Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 3 / 8
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 179)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Argument sodnega (pravnega) precedensa (Čemu razprava o pomenu sodne prakse?)(*1)

dr. Marijan Pavčnik, 7.10.2004

Sodišča, Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2004Sodniškemu pravu ni mogoče uteči in se zateči le pod okrilje zakona, ki naj bi bil vsebinsko toliko popoln, da izključuje normativno konkretizacijo, ki jo opravljajo sodišča. Na drugi strani je res tudi, da sta evropskokontinentalni pravni sistem in precedenčno pravo (anglo-ameriška pravna družina) ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Davki in pravne osebe v Evropski uniji: problematika obdavčitve pravnih oseb

Andrej Šircelj, 7.10.2004

Davek od dohodka pravnih oseb

Andrej Šircelj, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Danes se v strokovnih, političnih, gospodarskih krogih ne razpravlja o tem, ali so davki nujni ali ne. Skoraj v vseh državah - vsekakor pa je v vseh državah EU (Evropske unije) in OECD (Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj) široko sprejeto spoznanje, da so davki oziroma prihodki o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Odkupna pravica in finančni leasing nepremičnin

dr. Renato Vrenčur, 7.10.2004

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Odkupna pravica spada med tiste obligacijske pravice, ki jih taksativno našteva Zakon o zemljiški knjigi - ZZK-1(*1) v drugem odstavku 13. člena kot pravice, ki se lahko vpisujejo v zemljiško knjigo. Odkupna pravica je obligacijska pravica, na podlagi katere sme upravičenec stvar odkupiti od...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Med duhom in črko primera: nosilni, postranski razlogi in ločena mnenja

dr. Marko Novak, 7.10.2004

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Podjetje in delo, 6-7/20041. SPLOŠNO O NOSILNIH IN POSTRANSKIH RAZLOGIH SODNE ODLOČITVE Naj uvodoma poudarim, da z nosilnimi in postranskimi razlogi sodne odločitve mislim rationes decidendi in obiter dicta. Izraz "nosilni razlogi" se nekako že uveljavlja v slovenskem pravnem izrazju,(*1) izraz "postranski razlogi," ki ga...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Vloga ustavnega sodišča in pomen njegovih odločitev za prakso sodišč

dr. Dragica Wedam-Lukić, 7.10.2004

Ustavno sodišče

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD 1. V državah, v katerih je za presojo ustavnosti predpisov pristojno kar najvišje sodišče v državi (na primer v ZDA), to hkrati opravlja funkcijo vrhovnega in ustavnega sodišča, kar poenostavljeno rečeno pomeni, da hkrati preizkuša tako pravilnost odločitev nižjih sodišč kot skladnost upo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Korporacijski vidiki delniških opcij

Nataša Samec, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nataša Samec, Podjetje in delo, 6-7/20041. KORPORACIJSKI RAZLOGI ZA UVEDBO DELNIŠKIH OPCIJ IN UVODNE OPREDELITVE Delniške opcije so sistemi finančne spodbude za zaposlene, zlasti vodstvene delavce, ki imajo koreninine v državah anglosaškega območja (ZDA, Kanada in Velika Britanija). Globalizacija gospodarstva in s tem povezana mednarod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Ustavnosodna praksa o argumentu precedensa (pred "rednimi" sodišči)

dr. Aleš Galič, 7.10.2004

Ustavno sodišče

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Po 125. členu Ustave je sodišče pri odločanju vezano le na ustavo in zakon in sodna praksa (tako kot je tudi sicer značilno za kontinentalni pravni krog) ni opredeljena kot obvezen pravni vir. Vendar pa prek ustavne zahteve po enakosti pred zakonom tudi sodna praksa dobiva podobno moč, ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Usklajenost sodne prakse na višjih sodiščih v civilnih zadevah

Nina Betetto, 7.10.2004

Sodišča

Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD V kontinentalnem pravnem sistemu je pravno odločanje razpeto med življenjskim primerom in formalnim pravnim virom, zato mora odločitev pomeniti vrednostno sintezo, ki življenjski primer ovrednoti glede na normativno izhodišče in ki normativno izhodišče pomensko določi glede na življenjski pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Postopek pri delodajalcu po ZDR

Vera Aljančič-Falež, 7.10.2004

Delovna razmerja

Vera Aljančič-Falež, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Zakon o delovnih razmerjih(*1) (v nadaljevanju: ZDR) je prinesel na področju uveljavljanja pravic oziroma postopka pri delodajalcu kar precej novosti, ki jih prej veljavna Zakon o delovnih razmerjih(*2) (v nadaljevanju: ZDR/90) in Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja(*3) (v na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Amerikanizacija odškodninskega prava

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 7.10.2004

Obligacije

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/20041. RAZLIČNA IZHODIŠČA ODŠKODNINSKEGA PRAVA V ZDA IN V EVROPI Čemu takšen naslov, ki ima tudi negativen naboj? Uvodoma želim poudariti, da nimam ničesar proti kateremukoli (pa tudi ne ameriškemu) pravu, sem pa nasprotnica nekritičnega privzemanja in presajanja tujih pravil v naš pravni red, saj se...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Urad RS za varstvo konkurence: Reforma in UVK po spremembi in pred novo spremembo ZPOmK

Andrej Plahutnik, 7.10.2004

Varstvo konkurence, cene

Andrej Plahutnik, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Stabilnost določenega sistema, pa čeprav jo je mogoče opredeliti že kot določeno konservativnost, je na prvi pogled znak urejenosti, posebej če to velja za celoten sklop pravil, ki naj bi na določenem zaokroženem področju zagotavljal pravno varnost. Spremembe, predvsem če so velike in pogost...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Odškodninska odgovornost šole

dr. Barbara Novak, 7.10.2004

Obligacije

dr. Barbara Novak, Podjetje in delo, 6-7/2004A) SPLOŠNO Škoda, za katero odgovarja šola,(*1) lahko nastane z aktivno kršitvijo pravnih dolžnosti ali z njihovo opustitvijo. Njen neposredni povzročitelj je delavec šole:(*2) učitelj, šolski psiholog, ravnatelj, hišnik, snažilka, ali katera koli druga oseba, ki opravlja delo v interesu šole.(*3...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Pomen sodne prakse SES in nemškega delovnega prava za slovensko delovno pravo

dr. Marko Brus, 7.10.2004

Sodišča, Delovna razmerja

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD V letih 2002-2004 je bil večji del najpomembnejše dotedanje slovenske delovno-pravne zakonodaje razveljavljen in nadomeščen z novo; poleg tega se je v letu 2004 začelo uporabljati še evropsko delovno pravo. Namen tega sestavka je na kratko raziskati, na katerih področjih, v kolikšni meri in ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Postopek pred delovnimi sodišči

Marta Klampfer, 7.10.2004

Sodišča

Marta Klampfer, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Želja po zagotovitvi pravice do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja oziroma pravice do sojenja v razumnem roku, zlasti s ciljem zmanjševanja sodnih zaostankov, je zakonodajalca vodila k spremembi veljavne procesne zakonodaje, ki je urejala postopek pred delovnimi sodišči. V letu 1...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Vsebina in pomen reforme konkurenčnega prava EU za slovensko pravo

dr. Peter Grilc, 7.10.2004

Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Reformo konkurenčnega prava v EU in njeni vplivi na ureditev v državah članicah ter na gospodarske subjekte smo kot projekt na pravniških dnevih obravnavali leta 2000,(*1) ko smo ugotavljali tudi razloge zanjo. Danes lahko reformo predstavimo in delno ocenimo ter napovemo njene slabosti, čez...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Postopek po ZJU in drugih predpisih

Darko Krašovec, 7.10.2004

Uprava

Darko Krašovec, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Zakon o javnih uslužbencih(*1) (v nadaljevanju ZJU) glede postopka varstva pravic ohranja položaj, kot so ga poznali Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja(*2) (v nadaljevanju ZTPDR), Zakon o delovnih razmerjih(*3) (v nadaljevanju ZDR/90) ter Zakon o delavcih v državnih organih(...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Nekateri vidiki obvladovanja tveganj z opcijami

dr. Katarina Zajc, 7.10.2004

Obligacije, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Vsakdo, kdor se ukvarja s transakcijami, je posredno ali neposredno soočen s tveganjem. Ali je in koliko je posamezen subjekt pripravljen nositi tveganje pri določenem donosu, pa je odvisno predvsem od njegovega odnosa do tveganja.(*1), (*2) Čeprav tveganje vedno obstaja, se ga da do dol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Reforma in Komisija ter Sodišče prve stopnje

dr. Klemen Podobnik, 7.10.2004

Sodišča

dr. Klemen Podobnik, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Reforma konkurenčnega prava EU še ni končana. Nasprotno, mogoče je trditi, da se je šele dobro začela. Po sprejetju in začetku veljavnosti dveh temeljnih zakonodajnih dokumentov - Uredbe 1/2003 in Uredbe 139/2004 - nezadržno prihaja čas pravne in dejanske negotovosti ter obdobje prilagajanja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Dva nova instituta pred slovenskimi sodišči: amicus curiae in preliminary rulings

Ana Vlahek, 7.10.2004

Sodišča

Ana Vlahek, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Letošnji 1. maj za Evropsko unijo in njeno politiko konkurence ne pomeni prelomnice le zaradi širitve. Tega dne se je namreč začela uporabljati v novih članicah manj, v stari Uniji pa veliko bolj poznana in pogosto kritično obravnavana 16. decembra 2002 sprejeta Uredba 1/2003 o implementa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Odškodninska odgovornost države

Martina Bukovec, 7.10.2004

Obligacije

Martina Bukovec, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD S problemi pravne ureditve delovanja države in odškodninske odgovornosti v zvezi z njim se srečujemo na različnih ravneh in področjih. V grobem lahko delovanje države strnemo v dve skupini, in sicer oblastveno (iure imperii) in neoblastveno delovanje (iure gestionis), pri čemer gre za cel...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Omejitev višine odgovornosti v 21. stoletju

Patrick Vlačič, 7.10.2004

Obligacije

Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Naslov referata je sintagma, ki se poskuša v največji meri približati temu, kar ta institut civilnega prava pomeni. Osnovno načelo odškodninskega prava je, seveda poleg neminem laedere, da mora tisti, ki je povzročil škodo, le-to v celoti povrniti.(*1) Načelo popolne odškodnine je določen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Splošna vprašanja v zvezi z uveljavljanjem pravic

dr. Janez Novak, 7.10.2004

Uprava, Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/20041. POJEM S pojmom uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja večinoma razumemo postopke, v katerih stranke pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: PZ), predvsem delavec, v postopku pri delodajalcu (kar je izjema), s posredovanjem tretje stranke (na primer v miritvenem ali arbitražnem postopku) ali ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Razvojne težnje v evropskem pravu nelojalne konkurence in varstva potrošnikov

Damjan Možina, 7.10.2004

Varstvo konkurence, cene

Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Veliko sekundarnih pravnih aktov Skupnosti se loteva vprašanj prava nelojalne konkurence, ki so povezana predvsem z oglaševanjem. Vendar pa o evropskem pravu nelojalne konkurence kot celovitem in koherentnem pravnem poenotenju na evropski ravni zaenkrat ne moremo govoriti. Skupnost je z z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Ustava, konstitucionalizem in demokracija

dr. Franc Grad, 7.10.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/20041. USTAVA IN KONSTITUCIONALIZEM Kategorije ustavnega prava, kot so ustava (v formalnem in materialnem pomenu), konstitucionalizem, neposredna in posredna demokracija, federalizem in konfederalizem ter druge, so seveda nastale v razvoju države in prava in niso v celoti uporabne za razmere v EU, ve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Spremembe ZGD – nadaljnja harmonizacija in modernizacija prava družb

dr. Marijan Kocbek, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Novela ZGD-F je uskladila statusnopravno ureditev gospodarskih družb v Sloveniji z evropskim pravom družb po stanju na dan sprejema, torej v prvi polovici leta 2001.(*1) Znotraj Evropske unije (EU) je tako za evropsko pravo družb kot tudi za nacionalno pravo družb značilen dinamičen razvo...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(179)

Leto objave

< Vsi
2004(179)
> Februar(19) > April(32) > Junij(24) > Avgust(15) > Oktober(55) > December(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov