Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 179)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

OBLIKOVANJE REZERV ZA LASTNE POSLOVNE DELEŽE V VMESNI BILANCI(*1)

dr. Marijan Kocbek, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2004VPRAŠANJE V družbi z omejeno odgovornostjo, ki želi v skladu z ZGD pridobiti lastni poslovni delež, se postavljajo vprašanja: Kdaj in kako mora družba oblikovati rezerve za lastni poslovni delež? Ali lahko družba prikaže vire za nakup lastnega poslovnega deleža v vmesni bilanci? Ali mora...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

VELIKOST VIROV PRI ZMANJŠANJU OSNOVNEGA KAPITALA Z UMIKOM DELNIC(*1)

dr. Marijan Kocbek, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2004DEJANSKO STANJE Z VPRAŠANJEM Družba je sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic po tretjem odstavku 356. člena ZGD (poenostavljen umik). Osnovni kapital družbe znaša 1.460,590.000,00 tolarjev in je razdeljen na 146.059 navadnih imenskih delnic v nominalnem znesku 10.000,00 t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Test SSNIP in njegove meje

Mitja Kocmut, 8.12.2004

Varstvo konkurence, cene

Mitja Kocmut, Podjetje in delo, 8/20041. ZAKAJ JE OPREDELITEV RELEVANTNEGA TRGA POMEMBNA? Opredelitev relevantnega trga je dandanes ena ključnih nalog vsakega organa, pristojnega za varstvo konkurence. Na izreden pomen, ki se v konkurenčnem pravu Evropske unije pripisuje definiciji relevantnega trga, kažejo besede Montija, komisarja ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Pritožbeni in revizijski postopek po ZDSS-1(*1)

dr. Janez Novak, 8.12.2004

Davki občanov in dohodnina

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/20041. SPLOŠNO Medtem ko se je z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, v nadaljevanju: ZDR) bistveno spremenilo materialno pravo, ki je podlaga za odločanje delovnih sodišč (v nadaljevanju: Dsod), se bo (je) z novim Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Stvarno kazalo (prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika 2004 revije Podjetje in delo)

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004B BANKE - skrbništvo in borzno posredovanje - 526/3-4 BLAGO - priznavanje in prost pretok - 122/1 C CIVILNI ZAKONIK - prevozne pogodbe - 300/2 COASOV TEOREM - učinkovitost in imisije - 103/1 D DELAVCI - sodelovanje pri upravljanju, evropska delniška družba - 646/3-4 DELNICE - prisilni umik - 5...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

PRIZNANJE MLADI PRAVNICI: Katja Plauštajner

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004Katja Plauštajner je letos diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z nalogo "Razmerje med arbitražnim in sodnim postopkom", ki je bila ocenjena cum laude, povprečna študijska ocena pa je bila 9,38. Že v času študija je bila Katja Plauštajner zelo aktivna. Sodelovala je na letošnjih ter lanskih D...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 2004 (prva številka pomeni

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004ALJANČIČ FALEŽ, Vera: - Postopek pri delodajalcu po ZDR - 1228/6-7 AVSEC, Franci: - Societas Cooperativa Europaea (SCE) - Evropska zadruga - 72/1 BAJUK, Jože: - Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb in njegova vloga v gospodarskem okolju - 1704/6-7 BAUCON, Primož: - (Gospodars...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

PRIZNANJE MLADI PRAVNICI: Metka Potočnik

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004Metka Potočnik je že kot študentka Pravne fakultete v Ljubljani začela sodelovati pri različnih projektih oziroma tekmovanjih, ki se jih je udeleževala Pravna fakulteta. V letu 2002/2003 se je kot strokovna sodelavka ekipe Pravne fakultete udeležila tekmovanja iz prava človekovih pravic in svoboš...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Likvidacija d. o. o. po določbah ZGD – razmerje do likvidacije po ZPPSL; prekinitev pravdnega

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 110/2003 1. Za likvidacijo na temelju 372. do 393. člena ZGD ne veljajo določbe 176. do 183. člena ZPPSL.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Spremembe in dopolnitve v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih glede dolžnosti

Igor Strnad, 8.12.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

Igor Strnad, Podjetje in delo, 8/2004I. UVOD Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C; Uradni list RS, št. 16/2004; veljati začel 1. maja 2004) je posegel tudi v ureditev dolžnosti preživljanja. Čeprav tudi za sedanjo reformo niso bile določbe o preživljanju neposreden povod,(*1) so ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Dopustnost uporabe 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah

dr. Aleksij Mužina, 8.12.2004

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 8/2004Izmed predpisov, ki so v zadnjem času posredno posegli tudi na področje (koncesijskega) izvajanja gospodarskih javnih služb, ni mogoče obiti Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 do 2/04).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Konflikt pristojnosti uprave in skupščine delniške družbe pri ustanavljanju hčerinskih družb v

Primož Obal, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Obal, Podjetje in delo, 8/2004UVOD Uprave delniške družbe je v svoji kompetenci vodenja družbe samostojna in povzema dejanja na lastno odgovornost. Njena pristojnost sega v ožjem pomenu na področje vodenja poslovanja, na področje preoblikovanja (formalno, statusno) in na področje urejanja statusnih razmerij navznoter in navzv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Vsebina »Podjetje in delo« 08/2004

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004__________________________________________________ ______________________________ ČLANKI __________________________________________________ ______________________________ Primož Obal: KONFLIKT PRISTOJNOSTI UPRAVE IN SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE PRI USTANAVLJANJU HČERINSKIH DRUŽB V NEMŠKI SODNI PRAKSI (...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Generalne havarije

Katja Rakun, 8.12.2004

Pomorski in rečni promet

Katja Rakun, Podjetje in delo, 8/20041. UVOD Prispevek predstavlja generalne havarije, pravni institut pomorskega transportnega prava, ki se sicer tesno povezuje s pomorskim zavarovanjem,(*1) pa vendar to ni in ga s pomorskim zavarovanjem tudi ne smemo zamenjevati. Generalne havarije imajo zelo bogato preteklost. So eden najpogos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Kolektivni delovni spori (primerjalnopravno in poskus definicije)

Bojan Kukec, 8.12.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Bojan Kukec, Podjetje in delo, 8/2004I. UVOD Pri proučevanju vpliva (reševanja) kolektivnih delovnih sporov (v nadaljevanju: KDS) je potreben (pa ne še zadosten) pogoj, da so (pravni) pojmi jasno opredeljeni - definirani. Zato si ta strokovni članek prizadeva podati sistematično definicijo KDS, saj je ta problematika tako v primerja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Izpodbijanje pravnih dejanj v korist stečajne mase – kontinuiteta stečajnega postopka, če je

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 61/2003 1. V primeru, da je pravna oseba v stečajnem postopku prodana, se stečajni postopek zoper prodano pravno osebo ustavi in nadaljuje zoper stečajno maso (četrti odstavek 147. člena ZPPSL).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

SESTAVA UPRAVE ZAVAROVALNICE(*1)

dr. Saša Prelič, 8.12.2004

Zavarovalništvo

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2004VPRAŠANJE Zavarovalnica X, d. d., načrtuje opraviti spremembe svojega statuta v delu, v katerem se ta nanaša na sestavo članov uprave. Po spremembi naj bi število članov uprave bilo določeno fleksibilno, z naslednjo ubeseditvijo statutarne določbe: "... dva do največ pet članov ..." Vprašanje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO: prof. dr. France Bučar

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004Profesor France Bučar je znana osebnost slovenskega pravnega in političnega življenja. Znan je predvsem kot nestor slovenskih upravnih znanosti in kot prvi predsednik demokratično izvoljenega slovenskega parlamenta ter oče veljavne slovenske ustave. Poleg strokovne odličnosti so njegove temeljne odl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Skupščinski sklep, ki ni sprejet s potrebno večino

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 60/2003 Sklep, za katerega na skupščini d. o. o. ni glasovala po ZGD potrebna tričetrtinska večina, ni ničen, je pa izpodbojen. Dejansko stanje je preprosto: na skupščini d. o. o. so družbeniki glasovali o povečanju osnovnega kapitala in o spremembi družbene pogodbe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Pravnik v današnjem času

dr. France Bučar, 8.12.2004

Zaposlovanje in brezposelnost

dr. France Bučar, Podjetje in delo, 8/2004Če govorimo o pravniku, govorimo o poklicu. Pravna izobrazba je le ena od podlag za pravni poklic in je danes izhodišče za celo vrsto različnih nepravniških poklicev in zaposlitev. Pravnik kot poklic je izpovedovanje (profesija, profiteor) določenega pogleda na urejenost družbe, v kateri sta pravo i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO: prof. dr. Ljubo Bavcon

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004V letošnjem letu je prof. dr. Ljubo Bavcon, zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, dopolnil osemdeset let. Njegovo ime je za desetine generacij slovenskih pravnikov pa tudi splošno javnost nerazdružno povezano s kazenskim pravom. Pri tem mislimo na razcvet teorije splošnega in pose...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Poročilo o Dnevih slovenskih pravnikov 2004

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004Letošnji Dnevi slovenskih pravnikov so jubilejni, že trideseti. Na skupnem zasedanju vseh udeležencev je v četrtek dopoldan v uvodnem nagovoru Franci Gerbec prikazal vsebinski in kronološki pregled preteklih Zborov (od prvega, 10. in 11. oktobra 1943 na osvobojenem ozemlju v Metliki in na Suhorju...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Pravna narava izpodbijanja dejanj v stečajnem postopku – ugotovitvena in oblikovalna tožba

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 16/2003 Če tožeča stranka izpodbija pravna dejanja po 125. členu ZPPSL in postavi ugotovitveni in dajatveni zahtevek in pri obeh vztraja do konca glavne obravnave, je dotlej njen pravni interes izkazan, zavrženje ugotovitvene tožbe pa ni dopustno.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Konkretizacija zahtevka za prepoved nadaljnjih dejanj nelojalne konkurence

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Varstvo konkurence, cene

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 95/2003 Oblika dejanja nelojalne konkurence mora biti konkretizirana, zato prepovedi vsakršne uporabe nekega znaka ni mogoče zahtevati.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

PRAVNICA LETA IN PRAVNIK LETA: dr. Nina Plavšak in dr. Miha Juhart

Avtor ni naveden, 8.12.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2004Malo je pravnikov, ki bi bili tako aktivni in plodoviti v pravni stroki, kot sta v zadnjem času današnja nagrajenca. Morda je nenavadno, da smo na oder povabili oba hkrati, a dolgoletno delovanje dr. Plavšakove in dr. Juharta je v preteklem letu privedlo do skupnega uspeha, na katerega smo slovenski...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(179)

Leto objave

< Vsi
2004(179)
> Februar(19) > April(32) > Junij(24) > Avgust(15) > Oktober(55) > December(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov