Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Še o ločitveni pravici v stečajnem postopku(*)

Saša Prelič, 15.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 7/1995VPRAŠANJE: 1. Kakšen je pravni položaj ločitvenih upnikov v stečajnem postopku in kako obravnavati njihovo pravico do prednostnega poplačila v razmerju do stroškov stečajnega postopka, v njihovem okviru pa zneskov za privilegirane terjatve delavcev (drugi odstavek 160. člena ZPPSL)? 2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Povzetki "Podjetje in delo" 07/1995

Avtor ni naveden, 15.12.1995

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1995Mirko Ilešič: ENAKOPRAVNOST, PRAVIČNOST IN POGODBENA RAZMERJA (nekaj razmišljanj na rob starim in novim, domačim in tujim obligacijskim predpisom) - Podjetje in delo, št. 7/95, strani od 925 do 942 Prispevek se ukvarja z vprašanjem, kako daleč v področje pogodbene avtonomije strank naj seže "jav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Harmonizacija davčnega prava nekaterih držav Vzhodne Evrope in Slovenije s pravom evropske...

mag. Bojan Škof, 15.12.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Bojan Škof, Podjetje in delo, 7/1995... integracije Bojan ŠKOF, magister pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V tem prispevku nameravamo prikazati položaj in perspektive davčnega prava nekaterih držav Vzhodne Evrope in Slovenije. Prispevek razlaga, kako se je razvijala struktura davčne politike ob reformah...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Kolektivni delovni spori

dr. Janez Novak, 15.12.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 7/1995Janez NOVAK, doktor pravnih znanosti, Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD S spremembo pravnega sistema, katerega bistvo so na delovnopravnem področju predvsem dvostransko pogodbeno delovno razmerje, vpliv socialnih partnerjev na urejanje teh razmerij, nastajanje novega kolektivnega delovn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Iz odločb senatov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

dr. Janez Šinkovec, 15.12.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 7/19951) Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v gospodarskem sporu s sodbo in sklepom zavzelo stališče o obsegu upravičenj Družbenega pravobranilca Republike Slovenije v postopkih zaradi preprečevanja oškodovanja družbene lastnine. Stališče je razvidno iz povzetka obrazložitve: "Delavski svet pravneg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Varstvo lastninske pravice v mejnem sporu(*)

Gorazd Kobler, 15.12.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

Gorazd Kobler, Podjetje in delo, 7/1995Gorazd KOBLER magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Pri sporu za mejo oziroma postopku za ureditev meje se porajajo številna vprašanja. Glede na začrtani okvir okrogle mize se v prispevku ukvarjam z varstvom lastninskih položajev lastnikov nepremičnin v mejnem s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Razlaga delovnopravnih predpisov

dr. Milan Fabjančič, 15.12.1995

Delovna razmerja

dr. Milan Fabjančič, Podjetje in delo, 7/1995Milan FABJANČIČ doktor znanosti Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani UVOD Nepopolne in ne dovolj jasno zapisane pravne norme terjajo razlago. S tem se srečujejo sodišča oziroma sodniki, tudi delovnih in socialnih sodišč. Sporne zadeve je namreč treba rešiti. Sodišče mora soditi. Mora ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Poročilo z Dnevov slovenskih pravnikov '95

dr. Marko Ilešič, 15.12.1995

Ostalo

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 7/1995V dneh od 19. do 21. oktobra 1995 so bili v Portorožu tradicionalni dnevi slovenskih pravnikov, ki se jih je udeležilo doslej rekordno število udeležencev - okrog 750. Predstavljenih je bilo 8 uvodnih referatov in 51 referatov ter koreferatov v posameznih sekcijah, na javni tribuni in okrogli miz...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Še enkrat o molku organa

mag. Aleksej Cvetko, 15.12.1995

Upravni postopek in upravne takse

mag. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 7/1995Aleksej CVETKO magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Čeprav ni pogosto, da bi osebna razmišljanja o pravnih vprašanjih sprožila širšo strokovno problematiko, menim, da je problem molka organa pri reševanju delovnih sporov, ki ga je načel dr. Milan Fabjančič,(*1)...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Ekskluzivna distribucijska pogodba po pravu Evropske unije

dr. Marjana Coronna, 15.12.1995

Obligacije, Trgovina

dr. Marjana Coronna, Podjetje in delo, 7/1995Dr. Marjana CORONNA senior lecturer School of Law, Kingston University, Kingston upon Thames, Anglija SPLOŠNO Slovenska vlada je junija letos parafirala sporazum o pridruženem članstvu v Evropsko unijo z namenom, da bo ob ponovnem sprejemanju članic okoli leta 2000 postala polnopravna članica....
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Pogled študentov prava na pravo, pravni poklic in študij prava(*)

Breda Kovačič, 15.12.1995

Višje in visoko šolstvo

Breda Kovačič, Podjetje in delo, 7/1995Vanja VERDEL, Breda KOVAČIČ študentki Pravna fakulteta v Mariboru Nekateri študenti mariborske pravne fakultete že kar nekaj časa ugotavljamo, da študenti vse premalo razmišljajo o pomenu prava in vlogi pravnikov v družbi. Jasno je, da se med študijem osredotočamo predvsem na čim boljšo strokovno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Veljavnost kolektivnih pogodb v gospodarstvu(*)

Metka Penko-Natlačen, 15.12.1995

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Podjetje in delo, 7/1995Metka PENKO-NATLAČEN diplomirana pravnica Gospodarska zbornica Slovenije UVOD V tem prispevku želim na kratko opozoriti na nekatere probleme ob uporabi kolektivnih pogodb v praksi, ki izvirajo iz nepozorno oblikovanih določb o stvarni in osebni veljavnosti, na vprašanje dopustnosti ustvarjanja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Uvodna beseda pravosodne ministrice na Dnevih slovenskih pravnikov '95

Meta Zupančič, 15.12.1995

Sodišča

Meta Zupančič, Podjetje in delo, 7/1995Spoštovani gospe in gospodje! V posebno čast in zadovoljstvo mi je, da ste me povabili k uvodni besedi prav v času, ko se srečujemo z veliko spremembami na vseh področjih našega življenja, posebej še v gospodarstvu in pravosodju. V zadnjem času, ko človek prebira časopise, posluša radio in tel...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Sklic in odločanje na skupščini delniške družbe(*1)

Katja Terčelj-Verovšek, 15.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Katja Terčelj-Verovšek, Podjetje in delo, 7/1995Katja TERČELJ VEROVŠEK diplomirana pravnica notarka v Ljubljani 1. UVOD Najpomembnejše glede organizacije delniške družbe, njenega ekonomskega razvoja in pravne usode se dogaja na njeni skupščini. V tem organu delničarji družbe neposredno uresničujejo svoje upravljalske pravice kot nosilci kap...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Uporaba zakona o podjetjih po uveljavitvi zakona o gospodarskih družbah(*)

Saša Prelič, 15.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 7/1995VPRAŠANJE: Ali se za delniško družbo v družbeni lastnini še uporablja zakon o podjetjih, upoštevaje dikcijo drugega odstavka 578. člena ZGD? ODGOVOR: 1. Prvi odstavek 578. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94 - v nadaljevanju ZGD) je določil, da se ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Summaries "Podjetje in delo" 07/1995

Avtor ni naveden, 15.12.1995

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1995Mirko Ilešič: EQUALITY, JUSTICE AND CONTRACTUAL RELATIONS (some reflections on old and new, domestic and foreign regulations of obligations) Podjetje in delo, No. 7/95, p.p. from 925 to 942 The article discusses the question of how far into the sphere of the autonomy of contractual parties "th...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Enakopravnost, pravičnost in pogodbena razmerja(*)

dr. Mirko Ilešič, 15.12.1995

Obligacije

dr. Mirko Ilešič, Podjetje in delo, 7/1995Mirko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD 1.1. Opredelitev problema Pogodbene stranke iz različnih razlogov včasih sklenejo pogodbe, katerih vsebina je za eno od strank videti nepravična ali nerazumna. Ko nastane iz takšne pogodbe spor, se sodišče znajde pred ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Postopek statusnega preoblikovanja dokapitalizacije družb v sistemu dejanskega koncerna na...

dr. Marijan Kocbek, 15.12.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 7/1995... podlagi konverzije terjatev zaposlenih(*) 1. Možnosti statusnega preoblikovanja podjetij v dejanskem koncernu na podlagi dokapitalizacije družb hčera s konverzijo terjatev zaposlenih V sistemu dejanskega koncerna, kjer je podjetje Koncern d. o. o. kapitalska družba v družbeni lastnini s 10...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 7

Leto objave

< Vsi
1995(18)
> December(18)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐEF GHI JK LMN OP QRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov