Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 64)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Nekatere spremembe v sistematiki lastninskih razmerij: Premoženjska razmerja v družinskih skupnostih

dr. Barbara Novak, 2.10.2001

Obligacije

dr. Barbara Novak, Podjetje in delo, 6-7/2001Barbara Novak doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD Največ pozornosti na področju premoženjskih razmerij slovensko družinsko pravo, čeprav so njegove določbe o tej problematiki v primerjavi z nekaterimi tujimi pravnimi ureditvami dokaj skope, namenja premoženjskim raz...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Elektronsko poslovanje in pravo: Elektronsko poslovanje na internetu

dr. Borka Jerman-Blažič, 2.10.2001

Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Borka Jerman-Blažič, Podjetje in delo, 6-7/2001Borka Jerman-Blažič doktorica pravnih znanosti Institut Jožef Stefan 1. UVOD Veliko ljudi si elektronsko poslovanje predstavlja kot izmenjavo podatkov med računalniki, vendar je ta definicija daleč preozka, da bi se resnično uporabljala. Pojem elektronskega poslovanja izhaja iz angleškega izra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Konkurenčno pravo EU: Vpliv ameriškega antitrusta na konkurenčno pravo Evropske skupnosti in*

Klemen Podobnik, 2.10.2001

Varstvo konkurence, cene

Klemen Podobnik, Podjetje in delo, 6-7/2001*kontinentalnega Klemen Podobnik univ. diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani UVOD Pričnimo z negativno izpeljanko naslova pričujočega prispevka. Izvajanje namreč ne bo (izključno) usmerjeno k opredelitvi mogočih in dejanskih vplivov ameriškega antitrusta na komunitarno konkurenčn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Alternativno reševanje sporov: Temeljna načela alternativnega reševanja sodnih sporov

Aleš Zalar, 2.10.2001

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2001Aleš Zalar univ. diplomirani pravnik Okrožno sodišče v Ljubljani 1. KONCEPTI IN DEFINICIJE Razprave in analize o alternativnem reševanju sporov (angl. "alternative dispute resolution", v nadaljevanju ADR) dokazujejo, da ni dokončnih in splošno sprejetih definicij tega pojma. Prva pomembna razl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Alternativno reševanje sporov: Alternativne oblike reševanja sporov v luči razbremenjevanja sodstva

mag. Evelin Pristavec, 2.10.2001

Civilni sodni postopki

mag. Evelin Pristavec, Podjetje in delo, 6-7/2001Boštjan Tratar magister pravnih znanosti Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije Evelin PRISTAVEC univ. diplomirana pravnica Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije 1. O PROBLEMATIKI Ustava Republike Slovenije zagotavlja v 23. členu pravico do sodnega varstva vsakdo ima pravico,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Alternativno reševanje sporov: Pravdnemu postopku pridružena mediacija

mag. Nina Betetto, 2.10.2001

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2001Nina Betetto magistra pravnih znanosti Višje sodišče v Ljubljani 1. UVOD Družbeno gibanje zadnjih trideset let je izrazilo globoko nezadovoljstvo s paternalističnim modelom družbe, v katerem so le redki odločali, drugi pa so se odločitvam uklanjali. Zagovorniki gesla "smrt pokorščini" tudi v p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Alternativno reševanje sporov: Zakon o pravdnem postopku in mirno reševanje sporov

dr. Aleš Galič, 2.10.2001

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2001Dragica Wedam-Lukič doktorica pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Aleš GALIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Ustava Republike Slovenije v 23. členu ter Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (v nadaljevanju EKČP) v 6. členu zagotavljata ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Konkurenčno pravo EU: Pravna ureditev potrošnikov v kontekstu konkurenčnega prava Skupnosti

dr. Miha Juhart, 2.10.2001

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2001Miha Juhart doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Varstvo potrošnikov se v pravu evropskih skupnosti čedalje bolj razvija in zaokrožuje v relativno samostojno pravno področje, vendar pri tem ni mogoče spregledati njegove vpetosti v tržno pravo kot širše pravno področje i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Konkurenčno pravo EU: Instituta denarne kazni in dnevne denarne kazni, posebej v konkurenčnopravnih*

dr. Rajko Knez, 2.10.2001

Varstvo konkurence, cene

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/2001*postopkih Rajko Knez doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Nadzor nad kršitvami konkurenčnih pravil je pomemben, da se zagotovi normalen konkurenčni boj na trgu, varstvo potrošnikov, varstvo gospodarstva in delovnih mest. Na trgu Skupnosti nadzor poteka s strani Komisije...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Alternativno reševanje sporov: Poravnavanje v kazenskem postopku - možnost alternativnega reševanja*

Alenka Mežnar, 2.10.2001

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Alenka Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/2001*kazenskih zadev Alenka Mežnar univ. diplomirana pravnica spec. Višje državno tožilstvo v Celju UVOD Septembra so se v Sydneyju na svoji šesti letni skupščini zbrali tožilci z vsega sveta in najbrž ni naključje, da ena izmed posebnih tem nosi naslov Alternativne oblike tožilskega obravna...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Elektronsko poslovanje in pravo: Elektronsko poslovanje v transportu: primer elektronske nakladnice

dr. Patrick Vlačič, 2.10.2001

Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 6-7/2001Marko Pavliha doktor pravnih znanosti Fakulteta za pomorstvo in promet Patrick Vlačič univ. diplomirani pravnik Fakulteta za pomorstvo in promet 1. UVOD Enaindvajseto stoletje lahko že sedaj označimo kot informacijski vek, v katerem živi "omreženo človeštvo" (networked society). Elektronsko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Elektronsko poslovanje in pravo: Razvoj reševanja sporov na elektronski način

dr. Krešo Puharič, 2.10.2001

Civilni sodni postopki, Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/2001Krešo Puharič doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Za področje arbitražnega reševanja sporov in drugih oblik alternativnega(*1) reševanja sporov smemo reči, da spadata tako kot na primer področje pravic intelektualne lastnine(*2) med najbolj odzivne na novodobne spre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Delovnopravni in drugi vidiki zaposlenih v javnem sektorju: Nekatera vprašanja pravnega položaja*

dr. Rajko Pirnat, 2.10.2001

Uprava, Delovna razmerja

dr. Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/2001*javnih uslužbencev Rajko Pirnat doktor pravnih znanosti Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani UVOD V kratkem prispevku je mogoče obravnavati le malo vprašanj, ki so zvezana s tako kompleksnim zakonom, kot je zakon, ki bo urejal tako imenovano pravo javnih uslužbencev. T...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Elektronsko poslovanje in pravo: Elektronsko poslovanje, finančne storitve in obdavčenje

mag. Sergej Simoniti, 2.10.2001

Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Sergej Simoniti, Podjetje in delo, 6-7/2001Maja Bogataj magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Sergej Simoniti univ. diplomirani pravnik Narval poslovno sodelovanje Elektronsko poslovanje ne pomeni zgolj velikega izziva za tradicionalne načine opravljanja poslov, temveč prinaša še veliko večje razvojne spremembe za ekon...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Elektronsko poslovanje in pravo: Temeljne pravne ureditve e-poslovanja v Evropski uniji in*

Gorazd Perenič, 2.10.2001

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Gorazd Perenič, Podjetje in delo, 6-7/2001*Republiki Sloveniji Tomaž Ilešič univ. diplomirani pravnik Višje sodišče v Ljubljani Gorazd PERENIČ univ. diplomirani pravnik Perenič svetovanje, d. o. o. 1. PRAVNI VIDIKI E-POSLOVANJA V EVROPSKI UNIJI 1. Uvod Direktiva Evropske skupnosti o elektronskem poslovanju je svojo zgodovino ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Alternativno reševanje sporov: Nadomestno reševanje delovnih sporov

dr. Janez Novak, 2.10.2001

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/2001Janez Novak doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD IN POJEM Nadomestna rešitev delovnih sporov (alternative dispute resolution) je ena izmed tipičnosti reševanja te vrste sporov v državah z dolgo pravno omiko in tradicijo. To seveda nikakor ne pomeni, da v sporih s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Delovnopravni in drugi vidiki zaposlenih v javnem sektorju: Novosti v pravu in uslužbenskih razmerij

dr. Rado Bohinc, 2.10.2001

Uprava, Delovna razmerja

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2001Rado Bohinc doktor pravnih znanosti Ministrstvo za notranje zadeve RS UVOD Vprašanje enotnosti ali dvojnosti ureditve je na stežaj odprto tudi v delovnem pravu. Gre namreč za vprašanje, ali naj se urejajo temeljne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja enotno za vse zaposlene ali posebej ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in vrednote: Vrednote v kolizijskem pravu

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 2.10.2001

Civilni kolizijski predpisi

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2001Ada Polajnar-Pavčnik doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Kolizijske norme mednarodnega zasebnega prava opredeljujemo kot formalno pravo - ne dajejo nam vsebinske rešitve, temveč nam povedo, katero pravo je treba uporabiti v konkretnem primeru. Kljub svoji formalni n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Vloga in položaj sodišča v kazenskem*

Marko Šorli, 2.10.2001

Sodišča, Kazenski postopek

Marko Šorli, Podjetje in delo, 6-7/2001*postopku Marko Šorli univ. diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Kazenski postopek je merilo demokratičnosti in pravnosti države. Njegov pravno določeni namen je ugotovitev storilca kaznivega dejanja, njegove kazenske odgovornosti in izrek z zakonom predpisane kazni.(*1) Nos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Odvzem dobičkov kriminala

Janko Marinko, 2.10.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Janko Marinko, Podjetje in delo, 6-7/2001Janko Marinko univ. diplomirani pravnik Okrožno sodišče v Ljubljani Usmeritev boja zoper kriminal na njegovo ekonomsko komponento je čedalje bolj v ospredju. Vrsta mednarodnih aktov postavlja odvzem ekonomskih koristi storilcem kaznivih dejanj v ospredje tako na načelni ravni(*1) kot na ravni kon...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom

mag. Aleš Novak, 2.10.2001

Pravoznanstvo

mag. Aleš Novak, Podjetje in delo, 6-7/2001Aleš Novak magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Pri vrnitvi na rodno Itako je moral Odisej prepluti ožino, v kateri sta živeli dve sireni, bitji z dvojno naravo, pol ženski in pol ptici. Njuno prelepo petje je zamotilo že preštevilne pomorščake, ki so se, predani lepim melodijam...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in vrednote: Uporabljanje pravnih pravil in vrednotenje v sodnih postopkih

dr. Lojze Ude, 2.10.2001

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2001Lojze Ude doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Naslov prispevka se nanaša na bistvo razprave o odnosu med pravom in vrednotami. Prav pri uporabi prava, torej pri pravnem odločanju in še posebej pri odločanju sodnika, se namreč najbolj izostri vprašanje, kakšen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in vrednote: Vrednostni temelji najstarejših zapisov prava

dr. Vladimir Simič, 2.10.2001

Pravoznanstvo

dr. Vladimir Simič, Podjetje in delo, 6-7/2001Vladimir Simič doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Namen tega sestavka je predstaviti nekaj temeljnih vrednot, ki jih lahko spoznamo iz najstarejših zapisov prava. Spraševanje po pravnih vrednotah je vedno potrebno, tako kot je potrebno spraševanje po smislu in vrednotah ob vsake...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Kritična analiza položaja obdolženca in*

mag. Mitja Jelenič-Novak, 2.10.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Jelenič-Novak, Podjetje in delo, 6-7/2001*vloga zagovornika na glavni obravnavi v kazenskem postopku Mitja JELENIČ NOVAK magister pravnih znanosti odvetnik v Ljubljani I. UVOD Glavna obravnava nedvomno ostaja v vseh kazenskopravnih sistemih osrednji del vsakega kazenskega postopka. Ne nazadnje tudi po našem pravu na podlagi načela...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Konkurenčno pravo EU: Konkurenčnopravni postopki v Sloveniji

Andrej Plahutnik, 2.10.2001

Varstvo konkurence, cene

Andrej Plahutnik, Podjetje in delo, 6-7/2001Andrej PLAHUTNIK univ. diplomirani pravnik Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence UVOD Konkurenčno pravo ima zelo jasno določen cilj, to je varstvo konkurence,(*1) torej ne konkurentov ali potrošnikov, ali nekih, s strani države ali udeležencev na trgu, nejasno določenih nacionalnih, s...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2001(64)
> Oktober(64)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G HI J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov