Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 4 (od skupaj 4)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄1

Nekatera vprašanja procesne predpostavke pravnega interesa v postopku pred Ustavnim sodiščem RS

Jorg Sladič, 10.2.2012

Civilni sodni postopki

Jorg Sladič, Podjetje in delo, 1/2012Ustavno sodišče RS je v zadnjih nekaj letih popolnoma spremenilo sodno prakso glede procesne predpostavke pravnega interesa. V skladu z zdaj ustaljeno sodno prakso mora biti ta oseben, neposreden, konkreten in oprt na pravo ter mora obstajati ves čas postopka. Avtor najprej ob naslonitvi na teorijo civilnega procesnega prava analizira pomen pravnega interesa in kaj pomeni osebni, konkreten in na pravo oprt interes. Pri analizi neposrednega interesa se pojavlja vprašanje, ali ne gre tu dejansko za procesno legitimacijo, saj je neposredni učinek izpodbijanega predpisa tisti element, ki oblikuje upravičenje sprožiti postopek pred Ustavnim sodiščem. V nadaljevanju avtor analizira nastanek in prenehanje pravnega interesa ter vprašanje subsidiarnosti ustavne pritožbe s stališča pravnega interesa.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄1

Oderuštvo

Jaka Cepec, 10.2.2012

Obligacije

Jaka Cepec, Podjetje in delo, 1/2012Avtor s pomočjo zgodovinske in primerjalnopravne analize ter analize sodne prakse preučuje vlogo in pomen oderuštva v pogodbenem pravu. S pomočjo zgodovinske metode prikaže razvoj tega diskutabilnega instituta, ki predstavlja najstarejše oziroma prvotne oblike omejevanja finančnih regulacij, ki jih najdemo že v rimskem pravu, v Bibliji in v Koranu. Primerjalnopravna analiza na primeru nemškega in ameriškega pravnega reda pokaže, da različni pravni redi za dosego sicer zelo podobnih končnih rezultatov v praksi uporabljajo zelo različne pravne institute. Avtor prispevek končuje z obširno analizo slovenske sodne prakse. Temeljni ugotovitvi sta, da sodna praksa nedosledno spoštuje sodbo Ustavnega sodišča U-I-202/93 in da stranke zelo redko uspešno uveljavljajo ničnost pogodbe zaradi oderuštva.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄1

Varstvo upnikov družb, izbrisanih iz sodnega registra brez likvidacije

Jerneja Prostor, 10.2.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 1/2012V članku je obravnavano varstvo upnikov v primeru izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije vse od uvedbe tega instituta v slovensko pravo. Pred kratkim je namreč začel veljati zakon (ZPUOOD), ki odpravlja neomejeno solidarno odgovornost aktivnih družbenikov za obveznosti izbrisane družbe in s tem vzpostavlja dosledno ločitev premoženja družbenikov od premoženja kapitalske družbe. Neomejeno odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisane družbe je nameraval zakonodajalec z zakonom (ZFPPod-B) odpraviti že leta 2007, vendar je Ustavno sodišče RS ocenilo, da je ta zakon zaradi nezadostnega preostalega varstva upnikov v neskladju z Ustavo RS. V prispevku so obravnavane razlike med ureditvijo iz leta 2007 in sedanjo ureditvijo, pri čemer avtorica ugotavlja, da utegne biti tokrat varstvo upnikov v skladu z veljavno ureditvijo (po določbah ZFPPIPP) v postopkih izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije zadostno.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄1

Materialnopravni in procesni vidiki pogodbene kazni

Anja Drev, 10.2.2012

Obligacije, Civilni sodni postopki

Anja Drev, Podjetje in delo, 1/2012Avtorica se po podrobnem prikazu materialnopravne ureditve pogodbene kazni v Obligacijskem zakoniku ukvarja s problematiko uveljavljanja pogodbene kazni v pravdnem in izvršilnem postopku. Osrednjo pozornost posveča uveljavljanju pogodbene kazni v obliki pobotnega ugovora (tako materialnopravnega kot procesnega) zoper zahtevek za plačilo pogodbene cene. Izpostavlja pomen poznavanja pravil o trditvenem in dokaznem bremenu v zvezi s posameznimi predpostavkami pravice do pogodbene kazni in v zvezi s predpostavkami pobotanja ter opozarja na posledice nespoštovanja teh pravil.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 1

Leto objave

< Vsi
2012(4)
> Februar(4)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.3. CIVILNO PRAVO

Avtorji

ABC ĆČD ĐEFGHIJKLMNOP QRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov