Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Pomorsko pravo v Sloveniji

dr. Marko Pavliha, 15.10.1994

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 5-6/1994Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Osebne služnosti in realna bremena po predlogu zakona o lastnini in stvarnih pravicah (*1)

mag. Miha Juhart, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Juhart, Podjetje in delo, 5-6/1994Miha JUHART, magister pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVODNO Osebne služnosti in realna bremena so eno tistih klasičnih področij stvarnega prava, ki jih zakon o temeljnih lastninskih razmerjih ni uredil in je ureditev prepustil republiškim zakonodajam. Te možnosti za normativ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Razvoj prava industrijske lastnine

dr. Krešo Puharič, 15.10.1994

Intelektualna lastnina

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 5-6/1994Krešo PUHARIČ, doktor pravnih znanosti, Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Na razvojnost prava industrijske lastnine v državah zunaj naših meja in tudi v Sloveniji v grobem vplivajo predvsem: - svetovni trg in raven odzivnosti zadevnega nacionalnega gospodarstva na spremembe v svetovni t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Razvoj civilnega prava na področju varstva osebnostnih pravic, zlasti pred posegi tiska in drugih...

dr. Andrej Berden, 15.10.1994

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 5-6/1994... sredstev javnega obveščanja Andrej BERDEN, doktor pravnih znanosti, Inštitut za pravo, Ljubljana I. UVOD V prihodnje se bo razvoj civilnega prava nedvomno gibal in moral gibati v dveh smereh, in sicer tako v spreminjanju zakonodaje kot v spreminjanju vrednotenja posameznih pravic in ins...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Skupna lastnina - njene oblike in način transformacije v solastnino

Janez Metelko, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

Janez Metelko, Podjetje in delo, 5-6/1994Janez METELKO, diplomirani pravnik, Višje sodišče v Kopru Skupnolastninska razmerja (termin po prof. Sajovicu - Osnove civilnega prava, stran 31), ki se nanašajo na razmerja med skupnimi lastniki, so v marsičem bolj zapletena kot razmerja med solastniki, čeprav imata obe obliki lastnine veliko sk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

O skupnostih civilnega prava

dr. Bogomir Sajovic, 15.10.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 5-6/1994Bogomir SAJOVIC, doktor pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Razmerij civilnega prava ne moremo šteti za enoosebna. Take predstave so tudi na področju klasičnega stvarnega prava šolsko nepravilne in teleološko zgrešene. Razvoj civilnopravnih odnosov od svojega nastanka naprej to jasn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Novosti v ureditvi civilnih sodnih postopkov

dr. Dragica Wedam-Lukić, 15.10.1994

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 5-6/1994Dragica WEDAM-LUKIĆ, doktorica pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ob osamosvojitvi Republike Slovenije je bilo področje civilnih sodnih postopkov urejeno pretežno z zveznimi, delno pa z republiškimi zakoni. Tako je bilo zato ker je bila po ustavi iz leta 1974 za urejanje so...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Doktrina o konzumaciji v avtorskem pravu

dr. Miha Trampuž, 15.10.1994

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Podjetje in delo, 5-6/1994Miha TRAMPUŽ, doktor pravnih znanosti, Avtorska agencija za Slovenijo I. SPLOŠNO Izkoriščanje avtorskih del, ki je vezano na ta dela kot telesne stvari, bodisi primerke ali izvirnike (werkstückbezogene Verwertung), odpira vrsto vprašanj. Večina jih izvira iz zapletenega dejstva, da je tak prim...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Sosedsko pravo

Tone Frantar, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

Tone Frantar, Podjetje in delo, 5-6/1994Tone FRANTAR, diplomirani pravnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenije UVOD Sosedskemu pravu je bilo pri nas v preteklosti namenjeno (pre)malo pozornosti. Avtorji, ki so menili, da tudi to pravo zasluži teoretično proučevanje, so bili redki (Finžgar, Sajovic, Strohsack, Krisper-Kramberger), pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Razvoj lastninske zakonodaje

dr. Lojze Ude, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1994Lojze UDE, doktor pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD 1. Glede na obsežnost in zahtevnost problemov razvoja lastninskih razmerij je seveda lahko ambicija tega prispevka le opozoriti na stanje zakonodaje, ki ureja lastninska razmerja v Republiki Sloveniji in na nekatera odprt...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Tipologija pravnih oseb

mag. Verica Trstenjak, 15.10.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

mag. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 5-6/1994Verica TRSTENJAK, magistra pravnih znanosti, Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. UVOD Graditev pravnega sistema nove države zahteva poglobljeno, sistematično in usklajeno delo na vseh področjih, ki jih pravno urejamo. Zlasti civilnemu pravu kot osrednji veji prava je bilo v naši preteklos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Postopek presoje vplivov na okolje

dr. Janez Čebulj, 15.10.1994

Varstvo okolja

dr. Janez Čebulj, Podjetje in delo, 5-6/1994Janez ČEBULJ, doktor pravnih znanosti, Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. POMEN PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE IN NJEN PRAVNI OKVIR Namen presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: PVO) je ugotoviti, kakšne neposredne in posredne učinke bo imel posamezen nameravan poseg v okolje, če bo i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Položaj notarja v slovenskem pravnem sistemu

mag. Vesna Rijavec, 15.10.1994

Odvetništvo in notariat

mag. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 5-6/1994Vesna RIJAVEC magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Notariat je na slovenskih tleh obstajal od druge polovice prejšnjega stoletja, ko je bil 21. 5. 1855 sprejet avstrijski notarski red, ki je veljal tudi v slovenskih deželah tedanje Avstrije. Ta zakon je bil prenovljen ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Odnosi med odvetništvom in notariatom

Jože Dernovšek, 15.10.1994

Odvetništvo in notariat

Jože Dernovšek, Podjetje in delo, 5-6/1994Jože DERNOVŠEK diplomirani pravnik odvetnik v Ljubljani Odvetništvo ima na slovenskih tleh več kot stoletno neprekinjeno tradicijo. Tudi notariat je na slovenskem ozemlju obstajal že pod habsburško monarhijo in kasneje v državi SHS oziroma Kraljevini Jugoslaviji po prvi svetovni vojni pa vse do m...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Strokovno dopolnjevanje sodnika in odvetnika v procesu civilnega sojenja

mag. Jože Požun, 15.10.1994

Sodišča, Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Podjetje in delo, 5-6/1994Jože POŽUN magister pravnih znanosti Višje sodišče v Celju Vsako dejavnost urejajo specifična "tehnološka" opravila, torej osnovna pravila ravnanja, ki pripeljejo do zaželenega cilja. Tudi sojenje je strokovna pravna dejavnost, ki poteka po "specifični tehnologiji". Praksa kaže, da sojenje tem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Povzetki "Podjetje in delo" 05/1994

Avtor ni naveden, 15.10.1994

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1994Lojze Janko: PROJEKT HARMONIZACIJE PRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE S PRAVNIMI AKTI EVROPSKE UNIJE - Podjetje in delo, št. 5-6/94, str. od 469 do 474 Čeprav je bilo doslej uresničenih večina programiranih zakonskih projektov, se pri nekaterih zahtevnejših projektih pojavljajo nekatera konceptualna vpra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Summaries "Podjetje in delo" 05/1994

Avtor ni naveden, 15.10.1994

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1994Lojze Janko: THE PROJECT OF HARMONIZATION OF LAW IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA WITH THE LEGAL ACTS OF THE EUROPEAN UNION - Podjetje in delo, no. 5-6/94, pp. from 469 to 474 Although most of the programmed legal projects have been realized so far, with certain more demanding projects some conceptua...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Solastniška razmerja v skupnostih civilnega prava

Katja Terčelj-Verovšek, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

Katja Terčelj-Verovšek, Podjetje in delo, 5-6/1994Katja TERČELJ-VEROVŠEK, diplomirana pravnica, odvetnica v Ljubljani I. UVOD 1. V minulih desetletjih je bilo o klasičnih skupnostih civilnega prava tako v teoriji kot praksi pri nas bolj malo govora. Predvsem v praksi, ker so se le silno redko pojavljale, bolj kot neko izjemno razmerje. Bolje ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Pravica do neodvisnega sodnikaĐ

dr. Konrad Plauštajner, 15.10.1994

Sodišča

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 5-6/1994Konrad PLAUŠTAJNER doktor pravnih znanosti odvetnik v Celju Naše pravosodje oprošča vrane in obsoja golobe. JUVENAL NAMEN Po mnenju javnosti presegata konfliktnost in nepovezanost slovenske družbe pričakovani in dopustni obseg.(*1) Začudenje je toliko večje, ker so se po osamosvojitvi pričakovali...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Vsebino bodo dali pravosodnemu sistemu ljudje

Alenka Jelenc-Puklavec, 15.10.1994

Sodišča

Alenka Jelenc-Puklavec, Podjetje in delo, 5-6/1994Alenka JELENC-PUKLAVEC diplomirana pravnica Vrhovno sodišče Republike Slovenije Ko mi je voditelj javne tribune ob povabilu za sodelovanje dal možnost, da sama izberem temo, s katero bom sodelovala, sem se odločila za tisto, o kateri se pogovarjamo redko in le v ožjih strokovnih krogih. Zdi se mi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Skupno premoženje zakoncev

Jože Ilc, 15.10.1994

Zakonska zveza in družinska razmerja

Jože Ilc, Podjetje in delo, 5-6/1994Jože ILC, odvetnik v Ljubljani Po drugem odstavku 51. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 - prečiščeno besedilo) je premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, njuno skupno premoženje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Nekatere značilnosti slovenske pravosodne reforme

mag. Zvonko Fišer, 15.10.1994

Sodišča

mag. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 5-6/1994Zvonko FIŠER magister pravnih znanosti Temeljno javno tožilstvo v Novi Gorici I. Ni moj namen sistematično analizirati reformo pravosodja v Sloveniji, ki je v teku, niti strupeno kritizirati nekaterih neposrečenih izbir ali navdušeno hvaliti dobrih rešitev. Ne, gre za hoteno subjektiven pogled...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Hibridni vrednostni papirji in osnovni kapital delniške družbe

dr. Marijan Kocbek, 15.10.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 5-6/1994Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Del premoženja družbe je po izvoru tudi dolžniški kapital, ki ga družba pridobiva z obveznostnimi pravnimi posli, s posojili in podobnim, pri čemer je poudarek tudi na financiranju prek izdaje obveznic - obligacij. O...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Slovensko civilno pravo de iure condendo

dr. Marko Ilešič, 15.10.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 5-6/1994Marko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. PREDMET RAZMIŠLJANJA Vsako razpravljanje o civilnopravnih problemih naleti takoj na začetku na težavo z opredelitvijo obsega in meja tega pravnega področja. Izraz civilno pravo je plod zgodovinskega nastanka ("ius civile") in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Uvrstitev delnic v borzno kotacijo in borzne uzance

Miloš Čas, 15.10.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Miloš Čas, Podjetje in delo, 5-6/1994Miloš ČAS diplomirani pravnik Ljubljanska borza d. d. Ljubljana I. UVRŠČANJE DELNIC V BORZNO KOTACIJO Uvrščanje delnic v različne segmente kotacije na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: borza) pridobiva z razvojem trga vrednostnih papirjev v Sloveniji...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5-6

Leto objave

< Vsi
1994(45)
> Oktober(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF GH I J K L M N OP QR S Š T U V W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov