Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 170)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razvoj slovenskega letalskega prava

Aleksander Čičerov, 5.10.2000

Zračni promet

Aleksander Čičerov, Podjetje in delo, 6-7/2000Aleksander ČIČEROV magister pravnih znanosti Ministrstvo za zunanje zadeve(*1) Prometno pravo kot gibalo gospodarstva "UBI SOCIETAS, IBI IUS"(*2) Slovensko letalsko pravo, ki ga razumemo kot vsoto pravil za vedenje in ravnanje fizičnih in pravnih oseb na področju civilnega letalstva, je kot...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Vključevanje Slovenije v globalni logistični prometni sistem

Livio Jakomin, 5.10.2000

Cestni promet, Pomorski in rečni promet

Livio Jakomin, Podjetje in delo, 6-7/2000Livij JAKOMIN doktor prometnih znanosti PRINZ Inštitut v Portorožu Prometno pravo kot gibalo gospodarstva 1. UVOD Globalizacija je postala ena najpomembnejših tem sodobnosti. Pod tem pojmom si največkrat predstavljamo možnosti in razsežnosti, ki jih svetu ponuja globalno gospodarstvo, ter n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Pravo kot kažipot za pomorsko usmerjenost Slovenije

Andrej Pirš, 5.10.2000

Pomorski in rečni promet

Andrej Pirš, Podjetje in delo, 6-7/2000Andrej PIRŠ magister pravnih znanosti Fakulteta za pomorstvo in promet Prometno pravo kot gibalo gospodarstva Namen tega prispevka je kratek prikaz stanja na nekaterih področjih pomorskega prava, ki vplivajo na pomorsko usmerjenost posamezne države, še posebej na pomorsko usmerjenost Republike...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Reforma stvarnega prava: Načela stvarnega prava

Andrej Berden, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice

Andrej Berden, Podjetje in delo, 6-7/2000Andrej BERDEN doktor pravnih znanosti Inštitut za pravo v Ljubljani I. UVOD Načela so tista pravila, ki obvladujejo pravno vejo v celoti. So vanjo inkorporirana. So nekakšna pravila vedenja v posamezni pravni veji. Njihov pomen in uporaba sta zlasti in predvsem v interpretaciji posameznih inst...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razvoj slovenskega železniškega in cestnega prava

Patrick Vlačič, 5.10.2000

Cestni promet, Železniški promet

Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 6-7/2000Patrick VLAČIČ univ. diplomirani pravnik Fakulteta za pomorstvo in promet Prometno pravo kot gibalo gospodarstva SPLOŠNO Po osamosvojitvi in kasneje se je pravni sistem v Republiki Sloveniji znašel v dvojni legislativni transformacijski fazi: - Po eni strani se prenavljajo predpisi nekdanj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Sodobno slovensko poštno pravo

Tatjana Gogala, 5.10.2000

Poštni promet in telekomunikacije

Tatjana Gogala, Podjetje in delo, 6-7/2000Tatjana GOGALA univ. diplomirana pravnica Pošta Slovenije, d. o. o. Prometno pravo kot gibalo gospodarstva I. UVOD Če uvodoma poskušamo najti poenostavljeno definicijo poštnega prava, lahko rečemo, da je poštno pravo sistem pravnih pravil, ki urejajo delovanje poštnega prometa ter izvajanje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razmerja med ustavnim in civilnim pravom

Janez Šinkovec, 5.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/2000Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ljubljana Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah Ni namen sestavka, da bi obdelal številna razmerja med ustavnim in civilnim pravom, temveč le da predstavim nekaj temeljnih vprašanj z namenom, da bi bili v interpretaciji prava širši in sodobn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O naravi osebnostnih pravic

Barbara Novak, 5.10.2000

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Barbara Novak, Podjetje in delo, 6-7/2000Barbara NOVAK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah 1. NEKAJ BESED O POJMU OSEBNOSTNIH PRAVIC Stara šolska Finžgarjeva definicija, "da so osebnostne pravice pravice, ki gredo človeku kot takemu ... (...), da se tičejo nep...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Imaterialne pravice v zakonski zvezi glede na osebnostne in premoženjske odnose

Janez Metelko, 5.10.2000

Zakonska zveza in družinska razmerja

Janez Metelko, Podjetje in delo, 6-7/2000Janez METELKO univ. diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah SPLOŠNO Opredelitev problematike Razpravljanje zadeva določene pravice, ki so svojske za družinska razmerja. Takšna razmerja obravnava družinsko pravo, ki ga...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O spreminjanju modalitet splošne narave v civilnem pravu

Bogomir Sajovic, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 6-7/2000Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah Razvojnost pojmovnega oblikovanja vrste nosilnih modalitet v razvojnosti civilnopravnega fenomena ni prav nič novega. Iz razvojnega oblikovanja se je vendar porodil sistem o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Pogodba o multimodalnem prevozu blaga

Sergej Simoniti, 5.10.2000

Obligacije, Cestni promet

Sergej Simoniti, Podjetje in delo, 6-7/2000Sergej SIMONITI univ. diplomirani pravnik Ljubljana Prometno pravo kot gibalo gospodarstva 1. UVOD Multimodalni prevoz je sklop gospodarskih razmerij, ki jih je gospodarska praksa oblikovala po svoji meri, pri čemer je njegova pravna ureditev neovirano rasla brez pretirane intervencije koge...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Telekomunikacije

Cene Bavec, 5.10.2000

Poštni promet in telekomunikacije

Cene Bavec, Podjetje in delo, 6-7/2000Cene BAVEC doktor informacijsko-upravljalskih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo Prometno pravo kot gibalo gospodarstva 1. TELEKOMUNIKACIJE IN INFORMACIJSKA DRUŽBA Prehod v informacijsko družbo postaja globalen fenomen, ki se že širi iz najbolj razvitih držav v države na prehodu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Koristi poznavanja prava skupnosti za slovenskega pravnika

Miro Prek, 5.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miro Prek, Podjetje in delo, 6-7/2000Miro PREK univ. diplomirani pravnik Vlada Republike Slovenije Služba za zakonodajo Teme iz evropskega in mednarodnega prava Humani iuris conditio semper in infinitum decurrit, et nihil est in eo quod stare perpetuo possit (Justinijanov kodeks 1,17,2,18). Nepoznavanje prava škoduje. Poznavan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Acquis communautaire in slovensko pravo

Verica Trstenjak, 5.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2000Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Teme iz evropskega in mednarodnega prava 1. POJEM ACQUIS COMMUNAUTAIRE Pojem acquis communautaire je v terminologiji Evropske unije pogosto uporabljan, v praksi pa pogosto ne povsem natančno opredeljen. Posebej pogosto ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Acquis communautaire EU in slovensko odvetništvo

Bojan Kukec, 5.10.2000

Odvetništvo in notariat

Bojan Kukec, Podjetje in delo, 6-7/2000Bojan KUKEC magister pravnih znanosti odvetnik na Vrhniki Teme iz evropskega in mednarodnega prava 1. UVOD Lani jeseni je v intervjuju za glasilo Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) Odvetnik tedanji slovenski minister za pravosodje, na vprašanje, kakšno je stališče Evropske Komisije o uredi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Vsebina "Podjetje in delo" 06/2000

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2000-------------------------------------------------------------------------------- VSEBINA -------------------------------------------------------------------------------- TEME IZ EVROPSKEGA IN MEDNARODNEGA PRAVA -------------------------------------------------------------------------------- Verica...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Reforma stvarnega prava: Pogodba o etažni lastnini

Franci Gerbec, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Franci Gerbec, Podjetje in delo, 6-7/2000Franci GERBEC univ. diplomirani pravnik Ljubljana 1. UVOD S pogodbo o etažni lastnini razumemo pogodbo, s katero lastniki posebnih delov v njihovi izključni lasti, ki so hkrati solastniki skupnih delov skupne nepremičnine, uredijo medsebojna razmerja tako glede uporabe in vzdrževanja posebnih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Reforma konkurenčnega prava v EU in vpliv na slovensko pravo

Peter Grilc, 5.10.2000

Varstvo konkurence, cene

Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2000Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Teme iz evropskega in mednarodnega prava 1. UVOD V referatu(*1) obravnavam nekatere vidike morebitne reforme konkurenčnega prava EU, objavljeni v Beli knjigi Komisije o modernizaciji pravil za izvedbo 85. in 86. člena (po pogo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Summaries "Podjetje in delo" 06/2000

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2000Verica Trstenjak: ACQUIS COMMUNAUTAIRE AND THE SLOVENIAN LAW - Podjetje in delo, No. 6-7/2000, pp. 843 to 848 The author deals with the relationship between the acquis communautaire and the Slovenian legal order, explaining the notion itself and its meaning. She offers a detailed presentation of...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Zakon o finančnem poslovanju v (sodni) praksi

Dida Volk, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dida Volk, Podjetje in delo, 6-7/2000Dida VOLK univ. diplomirana pravnica Okrožno sodišče v Ljubljani Javna tribuna: Podjetniška kriza z vidika prava in ekonomije 1. UVOD S 23. julijem 1999 je sicer pričel veljati zakon o finančnem poslovanju podjetij (v nadaljevanju ZFPPod), vendar je začetek uporabe posameznih določb predvid...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Znaki podjetniške krize

Živko Bergant, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

Živko Bergant, Podjetje in delo, 6-7/2000Živko BERGANT magister ekonomskih znanosti ITEO Svetovanje, d. o. o. Javna tribuna: Podjetniška kriza z vidika prava in ekonomije 1. UVOD Najbolj splošno gledano je kriza tista ločnica, ko mora sistem spremeniti smer razvoja, bodisi zaradi sprememb, ki so nastale v njem samem, bodisi zaradi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Reforma stvarnega prava: Omejitve posameznikovih upravičenj v skupnosti etažnih lastnikov

Vesna Rijavec, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice

Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 6-7/2000Vesna RIJAVEC doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Omejitve lastninskih upravičenj posameznih etažnih lastnikov so nujne zaradi normalnega sožitja v skupnosti in posebnega namena skupnih delov nepremičnine. Pozitivna ureditev določene omejitve sicer upošteva, venda...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Insolvenčni postopki

Šime Ivanjko, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2000Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Javna tribuna: Podjetniška kriza z vidika prava in ekonomije Effugere non potes necessitates, potes vincere. Težav ne moreš preprečiti, lahko pa jih premagaš (Seneca) REŠEVANJE ALI UNIČENJE PODJETIJ - TEZE 1. Za slovensk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Ekonomski in organizacijski vidiki reševanja podjetij in krize

Miroslav Končina, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miroslav Končina, Podjetje in delo, 6-7/2000Miroslav KONČINA doktor poslovnih in organizacijskih znanosti Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Javna tribuna: Podjetniška kriza z vidika prava in ekonomije I. PREDSTAVITEV PRISTOPA IN IZHODIŠČA ZA RAZPRAVO Slovenija se v sedanjem gospodarskem in družbenem trenutku sooča s tremi skupina...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Povzetki "Podjetje in delo" 06/2000

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2000Verica Trstenjak: ACQUIS COMMUNAUTAIRE IN SLOVENSKO PRAVO - Podjetje in delo, št. 6-7/2000, strani od 843 do 848 Avtorica obravnava razmerje med acquis communautaire in slovenskim pravnim redom, pojasnjen pojem in njegovo vsebino. Podrobneje so predstavljene sestavine pravnega reda EU ter kaj za...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(170)

Leto objave

< Vsi
2000(170)
> Februar(22) > April(22) > Junij(28) > Avgust(25) > Oktober(73)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G HI J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov