Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Hibridni vrednostni papirji in osnovni kapital delniške družbe

dr. Marijan Kocbek, 15.10.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 5-6/1994Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Del premoženja družbe je po izvoru tudi dolžniški kapital, ki ga družba pridobiva z obveznostnimi pravnimi posli, s posojili in podobnim, pri čemer je poudarek tudi na financiranju prek izdaje obveznic - obligacij. O...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Vsebino bodo dali pravosodnemu sistemu ljudje

Alenka Jelenc-Puklavec, 15.10.1994

Sodišča

Alenka Jelenc-Puklavec, Podjetje in delo, 5-6/1994Alenka JELENC-PUKLAVEC diplomirana pravnica Vrhovno sodišče Republike Slovenije Ko mi je voditelj javne tribune ob povabilu za sodelovanje dal možnost, da sama izberem temo, s katero bom sodelovala, sem se odločila za tisto, o kateri se pogovarjamo redko in le v ožjih strokovnih krogih. Zdi se mi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Položaj notarja v slovenskem pravnem sistemu

mag. Vesna Rijavec, 15.10.1994

Odvetništvo in notariat

mag. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 5-6/1994Vesna RIJAVEC magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Notariat je na slovenskih tleh obstajal od druge polovice prejšnjega stoletja, ko je bil 21. 5. 1855 sprejet avstrijski notarski red, ki je veljal tudi v slovenskih deželah tedanje Avstrije. Ta zakon je bil prenovljen ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Nekatere značilnosti slovenske pravosodne reforme

mag. Zvonko Fišer, 15.10.1994

Sodišča

mag. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 5-6/1994Zvonko FIŠER magister pravnih znanosti Temeljno javno tožilstvo v Novi Gorici I. Ni moj namen sistematično analizirati reformo pravosodja v Sloveniji, ki je v teku, niti strupeno kritizirati nekaterih neposrečenih izbir ali navdušeno hvaliti dobrih rešitev. Ne, gre za hoteno subjektiven pogled...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Pravica do neodvisnega sodnikaĐ

dr. Konrad Plauštajner, 15.10.1994

Sodišča

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 5-6/1994Konrad PLAUŠTAJNER doktor pravnih znanosti odvetnik v Celju Naše pravosodje oprošča vrane in obsoja golobe. JUVENAL NAMEN Po mnenju javnosti presegata konfliktnost in nepovezanost slovenske družbe pričakovani in dopustni obseg.(*1) Začudenje je toliko večje, ker so se po osamosvojitvi pričakovali...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Strokovno dopolnjevanje sodnika in odvetnika v procesu civilnega sojenja

mag. Jože Požun, 15.10.1994

Sodišča, Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Podjetje in delo, 5-6/1994Jože POŽUN magister pravnih znanosti Višje sodišče v Celju Vsako dejavnost urejajo specifična "tehnološka" opravila, torej osnovna pravila ravnanja, ki pripeljejo do zaželenega cilja. Tudi sojenje je strokovna pravna dejavnost, ki poteka po "specifični tehnologiji". Praksa kaže, da sojenje tem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Povzetki "Podjetje in delo" 05/1994

Avtor ni naveden, 15.10.1994

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1994Lojze Janko: PROJEKT HARMONIZACIJE PRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE S PRAVNIMI AKTI EVROPSKE UNIJE - Podjetje in delo, št. 5-6/94, str. od 469 do 474 Čeprav je bilo doslej uresničenih večina programiranih zakonskih projektov, se pri nekaterih zahtevnejših projektih pojavljajo nekatera konceptualna vpra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Skupno premoženje zakoncev

Jože Ilc, 15.10.1994

Zakonska zveza in družinska razmerja

Jože Ilc, Podjetje in delo, 5-6/1994Jože ILC, odvetnik v Ljubljani Po drugem odstavku 51. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 - prečiščeno besedilo) je premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, njuno skupno premoženje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

O skupnostih civilnega prava

dr. Bogomir Sajovic, 15.10.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 5-6/1994Bogomir SAJOVIC, doktor pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Razmerij civilnega prava ne moremo šteti za enoosebna. Take predstave so tudi na področju klasičnega stvarnega prava šolsko nepravilne in teleološko zgrešene. Razvoj civilnopravnih odnosov od svojega nastanka naprej to jasn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Osebne služnosti in realna bremena po predlogu zakona o lastnini in stvarnih pravicah (*1)

mag. Miha Juhart, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Juhart, Podjetje in delo, 5-6/1994Miha JUHART, magister pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVODNO Osebne služnosti in realna bremena so eno tistih klasičnih področij stvarnega prava, ki jih zakon o temeljnih lastninskih razmerjih ni uredil in je ureditev prepustil republiškim zakonodajam. Te možnosti za normativ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Skupna lastnina - njene oblike in način transformacije v solastnino

Janez Metelko, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

Janez Metelko, Podjetje in delo, 5-6/1994Janez METELKO, diplomirani pravnik, Višje sodišče v Kopru Skupnolastninska razmerja (termin po prof. Sajovicu - Osnove civilnega prava, stran 31), ki se nanašajo na razmerja med skupnimi lastniki, so v marsičem bolj zapletena kot razmerja med solastniki, čeprav imata obe obliki lastnine veliko sk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Solastniška razmerja v skupnostih civilnega prava

Katja Terčelj-Verovšek, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

Katja Terčelj-Verovšek, Podjetje in delo, 5-6/1994Katja TERČELJ-VEROVŠEK, diplomirana pravnica, odvetnica v Ljubljani I. UVOD 1. V minulih desetletjih je bilo o klasičnih skupnostih civilnega prava tako v teoriji kot praksi pri nas bolj malo govora. Predvsem v praksi, ker so se le silno redko pojavljale, bolj kot neko izjemno razmerje. Bolje ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Razvoj civilnega prava na področju varstva osebnostnih pravic, zlasti pred posegi tiska in drugih...

dr. Andrej Berden, 15.10.1994

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 5-6/1994... sredstev javnega obveščanja Andrej BERDEN, doktor pravnih znanosti, Inštitut za pravo, Ljubljana I. UVOD V prihodnje se bo razvoj civilnega prava nedvomno gibal in moral gibati v dveh smereh, in sicer tako v spreminjanju zakonodaje kot v spreminjanju vrednotenja posameznih pravic in ins...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Sistem kaznovalnega prava - procesnopravni vidik

mag. Zvonko Fišer, 15.10.1994

Kazenski postopek

mag. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 5-6/1994Zvonko FIŠER magister pravnih znanosti Temeljno javno tožilstvo v Novi Gorici I. Kazensko procesno pravo se v razmerju do kazenskega materialnega prava in s tem tudi v sistemu kaznovalnega prava pogosto postavlja v podrejen položaj: bilo naj bi zgolj forma, postopek, v katerem se ugotavlja tis...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Sistem kazenskega in kaznovalnega prava - izziv moderne države

dr. Alenka Šelih, 15.10.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Alenka Šelih, Podjetje in delo, 5-6/1994Alenka ŠELIH doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. SISTEM KAZNIVIH DEJANJ V ZGODOVINSKI PERSPEKTIVI 1. Najbrž ni pretirano reči, da je sistem kaznivih dejanj v modernem kazenskem pravu (ki ga lahko štejemo od izdaje Beccarijeve razprave O kaznivih dejanjih in kaznih, 1764....
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Spreminjanje in prilagajanje zakonodaje s področja delovnih razmerij v Sloveniji

dr. Mitja Novak, 15.10.1994

Delovna razmerja

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 5-6/1994Mitja NOVAK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Po bistvenih družbenih spremembah ter po prehodu iz samoupravnega urejanja delovnih razmerij (med delavci v združenem delu) je takoj nastala dilema, kako v prihodnje urejevati ta razmerja v Sloveniji. Med pravnimi teoretiki in pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Slovensko civilno pravo de iure condendo

dr. Marko Ilešič, 15.10.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 5-6/1994Marko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. PREDMET RAZMIŠLJANJA Vsako razpravljanje o civilnopravnih problemih naleti takoj na začetku na težavo z opredelitvijo obsega in meja tega pravnega področja. Izraz civilno pravo je plod zgodovinskega nastanka ("ius civile") in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Prispevek k razlagi temeljnih pravic

dr. Marijan Pavčnik, 15.10.1994

Človekove pravice, Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 5-6/1994Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. Pravo je ambivalentno, a hkrati neogibno potrebno - kot mreža pravil, ki oklepajo družbena razmerja, in kot utrjevalec svobode, ki jo je človeštvo že doseglo. Ambivalentni naravi ne morejo ubežati tudi temeljne (človekove)...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Odnosi med odvetništvom in notariatom

Jože Dernovšek, 15.10.1994

Odvetništvo in notariat

Jože Dernovšek, Podjetje in delo, 5-6/1994Jože DERNOVŠEK diplomirani pravnik odvetnik v Ljubljani Odvetništvo ima na slovenskih tleh več kot stoletno neprekinjeno tradicijo. Tudi notariat je na slovenskem ozemlju obstajal že pod habsburško monarhijo in kasneje v državi SHS oziroma Kraljevini Jugoslaviji po prvi svetovni vojni pa vse do m...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Značilnosti nastajajočega slovenskega prava o prekrških

Alojzija Strašek-Kocijan, 15.10.1994

Prekrški

Alojzija Strašek-Kocijan, Podjetje in delo, 5-6/1994Alojzija STRAŠEK - KOCIJAN diplomirana pravnica Republiški senat za prekrške v Ljubljani Ob sprejetju Zakona o prekrških v letu 1983 (Uradni list SRS št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) je prevladalo stališče, ki ga je bilo sicer zaznati že ob sprejemanj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Pridobitev lastnih delnic

Avtor ni naveden, 15.10.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

, Podjetje in delo, 5-6/1994Hilda Marija PIVKA doktorica pravnih znanosti Ekonomsko - poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Kot zakonodaje evropskih držav, zlasti držav članic EU ki so na podlagi druge tako imenovane kapitalske smernice EGS z dne 13. 12. 1976 (77/91) novelirale svoje pravo družb,(*1) vsebuje Zakon o gosp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Summaries "Podjetje in delo" 05/1994

Avtor ni naveden, 15.10.1994

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1994Lojze Janko: THE PROJECT OF HARMONIZATION OF LAW IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA WITH THE LEGAL ACTS OF THE EUROPEAN UNION - Podjetje in delo, no. 5-6/94, pp. from 469 to 474 Although most of the programmed legal projects have been realized so far, with certain more demanding projects some conceptua...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Kazniva dejanja v novem sistemu kaznovalnega prava

mag. Mitja Deisinger, 15.10.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Deisinger, Podjetje in delo, 5-6/1994Mitja DEISINGER magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD V okviru novega sistema kaznovalnega prava v Republiki Sloveniji je prišlo tudi do preoblikovanja osrednjega dela vsakega kaznovalnega prava - sistema kaznivih dejanj. Takšno preoblikovanje je razvidno predvs...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Projekt harmonizacije prava Republike Slovenije s pravnimi akti Evropske unije

Lojze Janko, 15.10.1994

Zunanje zadeve in diplomacija

Lojze Janko, Podjetje in delo, 5-6/1994Lojze JANKO diplomirani pravnik Vlada Republike Slovenije I. Ko je bila 23. decembra 1991 sprejeta nova ustava Republike Slovenije kot ustava samostojne in neodvisne države, je bil hkrati sprejet tudi ustavni zakon za njeno izvedbo. Predvidel je dveletni rok za uskladitev vseh predpisov z usta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Urejanje presežkov delovne sile ter varstvo pred zlorabami v praksi

dr. Etelka Korpič-Horvat, 15.10.1994

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 5-6/1994Etelka KORPIČ-HORVAT doktorica pravnih znanosti Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Podružnica Murska Sobota I. UVOD Problem presežnih delavcev je danes svetovni problem, tako razvitega kot nerazvitega dela. Pogojujejo ga predvsem trije pomembni dejavni...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5-6

Leto objave

< Vsi
1994(45)
> Oktober(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF GH I J K L M N OP QR S Š T U V W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov