIJO Začetne aktivnosti Sveta Evrope v boju proti korupciji segajo v leto 1994, ko je bila pod pokroviteljstvom te mednarodne organizacije na Malti 19. konfe...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Reforma civilnega pravdnega postopka z vidika ustavnih pravic

dr. Lojze Ude, 19.10.1998

Civilni sodni postopki

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/1998Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD 1. Namen tega sestavka je opredeliti nekaj izhodišč, ki bi po mojem mnenju morala biti podlaga za obravnavanje predloga novega zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP)(*1) na letošnjih dnevih slovenskih pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Odgovornost pravnih oseb za dejanja organiziranega kriminala

mag. Nataša Oven, 19.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Nataša Oven, Podjetje in delo, 6-7/1998Nataša OVEN magistra pravnih znanosti Tržni inšpektorat Republike Slovenije 1. UVOD Družba vedno išče nove metode in sredstva, da bi dosegla svoj že dolgo znani cilj - varstvo pred kriminaliteto - kar pogosto želi doseči s kaznovanjem. Razvoj sodobnih tehničnih sredstev, velik promet blaga ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Teoretična izhodišča za razpravo o pravnikovem odnosu do (pol)pretekle zgodovine

dr. Marijan Pavčnik, 19.10.1998

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/1998Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Namesto mota: "Nesrečni stražnik, le sebi vdan in zase zvest,/ še bolj nesrečni paž, nesrečne Tebe in Kreon ti,/ ki si presodil, da dobro ustvariš tudi z zlom./ A zlo se v zlu rodi in nadaljuje v novo zlo/ v nikoli sklenjeni ver...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Meddržavno povezovanje in sodelovanje pri preganjanju organiziranega kriminala

Barbara Brezigar, 19.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Barbara Brezigar, Podjetje in delo, 6-7/1998Barbara BREZIGAR diplomirana pravnica Državno tožilstvo Republike Slovenije 1. UVOD Življenje v današnjem svetu je zaznamovano z globalizacijo ekonomij, rastjo mednarodne trgovine, brisanjem državnih meja ter silovitim razvojem elektronskih medijev in tehnologije. Vsa ta modernizacija pa ni po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Novi pravdni postopek - stališča slovenskih odvetnikov

mag. Bojan Kukec, 19.10.1998

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

mag. Bojan Kukec, Podjetje in delo, 6-7/1998Bojan KUKEC magister pravnih znanosti odvetnik na Vrhniki I. UVOD Slovenski odvetniki že štiri leta spremljamo dopolnjevanje novega pravdnega postopka. Tako sem 10. aprila 1998 sestavil 30 amandmajev k predlogu ZPP v drugi obravnavi, ki jih je Odvetniška zbornica poslala parlamentarnemu Odboru...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Znanstvenikova avtonomnost in pravo

dr. France Bučar, 19.10.1998

Pravoznanstvo

dr. France Bučar, Podjetje in delo, 6-7/1998France BUČAR doktor pravnih znanosti Ljubljana Avtonomnost in pravo sta izraza, ki sta pojmovno v antitezi. Pravo, kakorkoli ga pojmujemo, bodisi kot obseg pravic ali obseg naloženih dolžnosti, zmeraj kaže na omejitev, ki ima izvor zunaj subjekta, na katerega se nanaša. Pravica je pravica le, če ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Vloga sodišča in strank pri zbiranju procesnega gradiva

dr. Dragica Wedam-Lukić, 19.10.1998

Sodišča

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/1998Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Sodišče odloči o utemeljenosti tožbenega zahtevka na podlagi procesnega gradiva. Pod pojmom procesnega oziroma pravdnega gradiva razumemo vse, kar tvori podlago sodne odločbe: dejansko ali trditveno grad...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
1998(66)
> Oktober(66)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov