Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Grozljiva pošast Terorizem: izhodišča za premislek

Marko Pavliha, 1.10.2017

Človekove pravice

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Prispevek je zasnovan kot uvod k okrogli mizi Terorizem - ali bomo spremenili svoje življenjske navade, na kateri bomo razpravljali o opredelitvah in vzrokih terorizma, pravnih okvirih boja zoper terorizem, islamističnem terorizmu, dejavnikih, ki vplivajo na terorizem, in terorističnih napadih v prometu. Poglavitno vprašanje je, ali se bodo zaradi terorizma spremenile naše življenjske navade oziroma ali bomo pripravljeni dopuščati večje posege v človekove pravice in bo v razmerju med svobodo in varnostjo zmagovala slednja. Ključne besede: terorizem, interdisciplinarnost, pravo, islamistični terorizem, vplivni dejavniki, varnost, svoboda, človekove pravice, promet Title: The Horrible Monster of Terrorism: Premises for Consideration Abstract: The article is written as an introduction to the round table Terrorism - Are We Going to Change Our Habits, where we will discuss definitions and reasons for terrorism, the legal framework of counter-terrorism, Islamic terrorism, impact factors and terrorism attacks in transport. The key question is whether we shall change our lifestyle because of terrorism, and, furthermore, if we are prepared to tolerate more interference with human rights, with security prevailing over freedom. Key words: terrorism, interdisciplinarity, law, Islamic terrorism, impact factors, security, freedom, human rights, transport
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

EU in (ne)gotovost "doktrine" in dubio pro consumatore

Marko Pavliha, 1.10.2015

Promet in zveze - splošno

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod: doseg prispevka 2. Ravnanje v korist pot(roš)nika 3. Kritičen pogled na veljavno prevozno potniško pravo in predlagana reforma 4. Primera iz prakse brez sodnega epiloga 5. Sklepne misli Povzetek Razvoj prava EU na področju pravic potnikov je v zadnjih dvajsetih letih dosegel veli
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄6-7

(A)moralnost pravnikov v politiki

Marko Pavliha, 1.10.2014

Pravoznanstvo

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2014Politična (a)moralnost pravnikov se kaže na več načinov, saj so pravniki lahko politiki v zakonodajni ali izvršni oblasti, funkcionarji v pravosodju, uslužbenci v državnih organih in strankah, oportunistični pozerji in lukrativni svetovalci politikom, pasivni tolerantneži pravnih in etičnih zlorab ali osamljeni borci za pravico, ki jih žene civilni pogum. Družbeno breme nosijo tudi odvetniki, notarji, pravniki v gospodarstvu in učitelji prava. Avtor navaja konkretne primere amoralnosti v slovenski politiki, ki so (ne)posredno povezani s pravniki, analizira poglavitne vzroke za družbeno (j)etičnost in predlaga terapijo, katere bistvo je celostna pedagogika.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Politizacija postopkov kandidatur za mednarodne sodniške in nekatere druge evropske funkcije

Marko Pavliha, 5.10.2012

Pravoznanstvo

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2012Avtor zagovarja hipotezo, da so postopki nekaterih kandidatur za prestižne evropske funkcije pretirano spolitizirani. Zato predlaga spremembe zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč in uzakonitev preglednega in pravičnega postopka za izbiro evropskega komisarja in nekaterih drugih funkcionarjev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vpliv mednarodnih pravil na uporabo prava EU

Marko Pavliha, 10.10.2011

Pravoznanstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek obravnava vpliv mednarodnega prava na evropsko pravo, in sicer s splošnega vidika in v zvezi s konkretnim sporom med Slovenijo in Italijo glede načrtovanih plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Avtor ugotavlja, da Sodišče EU načeloma spoštuje mednarodno pravo in mu prizna
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄8

Mednarodnopravni argumenti zoper plinske terminale v Tržaškem zalivu v luči prava EU

Marko Pavliha, 15.12.2010

Civilno pravo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 8/2010Prispevek lahko služi kot del argumentacije v postopku pred Komisijo in Sodiščem EU zoper načrtovane plinske terminale v izjemno občutljivem Tržaškem zalivu, ki ga bo najverjetneje Slovenija prisiljena sprožiti proti Italiji. Avtor izhaja iz mednarodnega prava v luči prava EU, pri čemer posebno pozornost posveča pravu morja, vključno s konvencijo ZN o pravu morja (UNCLOS) in Barcelonsko konvencijo. Slovenska stališča je mogoče podkrepiti tudi s pomorskim pravom.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Zlorabe prava kot vzrok ljudske malodušnosti

Marko Pavliha, 6.10.2010

Pravoznanstvo

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2010. Slovenski etimološki slovar nas poduči, da izhaja glagol zlorabiti iz besednih zvez zlo rabiti in slabo porabljati, kar je dovolj zgovorno tudi v pravnem kontekstu.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Pravnik za novo tisočletje

Marko Pavliha, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2009Pravna kultura v določenem času in v posamezni družbi je v pretežni meri odvisna od pravnikov. Idealen pravnik tretjega tisočletja naj bi bil primerjalnopravno izobražen in interdisciplinarno razgledan, moder, izkušen, etičen, s pravnim občutkom in smislom za pravno vrednotenje, tenkočuten za medkul...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Mehanizmi za reševanje sporov glede državnih meja

dr. Marko Pavliha, 13.10.2008

Civilno pravo

dr. Marko Pavliha, dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor na začetku opozori na povezanost stvarnega, sosedskega prava z mednarodnim delimitacijskim pravom, potem pa nadaljuje s predstavitvijo diplomatskih sredstev za reševanje mednarodnih sporov. V drugem delu prikaže različna mednarodna sodišča in arbitraže, ki so pristojne za reševanje mejnih prob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Morje in pravo

Marko Pavliha, 8.10.2007

Pomorski in rečni promet

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/20071. PROLOG 2. PLANET OCEAN 3. OD HAMURABIJA DO BAN KI-MOONA 4. POMORSKA POLITIKA ZA EVROPSKO (SVETOVNO?) PRIHODNOST 5. EPILOG Povzetek Avtor meni, da bi se naš planet moral imenovati Ocean, kjer ima posebno vlogo Evropa in v njej sredozemska in pomorska država Slovenija. Morje in pomo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Parlament v sistemu delitve oblasti

dr. Marko Pavliha, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državni zbor in državni svet

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Marko Pavliha ? 1. UVOD 2. TEMELJNA NAČELA SODOBNIH USTAVNIH UREDITEV 3. RAZMERJE MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO PO SLOVENSKI USTAVI 4. SPREMENJEN POLOŽAJ IN VLOGA DRŽAVNEGA ZBORA PO VČLANITVI V EVROPSKO UNIJO 5. MEDIJI KOT ČETRTA VEJA OBLAST 6. KREPITEV PARLAMENTA Z UVEDBO ZBORA POKRAJI...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Državni zbor: nosilec ali rušilec pravne države?

dr. Marko Pavliha, 13.10.2005

Državni zbor in državni svet

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Temeljna avtorjeva hipoteza je, da lahko Državni zbor kot eden treh nosilcev oblasti razrahlja ali celo spodkoplje temelje pravne države, če ne deluje v skladu z ustavo, poslovnikom, zakoni, etičnimi in moralnimi vrednotami. Opisanih je nekaj primerov iz sedanjega mandata, ki se nanašajo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Logistično pravo: utopija ali gospodarska nujnost?

dr. Marko Pavliha, 1.10.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Trgovina

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Na dnevih slovenskih pravnikov menda velja običaj, da ima vodja sekcije uvodni referat, v katerem predstavi in zaokroži celotno sekcijo, potem pa se posamezni predavatelji lotijo ožjih tem. V našem primeru bi se takšen pristop izkazal za šepavega, saj smo morali zaradi eksotičnosti temati...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄3-4

Pozavarovalni izzivi v 201. desetletju našega štetja(*1)

dr. Marko Pavliha, 13.6.2003

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 3-4/20031. UVOD Prispevek je namenjen nekaterim izzivom (ekonomskim, pravnim, managerskim in drugim) pozavarovalne dejavnosti na pragu tretjega tisočletja oziroma 21. stoletja ali 201. desetletja, če se nam je dovoljeno vsaj na tem mestu malce poigrati s številkami, ki bodo v nadaljevanju bistveno bolj p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Angleško in slovensko pravno izrazoslovje

dr. Marko Pavliha, 9.10.2002

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD(*) Angleški jezikoslovec Henry Sweet opisuje jezik kot izražanje idej in njihovo spreminjanje v misli s pomočjo govornih zvokov, ki tvorijo besede in stavke.(*1) Človeški naravni jezik lahko opredelimo kot vsako množico stavkov, ki jo more izdelati slovnica katerega koli danega ali teoretičn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄3-4

Novo v pravni literaturi

Marko Pavliha, 13.6.2002

Kultura in umetnost

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 3-4/2002Marko PavlihaGRILC & ILEŠIČ O PRAVU EVROPSKE UNIJE There is nothing new about the desire to unite Europe. Figures from history as diverse as the Roman emperors, Genghis Khan, Napoleon and Hitler have coveted the common objective of taking the Continent as their own. S. Weatherill & P. B...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Prometno pravo kot gibalo gospodarstva

Marko Pavliha, 5.10.2000

Pomorski in rečni promet

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2000Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Fakulteta za pomorstvo in promet 1. UVOD Lahko bi dejali, da je promet gibalo celotnega človeštva, ne zgolj gospodarstva. Vpet je domala v vsako poro našega življenja, saj potujemo na delo in domov, gremo na počitnice, pošiljamo blago in poštne pošiljke...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄3-4

Sodobna slovenska pravna ureditev letalskega prevoza potnikov in prtljage

dr. Marko Pavliha, 9.6.2000

Zračni promet

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 3-4/2000Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu 1. UVOD V začetku letošnjega leta je Državni zbor sprejel Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu, ki je začel veljati 26. februarja 2000.(*1) Zakon je nadomestil bivši jugoslovanski Zakon ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Bančništvo in zavarovalništvo: Analiza obveznih individualnih zavarovanj v Sloveniji

dr. Marko Pavliha, 18.10.1999

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/1999Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu The complete absence of compulsory insurance is unquestionably bad for a society and its citizens, but so is a proliferation of such insurance. M. Fontaine & H. de Rode (1997) 1. UVOD Obvezna individualna ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Poenotenje transportnega prava

dr. Marko Pavliha, 19.10.1998

Cestni promet, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/1998Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Pozavarovalnica Sava, d. d. 1. UVOD: "THE DISCUSSION IS OPEN ..." "This is a highly important matter, Sir! And it should be decided in a way which promotes genuine unification and not only unification in words!" The Distinguished Delegate from Lowland ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pravna ureditev zavarovalništva kot posebne skupine finančnih storitev

dr. Marko Pavliha, 15.10.1997

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/1997Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Pozavarovalnica Sava, d. d. 1. UVOD: DENAR JE (ŽAL) SVETA VLADAR Naši očetje, dedje, mame in babice pravijo, da staranje včasih pripelje tudi do novih razsežnosti, na primer k boljši kakovosti (sindrom "vinskega staranja"), večji strpnosti, prilagodljivost...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

O slovenskem zavarovalnem pravu

dr. Marko Pavliha, 28.10.1996

Obligacije, Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 5-6/1996Marko Pavliha doktor pravnih znanosti Pozavarovalnica Sava d. d. "Zanimanje za zavarovalstvo, zlasti za zavarovalno pravo, bo v bodoče raslo." dr. Anton Urbanc (1939) 1. UVOD Ko sedim pred računalnikom ter skoraj na glas bentim v prav nič akademskem jeziku nad (več kot dovolj dolgim in malc...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Nenavaden svet pozavarovalnih pogodb

dr. Marko Pavliha, 21.9.1995

Obligacije, Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 5-6/1995Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Pozavarovalnica Sava, d. d. I. UVOD Woloniecki(*1) je nekoč zapisal, da je pozavarovanje "one of the black arts", ki je lahko še posebej trd oreh za pravnike. Za premagovanje pravnih problemov, ki imajo korenine v pozavarovanju, moramo namreč temeljito poz...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Pomorsko pravo v Sloveniji

dr. Marko Pavliha, 15.10.1994

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 5-6/1994Članek iz revije Podjetje in delo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(24)

Leto objave

2017(1) 2015(1) 2014(1) 2012(1)
2011(1) 2010(2) 2009(1) 2008(1)
2007(1) 2006(1) 2005(1) 2003(2)
2002(2) 2000(2) 1999(1) 1998(1)
1997(1) 1996(1) 1995(1) 1994(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov