Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 19 (od skupaj 19)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Statusno preoblikovanje družb z davčnega vidika po vstopu Slovenije v Evropsko unijo

mag. Ksandi Javornik, 13.2.2004

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Ksandi Javornik, Podjetje in delo, 1/20041. UVODNE MISLI Pri tako imenovanem materialnem ali prenosnem statusnem preoblikovanju,(*1) za katero je značilno, da je preoblikovanje povezano s prenosom celotnega premoženja ali določenega dela premoženja družbe, ki se statusno preoblikuje(*2) (prenosne oziroma prevzete družbe) na drugo družbo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE PO DRUŽBI in stato nascendi*

dr. Saša Prelič, 13.2.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 1/2004DEJANSKO STANJE IN VPRAŠANJE Upravičenci do notranjega odkupa v družbi X, d. d., so ustanovili družbo pooblaščenko. Sprejeli so družbeno pogodbo, imenovali potrebne organe in na predpisan način vplačali vložke v osnovni kapital tako, da so na družbo pooblaščenko prenesli njim pripadajoče delnice ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Temeljne ekonomske kategorije, pomembne za razumevanje institutov korporacijskega prava

dr. Nina Plavšak, 13.2.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 1/20040. IZHODIŠČA 0.1. ZAKAJ MORAJO DOBRI PRAVNIKI RAZUMETI TEMELJNE EKONOMSKE KATEGORIJE? Conditio sine qua non za pravilno razumevanje institutov korporacijskega prava, s tem pa tudi za pravilno (vsebinsko, "nemehansko") uporabo določb ZGD je poznavanje (razumevanje) nekaterih osnovnih ekonomskih (r...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

NEKATERE PRAVNE POSLEDICE RAZVELJAVITVE SKUPŠČINSKEGA SKLEPA (*1)

dr. Saša Prelič, 13.2.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 1/2004DEJANSKO STANJE IN VPRAŠANJE Skupščina delniške družbe je sprejela naslednji sklep: "Skupščina delniške družbe na predlog uprave in nadzornega sveta pooblašča upravo, da izvede nakup lastnih delnic. Nakup se izvede tako, da se od vsakega posameznega delničarja, odkupi največ … delnic po fiksni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Anticipiran globalni odstop terjatev v zavarovanje

dr. Renato Vrenčur, 13.2.2004

Obligacije, Civilni sodni postopki

dr. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 1/20041. SPLOŠNO O ODSTOPU TERJATVE V ZAVAROVANJE Odstop terjatve v zavarovanje se je v posameznih pravnih ureditvah, še prej pa v poslovni praksi, razvil kot reakcija na neprimernost ureditve zastavne pravice na premoženjskih pravicah. Pri zastavni pravici na premoženjskih pravicah ne pride do njihove...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Prisilni umik delnic

Brigita Kraljič, 13.2.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Brigita Kraljič, Podjetje in delo, 1/20041. UVOD 1. Pojem Prisilni umik delnic ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) v odseku "Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic". Gre torej za način oziroma za vrsto postopka zmanjšanja osnovnega kapitala. V teoriji so poznane tri vrste postopkov, in sicer redno zmanjšanje osnovnega kap...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

RAZLAGA 64. ČLENA ZDoh(*1)

dr. Saša Prelič, 13.2.2004

Davki občanov in dohodnina

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 1/2004DEJANSKO STANJE Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP) je v 5. členu določil izjeme od obvezne javne ponudbe vrednostnih papirjev, med katere je uvrščal (enako kot danes veljavni ZTVP-1) tudi tako imenovani "private placement".
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

LASTNE DELNICE IN OBLIKOVANJE REZERV ZA LASTNE DELNICE, PRIDOBLJENE PREK DRUŽBE HČERE (*1)

dr. Marijan Kocbek, 13.2.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2004VPRAŠANJE Podjetnik, d. d., je imel na dan 31. decembra 2002 v lasti … delnic (7-odstotni delež) ABC, d. d., ABC, d. d., je imela dne 31. decembra 2002 v lasti ... delnic (44-odstotni delež) Podjetnika, d. d. Dne ... 2003 je kupila še ... delnic (8-odstotni delež) Podjetnika, d. d., in tako prid...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Mednarodna in nacionalna združenja delodajalcev

mag. Slavi Pirš, 13.2.2004

Delovna razmerja, Sindikati

mag. Slavi Pirš, Podjetje in delo, 1/20041. KONVENCIJE IN PRIPOROČILA MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA(*1) IN EVROPSKA SOCIALNA LISTINA V uvodu so obravnavane konvencije(*2) in priporočila(*3) Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju: MOD)(*4) ter pravice, opredeljene v Evropski socialni listini, ki se nanašajo na institucionalno organi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

JAVNA NAROČILA – NAKUP ZDRAVIL JE JAVNO NAROČILO(*1)

dr. Vesna Kranjc, 13.2.2004

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/2004VPRAŠANJE Naročnik pojasnjuje, da izbira dobavitelje zdravil po pravilih zakona o javnih naročilih. Ker je Ministrstvo za finance posredovalo Lekarniški zbornici Slovenije mnenje, da bolnišnične lekarne niso zavezane zdravil nabavljati po pravilih o javnem naročanju, naročnik sprašuje, ali mora j...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Pravna razmerja med zunajzakonskima partnerjema – v ZZZDR in zunaj njega

mag. Suzana Kraljić, 13.2.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Suzana Kraljić, Podjetje in delo, 1/20041. UVOD V Sloveniji je v zadnjih letih opaziti naglo rast števila zunajzakonskih skupnosti v primerjavi z zakonsko zvezo, katerih število upada. Ker pa gre način današnjega življenja v smeri alternativnih življenjskih skupnosti nasproti tradicionalni zakonski zvezi, so države zagotovile pravno va...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Povzetki »Podjetje in delo« 01/2004

Avtor ni naveden, 13.2.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/2004Nina Plavšak: TEMELJNE EKONOMSKE KATEGORIJE, POMEMBNE ZA RAZUMEVANJE INSTITUTOV KORPORACIJSKEGA PRAVA - Podjetje in delo, št. 1/2004, strani od 5 do 44 Avtorica v prispevku razloži temeljne ekonomske kategorije, ki so pomembne za pravilno razumevanje in uporabo določb ZGD, in sicer zlasti tist...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Predlog direktive o čezmejnih združitvah – deseta direktiva EU s področja prava družb (*1)

dr. Marijan Kocbek, 13.2.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2004DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON CROSS-BORDER MERGERS OF COMPANIES WITH SHARE CAPITAL Komisija ES je pripravila nov predlog desete direktive o čezmejnih združitvah. Prizadevanja za sprejetje te direktive so stara že skoraj dvajset let, saj je prvi predlog desete direktiv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Proposal for a Directive of the european parliament and of the council on cross-border mergers of companies with share capital

Avtor ni naveden, 13.2.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 1/2004COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 18/11/2003 COM(2003) 703 2003/0277(COD) THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 44(1) thereof, Having regard to the proposal from the ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Societas Cooperativa Europaea (SCE) – Evropska zadruga

dr. Franci Avsec, 13.2.2004

Zadruge

dr. Franci Avsec, Podjetje in delo, 1/20041. UVOD Oktobra 2001 sta bili sprejeti, novembra istega leta pa objavljeni Uredba Sveta (ES) 2157/2001 o statutu Evropske delniške družbe in spremljajoča Direktiva Sveta 2001/86/ES o dopolnitvi statuta Evropske delniške družbe glede sodelovanja delavcev.(*1) Uredba in direktiva uporabljata za to ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Coasov teorem, učinkovitost in imisije

Katarina Zajc, 13.2.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

Katarina Zajc, Podjetje in delo, 1/2004I. UVOD "It is always possible to modify by transaction on the market the initial legal determination of rights. And, of course, if such market transactions are costless, such a rearrangement of rights will always take place, if it would lead to an increase in the value of production (Coase, 1960...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Summaries »Podjetje in delo« 01/2004

Avtor ni naveden, 13.2.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/2004Nina Plavšak: FUNDAMENTAL ECONOMIC CATEGORIES ESSENTIAL FOR UNDERSTANDING THE INSTITUTES OF CORPORATION LAW - Podjetje in delo, No. 1/2004, pp. 5 to 44 The authoress explains the fundamental economic categories important for a correct understanding and application of the rules of Law of Corpor...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Načelo vzajemnega priznavanja in prost pretok blaga

Dušan Stojanović, 13.2.2004

Varstvo konkurence, cene, Vinogradništvo, žgane pijače

Dušan Stojanović, Podjetje in delo, 1/20041. UVOD "…Ni torej nobenega razloga, zakaj alkoholne pijače, ki so bile zakonito proizvedene in prodajane v eni državi članici, ne bi smele biti predstavljene v katerikoli drugi državi članici..."(*1) V navedenem izseku iz sodbe Sodišča Evropskih skupnosti, v praksi znane kot primer Cassis de ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Vsebina »Podjetje in delo« 01/2004

Avtor ni naveden, 13.2.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/2004_____________________________________________ ___________________________________ VSEBINA __________________________________________________ ______________________________ ČLANKI __________________________________________________ ______________________________ Nina Plavšak: TEMELJNE EKONOMSKE KATEGO...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 1

Leto objave

< Vsi
2004(19)
> Februar(19)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČDĐEFGHIJ K LMNOP QRS ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov