Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Sklep o delitvi solastnine v nepravdnem postopku

Vesna Rijavec, 1.8.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Avtorica z upoštevanjem primerjalnopravnih zgledov obravnava delitev solastnine in poglobljeno preučuje sklep o delitvi solastnine ter opredeljuje njegovo pravno naravo kot nepopolni oblikovalni sklep. V določenih primerih mora sodišče z dajatvenim delom sklepa najprej naložiti izve
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Poslovni izid družbe - kaj nam pove izkaz poslovnega izida in kaj je vseobsegajoči donos

Marjan Odar, 1.8.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marjan Odar, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje način ugotavljanja poslovnega izida v določenem obdobju. Čisti dobiček je vsekakor tudi merilo uspešnosti poslovanja podjetja, in tudi zato ni vseeno, kako ga ugotavljamo. Če izhajamo iz temeljne opredelitve, da je
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Pospešitev postopka predhodnega odločanja

Edita Turičnik, 1.8.2011

Civilni sodni postopki

Edita Turičnik, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Sodišče EU v Luksemburgu je izključno pristojno, da na celotnem območju evropske povezave podaja avtonomno razlago prava EU oziroma odloča o njegovi morebitni neveljavnosti. Temeljni mehanizem, s katerim izvaja to odgovorno nalogo, je določen v členu 267 PDEU, ki uzakonja postopek p
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Izpodbojnost plačil tekočih stroškov poslovanja in tekočih dobav v stečaju

Anja Drev, 1.8.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Anja Drev, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Po uvodnem prikazu relevantne normativne ureditve avtorica podaja podrobno analizo razmerja med določbami 34. člena ZFPPIPP in določbami pododdelka 5.3.4 ZFPPIPP. Osrednjo pozornost namenja vprašanju, ali se po kriterijih, določenih v 271. in 272. členu ZFPPIPP, presoja tudi izpodbo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Konkurenčna klavzula v delovnem razmerju

Avtor ni naveden, 1.8.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 5/2011Delavec in delodajalec se v pogodbi o zaposlitvi v zvezi z dogovorom o prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja (konkurenčna klavzula) lahko za primer ravnanja delavca v nasprotju s to klavzulo dogovorita tudi za pogodbeno kazen. Dejanj, ki jih tožeča stranka
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Od korporatizacije do korporacijskega upravljanja družb v Sloveniji

Danila Djokić, 1.8.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Danila Djokić, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Članek analizira pravno podlago in pravne posledice ureditve množične privatizacije družbenega kapitala podjetij v obdobju med letoma 1990 in 2000. Analizirane sistemske spodbude in pravne posledice uporabe posameznih modelov lastninskega preoblikovanja podjetij kažejo na možnosti o
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Vzročna zveza, pravna narava in razvojni temelji poslovne odškodninske odgovornosti za mešano naključje (casus mixtus)

Dežman Aljoša, Danko Gregor, 1.8.2011

Obligacije

Aljoša Dežman, Gregor Danko, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Avtorja se v članku ukvarjata z odgovornostjo za mešano naključje v rimskem in modernem slovenskem pravu. Odgovornost za mešano naključje ima svoj temelj v vzročnosti, podaljšani na dodatni vzrok. Iz virov rimskega prava je razvidno, da je bila ta vrsta odškodninske odgovornosti poz
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Povečanje osnovnega kapitala delniške družbe s konverzijo hibridnih instrumentov in odpisom nezavarovanega dolga - problemski vidiki

Peter Merc, 1.8.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Merc, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Sprememba zakonodaje na področju bančne regulative, kot posledica zadnje finančne krize, je bila pričakovan in nujen korak. Nov regulatorni okvir, ki ureja kapitalske standarde, je bil na ravni Evropske unije že sprejet, v nacionalne zakonodaje pa se implementira postopoma. Prav ta
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Nekaj pravnih primerjav glede direktorskih dolžnosti in navzkrižja njihovih interesov z interesi družbe

Rado Bohinc, 1.8.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Direktorske dolžnosti in odgovornosti so v pravnih redih različno določene. Ali so določene zelo podrobno, kot na primer v Združenem kraljestvu, ali pa sploh ne, kot na primer v Nemčiji ali pri nas, kjer zakon dolžnost skrbnega ravnanja določa le kot pravni standard, katerega vsebin
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Kaj motivira sodnike - ekonomska analiza prava

Zajc Katarina, Kovač Mitja, 1.8.2011

Sodišča

Katarina Zajc, Mitja Kovač, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Članek predstavlja cilje sodnikov v svetu in v Sloveniji ter njihovo motivacijo za dosego teh ciljev. Obravnava možne cilje delovanja pravosodja in razloži problem agent - principal. Opozarja na orodja motivacije in kaznovanja (korenček in palica), ki lahko motivirajo sodnike, da do
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

UPORABA DOLOČB 592. ČLENA ZGD-1 PRI ODDELITVI Z USTANOVITVIJO NOVE DRUŽBE

Saša Prelič, 1.8.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2011DEJANSKO STANJE Edini delničar neke delniške družbe (v nadaljevanju odvisna družba) je enoosebna d. o. o. (v nadaljevanju: obvladujoča družba). Obvladujoča družba je po pridobitvi delnic odvisne družbe te zastavila v korist banke kot zavarovanje za pridobljeni kredit. Obvladujoča družba želi i
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Zahtevek podizvajalca do naročnika posla

Jerneja Prostor, 1.8.2011

Obligacije

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek V članku je obravnavana zadeva Masdar, v kateri je podizvajalec za poplačilo svoje terjatve do izvajalca na različnih pravnih temeljih postavil zahtevek zoper naročnika posla. V tej zadevi sta odločali Sodišče prve stopnje in Sodišče ES, pri čemer sta razsodili drugače kot Sodišče p
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

SODBA SODIŠČA z dne 24. marca 2011

Avtor ni naveden, 1.8.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 5/2011nalna ureditev, ki se nanaša na ustanavljanje trgovskih središč v Kataloniji - Omejitve - Utemeljitve - Sorazmernost" V zadevi C-400/08, zaradi tožbe zaradi neizpolnitve obveznosti na podlagi člena 226 ES, vložene 16. septembra 2008, Evropska komisija, ki jo zastopata E. Travers
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

OBLIKOVANJE REZERV ZA LASTNI POSLOVNI DELEŽ IN ZAKONSKI REZERVNI SKLAD V DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

Marijan Kocbek, 1.8.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 5/2011DEJANSKO STANJE Z VPRAŠANJEM Družbeniki v družbi z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: družba) imajo interes za pridobitev lastnega poslovnega deleža od svojega družbenika, katerega delež v osnovnem kapitalu družbe znaša 2 odstotka. Družba je v poslovnem letu 2010 ustvarila določen čisti dobi
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Možnosti davčnih zlorab zaradi neusklajenih davčnih metod v EU

Franc Pernek, 1.8.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Franc Pernek, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Avtor obravnava možnosti davčnih zlorab v odnosu do skupne konsolidirane davčne osnove za pravne osebe (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) in obdavčenje po pravilih matične države (Home State Taxation - HST) v Evropski uniji. Skupna konsolidirana davčna osnova za davek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

SODBA SODIŠČA (VELIKI SENAT) v zadevi C 375

Avtor ni naveden, 1.8.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 5/2011ja - Pristojnosti organov, pristojnih za konkurenco v državah članicah, za ugotavljanje neobstoja kršitve člena 102 PDEU" V zadevi C-375/09, katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) z odločbo z dne 15. jul
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Vsebina PID št.5/2011

Avtor ni naveden, 1.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 5/2011stran 729 Marjan Odar POSLOVNI IZID DRUŽBE - KAJ NAM POVE IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IN KAJ JE VSEOBSEGAJOČI DONOS OPERATING RESULT OF THE COMPANY - WHAT CAN WE LEARN FROM PROFIT AND LOSS STATEMENT AND WHAT IS COMPREHENSIVE INCOME stran 739 Rado Boh
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5

Leto objave

< Vsi
2011(17)
> Avgust(17)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHIJK LM NO P QR SŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov