Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 207)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Stališče ATVP glede razlage določbe 81. člena zakona o prevzemih*

Alja Markovič-Čas, 11.12.2001

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 8/2001Stališče ATVP Člen 81 ZPre velja za delničarje izdajatelja, ki se je preoblikoval po postopku, določenem v Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP, Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94, 43/95, 1/96) in ki kot enega izmed načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja ni izvedel javn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Javna naročila - katere podatke lahko ponudnik v ponudbi označi za zaupne*

dr. Vesna Kranjc, 11.12.2001

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2001VPRAŠANJE Ali lahko v postopku oddaje javnega naročila naročnik v razpisni dokumentaciji navede, da lahko ponudniki dele dokumentacije, za katere menijo, da so poslovna skrivnosti ponudnika, označijo z navedbo "zaupno"? V konkretnem primeru je v zvezi s takšno določbo v razpisni dokumentaciji ede...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Stališče ATVP glede razlage določbe 82. člena v zvezi s 87. členom zakona o prevzemih*

Alja Markovič-Čas, 11.12.2001

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 8/2001Odločitev Agencije za trg vrednostnihpapirjev o uspešnosti oziroma neuspešnosti ponudbe za odkup po Zakonu o prevzemih (ZPre) je odvisna od odločitve Vlade Republike Slovenije o izdaji oziroma neizdaji dovoljenja k pridobitvi več kot 25 odstotkov delnic posameznega izdajatelja po prvem odstavku 82. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Javna naročila - pooblastila državne revizijske komisije*

dr. Vesna Kranjc, 11.12.2001

Proračun, Računsko sodišče

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2001VPRAŠANJE Ali je Državna revizijska komisija smela napotiti naročnika, da ponovno zahteva analizo cen od določenega ponudnika, če je tega ponudnika naročnik že pozval, a se po prvem pozivu ponudnik ni odzval in je razpisna dokumentacija določala, da se v tem primeru (če ponudnik ne predloži analize ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Pridobitev poslovnega deleža v d. o. o. - povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in davek*

dr. Marijan Kocbek, 11.12.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2001*na kapitalski dobiček* VPRAŠANJE Pri obdavčitvi dobička iz kapitala zakon o dohodnini v 58. členu določa: "Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je fizična oseba s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije, ki dosega dobiček s prodajo: - nepremičnin, ne glede na to, ali so bil...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Vsebina "Podjetje in delo" 08/2001

Avtor ni naveden, 11.12.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2001__________________________________________________ ______________________________ VSEBINA __________________________________________________ ______________________________ ČLANKI __________________________________________________ ______________________________ Verica Trstenjak: LASTNINA MED JAVNIM I...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Preoblikovanje podjetij z vidika delovne zakonodaje (o nekaterih tujih pogledih)

dr. Drago Mežnar, 11.12.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2001Drago Mežnardoktor pravnih znanosti Inštitut za delovna razmerja v Ljubljani V zadnjih petih ali šestih letih je Nemčija, tako kot številne druge države po svetu, doživela silen razmah združitev in pripojitev podjetij tako med domačimi kot tudi med mednarodnimi podjetji. Takim transakcijam običaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Stvarno kazalo (prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika 2001 revije Podjetje in delo)

Avtor ni naveden, 11.12.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2001AAGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV - poročanje o polletnih rezultatih javne družbe - 1613/8 - predložitev revidiranega letnega poročila - 728/5 - stališča - 297/2 - stališča - 497, 562/3-4 - stališča - podelitev prodajne opcije - 1612/8 - stališče v zvezi z 82. in 87. členom Zakona o prevze...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Novejši trendi na področju patentiranja

Martina Repas, 11.12.2001

Intelektualna lastnina

Martina Repas, Podjetje in delo, 8/2001Martina Repasuniv. diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru 1. NAMESTO UVODA Evropski patentni sistem sestoji iz treh elementov, in sicer Evropske patentne konvencije (v nadaljevanju EPK), Konvencije o patentu skupnega trga in nacionalne patentne zakonodaje držav članic Evropske unije....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Doktrina "Restraint of trade" (konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula v zvezi z delovnim*

Martina Šetinc-Tekavc, 11.12.2001

Delovna razmerja

Martina Šetinc-Tekavc, Podjetje in delo, 8/2001*delovnim razmerjem v angleškem pravu) Martina Šetinc-Tekavc univ. diplomirana pravnica Ekonomska fakulteta v Ljubljani I. UVOD Odnos med delavcem oziroma delojemalcem in delodajalcem je po sami naravi stvari vedno in povsod do določene mere konflikten. Medtem ko smo bili pri nas še pred do...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Lastne delnice po angleškem pravu

Breda Hladnik, 11.12.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Breda Hladnik, Podjetje in delo, 8/2001Breda Hladnikuniv. diplomirana pravnica Juteks, d. d., Žalec 1. UVOD Z novelo Zakona o gospodarskih družbah,(*1) ki je začela veljati 22. junija 2001, je zakonodajalec med drugim pomembneje posegel tudi na področje lastnih delnic. Besedilo novele je nastajalo v okviru projekta z naslovom "Uskl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Zamudna sodba

mag. Janez Tekavc, 11.12.2001

Obligacije

mag. Janez Tekavc, Podjetje in delo, 8/2001Janez TEKAVCmagister pravnih znanosti odvetniški kandidat v Ljubljani Zakon o pravdnem postopku iz leta 1999 (ZPP) je poudaril načelo dispozitivnosti, ki je v dobršni meri, če že ne kar v celoti, zasenčilo načelo iskanja materialne resnice. V običajnem civilnem postopku je tako sodišče samo po ur...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Domače fiskalne spodbude za vlaganja v raziskovalno - razvojno dejavnost

mag. Lidija Tičar-Padar, 11.12.2001

Znanost in raziskovalna dejavnost

mag. Lidija Tičar-Padar, Podjetje in delo, 8/2001Lidija Tičar Padarmagistra ekonomskih znanosti Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Napredek v aplikativni ekonomiki v zadnjih tridesetih letih kaže, da je tehnična sprememba temeljni dejavnik dolgoročne gospodarske rasti in da je inovacijska dejavnost tesno povezana s stopnjo rasti proizvodn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Stališča v zvezi s prodajo in nakupom vrednostnih papirjev tujih skladov rezidentom R Slovenije

Alja Markovič-Čas, 11.12.2001

Obligacije

Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 8/20011. Prodaja in nakup vrednostnih papirjevtujih investicijskih skladov rezidentom Republike Slovenije v tujini sta mogoča pod pogoji, ki so določeni v 27. členu Zakona o deviznem poslovanju. 2. Borznoposredniške družbe lahko v okviru storitev posredovanja pri nakupih in prodajah vrednostnih papirje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Lastnina med javnim in zasebnim*

dr. Verica Trstenjak, 11.12.2001

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 8/2001Verica Trstenjakdoktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Namen članka je opozoriti na nekatera odprta vprašanja ob oblikovanju in razvoju novega lastninskega sistema v Sloveniji. Ali obstaja v novih razmerah le lastnina, zasebna lastnina in tudi javna lastnina in kaj izra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Poročanje o polletnih poslovnih rezultatih javne družbe*

Tanja Lovka, 11.12.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Tanja Lovka, Podjetje in delo, 8/2001STALIŠČE ATVP Povzetek polletnega poročila javne družbe mora na podlagi tretje alinee prvega odstavka oziroma tretje alinee drugega odstavka 4. člena Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 6/2000; v nadaljnjem besedilu: sklep) vključevati podatke o r...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Priznanja in nagrade Zveze društev pravnikov Slovenije

Avtor ni naveden, 11.12.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2001V četrtek, 11. oktobra, so ob začetkuDnevov slovenskih pravnikov drugič podelili priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije za pomembne dosežke na področju pravne znanosti, pravne kulture in pravne teorije. Priznanja se podelijo na podlagi javnega razpisa. Predloge lahko posredujejo člani Zveze in ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/2001

Avtor ni naveden, 11.12.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2001Verica Trstenjak: LASTNINA MED JAVNIM INZASEBNIM - Podjetje in delo, št. 8/2001, strani od 1463 do 1478 Avtorica obravnava odprta vprašanja ob oblikovanju novega lastninskega sistema v Sloveniji. Podrobneje prikaže pojem zasebne in javne lastnine ter poudari, da javna lastnina ni nov poseben javn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 2001 (prva številka pomeni*

Avtor ni naveden, 11.12.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2001*stran, druga pa številko letnika) AVSEC, Franci: - Združitve, delitve in drugo statusno preoblikovanje zadrug - 179/2 BETETTO, Nina: - Pravdnemu postopku pridružena mediacija - 1264/6-7 BOGATAJ, Maja: - Elektronsko poslovanje, finančne storitve in obdavčenje - 1318/6-7 BOHINC, Rado: - ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Podeljevanje prodajne opcije v postopku ponudbe za odkup*

Gregor Sluga, 11.12.2001

Obligacije

Gregor Sluga, Podjetje in delo, 8/2001STALIŠČE ATVP Kadar je določenim delničarjem ob ponudbi za odkup podeljena še prodajna opcija za prodajo preostalih delnic po uspešno izvedenem prevzemu, ki delničarju zagotavlja drugačne pogoje, kot so navedeni v ponudbi za odkup, je v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Zakona o prevzemih (Uradni ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/2001

Avtor ni naveden, 11.12.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2001Verica Trstenjak: PROPERTY BETWEEN PUBLICAND PRIVATE - Podjetje in delo, No. 8/2001, pp. 1463 to 1478 The author discusses open questions that arise on the formulation of the new property system in Slovenia. She describes the notions of private and public property in detail and emphasises that pu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Uskladitev obrtne zakonodaje s pravom ES

dr. Rajko Knez, 11.12.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 8/2001Rajko Knezdoktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru I. UVOD Obrtni zakon, ki je začel veljati 20. avgusta 1994,(*1) spremljata tudi podzakonska predpisa: (i) Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru,(*2) (ii) Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Sklepi, stališča in priporočila

Avtor ni naveden, 11.12.2001

Lastnina in druge stvarne pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

, Podjetje in delo, 8/2001Pri delu v posameznih sekcijah so spolemičnimi razpravami odprli marsikatero aktualno temo in izoblikovali posamezne sklepe, stališča in priporočila: Teoretična razprava NEKATERE SPREMEMBE V SISTEMATIKI LASTNINSKIH RAZMERIJ (Sklepi) Teoretična razprava na temo "Nekatere spremembe v siste...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Model partnerstva Bertelsmann

dr. Zvonka Šarman, 11.12.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 8/2001Zvonka Šarmandoktorica ekonomskih znanosti IROS, d. o. o., Ljubljana GRADITEV PODJETNIŠKE KULTURE NA TEMELJIH PARTNERSTVA (pristop in rezultati nemških delniških družb)(*1) Kaj pod partnerstvom podjetja razumejo uspešne gospodarske družbe, kako z njegovo pomočjo gradijo novo podjetniško kultur...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Nedopustnost pobota iz 118. člena ZPPSL

Avtor ni naveden, 11.12.2001

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 8/2001Prepoved pobota terjatve stečajnegadolžnika in upnika po določbi 118. člena ZPPSL je vezana na obstoj dveh pogojev: 1. če je bila upniku cedirana v zadnjih šestih mesecih pred dnem začetka stečajnega postopka (objektivni pogoj) in 2. če je upnik vedel ali bi moral vedeti, da je postal dolžnik ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(207)

Leto objave

< Vsi
2001(207)
> Februar(24) > April(25) > Junij(29) > Avgust(33) > Oktober(64) > December(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEF G H I J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov