Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Neposredna uporaba mednarodnih pogodb

Miha Pogačnik, 5.10.2000

Obligacije

Miha Pogačnik, Podjetje in delo, 6-7/2000Miha POGAČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Teme iz evropskega in mednarodnega prava 1. UVOD Vprašanja veljavnosti in učinkovanja mednarodnih pogodb v notranjem pravnem redu države in njihovega položaja v notranjepravni normativni hierarhiji so eden osrednjih vidikov ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Prometno pravo kot gibalo gospodarstva

Marko Pavliha, 5.10.2000

Pomorski in rečni promet

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2000Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Fakulteta za pomorstvo in promet 1. UVOD Lahko bi dejali, da je promet gibalo celotnega človeštva, ne zgolj gospodarstva. Vpet je domala v vsako poro našega življenja, saj potujemo na delo in domov, gremo na počitnice, pošiljamo blago in poštne pošiljke...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Ukrepi trgovinske politike pri trgovanju Slovenije in Evropske unije

Tomaž Ilešič, 5.10.2000

Trgovina

Tomaž Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2000Tomaž ILEŠIČ univ. diplomirani pravnik Vlada Republike Slovenije Služba za zakonodajo Teme iz evropskega in mednarodnega prava UVOD Kljub čedalje bolj napredni liberalizaciji mednarodne trgovine še vedno ostajajo zahteve po spoštovanju t. i. poštenega ("fair") trgovanja. Tako proizvajalci p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Koristi poznavanja prava skupnosti za slovenskega pravnika

Miro Prek, 5.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miro Prek, Podjetje in delo, 6-7/2000Miro PREK univ. diplomirani pravnik Vlada Republike Slovenije Služba za zakonodajo Teme iz evropskega in mednarodnega prava Humani iuris conditio semper in infinitum decurrit, et nihil est in eo quod stare perpetuo possit (Justinijanov kodeks 1,17,2,18). Nepoznavanje prava škoduje. Poznavan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razvoj slovenskega letalskega prava

Aleksander Čičerov, 5.10.2000

Zračni promet

Aleksander Čičerov, Podjetje in delo, 6-7/2000Aleksander ČIČEROV magister pravnih znanosti Ministrstvo za zunanje zadeve(*1) Prometno pravo kot gibalo gospodarstva "UBI SOCIETAS, IBI IUS"(*2) Slovensko letalsko pravo, ki ga razumemo kot vsoto pravil za vedenje in ravnanje fizičnih in pravnih oseb na področju civilnega letalstva, je kot...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Preprečevanje korupcije v državni upravi

Bojan Dobovšek, 5.10.2000

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Bojan Dobovšek, Podjetje in delo, 6-7/2000Bojan DOBOVŠEK univ. diplomirani pravnik, magister politoloških znanosti Visoka policijsko-varnostna šola Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije UVOD Korupcija obstaja v družbi že od davnih časov in je pojav, ki ga je družba vedno zanikala, čeprav jo najdemo vsepovsod po svetu. Kol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Pranje denarja v zvezi s korupcijskimi kaznivimi dejanji

Klaudijo Stroligo, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pranje denarja

Klaudijo Stroligo, Podjetje in delo, 6-7/2000Klaudijo STROLIGO univ. diplomirani pravnik Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije 1. UVOD Med pranjem denarja in korupcijo obstajajo številne stične točke, ki jim tako domača kot tuja strokovna literatura v zadnjih nekaj let...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Problemi kazenskega pregona korupcijskih deliktov

Andrej Ferlinc, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Podjetje in delo, 6-7/2000Andrej FERLINC univ. diplomirani pravnik Višje državno tožilstvo v Mariboru Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije 1. NEKAJ SPLOŠNIH PROBLEMOV PRI PREGONU KORUPCIJSKIH DELIKTOV Na področju boja proti korupciji so bili sprejeti številni mednarodni dokumenti, ki sami po sebi zahtevaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Globalni pristop k preprečevanju korupcije v sodstvu

Aleš Zalar, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2000Aleš ZALAR univ. diplomirani pravnik Okrožno sodišče v Ljubljani Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije I. ERUPCIJA KORUPCIJE? Čeprav je mednarodna skupnost v zadnjem desetletju korupciji kot svetovnemu pojavu namenila precejšnjo pozornost, pa se ni podrobneje in sistematičneje osr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Sodna presoja ustavnosti in slovensko ustavno sodstvo

Arne Mavčič, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Arne Mavčič, Podjetje in delo, 6-7/2000Arne MAVČIČ doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Postavitev slovenskega ustavnega sodstva na državne temelje in na nove pravne temelje sovpada z intenzivnim uvajanjem ustavnosodne presoje v devetdesetih letih v tako imenovanih državah nove demokracije po propadu socialistič...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Procesne dileme pri korupcijskih dejanjih - policijska provokacija

Goran Klemenčič, 5.10.2000

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Goran Klemenčič, Podjetje in delo, 6-7/2000Goran KLEMENČIČ magister pravnih znanosti Visoka policijsko-varnostna šola Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije I. UVOD Korupcijska kazniva dejanja praviloma potekajo med osebami, ki se ne čutijo žrtve v kazenskopravnem pomenu besede in niso pripravljene dejanja prijaviti ali sod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razmerja med ustavnim in civilnim pravom

Janez Šinkovec, 5.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/2000Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ljubljana Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah Ni namen sestavka, da bi obdelal številna razmerja med ustavnim in civilnim pravom, temveč le da predstavim nekaj temeljnih vprašanj z namenom, da bi bili v interpretaciji prava širši in sodobn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O spreminjanju modalitet splošne narave v civilnem pravu

Bogomir Sajovic, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 6-7/2000Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah Razvojnost pojmovnega oblikovanja vrste nosilnih modalitet v razvojnosti civilnopravnega fenomena ni prav nič novega. Iz razvojnega oblikovanja se je vendar porodil sistem o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Razveljavitev z rokom in gola ugotovitev protiustavnosti - podlage za izrek...

Franc Testen, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Franc Testen, Podjetje in delo, 6-7/2000Franc TESTEN univ. diplomirani pravnik Ustavno sodišče Republike Slovenije ... in razlike v učinkih 1. OPIS PROBLEMA Če Ustavno sodišče ugotovi, da je zakon protiustaven, ga v celoti ali delno razveljavi. Razveljavitev učinkuje takoj ali v roku, ki ga določi Ustavno sodišče. Ta rok ne sme bit...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Delovanje Sveta Evrope in Evropske Unije na področju preprečevanja in obravnavanja korupcije

Drago Kos, 5.10.2000

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Drago Kos, Podjetje in delo, 6-7/2000Drago KOS univ. diplomirani pravnik Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije 1. UVOD Bežen pogled na svetovno dogajanje pri preprečevanju in zatiranju pojavov, ki jih večina, čeprav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O naravi osebnostnih pravic

Barbara Novak, 5.10.2000

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Barbara Novak, Podjetje in delo, 6-7/2000Barbara NOVAK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah 1. NEKAJ BESED O POJMU OSEBNOSTNIH PRAVIC Stara šolska Finžgarjeva definicija, "da so osebnostne pravice pravice, ki gredo človeku kot takemu ... (...), da se tičejo nep...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Pravo kot kažipot za pomorsko usmerjenost Slovenije

Andrej Pirš, 5.10.2000

Pomorski in rečni promet

Andrej Pirš, Podjetje in delo, 6-7/2000Andrej PIRŠ magister pravnih znanosti Fakulteta za pomorstvo in promet Prometno pravo kot gibalo gospodarstva Namen tega prispevka je kratek prikaz stanja na nekaterih področjih pomorskega prava, ki vplivajo na pomorsko usmerjenost posamezne države, še posebej na pomorsko usmerjenost Republike...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Pogodba o multimodalnem prevozu blaga

Sergej Simoniti, 5.10.2000

Obligacije, Cestni promet

Sergej Simoniti, Podjetje in delo, 6-7/2000Sergej SIMONITI univ. diplomirani pravnik Ljubljana Prometno pravo kot gibalo gospodarstva 1. UVOD Multimodalni prevoz je sklop gospodarskih razmerij, ki jih je gospodarska praksa oblikovala po svoji meri, pri čemer je njegova pravna ureditev neovirano rasla brez pretirane intervencije koge...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Telekomunikacije

Cene Bavec, 5.10.2000

Poštni promet in telekomunikacije

Cene Bavec, Podjetje in delo, 6-7/2000Cene BAVEC doktor informacijsko-upravljalskih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo Prometno pravo kot gibalo gospodarstva 1. TELEKOMUNIKACIJE IN INFORMACIJSKA DRUŽBA Prehod v informacijsko družbo postaja globalen fenomen, ki se že širi iz najbolj razvitih držav v države na prehodu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Vključevanje Slovenije v globalni logistični prometni sistem

Livio Jakomin, 5.10.2000

Cestni promet, Pomorski in rečni promet

Livio Jakomin, Podjetje in delo, 6-7/2000Livij JAKOMIN doktor prometnih znanosti PRINZ Inštitut v Portorožu Prometno pravo kot gibalo gospodarstva 1. UVOD Globalizacija je postala ena najpomembnejših tem sodobnosti. Pod tem pojmom si največkrat predstavljamo možnosti in razsežnosti, ki jih svetu ponuja globalno gospodarstvo, ter n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razvoj slovenskega železniškega in cestnega prava

Patrick Vlačič, 5.10.2000

Cestni promet, Železniški promet

Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 6-7/2000Patrick VLAČIČ univ. diplomirani pravnik Fakulteta za pomorstvo in promet Prometno pravo kot gibalo gospodarstva SPLOŠNO Po osamosvojitvi in kasneje se je pravni sistem v Republiki Sloveniji znašel v dvojni legislativni transformacijski fazi: - Po eni strani se prenavljajo predpisi nekdanj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Sodobno slovensko poštno pravo

Tatjana Gogala, 5.10.2000

Poštni promet in telekomunikacije

Tatjana Gogala, Podjetje in delo, 6-7/2000Tatjana GOGALA univ. diplomirana pravnica Pošta Slovenije, d. o. o. Prometno pravo kot gibalo gospodarstva I. UVOD Če uvodoma poskušamo najti poenostavljeno definicijo poštnega prava, lahko rečemo, da je poštno pravo sistem pravnih pravil, ki urejajo delovanje poštnega prometa ter izvajanje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Računovodski izkazi in slovenski računovodski standardi

Marjan Odar, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2000Marjan ODAR univ. diplomirani ekonomist Slovenski inštitut za revizijo Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb 1. UVOD Od začetka (Turk, 1999, stran 5) oblikovanja slovenskih računovodskih standardov (naprej SRS) je preteklo že več kot sedem let. Že pred osamosvojitvijo je v ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Intelektualna lastnina: Sorodne pravice

Andrej Zupančič, 5.10.2000

Intelektualna lastnina

Andrej Zupančič, Podjetje in delo, 6-7/2000Andrej ZUPANČIČ univ. diplomirani pravnik Avtorska agencija za Slovenijo I. UVOD Čeprav so sorodne pravice le eno od poglavij v okviru prava intelektualne lastnine, vseeno obsegajo tako široko in kompleksno področje, da je vsak poskus njihovega obravnavanja v skrajšani obliki lahko le delno us...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Korupcija - primerjalnopravna uvrstitev Slovenije

Damjan Korošec, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Damjan Korošec, Podjetje in delo, 6-7/2000Damjan KOROŠEC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije I. Izbor posameznih kazenskopravnih sistemov, pa tudi obseg prikaza posameznega sistema v zvezi s korupcijo, zahteva transparentna merila. Ker zaradi tehničnih omejitev prikaz...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2000(73)
> Oktober(73)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF G HI J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov