Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Nova ureditev pogodbenih sankcij v nemškem pravu

mag. Barbara Rajgelj, 4.2.2003

Obligacije

mag. Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 1/20031. UVOD Nemško obligacijsko pravo, ki je pretežno urejeno s Civilnim zakonikom (Bürgerliches Gesetzbuch, v nadaljevanju BGB) iz leta 1896, je doživelo obsežno novelizacijo z Zakonom o posodobitvi obligacijskega prava (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts), ki je bil sprejet 26. novembra 200...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Povzetki "Podjetje in delo" 01/2003

Avtor ni naveden, 4.2.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/2003Paul Oberhammer, Tanja Domej: MEDNARODNO STEČAJNO PRAVO EVROP-SKEGA NOTRANJEGA TRGA - Podjetje in delo, št. 1/2003, strani od 5 do 20 Članek obravnava novo Evropsko uredbo o stečajnih postopkih, ki je začela veljati 31. maja 2002. Predstavlja glavne značilnosti in načela uredbe s posebnim poudar...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Odgovornost prodajalca za pravne napake blaga po Dunajski konvenciji o mednarodni prodaji blaga

mag. Martina Repas, 4.2.2003

Obligacije

mag. Martina Repas, Podjetje in delo, 1/20031. UVOD Namen tega prispevka je analiza sodnega primera, ki zadeva kršitev pravic inte-lektualne lastnine, ki izvirajo iz prodajne pogodbe. V obravnavanem sporu izstopa vprašanje odgovornosti prodajalca za pravne napake blaga kot posledica kršitve pravic intelektualne lastnine tretje osebe. Spor ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Novo v pravni literaturi

Avtor ni naveden, 4.2.2003

Kultura in umetnost

, Podjetje in delo, 1/2003ZBIRKA ODLOČB GOSPODARSKEGA ODDELKA VRHOVNEGA SODIŠČA RS 2000-2001 Redakcijski odbor: Janez Šlibar, Alenka Jelenc Puklavec, Nevenka Rihar GV Založba Leta 2000 je bilo na gospodarskem oddelku Vrhovnega sodišča RS rešenih 246 zadev, leta 2001 pa 193 zadev. Med skupno 439 odločbami so sodniki gospod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Izključitev prednostne pravice do vpisa novih delnic pri rednem povečanju osnovnega kapitala -

dr. Marijan Kocbek, 4.2.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2003SKLEP o začasni odredbi(*2) Okrožno sodišče je v gospodarskem sporu tožeče stranke K, d. d., proti toženi stranki T, d. d., zaradi razveljavitve sklepa skupščine (pcto. 3.000.000,00 tolarjev) v zvezi s predlogom tožeče stranke z dne 28. decembra 2001 za izdajo začasne odredbe dne 14. januarja 200...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Ureditev obvezne ponudbe v novem nemškem zakonu o prevzemih

Martin Mlakar, 4.2.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Martin Mlakar, Podjetje in delo, 1/20031. UVOD S 1. januarjem 2002 je v Nemčiji začel veljati Zakon o prevzemih - Gesetz zur Regelung von öffentlichen Angeboten zum Erwerb von Wertpapieren und von Unternehmensübernahmen ali kratko Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz - WpÜG. Zakon je rezultat večletnih prizadevanj zvezne vlade, da b...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi po novem zakonu o delovnih razmerjih

Lilijana Friedl, 4.2.2003

Delovna razmerja

Lilijana Friedl, Podjetje in delo, 1/20031. POGODBA O ZAPOSLITVI PO NOVEM ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH Ker postaja zaposlovanje po svetu čedalje pomembnejša sestavina razvoja vsake države, pravni redi držav določajo pravila za posamezne oblike dela, ki veljajo tako za delodajalca kot za delavca. Med najpomembnejšimi je organiziran delovn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami po novi ureditvi

dr. Drago Mežnar, 4.2.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 1/2003UVOD Kadar poslovodne osebe sklepajo pogodbo o zaposlitvi, se lahko v pogodbi o zaposlitvi drugače uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, delovnim časom, zagotavljanjem odmorov in počitkov, plačilom za de...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Vsebina "Podjetje in delo" 01/2003

Avtor ni naveden, 4.2.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/2003-------------------------------------------------- ------------------------------ VSEBINA -------------------------------------------------- ------------------------------ ČLANKI -------------------------------------------------- ------------------------------ Paul Oberhammer, Tanja Domej: MEDN...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

PRAVNA NARAVA RTV NAROČNINE (PRISPEVKA)(*1)

mag. Aleš Kobal, 4.2.2003

Javno obveščanje

mag. Aleš Kobal, Podjetje in delo, 1/2003VPRAŠANJE Kakšna je pravna narava RTV naročnine oziroma RTV prispevka, kot se imenuje danes? Pravna narava je odločilnega pomena za presojo pravilnosti odločitve prvostopenjskega in drugostopenjskega davčnega urada. ODGOVOR Kronološki prikaz razvoja obravnavane problematike in s tem povezan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

REVIDIRANJE LETNIH POROČIL SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV(*1)

dr. Marijan Kocbek, 4.2.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2003VPRAŠANJE Ali morajo biti po določilih ZGD letna poročila velikih in srednjih podjetnikov revidirana ali ne? ODGOVOR Menimo, da iz določb ZGD ne izhaja, da morajo biti tudi letna poročila samostojnih podjetnikov revidirana, ne glede na to, ali gre za letna poročila velikih in srednje veliki...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Mednarodno stečajno pravo evropskega notranjega trga(*1)

Oberhammer Paul, Domej Tanja, 4.2.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Tanja Domej, Podjetje in delo, 1/20031. IZHODIŠČNO STANJE Amsterdamska pogodba je na področju procesnega prava precej pospešila evropsko integracijo.(*2) Tudi težišče mednarodnega stečajnega prava se z ravni zakonodaje posameznih držav in bilateralnih pogodb prenaša na skupnostno pravo: 31. maja 2002 je začela veljati uredba Sveta (...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Nakup delnic v nasprotju z ZPre (prekoračitev 25-odstotnega praga) ne pomeni ničnosti pogodbe, prav

Jožica Vindiš, 4.2.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jožica Vindiš, Podjetje in delo, 1/2003Odločitev Vrhovnega sodišča v zadevi "začasne odredbe prodaje delnic Uniona" Pivovarni Laško V sporu, v tako imenovani "pivovarski vojni" Interbrew - Laško, pri odločanju o začasni odredbi o prepovedi razpolaganja z delnicami, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije opredelilo dve pomembni pravni ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Prepoved diskriminacije v delovnih razmerjih

dr. Aleksej Cvetko, 4.2.2003

Človekove pravice, Delovna razmerja

dr. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 1/20031. SPLOŠNO Prepoved diskriminacije v zvezi z zaposlovanjem proučujejo številni mednarodni organi in je zapoved številnih mednarodnih pravnih virov, tako tistih, ki jih je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, Evropske konvencije o človekovih pravicah, Evropske socialne listine, kot tudi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Summaries "Podjetje in delo" 01/2003

Avtor ni naveden, 4.2.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/2003Paul Oberhammer, Tanja Domej: INTERNATIONAL BANKRUPTCY LAW OF THE EUROPEAN INTERNAL MARKET - Podjetje in delo, No. 1/2003, pp. 5 to 20 The article deals with the new European regulation on insolvency (bankruptcy) proceedings, which came into force on May 31, 2002. It discusses the main features ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

POSAMEZNA KORPORACIJSKOPRAVNA VPRAŠANJA PRAVNEGA STATUSA NADZORNEGA SVETA IN POSLOVNE SKRIVNOSTI(*1)

mag. Saša Prelič, 4.2.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Podjetje in delo, 1/20031. DEJANSKO STANJE 1. Družba X je javna delniška družba z nekaj več kot 700 delničarji. Večinski delničarji so osebe A, B in C, glavne dejavnosti družbe so pekarstvo, mlinarstvo in slaščičarstvo. Družba z delnicami trguje na prostem trgu. Družba ima po statutu šestčlanski nadzorni svet ŠNS], v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Maksimalna hipoteka

mag. Tomaž Keresteš, 4.2.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 1/20031. POJEM Hipoteka z vpisanim najvišjim zneskom je varianta hipoteke kot knjižne zastavne pravice, za katero je značilno, da se v zemljiško knjigo vpisuje s točno določenim najvišjim zneskom, ki pomeni zgornjo mejo, do katere hipoteka še daje realno jamstvo. Ker je stvarno zavarovanje tako omejeno...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 1

Leto objave

< Vsi
2003(17)
> Februar(17)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČD ĐEF GHIJK LM NO P QR SŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov