Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Pravica otroka do privolitve oziroma odklonitve medicinskega posega

mag. Suzana Kraljić, 25.8.2003

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Suzana Kraljić, Podjetje in delo, 5/20031. UVOD Otrokovo zdravje je prav gotovo največja sreča za vsakega starša, čeprav se mnogi tega niti ne zavedajo. Žal se pogosto dogaja, da starši ogrožajo zdravje svojih otrok. Da bi se lahko otrok in njegove pravice čim bolje zaščitile, so bili uvedeni različni ukrepi, s katerimi se varuje otrok...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

MANJŠINSKE PRAVICE DRUŽBENIKOV D. O. O. PRI VOLITVAH NADZORNEGA SVETA(*1)

dr. Marijan Kocbek, 25.8.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 5/2003VPRAŠANJE Ali se določila 300. člena ZGD uporabljajo tudi pri izvolitvi članov nadzornega sveta d. o. o.? Ali je v primeru zahteve manjšine družbenikov treba smiselno tudi v d. o. o. upoštevati to kot manjšinsko pravico družbenikov v d. o. o., čeprav družbena pogodba o tem ne določa ničesar? ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Z b o r n i k: zajema pet tematskih sklopov z naslednjimi prispevki:

Avtor ni naveden, 25.8.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 5/2003Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru je v dneh med 15. in 17. majem 2003 v Portorožu organiziral in uspešno izvedel posvetovanje z naslovom: "Gospodarski subjekti na trgu na pragu EU", ter ob tem prispevke sodelujočih strnil v zborniku z istim naslovom Z b o r n i k zajem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Vsebina »Podjetje in delo« 005/2003

Avtor ni naveden, 25.8.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 5/2003__________________________________________________ ______________________________ VSEBINA __________________________________________________ ______________________________ ČLANKI Peter Schlechtriem: UPORABA DUNAJSKE KONVENCIJE O MEDNARODNI PRODAJI BLAGA PRED DRŽAVNIMI SODIŠČI IN IZENAČEVANJE POGODBE...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Položaj delavca v delovnem razmerju v luči (zakonskih) obveznosti strank pogodbe o zaposlitvi

Luka Tičar, 25.8.2003

Delovna razmerja

Luka Tičar, Podjetje in delo, 5/20031. UVOD V sodobnih tržnih gospodarstvih, kjer se gospodarske družbe v času globalne konkurence borijo bodisi za čim vidnejši položaj na svetovnem trgu, ker želijo svojo ekonomsko dejavnost razvijati brez konca, bodisi zgolj za obstanek v družbi elitnih gospodarskih entitet, je položaj delavca kot...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Pravice na podlagi invalidnosti - invalidske dajatve

Janez Žirovnik, 25.8.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Janez Žirovnik, Podjetje in delo, 5/20031. UVODNA RAZMIŠLJANJA Sistem socialne varnosti(*1) v Sloveniji ima že kar dolgo tradicijo. Res je, da se je skozi čas spreminjal, vendar pa so temeljni cilji socialne varnosti ostali bolj ali manj enaki. Socialna varnost obsega po definiciji konvencije št. 102 Mednarodne organizacije dela(*2) vs...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Mobbing - posebna vrsta šikane v delovnih razmerjih

dr. Aleksej Cvetko, 25.8.2003

Delovna razmerja

dr. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 5/20031. UVOD Če govorimo o šikani(*1) v delovnih razmerjih, to še ne pomeni, da govorimo že tudi o mobbingu,(*2) čeprav se pojma delno prekrivata. Glede na definicijo pa velja, da je mobbing vedno šikana, šikana pa ni vedno mobbing. Razlika je predvsem vsebinska, nastaja pa tudi zaradi različnega pome...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

dr. Marijan Kocbek, 25.8.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 5/2003Brussels, 21.5.2003 COM (2003) 284 final Communication from the commission to the council and the European parliament Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the european Union - A Plan to Move Forward INTRODUCTION A dynamic and flexible company law and corporate go...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

SPREJEMANJE LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA POROČILA(*1)

dr. Marijan Kocbek, 25.8.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 5/2003VPRAŠANJE Kakšen je postopek sprejemanja letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila? Kakšne konkretne sklepe v tej zvezi sprejema nadzorni svet? Kakšna je odgovornost nadzornega sveta pri potrditvi konsolidiranega poročila za rezultate družb v skupini? ODGOVOR Uvodoma je treba ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Pooblastilo manjšini delničarjev za sklic skupščine d. d.

Avtor ni naveden, 25.8.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni sodni postopki

M. K., Podjetje in delo, 5/2003SKLEP - I CPg 311/2003 Višje sodišče v Ljubljani je sklenilo: Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek. OBRAZLOŽITEV Sodišče prve stopnje je ugodilo predlogu in predlagatelja kot delničarja nasprotne udeleženke pooblastilo z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Položaj in vloga malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji (poročilo z mednarodne konference)*

dr. Zvonka Šarman, 25.8.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 5/2003UVODNA PREDSTAVITEV V Ljubljani je bila 30. maja 2003 mednarodna konferenca SME UNION SLOVENIJA. Organizirala sta jo SME UNION "of the EPP" kot neodvisno gospodarsko združenje Evropske ljudske stranke (EPP) in SME UNION SLOVENIJA. SME UNION pomeni v državah članicah Evropske unije zelo vplivno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Summaries »Podjetje in delo« 05/2003

Avtor ni naveden, 25.8.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 5/2003Peter Schlechtriem: THE APPLICATION OF THE VIENNA CONVENTION ON THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS BEFORE NATIONAL COURTS AND EQUALISATION OF THE CONTRACT LAW IN THE EUROPEAN UNION - Podjetje in delo, No. 5/2003, pp. 761 to 768 The significance of the Vienna Convention on the International Sale of ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za prvo polletje 2003 Civilno in gospodarsko

Vladimir Balažic, 25.8.2003

Sodišča

Vladimir Balažic, Podjetje in delo, 5/2003NAČELNO PRAVNO MNENJE ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (Uradni list RS, št. 51/98 do 75/02, ZIZ) ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU PODJETIJ (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 - odločba Ustavnega sodišča, ZFPPod) (A) 1.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Povzetki »Podjetje in delo« 05/2003

Avtor ni naveden, 25.8.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 5/2003Peter Schlechtriem: UPORABA DUNAJSKE KONVENCIJE O MEDNARODNI PRODAJI BLAGA PRED DRŽAVNIMI SODIŠČI IN IZENAČEVANJE POGODBENEGA PRAVA V EU - Podjetje in delo, št. 5/2003, strani od 761 do 768 Pomen Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga sega dlje od navdušujočih statističnih podatkov o nje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Nadaljnji razvoj evropskega prava družb - načrt EU za posodobitev(*1)

dr. Marijan Kocbek, 25.8.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 5/2003UVOD Aktivnosti Evropske unije na področju prava družb potekajo z različnimi pravnimi instrumenti večstopenjsko, tako v smeri poenotenja in usklajevanja, da se zagotovijo institucionalni statusnopravni okviri delovanja enotnega trga. Temelje evropskega prava družb je določila evropska - rimska po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Pravica družbenika v d. o. o. do informacij - nepravdni sodni postopek je kontradiktoren

Avtor ni naveden, 25.8.2003

Civilni sodni postopki

M. K., Podjetje in delo, 5/2003SKLEP CPg 367/2003 Višje sodišče v Ljubljani je sklenilo: Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne prvostopenjskemu sodišču v nov postopek. OBRAZLOŽITEV Z izpodbijanim sklepom je prvostopenjsko sodišče predlagatelju dovolilo pregled, prepis in popis poslovne d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Nekateri pogledi na enotno obdavčenje gospodarskih družb v Evropski uniji

dr. Franc Pernek, 25.8.2003

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 5/20031. UVODNE MISLI O ŠTIRIH POGLEDIH NA OBDAVČITEV GOSPODARSKIH DRUŽB V članku bo dan poseben poudarek na nekatere poglede na enotno obdavčenje multinacionalnih gospodarskih družb (multinacionalk) v Evropski uniji. Razlogi za harmonizacijo davčnega sistema so številni. Evropska unija je z vidika ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Problem priglasitve koncentracij v več državah članicah EU: Kako naprej?

mag. Martina Repas, 25.8.2003

Varstvo konkurence, cene

mag. Martina Repas, Podjetje in delo, 5/20031. UVOD Današnji čas označuje prava "manija" koncentracij gospodarskih subjektov (združitve, prevzemi). Podatki kažejo, da je velika aktivnost na tem področju obstajala v drugi polovici 80. let, nato pa spet v sredini 90. let, velike razsežnosti pa je dosegla v letih 1998 in 2000(*1) in še raste,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Uporaba Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga pred državnimi sodišči in izenačevanje

dr. Peter Schlechtriem, 25.8.2003

Sodišča

dr. Peter Schlechtriem, Podjetje in delo, 5/2003Konvencija Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga z dne 11. aprila 1980 (v nadaljevanju: CISG) je dosegla uspeh, o katerem si njeni stvaritelji niso upali niti sanjati. Statistika lahko ta uspeh le nepopolno opiše. Sodnih in arbitražnih odločb, ki se nanašajo na uporabo poenotenega prava proda...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Procesni vidiki uveljavljanja ničnosti po ZGD in ZSReg

mag. Urška Kežmah, 25.8.2003

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Urška Kežmah, Podjetje in delo, 5/20031. UVOD Ponavadi ničnost povezujemo s pravnimi posli in pravili obligacijskega prava. V okviru neveljavnosti ločimo med relativno in absolutno neveljavnimi pravnimi posli. Razlika je predvsem glede upravičencev za uveljavljanje in glede pravnih učinkov neveljavnosti. Na absolutno neveljavnost (ni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Nekateri vidiki ureditve investicijske družbe v nemškem pravu

Dejan Gracer, 25.8.2003

Skladi

Dejan Gracer, Podjetje in delo, 5/20031. UVOD Ureditev investicijskih skladov v svetu je zelo različna, pri čemer jih je v osnovi moč razdeliti na zaprte in številčnejše odprte investicijske sklade. Temeljna značilnost odprtih skladov je v tem, da velikostno niso vnaprej omejeni z določenim vplačanim kapitalom, temveč se z vplačili i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Prenos dejanskega sedeža uprave gospodarskih družb v Evropski skupnosti

Primož Obal, 25.8.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Obal, Podjetje in delo, 5/2003UVOD Gospodarski sistem Evropske skupnosti kot popolne carinsko-ekonomske unije v zadnjem obdobju širi svoje interese tudi na področje svobode ustanavljanja gospodarskih družb. Gre sicer za normirano ekonomsko svoboščino, ki pa v preteklosti ob še neusklajenem in odprtem pravnem sistemu Evropske ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5

Leto objave

< Vsi
2003(22)
> Avgust(22)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG HIJK LMNO P QR S Š T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov