Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 132)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Sprostitev pogojev za opravljanje poklicev kot korak k prožnejšemu trgu dela

Franca Valentina, Zirnstein Elizabeta, 1.12.2012

Delovna razmerja

Valentina Franca, Elizabeta Zirnstein, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Opredelitev (de)regulacije poklicev 2.1. Mednarodna zakonodaja 2.1.1. Pomanjkljivosti Direktive 2005/36/ES oziroma kritike sistema priznavanja poklicnih kvalifikacij 2.2. Nacionalna zakonodaja 3. Deregulacija poklicev in gospodarstvo 3.1. Storitvena direktiva 3.2. Vpliv na k
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

PREGLED SODNE PRAKSE

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012(prva številka v oklepaju pomeni stran, druga pa številko letnika) Sodna praksa RS Izpodbojnost sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička v d. o. o., sodba Višjega sodišča v Kopru Cpg 78/2008 (220/1) Odločitev Ustavnega sodišča RS glede sodne pristojnosti v zvezi s prevzemi, P-19/1
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov v letu 2012

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012Podjetje in delo, letnik 2012 (prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika) Accetto Matej - Razvoj znanosti in pravno urejanje - 1540/6-7 Ahtik Meta - Bančna unija v EU? - 1304/6-7 Ambrož Matjaž - Možgani in kaznovalno pravo: česar v storilčevi glavi
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Stvarno kazalo

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012(prva številka pomeni številko letnika, druga pa stran) A actio pro socio Posebne revizije in actio pro socio (Marijan Kocbek) 6-7/963 alternativno reševanje sporov Večstopenjske klavzule (Jana Bolta) 1/143 Kako vzpostaviti mehanizem zunajsodnega reševanja potrošniških spor
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Institut zastaranja in reforma nemškega obligacijskega prava (2002)

Karmen Lutman, 1.12.2012

Obligacije

Karmen Lutman, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Zgodovinsko ozadje reforme 3. Slabosti prejšnje ureditve 4. Na poti do nove ureditve 5. Nova ureditev zastaranja v BGB 5.1. Splošni zastaralni rok 5.2. Posebni zastaralni roki 5.3. Objektivno-subjektivni sistem začetka teka zastaranja 6. Lekcija za slovensko ureditev Povzete
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Vsebina PID št.8/2012

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012stran 1617 Nina Plavšak Neposredna izvršljivost notarskega zapisa Direct Enforceability of Notarial Record stran 1670 Gregor Drnovšek Upnikova pravica do zavarovanja in registrska zapora pri rednem zmanjšanju osnovnega kapitala delni
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Sodba Sodišča v zadevi C-378/10 z dne 12. julija 2012

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012"Člena 49 PDEU in 54 PDEU - Svoboda ustanavljanja - Načeli enakovrednosti in učinkovitosti - Čezmejno preoblikovanje - Zavrnitev vpisa v register" V zadevi C-378/10, katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Legfelsőbb Bíróság (Ma
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Rumena knjiga FIDIC (Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev) - odškodninska odgovornost za kršitev pogodbene obveznosti

Vesna Kranjc, 1.12.2012

Obligacije

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2012Vprašanje Ali ima Naročnik do Izvajalca odškodninski zahtevek zaradi izpada proizvodnje iz razloga na strani Izvajalca (odprava napak) glede na točko 4.30 Posebnih pogodbenih pogojev in točki 17.6 ter 17.1 Splošnih pogodbenih pogojev Rumene knjige FIDIC? Odgovor Splošni pogodbeni pogoji oziroma
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Tožba zoper bivšega direktorja d. o. o. za škodo brez sklepa skupščine ni dopustna

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012Pravilno je stališče, da je odločitev družbenikov za uveljavljanje odškodninskega zahtevka, kakršen je sporni, potrebna tudi takrat, ko se tožba vloži zoper nekdanje poslovodje. Tudi če konflikta interesov zaradi zamenjave poslovodje ni več, namen sporne določbe ostaja - preprečiti tudi sprožitev
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Izpodbijanje oddelitve

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012Pravnega dejanja oddelitve gospodarske družbe ni mogoče izpodbijati po pravilih o izpodbijanju pravnih dejanj stečajnega dolžnika. Stečajni upravitelj prenosne družbe nima pravice za račun njenih upnikov od oddeljene družbe zahtevati vrnitve vrednosti z delitvenim načrtom njej dodeljenega premož
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Neposredna izvršljivost notarskega zapisa

Nina Plavšak, 1.12.2012

Civilni sodni postopki

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 8/20121. Pojem in pomen izvršljivosti 2. Splošno o predpostavkah neposredne izvršljivosti terjatve (obveznosti) na podlagi notarskega zapisa 2.1. Vrste predpostavk neposredne izvršljivosti terjatve na podlagi notarskega zapisa 2.2. Splošna pravila o izkazovanju (dokazovanju) predpostavk nastanka in d
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Upnikova pravica do zavarovanja in registrska zapora pri rednem zmanjšanju osnovnega kapitala delniške družbe

Gregor Drnovšek, 1.12.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 1.1. Splošno 1.2. Evropski pravni okvir in implementacija v slovenskem pravu 1.3. Dilema pri vnaprejšnjem varovanju upnikov 2. Upnikova pravica do zavarovanja 2.1. Splošno 2.2. Predpostavke upnikove pravice do zavarovanja 2.2.1. Imetnik obligacijske terjatve 2.2.2. Terjate
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Obdavčitev skritih rezerv iz prenesenega premoženja pri čezmejnem prenosu sedeža

Jerneja Prostor, 1.12.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Obdavčitev fizične osebe ob čezmejni selitvi 2.1. Zadeva Lasteyrie du Saillant (2004) 2.2. Zadeva N (2006) 3. Zadeva National Grid Indus (2011) 4. Obdavčitev skritih rezerv iz prenesenega premoženja družbe 5. Sklep Povzetek V članku sta analizirani sodbi Sodišča EU v zadevi La
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Potencialni kapital - nova oblika finančnih instrumentov hibridne narave in njihova umestitev v slovenski pravni red

Peter Merc, 1.12.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Peter Merc, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Pojem 2.1. Primerjava potencialnega kapitala s hibridnimi instrumenti temeljnega kapitala 2.2. Bistvene lastnosti instrumenta potencialnega kapitala 2.3. Povezava s sistemsko pomembnimi finančnimi institucijami 3. Pravna podlaga za izdajo - primerjalnopravni vidik 3.1. Basel III
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Varstvo potrošnikov pri pogodbah o dobavi digitalnih vsebin

Matija Damjan, 5.10.2012

TRGOVINA

Matija Damjan, Podjetje in delo, 6-7/2012Tema prispevka je pravna ureditev varstva potrošnikov pri pogodbah o elektronski dobavi digitalnih vsebin, na primer glasbe, filmov, računalniških programov. Veljavna pravna ureditev je pomanjkljiva, ker je namenjena predvsem spletnim nakupom fizičnega blaga ali storitev, ne upošteva pa posebnosti digitalnih vsebin. Prispevek prikaže, kakšne novosti v zvezi s tem prinaša nova direktiva o pravicah potrošnikov, nove rešitve kritično oceni in ugotavlja, katera vprašanja ostajajo neurejena.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Kako vzpostaviti mehanizem zunajsodnega reševanja potrošniških sporov

Aleš Galič, 5.10.2012

TRGOVINA

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2012Različne direktive EU, priporočila Komisije ter številni programi EU na področju potrošniškega prava spodbujajo, v nekaterih primerih pa že zapovedujejo vzpostavitev shem zunajsodnega (alternativnega) reševanja sporov (ARS). Stroškovno tveganje pravde je praviloma za potrošnika glede na vrednost tipičnega potrošniškega spora preveliko. Poleg tega je značilnost potrošniškega razmerja v dejanski neenakosti med trgovcem in potrošnikom glede (med drugim) izkušenj glede ravnanja v sporu, poznavanja prava ali dostopa do pravnih informacij ter glede financiranja postopka. Neobstoj zunajsodnih mehanizmov za reševanje potrošniških sporov dejansko pogosto pomeni, da potrošnik nima realne možnosti pravnega varstva.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Pogoji v neodvisni bančni garanciji

Vesna Kranjc, 5.10.2012

Plačilni promet

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2012Garancija ima neodvisno naravo, če je obveznost banke garanta odvisna le od izpolnitve pogojev iz bančne garancije in neodvisna od obstoja, veljavnosti ali izpolnitve katerekoli obveznosti iz temeljnega posla. Neodvisna bančna garancija lahko določa samo pogoje dokumentarne narave. Avtorica obravnava vprašanja, povezana z dokumentarnimi pogoji, in pojasnjuje posledice, če je v garanciji določen pogoj nedokumentarne narave.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Instrumenti financiranja in konvergenca trgov

Miran Jus, 5.10.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Miran Jus, Podjetje in delo, 6-7/2012Za razvoj finančnega sektorja je značilna konvergenca finančnih produktov/storitev in njihovih trgov, to je bančnega in zavarovalniškega trga ter trga vrednostnih papirjev. Razviti so bili številni (ne)regulirani konkurenčni in komplementarni finančni ter hibridni instrumenti, ki jih večinoma ureja avtonomno gospodarsko pravo. Ti trendi in stabilnost finančnega sistema narekujejo tudi potrebo po konvergenci pravne ureditve in nadzora. Po avtorju ta konvergenca zahteva: nadomestitev funkcionalne regulacije s pravno ureditvijo, ki bolj kot na produktni podlagi temelji na ciljih pravne ureditve, (ii) upoštevanje razlik med sektorji in namenov pravne ureditve, ki izhajajo iz javnega interesa, če ta obstaja (pravna ureditev standardov varnega poslovanja, konkurence, zaščita trga in potrošnikov), (iii) izogibanje neupravičeni regulatorni arbitraži, in (iv) učinkovit integriran nadzor.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Ustavnopravni vidiki izvajanja dokazov v pravdnem postopku

Dragica Wedam Lukić, 5.10.2012

Civilni sodni postopki

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2012Iz pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave izhaja pravica navajati dejstva in predlagati dokaze, biti prisoten pri izvedbi dokazov, postavljati vprašanja pričam in izvedencem in biti seznanjen z rezultati dokazovanja. Pravica do dokaza pa je lahko omejena, če je to potrebno zaradi varstva pravic drugih ali v javnem interesu, vendar mora zakonodajalec pri tem upoštevati načelo sorazmernosti in skrbno pretehtati, kateri pravici je treba dati prednost. Avtorica obravnava posamezne omejitve pravice do dokaza in na koncu poudari, da mora sodišče pri razlagi zakona vzpostaviti ustrezno ravnovesje med kolidirajočimi pravicami in drugimi pravno zavarovanimi interesi.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Dokazni standardi

Tomaž Pavčnik, 5.10.2012

Civilni sodni postopki

Tomaž Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2012Prispevek obravnava vprašanje dokaznih standardov v pravdnem postopku. Avtor se zavzema za zadržano uporabo gnoseoloških izhodišč. Treba je razlikovati med več vrstami spoznanja. Vsebinska napolnitev dokaznega standarda mora ustrezati vrsti in naravi spoznanja v pravdnem postopku. Avtor predstavi tradicionalne poglede teorije in prakse. V nadaljevanju opozori na premik, ki se je zgodil tako v teoriji kot praksi. Dokazani standard prepričanja je bil namreč v zadnjem času presežen. Uveljavlja se dokazni standard pretežne verjetnosti. Avtor se zavzema za prožnost dokaznih standardov. Merila prožnosti so: pravna usodnost odločitve za eno in drugo stranko, narava spornega dejstva in moč razpoložljivih dokazov.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Omejitve pri navajanju dejstev in dokazov v nemško govorečem pravnem krogu

Tanja Domej, 5.10.2012

Civilni sodni postopki

Tanja Domej, Podjetje in delo, 6-7/2012Prispevek se ukvarja z omejitvami, ki veljajo za pozno navajanje novih dejstev in dokazov v civilnem pravdnem postopku v Nemčiji, Avstriji in Švici. V vseh treh državah zakoni o pravdnem postopku pod določenimi pogoji predvidevajo zavrnitev dejanskih trditev in predlaganih dokazov, ki jih stranke v postopek ne uvedejo pravočasno. Prispevek prikazuje določbe o prekluzijah v postopku prve stopnje in v pritožbenem postopku; obravnava pa tudi razmerje med določbami o prekluzijah in pravico do izjavljanja ter materialnim pravdnim vodstvom.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Odškodninska odgovornost bank za neodobrene plačilne transakcije

Miha Juhart, 5.10.2012

Obligacije, Banke in hranilnice

Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2012Zakon o plačilnih storitvah in sistemih je v slovenski pravni red uveljavil Direktivo 2007/64 o plačilnih storitvah. Zakon ureja brezgotovinski način plačila denarnih obveznosti in določa posebna pravila o odgovornosti ponudnika plačilne storitve (banka). Ta pravila so v razmerju do splošnih pravil Obligacijskega zakona lex speciallis. Poseben problem pomeni odgovornost za neodobreno plačilno transakcijo, ki je zloraba plačilnega instrumenta, kot so spletno bančništvo, kreditne in plačilne kartice in podobno. Škodo, ki izvira iz takšne zlorabe, pravna ureditev porazdeli med banko in uporabnika. Zavarovan je predvsem potrošnik, katerega odgovornost je omejena do zneska 150 evrov. Večja odgovornost ga bremeni le za naklep in hudo malomarnost v zvezi z zlorabo kot vzrokom neodobrene transakcije.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Priznanje krivde in novela ZKP-K

Zlatan Dežman, 5.10.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Zlatan Dežman, Podjetje in delo, 6-7/2012Novela ZKP-K prinaša tri povsem nove institute: sporazum o priznanju krivde, predobravnavni narok in narok za izrek kazenske sankcije, s tem pa v bistvu prvo pomembnejšo posttranzicijsko spremembo. Po tujih vzgledih vneseni naj ti zagotovijo enostavnejši, krajši in zato bolj učinkovit kazenski postopek. Ob teh novostih pa se postavlja vprašanje, kakšna je njihova idejno-filozofska podlaga, v kakšnem smislu spreminjajo metodologijo kazenskega procesnega prava, v kolikšnem obsegu se skladajo s temeljnimi načeli konceptualno nespremenjene strukture našega še vedno akuzatorno-inkvizitornega kazenskega postopka in kakšni so zakonski pogoji za priznanje krivde po tej noveli. Na ta vprašanja poskuša odgovoriti ta prispevek.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Kaj je narobe z Zakonom o varstvu potrošnikov

Damjan Možina, 5.10.2012

TRGOVINA

Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/2012Avtor opredeli ozadje prava varstva potrošnikov in oriše osnovne poteze slovenske pravne ureditve. Izhodiščna hipoteza je, da težave na tem področju, ki se kažejo predvsem v majhnem številu sodnih odločb, njihovi kakovosti ter pomanjkljivi uporabi evropskega prava (skladna razlaga), ne izhajajo le iz težav pri dostopu do sodišča oziroma iz postopkovnih razlogov, ampak tudi iz slabega poznavanja materialnega prava varstva potrošnikov, pa tudi iz slabe kakovosti osrednjega predpisa. Ta je izrazito nepregleden, vsebuje nekatere slabe zakonodajne rešitve ter ponekod odstopa od zahtev prava EU glede prenosa potrošniških direktiv. Pomanjkljiva je tudi koordinacija med OZ in ZVPot. Pristojnost tržnega inšpektorata v čistih civilnopravnih zadevah sicer ni v škodo potrošnikom, vseeno pa odpira nekatera sistemska vprašanja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Rizične tehnologije in obdelava osebnih podatkov

Peter Pavlin, 5.10.2012

Pravoznanstvo

Peter Pavlin, Podjetje in delo, 6-7/2012Prispevek obravnava vprašanja, povezana z nevarnostjo rizičnih tehnologij na področju obdelave osebnih podatkov. Zakon o varstvu osebnih podatkov Republike Slovenije iz leta 2004 (ZVOP-1) po mnenju avtorja vsaj dela rizičnih tehnologij, zlasti Spleta 2.0 in družbenih omrežij, ne ureja več dovolj ustrezno. Zato zastopa stališče, da se je na področju varstva osebnih podatkov treba odpovedati načelu tehnološke nevtralnosti. Glede Spleta 2.0 pa je po mnenju avtorja treba uvesti nov institut, podupravljavca osebnih podatkov, posameznika, ki obdeluje in objavlja svoje osebne podatke in je med upravljavcem osebnih podatkov in pogodbenim obdelovalcem. Sestavek se konča s seznamom desetih "zlatih pravil", ki bi lahko nekoliko pomagala pri razvoju rizičnih tehnologij, njihovi samoregulaciji ali regulaciji.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(14) 6-7(58) 5(13) 3-4(17)
2(15) 1(15)

Leto objave

< Vsi
2012(132)
> Februar(15) > April(15) > Junij(17) > Avgust(13) > Oktober(58) > December(14)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M NO P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov