Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 64)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Spremembe Ustave RS: Nujne in potrebne spremembe ustave

dr. Franc Grad, 2.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/2001Franc Grad doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD Ustava je pravni in politični dokument, ki ima za vsako državo poseben pomen, saj ni samo temelj in vrh njenega pravnega reda ter usmerjevalec njenega političnega življenja, temveč je tudi odsev stopnje njenega civilizacij...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

ZGD in sodišča: Sodni postopki pri združitvah in delitvah gospodarskih družb

mag. Saša Prelič, 2.10.2001

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Podjetje in delo, 6-7/2001Saša Prelič magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Gospodarska družba (nosilec podjema) je stičišče različnih in heterogenih interesov. V njej se med sabo individualni interesi članov njenega personalnega substrata oziroma imetnikov deležev (družbenikov, delničarjev ozir...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

ZGD in sodišča: Nova ureditev nepravdnih postopkov v Zakonu o gospodarskih družbah

dr. Nina Plavšak, 2.10.2001

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2001Nina Plavšak doktorica pravnih znanosti Klirinško depotna družba 1. UVOD Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 - 45/01 - v nadaljevanju ZGD) ureja dva osnovna sklopa pravnih razmerij: 1. razmerja med družbeniki oziroma delničarji določene gospodarske družbe in 2. razmer...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Spremembe Ustave RS: Oblikovanje vlade

dr. Bojan Bugarič, 2.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Bojan Bugarič, Podjetje in delo, 6-7/2001Bojan Bugarič doktor pravnih znanosti Ministrstvo za notranje zadeve RS Predlagane spremembe ustave, ki se nanašajo na oblikovanje vlade, predvidevajo spremembo le treh členov Ustave RS: 112., 114., in 118. člena. Kljub temu pa gre za pomembne spremembe, ki bodo vsebinsko precej drugače od veljav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

ZGD in sodišča: Spori zaradi odpoklica uprave d. d. in poslovodij d. o. o.

dr. Borut Bratina, 2.10.2001

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2001Borut Bratina doktor pravnih znanosti Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Med spremembami, ki jih prinaša novela ZGD-F (Uradni list RS, št. 45/01), se mnoge nanašajo na drugačno opredelitev razmerij med organi delniške družbe in opredelitvijo njihovih pristojnosti. Sistemsko prinaš...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Spremembe Ustave RS: Spremembe ustave na področju lokalne samouprave

dr. Ciril Ribičič, 2.10.2001

Lokalna samouprava

dr. Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/2001Ciril Ribičič doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE V USTAVI REPUBLIKE , SLOVENIJE IZ 1991. LETA 1.1. Komunalni sistem, uveljavljen v Sloveniji od petdesetih let naprej, je bil poskus originalne ureditve lokalne samouprave, tako v primerjavi z u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

ZGD in sodišča: Nova ureditev ničnosti in izpodbojnosti skupščinskih sklepov

dr. Marijan Kocbek, 2.10.2001

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2001Marijan Kocbek doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Tako ZGD kot tuje (primerljive) zakonodaje uporabljajo pojem sklepa skupščine, ne da bi ga podrobneje opredeljevale. Gre za pojem, ki se je razvil iz svoje funkcije in zanj značilnih postopkov.(*1) V tuji literaturi se kot...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Državni tožilec v kontradiktornem postopku*

Andrej Ferlinc, 2.10.2001

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Podjetje in delo, 6-7/2001*in možnost sprememb kazenskoprocesne zakonodaje Andrej FERLINC univ. diplomirani pravnik Višje državno tožilstvo v Mariboru I. UVOD Morda je treba začeti z ugotovitvijo, da nekateri v težnji za posodobitev kazenskega procesnega prava ne vidijo posebej položaja tožilstva kot področje za mor...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Problematika policijskega zbiranja*

Miroslav Žaberl, 2.10.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Miroslav Žaberl, Podjetje in delo, 6-7/2001*obvestil v predkazenskem postopku Miroslav Žaberl univ. diplomirani pravnik Ministrstvo za notranje zadeve RS 1. UVOD Zakon o policiji določa, da policija zbira osebne in druge podatke zaradi opravljanja z zakonom določenih nalog. Policisti zbirajo osebne in druge podatke neposredno od ose...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Vloga in položaj sodišča v kazenskem*

Marko Šorli, 2.10.2001

Sodišča, Kazenski postopek

Marko Šorli, Podjetje in delo, 6-7/2001*postopku Marko Šorli univ. diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Kazenski postopek je merilo demokratičnosti in pravnosti države. Njegov pravno določeni namen je ugotovitev storilca kaznivega dejanja, njegove kazenske odgovornosti in izrek z zakonom predpisane kazni.(*1) Nos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Kritična analiza položaja obdolženca in*

mag. Mitja Jelenič-Novak, 2.10.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Jelenič-Novak, Podjetje in delo, 6-7/2001*vloga zagovornika na glavni obravnavi v kazenskem postopku Mitja JELENIČ NOVAK magister pravnih znanosti odvetnik v Ljubljani I. UVOD Glavna obravnava nedvomno ostaja v vseh kazenskopravnih sistemih osrednji del vsakega kazenskega postopka. Ne nazadnje tudi po našem pravu na podlagi načela...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Vloga kriminalistične policije v*

dr. Darko Maver, 2.10.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Darko Maver, Podjetje in delo, 6-7/2001*predkazenskem postopku(*1) Darko MAVER doktor pravnih znanosti Visoka policijsko-varnostna šola 1. UVOD Običajno pravimo, da je namen predkazenskega in kazenskega postopka ugotoviti, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje, kdo ga je storil in katera dejstva in dokazi to potrjujejo, da bi nat...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

ZGD in sodišča: Sodni register in gospodarske družbe po noveli ZGD-F

Joža Nikolič, 2.10.2001

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Joža Nikolič, Podjetje in delo, 6-7/2001Joža Nikolič univ. diplomirana pravnica Okrožno sodišče v Mariboru Registrski sodniki smo skupaj z gospodarskimi družbami uporabniki zakona o gospodarskih družbah (ZGD) in njegovih sprememb, tudi ZGD-F, zato bom kot registrska sodnica poleg predstavitve najpomembnejših novosti ZGD-F, ki se nanaša...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in vrednote: Vrednostni temelji najstarejših zapisov prava

dr. Vladimir Simič, 2.10.2001

Pravoznanstvo

dr. Vladimir Simič, Podjetje in delo, 6-7/2001Vladimir Simič doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Namen tega sestavka je predstaviti nekaj temeljnih vrednot, ki jih lahko spoznamo iz najstarejših zapisov prava. Spraševanje po pravnih vrednotah je vedno potrebno, tako kot je potrebno spraševanje po smislu in vrednotah ob vsake...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Nekatere spremembe v sistematiki lastninskih razmerij: Ženitna pogodba

dr. Viktorija Žnidaršič, 2.10.2001

Obligacije

dr. Viktorija Žnidaršič, Podjetje in delo, 6-7/2001Viktorija Žnidaršič doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Že naslov priča o tem, da bo temeljne pozornosti v prispevku deležen institut ženitne pogodbe, ki ga lahko zelo na kratko označimo za obligacijskopravni fenomen z družinskopravnimi elementi.(*1) Pri tem velja u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Kritični pogled na slovenski kazenski*

dr. Zvonko Fišer, 2.10.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 6-7/2001*postopek v luči sodobnih trendov v kazenskem procesnem pravu Zvonko Fišer doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije I. UVOD Z veljavnim zakonom o kazenskem postopku,(*1) po tem, kar je slišati od praktikov in teoretikov, nihče ni zadovoljen. Toda pogosto je vsesplošno nez...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Novosti v obligacijskem pravu: Monizem ali dualizem obligacijskega in gospodarskega pogodbenega*

dr. Vesna Kranjc, 2.10.2001

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2001*prava v OZ? Vesna Kranjc doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. ENOTEN ZAKON NE POGOJUJE VSEBINSKE ENOTNOSTI OBLIGACIJSKEGA IN GOSPODARSKEGA POGODBENEGA PRAVA Kot merilo za razlikovanje med monizmom ali dualizmom obligacijskega in gospodarskega pogodbenega prava pogosto ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Nekatere spremembe v sistematiki lastninskih razmerij: Osebnostne avtorske pravice

Jože Ilc, 2.10.2001

Lastnina in druge stvarne pravice, Intelektualna lastnina

Jože Ilc, Podjetje in delo, 6-7/2001Jože Ilc univ. diplomirani pravnik spec. odvetnik v Ljubljani Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP - Uradni list RS, št. 21/95) v 15. členu določi vsebino avtorske pravice kot enovite pravice na avtorskem delu, iz katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja (moralne avtorske pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Novosti v obligacijskem pravu: Vpliv sodne prakse na obligacijski zakonik

Janez Šlibar, 2.10.2001

Obligacije

Janez Šlibar, Podjetje in delo, 6-7/2001Janez Šlibar univ. diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Prispevek naj bi prikazal vpliv sodne prakse na oblikovanje nekaterih določb predloga OZ.(*1) Ker je ZOR(*2) dober zakon, je vpliv sodne prakse na oblikovanje posameznih določb predloga OZ bistveno manjši kot je...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Teoretični model predhodnega kazenskega*

Avtor ni naveden, 2.10.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Podjetje in delo, 6-7/2001*postopka Katja G. ŠUGMAN doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Verjetno ni pravnika, ki bi se ukvarjal s kazenskim pravom, pa se ne bi strinjal s tem, da je treba Zakon o kazenskem postopku spremeniti. In večina bi se nas najbrž strinjala tudi, da je najbolj kritična in najb...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Novosti v obligacijskem pravu: Družbena pogodba civinega prava in skupnost v OZ

dr. Bojan Zabel, 2.10.2001

Obligacije

dr. Bojan Zabel, Podjetje in delo, 6-7/2001Bojan Zabel doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Sodelovanje več subjektov lahko pripelje do trajnejših in tesnejših vezi, ki niso oblikovane po vzorcu menjalnih pogodb (do ut des itd.). Za take vezi so značilni bodisi skupni interesi ali soimetništvo kakšne pravice. Velik del tak...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Sprememba Ustave RS: Ustava: mednarodni del - evropski člen

dr. Ivan Kristan, 2.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ivan Kristan, Podjetje in delo, 6-7/2001Ivan Kristan doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. NISO VSE SPREMEMBE ENAKO NUJNE 1.1. Sedaj, ko je vlada pripravila osnutek sprememb ustave (datiran 25. julij 2001), se postavljata dve vprašanji. Prvo, ali je s tem seznam sprememb, ki bi bile potrebne, končan, ali pa so vklj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Novosti v obligacijskem pravu: Obligacijski zakonik - pot k civilnem zakoniku

dr. Verica Trstenjak, 2.10.2001

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2001Verica Trstenjak doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Članek je nastal v času nekajmesečnega bivanja leta 2001 na Institutu za pravno primerjavo dunajske univerze (Institut fur Rechtsvergleichung, Universitat Wien). Za gostoljubje in strokovne konzultacije se iskreno zahvaljujem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Nekatere spremembe v sistematiki lastninskih razmerij: Premoženjska razmerja v družinskih skupnostih

dr. Barbara Novak, 2.10.2001

Obligacije

dr. Barbara Novak, Podjetje in delo, 6-7/2001Barbara Novak doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD Največ pozornosti na področju premoženjskih razmerij slovensko družinsko pravo, čeprav so njegove določbe o tej problematiki v primerjavi z nekaterimi tujimi pravnimi ureditvami dokaj skope, namenja premoženjskim raz...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Nekatere spremembe v sistemetiki lastninskih razmerij: Pomen osebnostnega položaja kot nosilca*

Janez Metelko, 2.10.2001

Lastnina in druge stvarne pravice

Janez Metelko, Podjetje in delo, 6-7/2001* in lastninskih pravic (posebej položaja mrtvega, neobstoječega subjekta) Janez Metelko univ. diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. OSEBNOSTNE IN LASTNINSKE PRAVICE Osebnostne in lastninske pravice kot objekt že glede na svojo vsebino odražajo in pogojujejo tudi položa...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2001(64)
> Oktober(64)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G HI J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov