Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 170)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Delniške opcije in udeležba na dobičku

Rado Bohinc, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2000Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb UVOD Delniške opcije kot oblika nagrajevanja so malo uveljavljene v našem gospodarstvu. Tudi o pravni ureditvi opcij v povezanosti z nagrajevanjem v slovenskem p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Nujna razbremenitev ustavnega sodišča

Matevž Krivic, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Matevž Krivic, Podjetje in delo, 6-7/2000Matevž KRIVIC magister pravnih znanosti Ljubljana V knjigi o ustavnem sodstvu, ki pod uredništvom dr. Marijana Pavčnika v znani zbirki "Pravna obzorja" pri Cankarjevi založbi izide letos jeseni, sodelujem s prispevkom "Ustavno sodišče - pristojnosti in postopek". V njem sem seveda "trčil" tudi na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Poslovne knjige in letno poročilo gospodarskih družb

Nina Plavšak, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2000Nina PLAVŠAK doktorica pravnih znanosti Klirinško depotna družba, d. d. Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb 1. UVOD Državni zbor Republike Slovenije je 20. marca 2000 na 20. seji ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Kršitve ustavnih pravic v civilnih sodnih postopkih

Dragica Wedam-Lukić, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2000Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Po 6. alinei 160. člena Ustave je ena od pristojnosti Ustavnega sodišča tudi odločanje o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti, po prvem odstavku 5...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Računovodski izkazi in slovenski računovodski standardi

Marjan Odar, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2000Marjan ODAR univ. diplomirani ekonomist Slovenski inštitut za revizijo Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb 1. UVOD Od začetka (Turk, 1999, stran 5) oblikovanja slovenskih računovodskih standardov (naprej SRS) je preteklo že več kot sedem let. Že pred osamosvojitvijo je v ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Ustavna pritožba zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem času

Janez Čebulj, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Janez Čebulj, Podjetje in delo, 6-7/2000Janez ČEBULJ doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije (O nekaterih vprašanjih ustavnosodne presoje) 1. O VSEBINI PRAVICE DO SOJENJA V RAZUMNEM ČASU Ustava v prvem odstavku 23. člena določa: "Vsak ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Metodologija ustavnosodnega odločanja

Marijan Pavčnik, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2000Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani (Oris nekaterih odprtih vprašanj) 1. UVOD Nekateri so na stališču, da za metodologijo ustavnosodnega odločanja(*1) veljajo splošne metode vrednotenja v pravu.(*2) Do te trditve sem, vsaj v določenem obsegu, zadržan, ker sp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodišču: Pravo in politika

Miro Cerar, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/2000Miro CERAR doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani(*1) Politika je v svojem najširšem pomenu (angleško "policy") predvsem usmerjanje človeške družbe oziroma neke ožje skupnosti k doseganju določenih ciljev, medtem ko politika v ožjem pomenu (angleško "politics") označuje tista družbe...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Nekatera najpomembnejša vsebinska vprašanja ustavne pritožbe v kazenskih zadevah

Zvonko Fišer, 5.10.2000

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 6-7/2000Zvonko FIŠER doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Prva in najbolj splošna značilnost, ki tudi po vsebinski plati najmočneje opredeljuje posebnosti ustavne pritožbe v kazenskih zadevah, izvira iz kazenskega prava kot takega. Kazensko pravo je "ambivalentna družben...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic in poslovnih deležev - viri in pravni postopki

Marijan Kocbek, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2000Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb UVOD Čeprav ZGD načelno prepoveduje tako originarno kot derivativno pridobitev lastnih delnic, pa je med obema oblikama razlika v tem, da je prepoved originarne pridobit...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Preprečevanje korupcije v državni upravi

Bojan Dobovšek, 5.10.2000

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Bojan Dobovšek, Podjetje in delo, 6-7/2000Bojan DOBOVŠEK univ. diplomirani pravnik, magister politoloških znanosti Visoka policijsko-varnostna šola Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije UVOD Korupcija obstaja v družbi že od davnih časov in je pojav, ki ga je družba vedno zanikala, čeprav jo najdemo vsepovsod po svetu. Kol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Raziskanost korupcije v Sloveniji

Matjaž Jager, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Matjaž Jager, Podjetje in delo, 6-7/2000Matjaž JAGER doktor pravnih znanosti Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije "Na indeksu transparentnosti je Slovenija nekako na meji med resnimi in neresnimi državami." (Boštjan M. Zupančič, Pravna kultura in societas leonina,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Problemi kazenskega pregona korupcijskih deliktov

Andrej Ferlinc, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Podjetje in delo, 6-7/2000Andrej FERLINC univ. diplomirani pravnik Višje državno tožilstvo v Mariboru Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije 1. NEKAJ SPLOŠNIH PROBLEMOV PRI PREGONU KORUPCIJSKIH DELIKTOV Na področju boja proti korupciji so bili sprejeti številni mednarodni dokumenti, ki sami po sebi zahtevaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Procesne dileme pri korupcijskih dejanjih - policijska provokacija

Goran Klemenčič, 5.10.2000

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Goran Klemenčič, Podjetje in delo, 6-7/2000Goran KLEMENČIČ magister pravnih znanosti Visoka policijsko-varnostna šola Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije I. UVOD Korupcijska kazniva dejanja praviloma potekajo med osebami, ki se ne čutijo žrtve v kazenskopravnem pomenu besede in niso pripravljene dejanja prijaviti ali sod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Korupcija - primerjalnopravna uvrstitev Slovenije

Damjan Korošec, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Damjan Korošec, Podjetje in delo, 6-7/2000Damjan KOROŠEC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije I. Izbor posameznih kazenskopravnih sistemov, pa tudi obseg prikaza posameznega sistema v zvezi s korupcijo, zahteva transparentna merila. Ker zaradi tehničnih omejitev prikaz...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Razveljavitev z rokom in gola ugotovitev protiustavnosti - podlage za izrek...

Franc Testen, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Franc Testen, Podjetje in delo, 6-7/2000Franc TESTEN univ. diplomirani pravnik Ustavno sodišče Republike Slovenije ... in razlike v učinkih 1. OPIS PROBLEMA Če Ustavno sodišče ugotovi, da je zakon protiustaven, ga v celoti ali delno razveljavi. Razveljavitev učinkuje takoj ali v roku, ki ga določi Ustavno sodišče. Ta rok ne sme bit...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Globalni pristop k preprečevanju korupcije v sodstvu

Aleš Zalar, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2000Aleš ZALAR univ. diplomirani pravnik Okrožno sodišče v Ljubljani Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije I. ERUPCIJA KORUPCIJE? Čeprav je mednarodna skupnost v zadnjem desetletju korupciji kot svetovnemu pojavu namenila precejšnjo pozornost, pa se ni podrobneje in sistematičneje osr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Pranje denarja v zvezi s korupcijskimi kaznivimi dejanji

Klaudijo Stroligo, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pranje denarja

Klaudijo Stroligo, Podjetje in delo, 6-7/2000Klaudijo STROLIGO univ. diplomirani pravnik Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije 1. UVOD Med pranjem denarja in korupcijo obstajajo številne stične točke, ki jim tako domača kot tuja strokovna literatura v zadnjih nekaj let...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Delovanje Sveta Evrope in Evropske Unije na področju preprečevanja in obravnavanja korupcije

Drago Kos, 5.10.2000

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Drago Kos, Podjetje in delo, 6-7/2000Drago KOS univ. diplomirani pravnik Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije 1. UVOD Bežen pogled na svetovno dogajanje pri preprečevanju in zatiranju pojavov, ki jih večina, čeprav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Sodna presoja ustavnosti in slovensko ustavno sodstvo

Arne Mavčič, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Arne Mavčič, Podjetje in delo, 6-7/2000Arne MAVČIČ doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Postavitev slovenskega ustavnega sodstva na državne temelje in na nove pravne temelje sovpada z intenzivnim uvajanjem ustavnosodne presoje v devetdesetih letih v tako imenovanih državah nove demokracije po propadu socialistič...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razmerje med avtorsko in lastninsko pravico

Jože Ilc, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Intelektualna lastnina

Jože Ilc, Podjetje in delo, 6-7/2000Jože ILC univ. diplomirani pravnik specialist civilnega prava odvetnik v Ljubljani Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah Po prvem odstavku 5. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP - Uradni list RS, št. 21/95) so avtorska dela individualne intelektualne stvaritve s po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Pravo kot kažipot za pomorsko usmerjenost Slovenije

Andrej Pirš, 5.10.2000

Pomorski in rečni promet

Andrej Pirš, Podjetje in delo, 6-7/2000Andrej PIRŠ magister pravnih znanosti Fakulteta za pomorstvo in promet Prometno pravo kot gibalo gospodarstva Namen tega prispevka je kratek prikaz stanja na nekaterih področjih pomorskega prava, ki vplivajo na pomorsko usmerjenost posamezne države, še posebej na pomorsko usmerjenost Republike...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Prometno pravo kot gibalo gospodarstva

Marko Pavliha, 5.10.2000

Pomorski in rečni promet

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2000Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Fakulteta za pomorstvo in promet 1. UVOD Lahko bi dejali, da je promet gibalo celotnega človeštva, ne zgolj gospodarstva. Vpet je domala v vsako poro našega življenja, saj potujemo na delo in domov, gremo na počitnice, pošiljamo blago in poštne pošiljke...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Koristi poznavanja prava skupnosti za slovenskega pravnika

Miro Prek, 5.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miro Prek, Podjetje in delo, 6-7/2000Miro PREK univ. diplomirani pravnik Vlada Republike Slovenije Služba za zakonodajo Teme iz evropskega in mednarodnega prava Humani iuris conditio semper in infinitum decurrit, et nihil est in eo quod stare perpetuo possit (Justinijanov kodeks 1,17,2,18). Nepoznavanje prava škoduje. Poznavan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razvoj slovenskega letalskega prava

Aleksander Čičerov, 5.10.2000

Zračni promet

Aleksander Čičerov, Podjetje in delo, 6-7/2000Aleksander ČIČEROV magister pravnih znanosti Ministrstvo za zunanje zadeve(*1) Prometno pravo kot gibalo gospodarstva "UBI SOCIETAS, IBI IUS"(*2) Slovensko letalsko pravo, ki ga razumemo kot vsoto pravil za vedenje in ravnanje fizičnih in pravnih oseb na področju civilnega letalstva, je kot...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(170)

Leto objave

< Vsi
2000(170)
> Februar(22) > April(22) > Junij(28) > Avgust(25) > Oktober(73)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G HI J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov