Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 4 (od skupaj 4)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Kazenskopravno varstvo otrok

Katja Filipčič, 1.10.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Katja Filipčič, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: Slovensko kazensko pravo si prizadeva močneje zaščititi otroke pred zlorabami. Zato so bile v zadnjih dvajsetih letih sprejete številne spremembe Kazenskega zakonika (KZ-1). Nekatere so bile namenjene odpravi nedosledne uporabe izrazov otrok, mladoletnik in mladoletna oseba. Slovenija pri tem vztraja pri terminološki tradiciji iz obdobja Jugoslavije. Večjemu varstvu otrok so namenjene težje oblike kaznivih dejanj ali posebne inkriminacije. Pri tem je slovenski zakonodajalec nesistemski. Spregledano je tudi tudi vprašanje, ali in kdaj je etično sporno oblikovati starost kot kvalifikatorno okoliščino kaznivega dejanja. Ravno tako dogmatično sporno je vezati začetek teka zastaralnih rokov za kazenski pregon na starost žrtve. Ključne besede: otrok žrtev, privolitvena sposobnost, zastaranje, Kazenski zakonik Title: Criminal Law Protection of Children Abstract: Slovenian criminal law seeks to protect children more effectively against abuse. Therefore, in the last twenty years, numerous amendments to the Penal Code have been adopted. Some of them were aimed at eliminating the terminology inconsistency in using the terms a child, a minor and a person under the age of majority. Slovenia insists on the terminological tradition from the time of Yugoslavia. Stronger protection of children is provided by higher penalties in the case of child victims or special incriminations. The Slovenian legislator is non-systematic in this regard. The question is also raised whether and when it is ethically disputable to shape the age as the qualifying circumstance of the crime. It is equally dogmatically challenging to link the beginning of the limitation period for criminal prosecution to the age of the victim. Keywords: child victim, age of consent, statute of limitation, Penal Code
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost

Katja Filipčič, 1.10.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

Katja Filipčič, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek:Obravnavanje kaznivih dejanj zoper delovno razmerje odpira številna vprašanja: kaj je prepovedana posledica, kakšen učinek ima delodajalčeva objektivna nemožnost plačil obveznosti, kakšne značilnosti ima krivda, vprašanje delavčeve privolitve v zmanjšanje njegovih pravic, nerešena vprašanja odgovornosti za hujšo posledico. Državni tožilci in sodniki se zaradi velikega povečanja obsega zadev z njimi srečujejo vse pogosteje, kljub temu pa na nekatera vprašanja še ni zadovoljivih odgovorov. Ključne besede: pravice delavcev, plačilo prispevkov, krivda, odgovornost za hujšo posledico Title: Criminal Offences against Labour Relations and Social Security Abstract: Dealing with criminal offences against labour relations raises numerous questions: what are prohibited consequences, the effect of objective impossibility of employer to pay prescribed obligations, the characteristics of criminal liability, the question of employee's consent to the reduction of his rights, unsolved problems with the liability for graver consequences. Prosecutors and judges are, due to a large increase in number of cases, confronted with these questions, and some of them do not yet have satisfactory answers. Key words: labour rights, payment of the prescribed contributions, criminal liability, liability for graver consequences
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Obravnavanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj - potrebujemo spremembe?

Katja Filipčič, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Katja Filipčič, Podjetje in delo, 6-7/2009Obseg in struktura mladoletniške kriminalitete sta v Sloveniji stabilna; prevladuje premoženjska kriminaliteta (72,5 odstotka), medtem ko je v zadnjih desetih letih delež nasilniške kriminalitete le rahlo narasel (s 6,5 odstotka leta 1997 na 7,5 odstotka leta 2007). Po letu 1995 pa se je spremenila ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Položaj mladoletnikov v kazenskem postopku in postopku zaradi prekrška

dr. Katja Filipčič, 9.10.2002

Kazenski postopek, Prekrški

dr. Katja Filipčič, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Vedenje, ki presega meje dopustnega, je pri mladoletnikih pogosto(*1) in zelo raznovrstno. Lahko je to kršitev pravil, ki veljajo v mladoletnikovi družini, ki jih oblikuje šola, ali pa kršitev pravil, ki jih postavlja država, da bi zagotovila varnost družbe in njenih članov ter nemoteno d...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(4)

Leto objave

2018(1) 2016(1) 2009(1) 2002(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEF GHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: F

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov