Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 160 / 162
Dokumenti od 3976 do 4000 (od skupaj 4032)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄7

Nekatera odprta vprašanja deleža v družbi z omejenoodgovornostjo - II(*1)

mag. Miha Juhart, 25.10.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Juhart, Podjetje in delo, 7/1991Miha Juhart magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 5. DELEŽ V DEDNEM IN DRUŽINSKEM PRAVU V dednopravnih in družinskopravnih razmerjih pride pogosto do delitve premoženja. Pri dedovanju se zapustnikovo premoženje največkrat razdeli med več dedičev. Ob razvezi zakonske zveze pa s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄7

Summaries "Podjetje in delo" 07/1991

Avtor ni naveden, 25.10.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1991Janez Novak: REGULATION OF COURTS UNDER THE CONSTITUTION, NOVELTIES OF LABOUR LAW - Podjetje in delo, no. 7/91, pp. from 730 to 738 In relation to the first part of the article, the author states that the judicial power shall be regulated, as to the other two powers, under the Constitution, on a...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Podjetje v delovnem pravu

dr. Andrej Berden, 20.10.1991

Delovna razmerja

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 6/1991Andrej BERDEN doktor pravnih znanosti Inštitut za pravo v Ljubljani 1. PODJETJE V DELOVNEM PRAVU KOT PRAVNA KATEGORIJA Podjetje kot tako ni pravni pojem, ki bi imel svojo enovito pravno vsebino in bi ga lahko obravnavali kot pravno kategorijo. Pristop temu fenomenu je prav zaradi tega v različ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Družbeni in ustavni pogoji novega načina gospodarjenja

dr. Albin Igličar, 20.10.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 6/1991Albin IGLIČAR doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta a Ljubljani I. Dosedanji način gospodarjenja, ki je bil uveljavljen v Jugoslaviji po letu 1945, se je posebej v zadnjih desetih letih izkazal kot neuspešen. Institucionalne osnove tega gospodarjenja, ki so v zadnjem obdobju izhajale iz zve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Pravna vprašanja lastninskega preoblikovanja podjetij inprivatizacije

dr. Marijan Kocbek, 20.10.1991

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6/1991Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola v Mariboru 1. UVOD Pri ponovnem vzpostavljanju tržno zasnovanega gospodarskega sistema pri nas je v tem času najpomembnejše vprašanje čim hitrejše transformacije družbene lastnine v pravo lastnino z znanim titularjem. Določanje titularj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Stečaj stečaja

dr. Šime Ivanjko, 20.10.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6/1991Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola v Mariboru Stečaj je najbolj uničevalni in najmanj učinkovit način poplačila upnikov. 1. UVOD Podjetništvo se uresničuje z ustanovitvijo in poslovanjem podjetja, preneha pa z njegovim stečajem ali pa likvidacijo. Za ustanovitelja oziro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Povzetki "Podjetje in delo" 06/1991

Avtor ni naveden, 20.10.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 6/1991Lojze Janko: ZAKONODAJNI VIDIKI UREDITVE NOVEGA PRAVNEGA SISTEMA SLOVENIJE - Podjetje in delo, št. 6/91, str. od 515 do 519 Oblikovanje nove pravne ureditve je daljši proces, ki bo potekal več let, če naj bo prihodnja zakonodaja skladna, celovita in predvsem učinkovita. Zamišljeno je bilo, da bo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Pravna načela v mednarodnem zasebnem pravu

Ada Polajnar-Pavčnik, 20.10.1991

Civilni kolizijski predpisi

Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6/1991Ada POLAJNAR-PAVČNIK diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Mednarodno zasebno pravo rešuje pravna razmerja s tujimi elementi, razmerja, v katerih nastopajo stiki in kolizije med več pravnimi ureditvami. Načini reševanja teh kolizij so različni. Situacije lahko rešujemo s po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Temeljna pravna načela obligacijskega prava

dr. Boris Strohsack, 20.10.1991

Obligacije

dr. Boris Strohsack, Podjetje in delo, 6/1991Boris STROHSACK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. KAJ ŠTEJEM KOT PRAVNO NAČELO? Že to temeljno vprašanje, kot vse kaže, vsaj v nekem dokončnem smislu ni rešeno ne v pravni teoriji in ne v praksi. Kot praktika pa me vodi predvsem takale usmeritev: - Kot pravno nače...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Pomen pravnih načel

dr. Marijan Pavčnik, 20.10.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6/1991Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Pomembno vlogo pri razumevanju in uporabljanju zakonov (v nadaljevanju se sklicujem na zakon kot na prototip za formalne pravne vire) imajo tudi pravna načela. V našem primeru gre zlasti za praktično uporabljanje zakona, to je z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Koncentracija in povezovanje podjetij

dr. Krešo Puharič, 20.10.1991

Varstvo konkurence, cene

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6/1991Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD IN SPLOŠNE RAZVOJNE ZNAČILNOSTI Obe kategorijalni pojavnosti, ki ju bomo obravnavali v tem prispevku, z razvojnega predvsem gospodarskega in s časovnim zamikom tudi pravnega vidika - kažeta na razumljivo odzivnost go...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Nova slovenska podjetniška zakonodaja

dr. Rado Bohinc, 20.10.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6/1991Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Slovenski inštitut za management 1. UVOD Slovenija nima svoje civilne niti gospodarske zakonodaje. Tudi morebitna uporaba jugoslovanske zakonodaje v prehodnem obdobju ali kot pravnih pravil ne more zadostiti potrebam nastajajočega tržnega gospodarstva, organ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Vsebina "Podjetje in delo" 06/1991

Avtor ni naveden, 20.10.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 6/1991VSEBINA -------------------------------------------------------------- REFERATI -------------------------------------------------------------- Lojze Janko: ZAKONODAJNI VIDIKI UREDITVE NOVEGA PRAVNEGA SISTEMA SLOVENIJE 515 -------------------------------------------------------------- Lojze Ude: U...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Novejši razvoj mednarodnega gospodarskega prava

dr. Bojan Zabel, 20.10.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bojan Zabel, Podjetje in delo, 6/1991Bojan ZABEL doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. Tema mojega prispevka, kakor so jo določili organizatorji, je po eni strani zanimiva in koristna. Hkrati pa je zvezana z več težavami. Prva se nanaša že na časovno razmejitev, torej na to, kaj štejemo kot "novejši" razvoj medn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

O razvoju v civilnem pravu

dr. Bogomir Sajovic, 20.10.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Pravoznanstvo

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 6/1991Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. Danes najbrž ne moremo razpravljati o lastninski pravici v sicer civilnopravno običajnem načinu. Tako izhodišče, če ga ne razvijamo, bi vodilo do formalizma oblikovanja lastninskih odnosov, to še toliko bolj, ker so pozitivno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Nekatera odprta vprašanja deleža v družbi z omejenoodgovornostjo(*)

mag. Miha Juhart, 20.10.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6/1991Miha JUHART magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Z novo ureditvijo statusnega prava gospodarskih subjektov je družba z omejeno odgovornostjo postala poleg delniške družbe in družbenega podjetja v odmiranju najbolj pomembna organizacijska oblika delovanja gospodarskih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Načeli legitimnosti in legalitete v kazenskem pravu

mag. Mitja Deisinger, 20.10.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Deisinger, Podjetje in delo, 6/1991Mitja DEISINGER magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Načeli legitimnosti in legalitete sta temeljni načeli v sodobnem kazenskem pravu. Njun razvoj temelji na večstoletnem boju za ustrezno vrednotenje odnosov med posameznikom in državno oblastjo. V tem razvoju s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Nadzorni odbor v korporativni zakonodaji

mag. Drago Mežnar, 20.10.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 6/1991Drago MEŽNAR magister pravnih znanosti Gospodarska zbornica Slovenije 1. UVOD Vprašanje vodenja družb v ureditvah korporativne zakonodaje v Združenih državah Amerike in Zvezni republiki Nemčiji je staro toliko, kot so stare družbe same. Posebna pozornost teorije in prakse je namenjena vprašanj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Summaries "Podjetje in delo" 06/1991

Avtor ni naveden, 20.10.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 6/1991Lojze Janko: LEGISLATIVE ASPECTS OF THE REGULATION OF THE NEW LEGAL SYSTEM OF SLOVENIA - Podjetje in delo, no. 6/91, pp. from 515 to 519 The formation of the new legal regulation is a longer process to take place several years if the future legislation be a conformable, integral and above all an...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Povzetki "Podjetje in delo" 05/1991

Avtor ni naveden, 20.9.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 5/1991Janez Pečar: DISCIPLINSKO KAZNOVANJE IN NADZOROVANJE - Podjetje in delo, št. 5/91, str. od 413 do 428 Discipliniranje na delovnem mestu je ena izmed oblik družbenega nadzorstva. Organizirano delo si že od nekdaj ustvarja svoj varnostni sistem, od prijavljanja prek obravnavanja deviantov, vključn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Vsebina "Podjetje in delo" 05/1991

Avtor ni naveden, 20.9.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 5/1991VSEBINA -------------------------------------------------------------- ČLANKI -------------------------------------------------------------- Janez Pečar: DISCIPLINSKO KAZNOVANJE IN NADZOROVANJE 413 Uvod 413 1. Prijavljanje in obravnavanje kršitev 414 2. Mehanizmi discipliniranja 416 3. Kaznovan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Summaries "Podjetje in delo" 05/1991

Avtor ni naveden, 20.9.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 5/1991Janez Pečar: DISCIPLINARY PUNISHMENT AND SUPERVISION - Podjetje in delo, no. 5/91, pp. from 413 to 428 Maintaining discipline at workplace is one of the forms of social supervision. The organized work has been from old creating its own security system from denouncing through processing wrongdoer...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Disciplinsko kaznovanje in nadzorovanje

dr. Janez Pečar, 20.9.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

dr. Janez Pečar, Podjetje in delo, 5/1991Janez PEČAR doktor pravnih znanosti Inštitut za kriminologijo v Ljubljani Age - si quid agis Delaj, če (že) nekaj delaš! UVOD Z discipliniranjem na delovnem mestu z rabo nekakšnih delovno- industrijskih tribunalov in celo posameznikov se v marsičem povezuje pravna narava disciplinske repres...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Upravni odbor v teoriji in praksi participativneorganizacije - delniške družbe

dr. Zvonka Šarman, 20.9.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 5/1991Zvonka ŠARMAN doktorica ekonomskih znanosti Ljubljana 1. UPRAVLJANJE, SOUPRAVLJANJE IN PARTICIPATIVNA ORGANIZACIJA 1.1. Opredelitev upravljanja in soupravljanja V teoretskih prispevkih, ki so obravnavali nekdanjo samoupravno organizacijo, je obstajala vrsta različnih razlag funkcije upravlj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Naloge nekaterih mednarodnih organizacij za varstvopotrošnikov

dr. Franc Pernek, 20.9.1991

Trgovina

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 5/1991Franc PERNEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola Univerze v Mariboru 1. UVODNA MISEL Varstvo potrošnikov(*1) je sicer skrb vsake družbe vendar so prizadevanja in uspehi tega varstva v posameznih okoljih oziroma državah dokaj različni. Ta različnost je pogojena s številnimi dejavniki, me...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 159 160 161 162 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(38) Podjetje in delo(3994)

Leto objave

2019(77) 2018(104) 2017(113) 2016(131)
2015(115) 2014(123) 2013(74) 2012(132)
2011(146) 2010(134) 2009(155) 2008(142)
2007(141) 2006(143) 2005(155) 2004(179)
2003(188) 2002(203) 2001(207) 2000(170)
1999(201) 1998(184) 1997(140) 1996(168)
1995(130) 1994(113) 1993(110) 1992(83)
1991(71)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov