Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 160 / 164
Dokumenti od 3976 do 4000 (od skupaj 4082)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄5

Povzetki "Podjetje in delo" 05/1992

Avtor ni naveden, 20.9.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 5/1992Janez Šinkovec: O PRAVNI DRŽAVI - Podjetje in delo, št. 5/92, str. od 375 do 385 V ustavi je določeno, da je Republika Slovenija demokratična republika ter pravna in socialna država. Pojem "pravna država" je zelo pester, ker vsebuje različne ustavne vidike, določa načela, ki se delijo v podnačel...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄5

Japonsko odločanje in upravljanje družb v primerjavi z Zahodom

dr. Zvonka Šarman, 20.9.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 5/1992Zvonka ŠARMAN doktorica ekonomskih znanosti IROS - Inštitut za razvijanje organizacijskih sistemov, Ljubljana 1. ZNAČILNOSTI PROCESA ODLOČANJA V JAPONSKIH DRUŽBAH Osnovne značilnosti Ni dvoma, da se problemov upravljanja pri poslovanju v velikih podjetjih Japonci lotevajo na zelo izviren na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄4

Povzetki "Podjetje in delo" 04/1992

Avtor ni naveden, 25.7.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 4/1992Janez Šinkovec: JAVNO DOBRO - Podjetje in delo, št. 4/92, str. od 269 do 278 Vsebina lastninske pravice je odvisna od namena in narave stvari. To še posebej velja za stvari, ki jih v Evropi pretežno štejemo za javno dobro. Pri javnem dobru prevladuje splošni interes, ker gre za stvari ki jih lah...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄4

Summaries "Podjetje in delo" 04/1992

Avtor ni naveden, 25.7.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 4/1992Janez Šinkovec: PUBLIC PROPERTY - Podjetje in delo, no. 4/92, pp. from 269 to 278 The contents of the right of ownership depend on the purpose and nature of the thing. This especially applies to the things being considered in Europe mainly as public property. In public property common interest i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄4

Socialno zavarovanje, zaposlovanje tujcev

mag. Tanja Dobrin, 25.7.1992

Tujci, Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Podjetje in delo, 4/1992Inštitut za delo pri Pravni fakulteti je organiziral 20. maja 1992 seminar o novi zakonski ureditvi pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva in zavarovanja in o predlagani ureditvi zaposlovanja tujcev in socialnega varstva. Referenti na seminarju so s področja tem, ki so j...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄4

Delo Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije v zadnjem petletnem razdobju

Jožko Žiberna, 25.7.1992

Ostalo

Jožko Žiberna, Podjetje in delo, 4/1992UVOD Ustanovna skupščina Zveze društev pravnikov v gospodarstvu (na kratko: Zveza) je bila 17. junija 1966. Tako je na isti datum minulega leta minilo petindvajset let njenega delovanja. Vsaj formalno, ker je sicer organizacija kot taka delovala že prej, kar je bilo podrobneje opisano v zborniku,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄4

Vloga in položaj korporacijskih pravnikov v svetu(*1)

Avtor ni naveden, 25.7.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 4/1992Dober pravnik je lahko samo tisti, ki je pravnik s slabo vestjo. Samo široko izobraženi človek je lahko dober pravnik. Gustav Rambruch UVOD Družbene, politične in gospodarske ter druge spremembe v družbi vplivajo na poklic pravnika v veliko večji meri kot v drugih družbenih poklicnih struktura...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄4

Javno dobro

dr. Janez Šinkovec, 25.7.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 4/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Problematika javnega dobra in z njim povezanih podjetij je v veliki meri odvisna od narave in namena gospodarskih ali drugih dobrin, ki jih štejemo za javno dobro. Klasična pravna teorija je štela lastnino kot v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄4

Nekatere značilnosti novega sistema upravljanja v japonskih družbah

dr. Zvonka Šarman, 25.7.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 4/1992Zvonka ŠARMAN doktorica ekonomskih znanosti IROS - Inštitut za razvijanje organizacijskih sistemov, Ljubljana 1. MOTIVI IN SMERI SPREMEMB Lahko bi rekli, da je "čas" osnovni motiv za razmišljanje številnih podjetij o novem načinu upravljanja. Rastoči presežek Japonske v mednarodni trgovini in ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄4

Pravna ureditev hipoteke

dr. Šime Ivanjko, 25.7.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 4/1992Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Inštitut za gospodarsko pravo pri Visoki pravni šoli Univerze v Mariboru 1. UVOD Zastavna pravica na premičninah in nepremičninah je učinkovit instrument zavarovanja terjatev v dolžniško - upniških razmerjih. Zastavno pravico na nepremičnini običajno poimen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄4

Pomen in vloga nadzornega sveta v kapitalskih družbah

mag. Borut Bratina, 25.7.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Podjetje in delo, 4/1992Borut BRATINA magister pravnih znanosti Inštitut za gospodarsko pravo Ekonomsko - poslovne fakultete v Mariboru 1. UVOD V Poročevalcu Skupščine Republike Slovenije št. 7 z dne 19. marca 1992 so bile objavljene teze dveh pomembnih zakonov, ki bosta med drugim sistematično in kompleksno uredila ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Zaposlenost in brezposelnost v Sloveniji

mag. Etelka Korpič-Horvat, 17.5.1992

Zaposlovanje in brezposelnost

mag. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 3/1992Etelka KORPIČ-HORVAT magistra pravnih znanosti Služba družbenega knjigovodstva Murska Sobota 1. UVOD Zaposlovanje in brezposelnost sta danes v Sloveniji med najpomembnejšimi problemi njene družbenoekonomske krize. Zmanjševanje zaposlenosti in rast brezposelnosti sta se začela v začetku osemdes...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Ustanovitev in pravnostatusne značilnosti zadruge

dr. Šime Ivanjko, 17.5.1992

Zadruge

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 3/1992Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Inštitut za gospodarsko pravo Visoke pravne šole v Mariboru 1. UVOD Sprejetje Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, v nadaljevanju: ZZ) je za slovensko zadružništvo zgodovinska prelomnica. Dokončno je opuščena socialistična oblika zadružništva. Post...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Stečaj in reorganizacija podjetij

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, 17.5.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Podjetje in delo, 3/1992Alenka ŽNIDARŠIČ-KRANJC doktorica ekonomskih znanosti Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 1. UVOD V vsakem ekonomskem sistemu se nenehno srečujemo z nastajanjem novih proizvodnih enot in njihovim odmiranjem. V te procese so vključene vsaj tri skupine zainteresiranih stra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Sodobni pogledi na lastnino (socialna funkcija)(*)

dr. Janez Šinkovec, 17.5.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 3/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Sodobna pravna teorija in moderne ustave poudarjajo poleg pravne države tudi pojem socialne države. Ustava Republike Slovenije opredeljuje slovensko državo kot pravno in socialno. Socialna država temelji na inte...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Summaries "Podjetje in delo" 03/1992

Avtor ni naveden, 17.5.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 3/1992Janez Šinkovec: MODERN ASPECTS OF OWNERSHIP (social function) - Podjetje in delo, no. 3/92, pp. from 171 to 181 The contemporary state is not only a state governed by law and order but also a social state. Ownership, too, shall be treated from this point of view. The author indicates the charact...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Povzetki "Podjetje in delo" 03/1992

Avtor ni naveden, 17.5.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 3/1992Janez Šinkovec: SODOBNI POGLEDI NA LASTNINO (socialna funkcija) - Podjetje in delo, št. 3/92, str. od 171 do 181 Sodobna država ni le pravna, temveč je tudi socialna država. S tega stališča je treba obravnavati tudi lastnino. Avtor navaja značilnosti ustav Francije, Nemčije, Italije in Švice. V ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Organizacija in vodenje japonskih korporacij

dr. Zvonka Šarman, 17.5.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 3/1992Zvonka ŠARMAN doktorica ekonomskih znanosti IROS - Inštitut za razvijanje organizacijskih sistemov Ljubljana 1. ORGANIZACIJSKI OKVIR VODENJA (IN UPRAVLJANJA) VELIKEGA JAPONSKEGA PODJETJA Organizacijska zgradba velikih podjetij (združb) na Japonskem je podobna sestavam takih podjetij na Zahodu ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Organiziranost potrošnikov v Evropski skupnosti

dr. Franc Pernek, 17.5.1992

Trgovina

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 3/1992Franc PERNEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola Univerze v Mariboru 1. UVODNA MISEL Potrošniška gibanja ne temeljijo na teorijah posameznih mislecev, ki se zavzemajo za novo in naprednejšo družbo.(*1) Porajati so se začela po francoski revoluciji, ko so korporacije v glavnem izginile i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Udeležba delavcev v kapitalu in dobičku podjetja v nemškem pravu

mag. Borut Bratina, 17.5.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Podjetje in delo, 3/1992Borut BRATINA magister pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V Nemčiji obstaja več modelov udeležbe delavcev v kapitalu in dobičku podjetja. Ob soodločanju delavcev na podlagi zakonodaje o soodločanju delavcev v nadzornih odborih, upravnih odborih in podjetniških ozi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄2

Povzetki "Podjetje in delo" 02/1992

Avtor ni naveden, 10.3.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/1992Anton Perenič: KAKO DALEČ SEŽE NAČELO PRAVNE ENAKOSTI - Podjetje in delo, št. 2/92, str. od 79 do 82 Načelo pravne enakosti ni le eno pravnih načel, temveč je predvsem osrednje pravno načelo. Vrsta drugih načel, ki so tudi pomembna, je dejansko glede na načela pravne enakosti le instrumentalno. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄2

Pravna narava socialnega sporazuma

mag. Tanja Dobrin, 10.3.1992

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Tanja Dobrin, Podjetje in delo, 2/1992Socialni sporazum, poimenovan tudi socialni pakt, formalni ali neformalni akt ali dejanje, povzroča kot novost na področju našega družbenoekonomskega življenja ob svojem nastajanju vrsto vprašanj. Opazna je različnost razumevanja njegovega namena in vsebine, načina nastajanja kot tudi kroga udeležen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄2

Summaries "Podjetje in delo" 02/1992

Avtor ni naveden, 10.3.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/1992Anton Perenič: THE RANGE OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY OF RIGHTS - Podjetje in delo, no. 2/92, pp. from 79 to 82 The principle of equality of rights is not only one of the legal principles, but it is, above all, the central principle of law. A series of other legal principles, being important ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄2

Spremenjeni pravni temelj upravljanja podjetij

dr. Rado Bohinc, 10.3.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 2/1992Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Inštitut za management Ljubljana 1. SPLOŠNO O TEMELJU UPRAVLJANJA Preoblikovanje družbenega, samoupravnega podjetja v pravnoorganizacijsko obliko družbe, pa naj bo ta kapitalska ali osebna, povzroča spremembe v organizaciji upravljanja. Ta temelji na spremen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄2

Proračunski sistemi nekaterih držav ob prehodu na tržno gospodarstvo

dr. Franc Pernek, 10.3.1992

Proračun

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 2/1992Franc PERNEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola Univerze v Mariboru 1. UVODNE MISLI O PRORAČUNU Proračun je eden izmed instrumentov ekonomske politike določene države in o njem lahko trdimo, da je odsev družbene, politične in ekonomske ureditve. Proračun kot instrument družbenega fi...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 159 160 161 ... 164 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(36) Podjetje in delo(4046)

Leto objave

2020(24) 2019(95) 2018(104) 2017(113)
2016(131) 2015(115) 2014(123) 2013(82)
2012(132) 2011(146) 2010(134) 2009(155)
2008(142) 2007(141) 2006(143) 2005(155)
2004(179) 2003(188) 2002(203) 2001(207)
2000(170) 1999(201) 1998(184) 1997(140)
1996(168) 1995(130) 1994(113) 1993(110)
1992(83) 1991(71)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov