Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 6 (od skupaj 6)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄8

Izvršitev sklepa o civilni delitvi solastne nepremičnine

Ana Javh, 2.12.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

Ana Javh, Podjetje in delo, 8/2016Povzetek: Sodna postopka prostovoljne in prisilne izvršitve sklepa o civilni delitvi sta glede na trenutno veljavno zakonodajo pomanjkljivo in nekonsistentno urejena, pravni položaji udeležencev v teh dveh postopkih pa neustrezno zakonsko zavarovani. Sodna praksa na tem področju je sporna in neenotna. Vse navedeno prispeva k neuspešnosti in neučinkovitosti postopkov. V članku so izpostavljena sporna vprašanja veljavne zakonske ureditve skupaj s kritično analizo s tem povezane sodne prakse, obenem pa ponuja rešitve teh vprašanj de lege ferenda, opirajoč se tudi na avstrijsko pravno ureditev problematike. Ključne besede: solastnina, civilna delitev, sklep o civilni delitvi, postopek za cenitev in prodajo stvari, izvršba na razdelitev stvari, nepravdni postopek, izvršilni postopek Title: The Execution of a Decision on the Civil Division of Co-Owned Real Property Abstract: According to the law in force, the judicial procedures for the voluntary and the enforced execution of a decision on civil division are insufficiently and inconsistently regulated, and the legal position of the participants in these procedures are inappropriately legally protected. Judicial practice in this area is disputable and not uniform. All of the above results in ineffective and inefficient procedures. The article highlights the disputable issues of the valid legal regulation and a critical analysis of related judicial practice, and furthermore proposes de lege ferenda solutions to these disputable issues, taking into account, inter alia, the Austrian legal regulation of the issue in question. Key words: joint property, civil division, decision on civil division, procedure for the appraisal and sale of property, enforcement of the division of property, non-contentious civil procedure, execution procedure
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄8

Soglasje skupščine po 330. členu ZGD-1

Miha Juhart, 18.12.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miha Juhart, Podjetje in delo, 8/20071. UVOD 2. UREDITEV V NEMŠKEM PRAVU 2.1. Paragraf 179a AktG 2.2. Sodna praksa (doktrina Holzmüller) 3. ČLEN 330 ZGD-1 4. PRAVNI POSLI, SKLENJENI V NASPROTJU S 330. ČLENOM ZGD-1 5. VARSTVO DOBROVERNE TRETJE OSEBE 6. SKLEPPovzetek Avtor se v prispevku ukvarja s pravnimi posledicami do...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

SKLIC SKUPŠČINE NA ZAHTEVO MANJŠINSKEGA DELNIČARJA

mag. Dušan Jovanovič, 16.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 8/2005DEJANSKO STANJE Družba X, d. o. o., ima približno 80 odstotkov delnic družbe Y, d. d. V imenu in za račun družbe X, d. o. o., izvaja pooblastila njen direktor (zakoniti zastopnik). Na skupščini družbe Y, d. d., je bilo delničarjem (X, d. o. o., in drugi - približno 85 odstotkov delnic) protipravno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Predstavitev zakona o gospodarskih družbah (ZGD) s komentarjem in nekatere novosti slovenske

mag. Dušan Jovanovič, 11.12.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 8/2002Nedolgo tega je v okviru Nove slovenskezakonodaje pri Gospodarskem vestniku Založba, d. o. o., izšel dolgo pričakovan in nujno potreben komentar Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) v redakciji prof. dr. Marijana Kocbeka. Navedeni komentar zakona je izvirno znanstveno delo dvanajsti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Ureditev trga vrednostnih papirjev v direktivah Evropske unije

Simona Jamnik, 21.12.1998

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Simona Jamnik, Podjetje in delo, 8/1998Simona JAMNIK diplomirana pravnica Ljubljanska borza vrednostnih papirjev 1. UVOD Prost pretok kapitala je pomemben dejavnik za vzpostavitev in delovanje enotnega evropskega trga finančnih storitev,(*1) ki bo z uvedbo evra po svojem obsegu, učinkovitosti in mednarodni pomembnosti (vsaj po mnen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Aktualna reforma Evropskega sodišča

dr. Peter Jambrek, 10.12.1997

Sodišča

dr. Peter Jambrek, Podjetje in delo, 8/1997Peter JAMBREK (*1) doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče RS Konvencija o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so jo podpisali v Rimu 4. novembra 1950 (rimska konvencija ali evropska konvencija o človekovih pravicah; odslej EKČP), bo ob koncu leta 2000 praznovala svojo petdesetle...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 8

Leto objave

2016(1) 2007(1) 2005(1) 2002(1)
1998(1) 1997(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJ KLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov