Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 19 (od skupaj 19)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄6-7

Moralno razumevanje prava

Marijan Pavčnik, 1.10.2014

Pravoznanstvo

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2014Temeljni vsebinski okvir, na katerega smo vezani, so temeljne človekove pravice, ki so ustavno določene. Temeljne pravice se tudi spreminjajo in razvijajo, a imajo kot izročilo politične in pravne kulture tako trdno pomensko jedro, da o njem dvomi zgolj "namerna skepsa" (G. Radbruch). V vrednotno pluralnih družbah so moralne vrednote, ki jih izražajo temeljne človekove pravice, najbolj trden moralni temelj prava. - Nujni spremljevalec moralnega razumevanja prava je tudi moralna kritika prava. Tovrstna kritika za oblast pogosto ni prijetna, a se ji ni mogoče izogniti, če hočemo biti odgovorni do narave, družbe in prihodnjih rodov. Pravnik, ki ga vse to ne zanima in se oklepa zgolj črke zakona, deluje okostenelo in ne bogati življenja, ki mu je pravo namenjeno. Pravna misel naj ima, bi rekla Smoletova Antigona, vselej tudi svoj smisel.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Teža (pomen) pravnih načel

Marijan Pavčnik, 5.10.2012

Pravoznanstvo

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2012Temeljna značilnost pravnih načel je, da gre za vrednostna merila, ki usmerjajo vsebinsko opredeljevanje pravnih pravil, njihovo razumevanje in način njihovega izvrševanja. Razločevanje med pravnimi načeli in pravnimi pravili je relativno. Vselej je treba oblikovati tako določno zgornjo in spodnjo premiso, da je primer (spodnja premisa) mogoče podrediti pravilu (zgornja premisa) in izpeljati sklep, ki vsebuje odločitev. To velja tako za pravna načela, ki jih operacionaliziramo s pravnimi pravili, kot za zakonske zapise pravnih pravil, ki so pogosto pomensko odprti in (ali) vsebujejo opredelitve (na primer v primeru temeljnih pravic), ki imajo prvine načel. Operacionalizacija pravnih načel je ratio decidendi, do katerega se mora dokopati sodišče, ki šele nato lahko odloči v konkretnem primeru. Pravna načela živijo prek pravil, ki so razlogi za odločanje v konkretnih primerih. Novi primeri so rešljivi z novo operacionalizacijo pravnih načel ali pa z analogno uporabo precedenčnih primerov, če so novi primeri v bistvenih prvinah podobni primerom, o katerih je bilo že odločeno.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Nekatera metodološka (ne)soglasja razumevanja ustave

Marijan Pavčnik, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Razlaga ustave je ena od vrst razlage pravnih besedil. Za razlago gre samo dotlej, dokler je pravni pomen hkrati tudi besedni oziroma eden od besednih pomenov pravnega besedila. V naravi jezikovnega razumevanja pravnih besedil je, da nobeno besedilo ne more popolnoma zanesljivo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Glose o zlorabi pravnega pozitivizma, pravne oblike in prepovedi zlorabe pravice

Marijan Pavčnik, 6.10.2010

Pravoznanstvo

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2010Pozitivistično spoznavanje pravnega (normativnega) okvira je bistvena predpostavka, ki omogoča, da pravno odločamo o konkretnih primerih. Vsebinsko napolnjevanje pravnega (normativnega) okvira (razumevanje in razlaga pravnih besedil) in izbira med več možnostmi, ki prihajajo v poštev, presegata pravni pozitivizem in njegov pristop k pravu. - Zloraba pravnega akta kot oblike je na primer podana tedaj, ko je zakonska tvarina urejena z ustavnim zakonom, ki ni predmet ustavnosodne presoje. Pravno nesprejemljivo je tudi izvrševanje pravice, ki se hoče skriti za navidezno dopustnim ciljem. V naravi prava je, da so naše pravice in dolžnosti korelativne. Mera prava je vselej tudi mera do drugega.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Načelo sorazmernosti (Teze za razpravo)

Marijan Pavčnik, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2009Načelo sorazmernosti gradi na pravi meri med preveč in premalo, zato se že a priori ograjuje od cilja (vrednote, merila), ki je samozadosten, in od sredstva, ki je slepo in poslušno. Poglavitno je ravno vprašanje, kako priti do prave mere med pravicami in pravnimi dolžnostmi, med dobrinami in bremen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vladavina prava kot pravno načelo

dr. Marijan Pavčnik, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2008I. POJEM IN NARAVA PRAVNE DRŽAVE II. VSEBINSKA IN POSTOPKOVNA MERILA PRAVNE DRŽAVE III. PRAVNA DRŽAVA KOT PRAVNO NAČELO IV. RAZLAGALNA PREDVIDLJIVOST ZAKONOV V. ARGUMENT PRAVNE DRŽAVE V USTAVNOSODNI PRAKSI
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

(Ne)etičnost prava, pravnikov in pravoznanstva

Marijan Pavčnik, 8.10.2007

Pravoznanstvo

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2007I. UVOD II. PRAVNA DOGMATIKA, NJEN PREDMET IN NJENE OMEJITVE III. APOLOGETSKI IN ZNANSTVENI PRAVNI POZITIVIZEM IV. ZASNOVA POZITIVNOPRAVNE ZNANOSTI V. "NEVREDNOST" PRAVOZNANSTVA VI. ARGUMENTI NEPRAVA, PRAVNIH NAČEL IN RAZUMEVANJA PRAVNIH PRAVIL 1. Ugovor neprava 2. Ugovor pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Sodstvo, delitev oblasti in ustava*

dr. Marijan Pavčnik, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Marijan Pavčnik ? Povzetek Ustava je vsebinski in postopkovni okvir, ki omogoča, da pravni sistem kakovostno deluje. Ustavni okvir bi bil disfunkcionalen, če bi zoževal trajnost sodniške funkcije. To bi destabiliziralo načelo delitve oblasti na splošno ter sistem zavor in ravnovesij, ki ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Argument sodnega (pravnega) precedensa (Čemu razprava o pomenu sodne prakse?)(*1)

dr. Marijan Pavčnik, 7.10.2004

Sodišča, Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2004Sodniškemu pravu ni mogoče uteči in se zateči le pod okrilje zakona, ki naj bi bil vsebinsko toliko popoln, da izključuje normativno konkretizacijo, ki jo opravljajo sodišča. Na drugi strani je res tudi, da sta evropskokontinentalni pravni sistem in precedenčno pravo (anglo-ameriška pravna družina) ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Čemu razprava o jeziku in pravu?

dr. Marijan Pavčnik, 9.10.2002

Kultura in umetnost

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2002JEZIK IN PRAVO Če parafraziram misel Rudolfa von Jheringa, bi rekel, naj zakonodajalec misli kot modroslovec, govori pa kleno in jedrnato kot kmet.(*1) Von Jheringov rek zadeva jedro problema: nanaša se na razmerje med mislijo in besedo, ki misel izraža in jo sporoča. Obe, misel in beseda, sta pomem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in vrednote: Krhkost pravičosti in prava (merila pravičnosti in pravo)

dr. Marijan Pavčnik, 2.10.2001

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2001Marijan Pavčnik doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. PRAVILINOST IN PRAVO Beseda pravičnost ima zelo različne pomene. V tem prispevku nas zanima pravičnost kot merilo za vedenje in ravnanje v pravnih razmerjih. V razmerjih te vrste gre za razmerje med pravnimi subjekti, ki i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Metodologija ustavnosodnega odločanja

Marijan Pavčnik, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2000Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani (Oris nekaterih odprtih vprašanj) 1. UVOD Nekateri so na stališču, da za metodologijo ustavnosodnega odločanja(*1) veljajo splošne metode vrednotenja v pravu.(*2) Do te trditve sem, vsaj v določenem obsegu, zadržan, ker sp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Teoretična izhodišča za razpravo o pravnikovem odnosu do (pol)pretekle zgodovine

dr. Marijan Pavčnik, 19.10.1998

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/1998Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Namesto mota: "Nesrečni stražnik, le sebi vdan in zase zvest,/ še bolj nesrečni paž, nesrečne Tebe in Kreon ti,/ ki si presodil, da dobro ustvariš tudi z zlom./ A zlo se v zlu rodi in nadaljuje v novo zlo/ v nikoli sklenjeni ver...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pravnik (sodnik): naravnopravnik, pozitivist, ali onkraj obojega?

dr. Marijan Pavčnik, 15.10.1997

Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/1997Marijan PAVČNIK(*) doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani V življenjski resničnosti je pravo celovit in sestavljen družbeni pojav. Nosilec odločanja je vselej človek, ki nastopa v najrazličnejših vlogah - kot posameznik, kot član pravne osebe in kot državni organ, ki oblastno odloča...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Narava pravnih pravil - Teze za razpravo

dr. Marijan Pavčnik, 28.10.1996

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 5-6/1996Marijan Pavčnik doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Pravno pravilo ima več razsežnosti. Logična zgradba je miselno izhodišče, je sestavina vnaprejšnjega razumevanja, s katero vstopamo v pravni ris (v pravno življenjsko igro): če nastopi dejanski stan D, naj sledi posledica P. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Prispevek k razlagi temeljnih pravic

dr. Marijan Pavčnik, 15.10.1994

Človekove pravice, Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 5-6/1994Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. Pravo je ambivalentno, a hkrati neogibno potrebno - kot mreža pravil, ki oklepajo družbena razmerja, in kot utrjevalec svobode, ki jo je človeštvo že doseglo. Ambivalentni naravi ne morejo ubežati tudi temeljne (človekove)...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Čemu razprava o študiju prava?

dr. Marijan Pavčnik, 25.9.1993

Višje in visoko šolstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 5-6/1993Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. Verjetno ga ni med nami, ki meni, da je razprava o študiju prava odveč. Tema je v zraku že kar nekaj let: slišati je zdaj bolj in zdaj manj prijazne glasove, da fakultetna ponudba ni v sozvočju s potrebami časa in pravne p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Čemu razprava o prazninah v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 30.10.1992

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6/1992Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. VSEBINSKA IN TERMINOLOŠKA RAZPOTJA Ko si zastavljam vprašanje, čemu naj razpravljam o pravnih prazninah (o prazninah v pravu), bi bilo najbolj preprosto pritegniti Kelsnu in sprejeti njegovo tezo, da je zatrjevanje o obsto...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Pomen pravnih načel

dr. Marijan Pavčnik, 20.10.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6/1991Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Pomembno vlogo pri razumevanju in uporabljanju zakonov (v nadaljevanju se sklicujem na zakon kot na prototip za formalne pravne vire) imajo tudi pravna načela. V našem primeru gre zlasti za praktično uporabljanje zakona, to je z...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(19)

Leto objave

2014(1) 2012(1) 2011(1) 2010(1)
2009(1) 2008(1) 2007(1) 2006(1)
2004(1) 2002(1) 2001(1) 2000(1)
1998(1) 1997(1) 1996(1) 1994(1)
1993(1) 1992(1) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov