Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 5 (od skupaj 5)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄3-4

Evropska kohezijska politika - implementacija v praksi

Irena Prodan, 1.7.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Prodan, Podjetje in delo, 3-4/20181. Uvod Kohezijska politika EU zajema vse razvojne aktivnosti, programe in ukrepe na ravni države, regionalni ravni in ravni lokalnih skupnosti, ki so usklajeni in sofinancirani iz EU, vse z namenom doseganja razvojnih ciljev in skladnega regionalnega razvoja. Kohezijska politika se opredeljuje kot razvojna politika, katere cilj je pospeševanje rasti, zagotavljanje enakih priložnosti, zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik na celotnem območju EU, tako med državami članicami znotraj EU kot med regijami znotraj posameznih držav članic. Gre za redistributivno politiko, saj je del finančnih sredstev namenjenih prerazdelitvi od ene družbene skupine k drugi. Vsaka država članica iz evropskega proračuna pridobi del sredstev iz skladov kot pomoč, in sicer v skladu s kriteriji upravičenosti ter upoštevaje načelo solidarnosti, saj se prispevki posamezne države v evropski proračun porazdelijo med manj razvite regije.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄2

Pravna sredstva v upravnih zadevah

mag. Irena Prodan, 1.4.2016

Uprava

Irena Prodan, Podjetje in delo, 2/2016Povzetek: Upravni postopek je skupek dejanj, ki privede do odločitve v upravni zadevi, ko upravni organi v javnopravnih zadevah na različnih področjih odločajo o naših pravicah, pravnih koristih in obveznostih. Praviloma odločajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku, ki je temeljni procesni zakon na upravnem področju, če posebni zakoni procesna pravila urejajo drugače, pa se Zakon o splošnem upravnem postopku uporablja podrejeno. Upravni postopek se praviloma zaključi z izdajo odločbe ali sklepa. Zaradi varstva zakonitosti je treba omogočiti pravna sredstva za nadzor in za obrambo pred njihovimi samovoljnimi odločitvami. Zakon o splošnem upravnem postopku pozna pritožbo in izredna pravna sredstva. Ključne besede: upravna zadeva, pravna sredstva, pritožba, izredna pravna sredstva Title: Remedies in Administrative Matters Abstract: The administrative procedure is a set of actions that lead to a decision in an administrative matter. Governing bodies in public law matters in various areas decide on our rights, interests, and obligations. As a rule, decisions are made under the Act on General Administrative Procedure Act, which is an essential procedural law in the administrative field, unless special legislation governing procedural rules stipulates otherwise, in which case the Law on Administrative Procedure is subsidiary applicable. Administrative proceedings are normally terminated by issuing a decision or order. Because of the law, it is necessary to enable remedies to control and to defend against arbitrary decisions. The law on general administrative procedure recognises appeals and extraordinary legal remedies. Key words: administrative matters, remedies, appeals, extraordinary legal remedies
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄8

Ureditev javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji

Irena Prodan, 1.12.2015

PRORAČUN

Irena Prodan, Podjetje in delo, 8/20151. Uvod 2. Pravna ureditev v Sloveniji 2.1. Zakonodajni okvir po osamosvojitvi 2.2. Zakonodajni okvir po vstopu Slovenije v Evropsko unijo 2.3. Značilnosti Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 3. Koncept "institucionalizacije" javno-zasebnega partnerstva 3.1. Institucionalni modeli javno-za
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄3-4

Gospodarske javne službe v občini

Irena Prodan, 1.6.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi, PRORAČUN

Irena Prodan, Podjetje in delo, 3-4/20151. Uvod 2. Področna zakonodaja 3. Opredelitev pojma 4. Lastniška in statusna ureditev gospodarskih javnih služb v nekaterih drugih evropskih državah 5. Vrste javnih služb 5.1. Državne gospodarske javne službe 5.2. Lokalne gospodarske javne službe 5.3. Obvezne gospodarske javne službe 5.4
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄2

Investicijska dokumentacija za uvrstitev investicije v načrt razvojnih programov

Irena Prodan, 1.4.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Prodan, Podjetje in delo, 2/2015Povzetek: Predpisi, ki določajo vsebino in postopke priprave investicijske dokumentacije in jih mora investitor oziroma izdelovalec dokumentacije upoštevati pri postopku priprave in pozneje proračunski uporabnik pri izvedbi investicije, so: 1. Zakon o javnih financah, 2. Zakon o izvrševanju proračuna, 3. Zakon o javnih naročilih, 4. Zakon o graditvi objektov, 5. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Title: Investment Documentation for Inclusion of the Investment in the Development Programs Plan
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(5)

Leto objave

2018(1) 2016(1) 2015(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov