Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

EVROPSKO PRAVO: Kako do pravice v Evropi – pravno varstvo posameznika v EU

dr. Rajko Knez, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Sistem varstva pravic v Evropski skupnosti (odslej Skupnost) je dosleden in zamišljen je tako, da ne pride do podvajanja različnih sodnih postopkov. Predvsem pa sistem varstva pravic v skupnosti ni odvisen samo od postopkov pred Sodiščem Evropskih skupnosti (odslej SES). Zelo pomembna je ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Vsebina »Podjetje in delo« 06/2003

Avtor ni naveden, 1.10.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2003VSEBINA
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Slovenski sodnik in predložitev pravnih vprašanj v odločanje Sodišču ES po 234. členu Pogodbe o

Jorg Sladič, 1.10.2003

Sodišča

Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Postopanje po 234. členu (bivši 177. člen) Pogodbe o Evropski skupnosti (v besedilu PES)(*1) bo za slovensko pravosodje temeljna novost po pristopu V ES in EU. Izvrševanje večjega dela prava ES in v čedalje večji meri tudi EU je stvar držav članic (posredna uprava) oziroma njihovih upravnih org...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Davki v EU: kaj lahko pričakuje Slovenija po 1. maju 2004, posebej na področju DDV

dr. Marian Wakounig, 1.10.2003

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Marian Wakounig, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVODNE BESEDE Razumevanje "evropskega" davčnega sistema je močno odvisno od razumevanja nacionalnih davčnih sistemov. Brez osnovnega poznavanja nacionalnih davčnih sistemov tako rekoč ni mogoče ocenjevati učinkov evropskih pravnih predpisov na te sisteme.(*1) Razprava o davčnih sistemih je pri...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Pravo EU – novi pristopi sodnikov k starim problemom?

Aleš Zalar, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/20031. PREDHODNO VPRAŠANJE (156. ČLEN USTAVE RS) IN PREDHODNO ODLOČANJE (234. ČLEN POGODBE O EVROPSKI SKUPNOSTI)(*1) Slovenski pravni sistem se uvršča med tiste s koncentrirano ustavosodno presojo, ki jo izvaja le Ustavno sodišče. Kot eno od glavnih prednosti takega sistema pravna teorija navaja "erg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Tretji odstavek 3. a člena: res (pre)velika razpoka v ustavi?

Franc Testen, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Franc Testen, Podjetje in delo, 6-7/20031. TRETJI ODSTAVEK 3. A ČLENA USTAVE – BESEDILO IN NJEGOV NASTANEK Tretji odstavek 3. a člena ustave se glasi: Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvij...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Mednarodno kazensko pravo in nekateri ustavni instituti

dr. Ljubo Bavcon, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazenski postopek

dr. Ljubo Bavcon, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Državni zbor Republike Slovenije je novembra 2001 ratificiral Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, oktobra 2002 pa je sprejel Zakon o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem, kakor zahteva deveto poglavje Rimskega statuta. Z ustavnimi spremembami je Dr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

NEPREMIČNINE IN PROSTOR: Omejitev lastninske pravice na nepremičninah zaradi doseganja prostorskih

dr. Miha Juhart, 1.10.2003

Lastnina in druge stvarne pravice, Urejanje prostora

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/20031. OMEJITEV KOT POJMOVNI ELEMENT OPREDELITVE LASTNINSKE PRAVICE Sodobna teorija civilnega prava večinoma razvršča pravice glede na pravne in voljne elemente oblasti, ki pravico zagotavlja, in tako vzpostavlja most med samim pojmom pravice in njeno vsebino.(*1) Vsaka pravica civilnega prava zagota...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Nova razmerja med parlamentom in vlado

dr. Franc Grad, 1.10.2003

Državni zbor in državni svet

dr. Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/20031. POLOŽAJ PARLAMENTA DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE Članstvo v Evropski uniji ne prinaša samo omejitve suverenosti države članice in njene podreditve pravnemu redu Evropske unije, temveč povzroča pomembne spremembe v njeni notranji ustavni strukturi in načinu delovanja državne organizacije. Seved...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Referendumsko odločanje o mednarodnih povezavah

dr. Igor Kaučič, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Eno najpomembnejših načel, ki jih je institucionalizirala Ustava Republike Slovenije iz leta 1991,(*1) je bilo načelo državne suverenosti oziroma samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. V zvezi s procesom vključevanja Slovenije v EU in s tem povezanim prenosom nekaterih prvin s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odgovornost borznoposredniških družb

mag. Alja Markovič-Čas, 1.10.2003

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Trgovanje z vrednostnimi papirji se sme organizirati samo v skladu z določbami ZTVP-1,(*1) ki urejajo trgovanje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev. Organizira ga lahko samo pravna oseba, ki je po določbah ZTVP-1 pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadalje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

SPREMEMBE USTAVE IN EU: Ustavna podlaga za prenos suverenosti in za vstop v obrambne zveze (prvi

dr. Miro Cerar, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Obramba

dr. Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Temeljno vprašanje, ki se postavlja v zvezi z novim 3..a členom ustave,(*1) s katerim je vzpostavljena ustavna možnost oziroma podlaga za delni prenos slovenske državne suverenosti na mednarodne organizacije in za vstop Slovenije v obrambne zveze, je vsekakor vprašanje narave in potencial...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Razmerje med preventivnimi in represivnimi intervencijami v gospodarstvu

Franc Mazi, 1.10.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Franc Mazi, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Če se omejim zgolj na gospodarsko področje, nam, ki smo doživljali spremembe družbenega sistema v prejšnjem desetletju, verjetno niti ni tako očitno, kako velikanske so bile. Preiti iz sistema družbene lastnine in samoupravljanja v kapitalistični sistem, primerljiv z zahodnimi evropskimi ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Izzivi prava EU v gospodarstvu in jeklarski industriji, delo in stroka po vstopu v Evropsko unijo

Irena Peterlin, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ostalo

Irena Peterlin, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD V luči skorajšnjega pristopa Slovenije k Evropski uniji se porajajo najrazličnejše dileme in razmišljanja, kakšen izziv bo prinesla napredna integracija, katere pristojnosti se raztezajo prek gospodarstva, industrije, politike, človekovih pravic do zunanje politike njenih držav članic. Od re...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Moje delo in stroka po pristopu k EU z vidika vloge državnega zbora po 1. maju 2004(*1)

mag. Primož Vehar, 1.10.2003

Državni zbor in državni svet

mag. Primož Vehar, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Državni zbor, ki v skladu z našo ustavno ureditvijo opravlja zakonodajno funkcijo in je nosilec zakonodajne oblasti ter splošni predstavniški organ, bo svojo sedanjo funkcijo po 1. maju 2004 ohranil le v delu zakonodaje, ki bo ostala pod polno suverenostjo Slovenije. Z ratifikacijo pristo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

SLOVENSKI PRAVNIK IN IZZIVI PRAVA EU: Pravo in pravniki po 1. maju 2004: nekaj dilem

dr. Peter Grilc, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2003Dobrega pol leta je do prvega maja 2004. V zadnjem desetletju se je pravna stroka ukvarjala s sestavljanjem predpisov in pripravo na vstop v EU, vrsta pravniških poklicev pa sedaj vstopa v obdobje integracije v pravni red EU. Poudarjeno dvosmerno bo postalo gibanje odvetnikov, pravo EU bo neposredno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Izziv pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji za slovenskega odvetnika

mag. Tomaž Ilešič, 1.10.2003

Odvetništvo in notariat

mag. Tomaž Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Ni dvoma da, je pravniški poklic eden tistih, ki jih je priključevanje naše države evropski integraciji in posledična harmonizacija pravnega sistema najbolj prevetrilo. Po poplavi osamosvojitvenih zakonov nas je zasul še plaz tako imenovanih uskladitvenih predpisov, s katerimi je država udej...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Pravniki v državni upravi nove države članice(*1)

mag. Matjaž Malgaj, 1.10.2003

Uprava

mag. Matjaž Malgaj, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Pravniki, ki so v zadnjih šestih letih službovali in službujejo v tistih organih državne uprave, ki jih pri njihovem delu zadeva pot slovenske države v Evropsko unijo –pravniki, neposredno udeleženi v pristopnih pogajanjih kot pogajalci, ali pa njihovi svetovalci; pravniki, ki so delovali...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Upravni sodnik in upravno sojenje po 1. maju 2004

Jasna Šegan, 1.10.2003

Sodišča

Jasna Šegan, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD V juniju 2003, ko sem pripravljala ta prispevek, smo se sodniki na Upravnem sodišču Republike Slovenije že (ali pa šele) pogovarjali, kaj nam bo prinesel vstop v Evropsko unijo. Poznavanje prava Evropske unije je ravno tolikšno, da se zavedamo njegove kompleksnosti in obsežnosti. V jeseni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Mednarodno sodelovanje pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj

Drago Kos, 1.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Drago Kos, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Vsako pozitivno dogajanje s sabo nujno prinese tudi nekaj negativnih plati. Če je mogoče o padanju državnih meja, vse večji kohezivnosti narodov in nastajanju združene Evrope govoriti kot o pozitivnih procesih, ni mogoče prezreti, da se prav zaradi teh procesov Evropa vedno bolj srečuje s po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Sodstvo pred izzivom gospodarske kriminalitete

Janko Marinko, 1.10.2003

Sodišča, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Janko Marinko, Podjetje in delo, 6-7/2003Dejstvo, da so odkrivanje, pregon in sojenje zadev gospodarske kriminalitete zahtevni in da pred organe, ki izvajajo navedene funkcije, postavljajo naloge, ki zahtevajo drugačne odgovore kot v zadevah splošne kriminalitete, je v številnih državah že pred desetletji privedlo do različnih prilagoditev...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

O izvajanju nove zakonodaje s področja delovnih razmerij (nekaj teoretičnih vidikov)

dr. Polonca Končar, 1.10.2003

Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 6-7/2003I. Zakon je pomembna prvina določene pravne panoge, ki skupaj z drugimi tvori konkreten pravni sistem. Zakon in njegovo izvajanje je mogoče ocenjevati glede na to, kako upošteva in pripomore k uresničevanju določenih vrednot in družbenih odnosov, na katere se konkretna pravna panoga nanaša, prav ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

IZVAJANJE ZAKONOV S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ (ZDR, ZJU): Izvajanje zakonov s področja delovnih

dr. Janez Novak, 1.10.2003

Uprava, Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/20031. SPLOŠNO IN POJEM Načini izvajanja zakonov so eden najpomembnejših kazalcev dejanskega delovanja načela pravne in socialne države, ki je eden izmed temeljev pravnega sistema in je urejen v 2. členu Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju: URS). Pri njem se pokažejo pozitivne in tudi negativn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Kazenskopravno varstvo finančnih interesov države in Evropske unije

mag. Liljana Selinšek, 1.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Liljana Selinšek, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Mednarodna država za uresničevanje številnih nalog in ukrepov, ki jih ima na podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov, potrebuje določena sredstva, ki se v teoriji finančnega prava imenujejo javni prihodki. Temeljni finančni instrument za zbiranje sredstev, s katerimi države pokrivajo ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

KAZENSKOPRAVNO VARSTVO GOSPODARSKIH INTERESOV DRŽAVE IN EU: Vrednote v okviru gospodarstva

dr. Vid Jakulin, 1.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Vid Jakulin, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Uvodoma moram pojasniti, da v prispevku ne obravnavam vseh vrednot v okviru gospodarstva, temveč se omejujem na tiste vrednote v gospodarstvu oziroma na tiste interese države v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti, ki so tako pomembni, da jim je zagotovljeno tudi kazenskopravno var...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2003(73)
> Oktober(73)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFG H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov