Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Industrijska lastnina in varstvo konkurence

Krešo Puharič, 8.10.2007

Varstvo konkurence, cene, Lastnina in druge stvarne pravice

Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. NEKATERI EKONOMSKI VIDIKI OZIROMA VPLIVI PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE ZA KONKURENCO 3. SPOROČILNOST KAZALNIKOV GLEDE EKONOMSKEGA POMENA PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE 4. PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE IN DOLOČBE ZGD-1 4.1. Pravice industrijske lastnine v tuji korporacijski zakonodaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Arbitraža in mediacija v praksi Stalne arbitraže pri GZS; reševanje sporov iz tujih investicij

dr. Krešo Puharič, 13.10.2005

Civilni sodni postopki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Pričujoči referat je v uvodu namenjen obrisnemu prikazu razvojnosti Stalne arbitraže pri GZS, analizi pravnih vprašanj v zvezi z reševanjem sporov po Uncitralovih arbitražnih pravilih. Zatem pa se obravnava tudi pomen tristranskega dogovora o sodelovanju na področju arbitraže med Okrožni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Delnice brez nominalnega zneska in najnižji znesek osnovnega kapitala delniških družb

dr. Krešo Puharič, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Pričujoči prispevek bo osredinjen predvsem na oblikovanje obrisnih odgovorov na pravna vprašanja - de lege leta in de lege ferenda - o določbah ZGD o najnižjem osnovnem kapitalu delniške družbe in najnižjem nominalnem znesku delnic, in sicer predvsem v luči razvojnosti prava kapitalskih d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Pravno varstvo pravic industrijske lastnine v Evropski uniji

dr. Krešo Puharič, 1.10.2003

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Prispevek bo ob uvodnem orisu tematike – zamejene z naslovom – vsebinsko členjen na dva razdelka ter sklepne ugotovitve. V prvem razdelku bo beseda o pravnem varstvu patentov. Drugi pa bo namenjen znakom razlikovanja, s posebnim poudarkom na modelih in znamkah. Pravicam industrijske(*1...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Politika in reševanje družbenih interesnih sporov zunaj pravosodja

dr. Krešo Puharič, 9.10.2002

Sodišča

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Pričujoči, obrisno zasnovani zaris tematskega sklopa, vsebinsko zamejenega z naslovom "Politika in reševanje družbenih interesnih sporov zunaj pravosodja", bo vsebinsko osredinjen na sporočilno razvojnost arbitraže,(*1) posredovalnega oziroma pomiritvenega postopka (konciliacija, mediacija),...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Elektronsko poslovanje in pravo: Razvoj reševanja sporov na elektronski način

dr. Krešo Puharič, 2.10.2001

Civilni sodni postopki, Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/2001Krešo Puharič doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Za področje arbitražnega reševanja sporov in drugih oblik alternativnega(*1) reševanja sporov smemo reči, da spadata tako kot na primer področje pravic intelektualne lastnine(*2) med najbolj odzivne na novodobne spre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Alternativne oblike reševanja sporov

Krešo Puharič, 5.10.2000

Civilni sodni postopki

Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/2000Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani Posebni sodni in upravni postopki v novi zakonodaji 1. UVOD IN POJMOVNE OPREDELITVE Pričujoča, obrisno zasnovana in vsebinsko strnjena razprava bo namenjena analizi ključnih določujočih pravnih vprašanj v zvezi s pojavnos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Vrsta in značilnosti pravnih oseb: Enoosebne družbe v ZGD

dr. Krešo Puharič, 18.10.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/1999Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Namen pričujočega referata je strnjeno, vendar pa kljub temu dovolj sporočilno opozoriti na razvojnost prava enoosebnih družb v našem pravnem redu ter to pomembno tematiko umestiti v primerjalnopravni okvir nekaterih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Razvojnost pravne ureditve prenosa in odstopa uporabe pravic intelektualne lastnine

dr. Krešo Puharič, 19.10.1998

Intelektualna lastnina

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/1998Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Z naslovom referata zamejeni vsebinski sklop najpomembnejših in določujočih vprašanj obravnavane tematike spada med tiste pravne kategorije, ki jim teorija namenja čedalje večjo pozornost. Razlog je preprost: narašča...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Nova pravna vprašanja intelektualne lastnine v odprtih elektronskih okoljih

dr. Krešo Puharič, 15.10.1997

Intelektualna lastnina

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/1997Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD, RAZVOJNOST IN POJMOVNOST Računalniška omrežja lahko v splošnem razdelimo na: - krajevna omrežja, - in globalna omrežja. Krajevna (lokalna) računalniška omrežja, ki jih imajo že številne slovenske gospodarske dr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Arbitražno reševanje sporov

dr. Krešo Puharič, 15.10.1997

Civilni sodni postopki

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/1997Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD IN RAZVOJNOST Naraščajoča težnja po vključevanju vedno večjega števila subjektov v posle mednarodne trgovine spremlja tudi opaznejše zanimanje za uporabo arbitraže kot načina reševanja sporov iz pogodb, s tujepravno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Pravno varstvo računalniških programov

dr. Krešo Puharič, 28.10.1996

Intelektualna lastnina (industrijska lastnina in avtorsko pravo)

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 5-6/1996Krešo Puharič doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD IN KRATEK ORIS RAZVOJNOSTI PRAVNEGA VARSTVA Tematiki, obravnavani v pričujočem referatu teorija v slovenskem pravnem prostoru do leta 1982 ni celostneje namenjala ustrezne pozornosti. Do leta 1990 tudi v zakonodaji n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Povezovanje delničarjev pri odločanju in poslovanju delniške družbe

dr. Krešo Puharič, 21.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 5-6/1995Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Pravna in dejanska problematika vsebinskega sklopa, zamejenega z naslovom tega referata, se nam bo v svoji zahtevni zasnovi dovolj približala le tedaj, če vsaj bežno najprej opozorimo na vsebinsko sporočilnost dveh d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Razvoj prava industrijske lastnine

dr. Krešo Puharič, 15.10.1994

Intelektualna lastnina

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 5-6/1994Krešo PUHARIČ, doktor pravnih znanosti, Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Na razvojnost prava industrijske lastnine v državah zunaj naših meja in tudi v Sloveniji v grobem vplivajo predvsem: - svetovni trg in raven odzivnosti zadevnega nacionalnega gospodarstva na spremembe v svetovni t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Kapitalska vprašanja pri posameznih gospodarskih družbah

dr. Krešo Puharič, 25.9.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 5-6/1993Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani I. UVOD V vsebinski krog pričujočega prispevka, zamejenega z njegovim naslovom, bomo uvrstili samo nekatera kapitalska vprašanja, ki zadevajo določbe ZGD in njihovo udejanjanje v naši pravnoposlovni praksi. Tako bomo obrisno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Delnica kot vrednostni papir (zakonsko urejanje in urejanje prometa z omejitvami insiderskega...

dr. Krešo Puharič, 30.10.1992

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6/1992Delnica kot vrednostni papir (zakonsko urejanje in urejanje prometa z omejitvami insiderskega trgovanja) Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Z naslovom zamejeni vsebinski krog pričujočega prispevka bomo obravnavali razvojno in vsaj deloma tudi prime...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Koncentracija in povezovanje podjetij

dr. Krešo Puharič, 20.10.1991

Varstvo konkurence, cene

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6/1991Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD IN SPLOŠNE RAZVOJNE ZNAČILNOSTI Obe kategorijalni pojavnosti, ki ju bomo obravnavali v tem prispevku, z razvojnega predvsem gospodarskega in s časovnim zamikom tudi pravnega vidika - kažeta na razumljivo odzivnost go...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Joint-venture kot oblika družbe

dr. Krešo Puharič, 17.7.1991

Zunanjetrgovinski predpisi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 4/1991Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Tale zgoščeni in vsebinsko zgolj obrisni prikaz najpomembnejših pravnih vidikov tujih (skupnih) vlaganj z ustanovitvijo podjetja v mešani lastnini je razdeljen na tri vsebinske sklope: - strukturo formalnopravnih vi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(18)

Leto objave

2007(1) 2005(1) 2004(1) 2003(1)
2002(1) 2001(1) 2000(1) 1999(1)
1998(1) 1997(2) 1996(1) 1995(1)
1994(1) 1993(1) 1992(1) 1991(2)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov