Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Prispevek k razlagi temeljnih pravic

dr. Marijan Pavčnik, 15.10.1994

Človekove pravice, Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 5-6/1994Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. Pravo je ambivalentno, a hkrati neogibno potrebno - kot mreža pravil, ki oklepajo družbena razmerja, in kot utrjevalec svobode, ki jo je človeštvo že doseglo. Ambivalentni naravi ne morejo ubežati tudi temeljne (človekove)...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Projekt harmonizacije prava Republike Slovenije s pravnimi akti Evropske unije

Lojze Janko, 15.10.1994

Zunanje zadeve in diplomacija

Lojze Janko, Podjetje in delo, 5-6/1994Lojze JANKO diplomirani pravnik Vlada Republike Slovenije I. Ko je bila 23. decembra 1991 sprejeta nova ustava Republike Slovenije kot ustava samostojne in neodvisne države, je bil hkrati sprejet tudi ustavni zakon za njeno izvedbo. Predvidel je dveletni rok za uskladitev vseh predpisov z usta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Odprta vprašanja ustavnosodnega varstva temeljnih pravic

dr. Arne Mavčič, 15.10.1994

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Podjetje in delo, 5-6/1994Arne MAVČIČ doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije A) SPLOŠNO Tuja praksa: Varstvo temeljnih pravic in svoboščin je pomembna naloga večine ustavnih sodišč ne glede na to, ali opravljajo svojo funkcijo ustavnega sojenja v negativnem ali pozitivnem pomenu. Kadar ima ustavno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Sistem kazenskega in kaznovalnega prava - izziv moderne države

dr. Alenka Šelih, 15.10.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Alenka Šelih, Podjetje in delo, 5-6/1994Alenka ŠELIH doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. SISTEM KAZNIVIH DEJANJ V ZGODOVINSKI PERSPEKTIVI 1. Najbrž ni pretirano reči, da je sistem kaznivih dejanj v modernem kazenskem pravu (ki ga lahko štejemo od izdaje Beccarijeve razprave O kaznivih dejanjih in kaznih, 1764....
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Značilnosti nastajajočega slovenskega prava o prekrških

Alojzija Strašek-Kocijan, 15.10.1994

Prekrški

Alojzija Strašek-Kocijan, Podjetje in delo, 5-6/1994Alojzija STRAŠEK - KOCIJAN diplomirana pravnica Republiški senat za prekrške v Ljubljani Ob sprejetju Zakona o prekrških v letu 1983 (Uradni list SRS št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) je prevladalo stališče, ki ga je bilo sicer zaznati že ob sprejemanj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Sistem kaznovalnega prava - procesnopravni vidik

mag. Zvonko Fišer, 15.10.1994

Kazenski postopek

mag. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 5-6/1994Zvonko FIŠER magister pravnih znanosti Temeljno javno tožilstvo v Novi Gorici I. Kazensko procesno pravo se v razmerju do kazenskega materialnega prava in s tem tudi v sistemu kaznovalnega prava pogosto postavlja v podrejen položaj: bilo naj bi zgolj forma, postopek, v katerem se ugotavlja tis...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Strokovno dopolnjevanje sodnika in odvetnika v procesu civilnega sojenja

mag. Jože Požun, 15.10.1994

Sodišča, Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Podjetje in delo, 5-6/1994Jože POŽUN magister pravnih znanosti Višje sodišče v Celju Vsako dejavnost urejajo specifična "tehnološka" opravila, torej osnovna pravila ravnanja, ki pripeljejo do zaželenega cilja. Tudi sojenje je strokovna pravna dejavnost, ki poteka po "specifični tehnologiji". Praksa kaže, da sojenje tem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Spreminjanje in prilagajanje zakonodaje s področja delovnih razmerij v Sloveniji

dr. Mitja Novak, 15.10.1994

Delovna razmerja

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 5-6/1994Mitja NOVAK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Po bistvenih družbenih spremembah ter po prehodu iz samoupravnega urejanja delovnih razmerij (med delavci v združenem delu) je takoj nastala dilema, kako v prihodnje urejevati ta razmerja v Sloveniji. Med pravnimi teoretiki in pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Slovensko civilno pravo de iure condendo

dr. Marko Ilešič, 15.10.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 5-6/1994Marko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. PREDMET RAZMIŠLJANJA Vsako razpravljanje o civilnopravnih problemih naleti takoj na začetku na težavo z opredelitvijo obsega in meja tega pravnega področja. Izraz civilno pravo je plod zgodovinskega nastanka ("ius civile") in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Kazniva dejanja v novem sistemu kaznovalnega prava

mag. Mitja Deisinger, 15.10.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Deisinger, Podjetje in delo, 5-6/1994Mitja DEISINGER magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD V okviru novega sistema kaznovalnega prava v Republiki Sloveniji je prišlo tudi do preoblikovanja osrednjega dela vsakega kaznovalnega prava - sistema kaznivih dejanj. Takšno preoblikovanje je razvidno predvs...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Summaries "Podjetje in delo" 05/1994

Avtor ni naveden, 15.10.1994

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1994Lojze Janko: THE PROJECT OF HARMONIZATION OF LAW IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA WITH THE LEGAL ACTS OF THE EUROPEAN UNION - Podjetje in delo, no. 5-6/94, pp. from 469 to 474 Although most of the programmed legal projects have been realized so far, with certain more demanding projects some conceptua...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Glasovalna pravica in način uresničevanja glasovalnih pravic iz delnic

mag. Borut Bratina, 15.10.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Borut Bratina, Podjetje in delo, 5-6/1994Borut BRATINA magister pravnih znanosti Ekonomsko - poslovna fakulteta Maribor 1. UVOD S ponovno uvedbo delniških družb konec leta 1988 se v naš pravni in ekonomski sistem vrača delnica, ki bo zaradi lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom postala zelo pogost vrednostni papi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

O pravni naravi osebnostnih pravic

dr. Bogomir Sajovic, 15.10.1994

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 5-6/1994Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Razpravljati o človekovih ali osebnostnih pravicah s pojmovnega oziroma fenomenalnega stališča oblik ali različnih modalitet je gotovo za zdaj še dokaj nesistemsko in tudi nedogmatično poskušanje, še posebej, če izhajamo iz t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Nekateri civilnopravni vidiki varstva pred posegi v človekovo zasebnost

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 15.10.1994

Človekove pravice, Obligacije

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 5-6/1994Ada POLAJNAR-PAVČNIK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ob izpolnjevanju najrazličnejših obrazcev vedno pogosteje srečujemo rubriko EMŠO. V javnosti od časa do časa vznikne afera, povezana s prisluškovanjem, prestrezanjem pisemskih pošiljk ali z nadzorovanjem posam...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Uvrstitev delnic v borzno kotacijo in borzne uzance

Miloš Čas, 15.10.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Miloš Čas, Podjetje in delo, 5-6/1994Miloš ČAS diplomirani pravnik Ljubljanska borza d. d. Ljubljana I. UVRŠČANJE DELNIC V BORZNO KOTACIJO Uvrščanje delnic v različne segmente kotacije na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: borza) pridobiva z razvojem trga vrednostnih papirjev v Sloveniji...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Urejanje presežkov delovne sile ter varstvo pred zlorabami v praksi

dr. Etelka Korpič-Horvat, 15.10.1994

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 5-6/1994Etelka KORPIČ-HORVAT doktorica pravnih znanosti Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Podružnica Murska Sobota I. UVOD Problem presežnih delavcev je danes svetovni problem, tako razvitega kot nerazvitega dela. Pogojujejo ga predvsem trije pomembni dejavni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Odnosi med odvetništvom in notariatom

Jože Dernovšek, 15.10.1994

Odvetništvo in notariat

Jože Dernovšek, Podjetje in delo, 5-6/1994Jože DERNOVŠEK diplomirani pravnik odvetnik v Ljubljani Odvetništvo ima na slovenskih tleh več kot stoletno neprekinjeno tradicijo. Tudi notariat je na slovenskem ozemlju obstajal že pod habsburško monarhijo in kasneje v državi SHS oziroma Kraljevini Jugoslaviji po prvi svetovni vojni pa vse do m...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Uporaba računalniške tehnologije pri trgovanju z vrednostnimi papirji ter ugotavljanju in...

Peter Premk, 15.10.1994

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Peter Premk, Podjetje in delo, 5-6/1994... poravnavanju obveznosti, nastalih pri poslih z vrednostnimi papirji Peter PREMK diplomirani pravnik Ministrstvo za finance l. UVOD V svetu se trend vpeljevanja računalniške tehnologije na trg vrednostnih papirjev vedno bolj povečuje, še posebej na razvijajočih se trgih. To velja tudi za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Varstvo zasebnosti v civilnih sodnih postopkih

dr. Dragica Wedam-Lukić, 15.10.1994

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 5-6/1994Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Pravica do sodnega varstva je ena temeljnih ustavnih pravic. Opredeljena je v 23. členu Ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah, dolžnostih in obtožbah proti njemu b...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Tisk in (kazenskopravno) varstvo časti

dr. Alenka Šelih, 15.10.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Javno obveščanje

dr. Alenka Šelih, Podjetje in delo, 5-6/1994Alenka ŠELIH doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Uvodno pojasnilo: namen tega prispevka je samo prikazati nekatere izbrane probleme, ki se kažejo v zvezi z obravnavano temo tako v svetu kot pri nas. I. SVOBODA TISKA V DEMOKRATIČNI DRUŽBI 1. Ob vsej poplavi besed o svobod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Povzetki "Podjetje in delo" 05/1994

Avtor ni naveden, 15.10.1994

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1994Lojze Janko: PROJEKT HARMONIZACIJE PRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE S PRAVNIMI AKTI EVROPSKE UNIJE - Podjetje in delo, št. 5-6/94, str. od 469 do 474 Čeprav je bilo doslej uresničenih večina programiranih zakonskih projektov, se pri nekaterih zahtevnejših projektih pojavljajo nekatera konceptualna vpra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Razvoj prava industrijske lastnine

dr. Krešo Puharič, 15.10.1994

Intelektualna lastnina

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 5-6/1994Krešo PUHARIČ, doktor pravnih znanosti, Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Na razvojnost prava industrijske lastnine v državah zunaj naših meja in tudi v Sloveniji v grobem vplivajo predvsem: - svetovni trg in raven odzivnosti zadevnega nacionalnega gospodarstva na spremembe v svetovni t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Razvoj civilnega prava na področju varstva osebnostnih pravic, zlasti pred posegi tiska in drugih...

dr. Andrej Berden, 15.10.1994

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 5-6/1994... sredstev javnega obveščanja Andrej BERDEN, doktor pravnih znanosti, Inštitut za pravo, Ljubljana I. UVOD V prihodnje se bo razvoj civilnega prava nedvomno gibal in moral gibati v dveh smereh, in sicer tako v spreminjanju zakonodaje kot v spreminjanju vrednotenja posameznih pravic in ins...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Skupna lastnina - njene oblike in način transformacije v solastnino

Janez Metelko, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

Janez Metelko, Podjetje in delo, 5-6/1994Janez METELKO, diplomirani pravnik, Višje sodišče v Kopru Skupnolastninska razmerja (termin po prof. Sajovicu - Osnove civilnega prava, stran 31), ki se nanašajo na razmerja med skupnimi lastniki, so v marsičem bolj zapletena kot razmerja med solastniki, čeprav imata obe obliki lastnine veliko sk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Upravnopravni vidiki javnega dobra

Gregor Virant, 15.10.1994

Uprava, Lastnina in druge stvarne pravice

Gregor Virant, Podjetje in delo, 5-6/1994Grega VIRANT, diplomirani pravnik, Višja upravna šola v Ljubljani 1. UVOD Pojem javno dobro je ena izmed implikacij delitve na javno in zasebno v pravu. Ločnica med tema sferama je vse manj ostro zarisana. Tehnični, gospodarski, informacijski ... napredek vodijo k podružbljanju človekovega živ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5-6

Leto objave

< Vsi
1994(45)
> Oktober(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF GH I J K L M N OP QR S Š T U V W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov